لیزر

لیزر بدن فیلیپس مدل SC2006

لیزر بدن فیلیپس مدل SC2006

١١,٥٠٠,٠٠٠ تومان

لیزر بدن رمینگتون مدل IPL6750

لیزر بدن رمینگتون مدل IPL6750

٧,٣٠٠,٠٠٠ تومان

لیزر جوان سازی تریا مدل Age Defying

لیزر جوان سازی تریا مدل Age Defying

٥,٩٥٠,٠٠٠ تومان

لیزر موهای زائد تریا مدل 4X

لیزر موهای زائد تریا مدل 4X

٥,٦١٠,٠٠٠ تومان

لیزر پوینتر وای اف گرین لیزر پوینتر یک سر

لیزر پوینتر وای اف گرین لیزر پوینتر یک سر

٦٤,٥٠٠ تومان

لیزر پوینتر گرین لیزر پوینتر

لیزر پوینتر گرین لیزر پوینتر

٧٩,٥٠٠ تومان

لیزر پوینتر وای اف گرین لیزر پوینتر پنج سر

لیزر پوینتر وای اف گرین لیزر پوینتر پنج سر

٧٣,٠٠٠ تومان

لیزر ضد چروک دور چشم تریا مدل SmoothBeauty

لیزر ضد چروک دور چشم تریا مدل SmoothBeauty

٣,٨٥٠,٠٠٠ تومان

لیزر بدن آقایان فیلیپس مدل Lumea TT3003 به همراه ماشین اصلاح بدن

لیزر بدن آقایان فیلیپس مدل Lumea TT3003 به همراه ماشین اصلاح بدن

١٢,٥٠٠,٠٠٠ تومان

لیزر بدن کاسبیوتی مدل Perfect Smooth

لیزر بدن کاسبیوتی مدل Perfect Smooth

٣,٣٩٠,٠٠٠ تومان

لیزر پوینتر مدل SD301

لیزر پوینتر مدل SD301

٢١٢,٠٠٠ تومان

لیزر پوینتر گرین پلیس مدل PM 303

لیزر پوینتر گرین پلیس مدل PM 303

١٧٥,٠٠٠ تومان

لیزر پوینتر گرین پلیس مدل 303 QXY

لیزر پوینتر گرین پلیس مدل 303 QXY

١٩٩,٠٠٠ تومان

لیزر پوینتر مدل Rechargable

لیزر پوینتر مدل Rechargable

١٧٢,١٠٠ تومان

لیزر موهای زائد هومدیکس مدل IPL - HH 180 -EU

لیزر موهای زائد هومدیکس مدل IPL - HH 180 -EU

٢,٨٠٠,٠٠٠ تومان

لیزر رشد مو سر هیرمکس مدل 12

لیزر رشد مو سر هیرمکس مدل 12

٦,٧٦٥,٠٠٠ تومان

لیزر نیتروژن اگزوز طرح بک فایر

لیزر نیتروژن اگزوز طرح بک فایر

١٤٠,١٠٠ تومان

لیزر پوینتر مدل HY 303 به همراه باتری

لیزر پوینتر مدل HY 303 به همراه باتری

١٥٤,٠٠٠ تومان

لیزر پوینتر مدل Pen Laser

لیزر پوینتر مدل Pen Laser

٩٢,٠٠٠ تومان

لیزر پوینتر مدل CL

لیزر پوینتر مدل CL

١١,٠٠٠ تومان

لیزر پوینتر مدل JD -303

لیزر پوینتر مدل JD -303

١٦٩,٢٠٠ تومان

لیزر خانگی دس لیزر بدن و صورت مدل سه کاره GP586

لیزر خانگی دس لیزر بدن و صورت مدل سه کاره GP586

٥,٧٦٠,٠٠٠ تومان

لیزر موهای زائد دس مدل سه کاره GP586

لیزر موهای زائد دس مدل سه کاره GP586

٦,٦٦٦,٠٠٠ تومان

لیزر پوینتر کد cmsab1112

لیزر پوینتر کد cmsab1112

٩٠,٠٠٠ تومان

لیزر تفنگ مدل LM

لیزر تفنگ مدل LM

٣٣٠,٠٠٠ تومان

لیزر پوینتر خطی نفیس گالری مدل 6590 -

لیزر پوینتر خطی نفیس گالری مدل 6590 -

٨٥٠,٠٠٠ تومان

لیزر پوینتر مدل OK-507

لیزر پوینتر مدل OK-507

١١٤,٥٠٠ تومان

لیزر پوینتر مدل 840

لیزر پوینتر مدل 840

١٠٤,٠٠٠ تومان

لیزر پوینتر مدل ZM

لیزر پوینتر مدل ZM

١١,٩٠٠ تومان

لیزر اسباب بازی مدل 5Aperture

لیزر اسباب بازی مدل 5Aperture

٧,٨٠٠ تومان

لیزر پوینتر اچ جی مدل Threefold

لیزر پوینتر اچ جی مدل Threefold

١٥,٠٠٠ تومان

لیزر پورینتر مدل HJ-308

لیزر پورینتر مدل HJ-308

٢٤٩,٠٠٠ تومان

لیزر سایت مدل jjk

لیزر سایت مدل jjk

١٣٩,٣٠٠ تومان

لیزر مدل rbn

لیزر مدل rbn

٣٠٥,٠٠٠ تومان

لیزر پوینتر مدل 303

لیزر پوینتر مدل 303

١١٥,٠٠٠ تومان

لیزر اندازه گیری مدل JD-851

لیزر اندازه گیری مدل JD-851

١٤١,٠٠٠ تومان

لیزر بدن براون مدل IPL 5001

لیزر بدن براون مدل IPL 5001

٧,٦٠٠,٠٠٠ تومان

لیزر پوینتر سبز مدل Star

لیزر پوینتر سبز مدل Star

٧٩,٠٠٠ تومان

لیزر پوینتر مدل M-L

لیزر پوینتر مدل M-L

١٦٥,٠٠٠ تومان

لیزر بازی گربه مدل Super Led Lamp

لیزر بازی گربه مدل Super Led Lamp

٢٩,٠٠٠ تومان

لیزر پوینتر مدل ML301

لیزر پوینتر مدل ML301

١٢٧,٠٠٠ تومان

لیزر پوینتر خطی مدل OK-507

لیزر پوینتر خطی مدل OK-507

٤٨٧,٠٠٠ تومان

لیزر نورپردازی مینی مدل YB-058

لیزر نورپردازی مینی مدل YB-058

٤٣٠,٠٠٠ تومان

لیزر بدن لسکلتون مدل T-009i

لیزر بدن لسکلتون مدل T-009i

٣,١٢٠,٠٠٠ تومان

لیزر بدن دس مدل GP586

لیزر بدن دس مدل GP586

٤,٥٠٠,٠٠٠ تومان

لیزر موهای زائد لسکلتون مدل T009

لیزر موهای زائد لسکلتون مدل T009

٣,٢٧٧,٥٠٠ تومان

لیزر پویتر کد 4488

لیزر پویتر کد 4488

١١٣,٧٠٠ تومان

لیزر مدل 303QXY

لیزر مدل 303QXY

١٣٦,٥٠٠ تومان

لیزر پوینتر کد 809

لیزر پوینتر کد 809

١,٧٥٠,٠٠٠ تومان

لیزر پوینتر کد 880

لیزر پوینتر کد 880

٥,٧٠٠,٠٠٠ تومان

لیزر پوینتر کد 007

لیزر پوینتر کد 007

١,٨٠٠,٠٠٠ تومان

لیزر پوینتر کد k19

لیزر پوینتر کد k19

٣,٨٩٠,٠٠٠ تومان

لیزر موهای زائد لسکلتون مدل T011C ULTRA

لیزر موهای زائد لسکلتون مدل T011C ULTRA

٤,٤٥٠,٠٠٠ تومان

لیزر موهای زائد لسکلتون مدل T009i ULTRA

لیزر موهای زائد لسکلتون مدل T009i ULTRA

٤,٤٥٠,٠٠٠ تومان

لیزر بدن همدیکس مدل IPL-HH190-EU

لیزر بدن همدیکس مدل IPL-HH190-EU

١,٤٩٠,٠٠٠ تومان

لیزر موهای زائد یومیت مدل T-006

لیزر موهای زائد یومیت مدل T-006

١,٩٢٠,٠٠٠ تومان

لیزر موهای زائد سنسیکا سری Sensilight مدل Ice Touch

لیزر موهای زائد سنسیکا سری Sensilight مدل Ice Touch

٥,٨٠٠,٠٠٠ تومان

لیزر پوینتر مدل L-450

لیزر پوینتر مدل L-450

٣٧٥,٠٠٠ تومان

لیزر پوینتر خطی سبز شارژی 303 Laser Pointer

لیزر پوینتر خطی سبز شارژی 303 Laser Pointer

١٠٠,٠٠٠ تومان

لیزر بدن خانگی فیلیپس Philips Laser Hair Removal SC2009

لیزر بدن خانگی فیلیپس Philips Laser Hair Removal SC2009

١٩,٠٨٠,٠٠٠ تومان

لیزر موهای زائد بابیلیس مدل G973PE

لیزر موهای زائد بابیلیس مدل G973PE

٣٣٠,٠٠٠ تومان

لیزر خانگی موهای زائد تریا 4X

لیزر خانگی موهای زائد تریا 4X

٤,٢٩٠,٠٠٠ تومان

لیزر نرم بیورر مدل SL30

لیزر نرم بیورر مدل SL30

١١٠,٠٠٠ تومان

لیزر بدن خانگی رمینگتون Remington Laser Hair Removal IPL6750

لیزر بدن خانگی رمینگتون Remington Laser Hair Removal IPL6750

١٤,٦٩٨,٠٠٠ تومان

لیزر بدن خانگی رمینگتون Remington Laser Hair Removal IPL6250

لیزر بدن خانگی رمینگتون Remington Laser Hair Removal IPL6250

٨,٦٦٨,٠٠٠ تومان

لیزر بدن خانگی رمینگتون Remington Laser Hair Removal IPL6500

لیزر بدن خانگی رمینگتون Remington Laser Hair Removal IPL6500

٩,٦٦٨,٠٠٠ تومان

لیزر قلمی نت سل NEATCELL مخصوص پاک کردن تتو و خال						Neatcell Picosecond Laser Pen

لیزر قلمی نت سل NEATCELL مخصوص پاک کردن تتو و خال Neatcell Picosecond Laser Pen

١,٣٩٠,٠٠٠ تومان

لیزر لسکلتون مدل LESCOLTON T012C

لیزر لسکلتون مدل LESCOLTON T012C

٤,١٠٠,٠٠٠ تومان

لیزر حذف مو زائد صورت و بدن IPL شات 800000						FLASH LASER HAIR REMOVAL IPL

لیزر حذف مو زائد صورت و بدن IPL شات 800000 FLASH LASER HAIR REMOVAL IPL

٢,٦٤٠,٠٠٠ تومان

لیزر موهای زائد لسکلتون مدل T015C						lescolton T015C hair removal laser

لیزر موهای زائد لسکلتون مدل T015C lescolton T015C hair removal laser

٤,٣٠٠,٠٠٠ تومان

لیزر مو SC2006/11 فیلیپس

لیزر مو SC2006/11 فیلیپس

٣,١٤٠,٠٠٠ تومان

لیزر پوینتر مدل GREEN LASER POINTER

لیزر پوینتر مدل GREEN LASER POINTER

٢٨٠,٠٠٠ تومان

لیزر سبز حرفه ای دور برد

لیزر سبز حرفه ای دور برد

٣٥٠,٠٠٠ تومان

لیزر جیبی 5 سر باتری خور YL

لیزر جیبی 5 سر باتری خور YL

١٩٠,٠٠٠ تومان

لیزر نقطهای سه کاره،چراغ قوه و مادون بنفش

لیزر نقطهای سه کاره،چراغ قوه و مادون بنفش

٤١,٥٠٠ تومان

لیزر رقص نور پیشرفته استینگر

لیزر رقص نور پیشرفته استینگر

٤,٠٠٠,٠٠٠ تومان

لیزر شارژی پوینتر مدل: YL-303 نور سبز بسیار قوی

لیزر شارژی پوینتر مدل: YL-303 نور سبز بسیار قوی

٣٠٧,٥٩٠ تومان

لیزرسبزحرارتی

لیزرسبزحرارتی

٣٠٠,٠٠٠ تومان

لیزر سقف کهکشانی

لیزر سقف کهکشانی

١٩٠,٠٠٠ تومان

لیزر لامپ پروژکتور کاسیو

لیزر لامپ پروژکتور کاسیو

١,٥٠٠,٠٠٠ تومان

لیزر خانگی / سالنی رمینگتون نوئه نو

لیزر خانگی / سالنی رمینگتون نوئه نو

٤,٠٠٠,٠٠٠ تومان

لیزر خانگی / سالنی رمینگتون در حد نو

لیزر خانگی / سالنی رمینگتون در حد نو

٤,٠٠٠,٠٠٠ تومان

لیزر خانگی فیلیپس Philips SC2009/60

لیزر خانگی فیلیپس Philips SC2009/60

١٩,٠٠٠,٠٠٠ تومان

لیزر شارژی 303 پوینتر

لیزر شارژی 303 پوینتر

٢٠٩,٠٠٠ تومان

لیزر پوینتر جدید برد بالا و اندرویدی

لیزر پوینتر جدید برد بالا و اندرویدی

٢٤٠,٠٠٠ تومان

لیزر خانگی، لیزر سالنی موهای زائد IPL با600000شات

لیزر خانگی، لیزر سالنی موهای زائد IPL با600000شات

٣,٦٠٠,٠٠٠ تومان

لیزر .قابلیت نصب روی اسلحه

لیزر .قابلیت نصب روی اسلحه

٦٢٠,٠٠٠ تومان

لیزر 50 میلی وات سبز با درایور صنعتی

لیزر 50 میلی وات سبز با درایور صنعتی

١,٨٠٠,٠٠٠ تومان

لیزر مو زائد لسکلتون مدل T009

لیزر مو زائد لسکلتون مدل T009

١,٠٠٠,٠٠٠ تومان

لیزر پوینتر FORTEO

لیزر پوینتر FORTEO

٢٩٥,٥٥٠ تومان

لیزر موهای زاید فیلیپس

لیزر موهای زاید فیلیپس

١٧,٠٠٠,٠٠٠ تومان

لیزر سه کاره .چراغ قوه.تشخیص پول.لیزر

لیزر سه کاره .چراغ قوه.تشخیص پول.لیزر

٢٩,٥٠٠ تومان

لیزر مخصوص کیبورد مجازی 5 ولت

لیزر مخصوص کیبورد مجازی 5 ولت

٣٥٧,٥٠٠ تومان

لیزر حرارتی قرمز

لیزر حرارتی قرمز

٥٠٠,٠٠٠ تومان

لیزر خانگی

لیزر خانگی

٥٠٠,٠٠٠ تومان

لیزرموهای زائد شیائومی Xiaomi ZH-01D

لیزرموهای زائد شیائومی Xiaomi ZH-01D

٤,٥٠٠,٠٠٠ تومان

لیزر پوینتر

لیزر پوینتر

١٤٠,٠٠٠ تومان

بدنه لیزر سبز حرارتی مدل ۳۰۳ از آلیاژ فلزی ضد زنگ و محکم بوده و از چندین قسمت مجزا تشکیل میشود که به همدیگر متصل میگردند. منبع تغذیه لیزر سبز حرارتی ۳۰۳ باطری قدرتمند شارژی ۴۲۰۰ میلی آمپر ساعت میباشد که بوسیله شارژر لیزر س...

هولدینگ بازرگانی بلوط