کارکیت

کارکیت یا همان اسپیکر داخل خودرو Drive از شرکت جبرا (Jabra) برای پاسخ‌دادن به مکالمات تلفنی در حین رانندگی طراحی شده‌است. این کارکیت به سادگی و به وسیله‌ی یک گیره فنری، به آفتابگیر خودرو وصل می‌شود و با فاصله‌ی کمی از راننده...

هولدینگ بازرگانی بلوط