هارددیسک

هارددیسک اکسترنال Silicon Power مدل دایموند D03 ظرفیت 1 ترابایت

هارددیسک اکسترنال Silicon Power مدل دایموند D03 ظرفیت 1 ترابایت

١,٢١٥,٠٠٠ تومان

هارددیسک اکسترنال Silicon Power مدل آرمور A15 ظرفیت 1 ترابایت

هارددیسک اکسترنال Silicon Power مدل آرمور A15 ظرفیت 1 ترابایت

١,١٥٠,٠٠٠ تومان

هارددیسک اکسترنال وسترن دیجیتال مدل المنتز ظرفیت 500 گیگابایت

هارددیسک اکسترنال وسترن دیجیتال مدل المنتز ظرفیت 500 گیگابایت

١,٠٦٠,٠٠٠ تومان

هارددیسک اکسترنال ای دیتا مدل دش‌درایو دیوربل HD650 ظرفیت 1 ترابایت

هارددیسک اکسترنال ای دیتا مدل دش‌درایو دیوربل HD650 ظرفیت 1 ترابایت

١,٥٢٧,٠٠٠ تومان

هارددیسک اکسترنال ای دیتا مدل دش‌درایو دیوربل HD650 ظرفیت 2 ترابایت

هارددیسک اکسترنال ای دیتا مدل دش‌درایو دیوربل HD650 ظرفیت 2 ترابایت

٢,٢٩٨,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Blue WD10EZEX ظرفیت 1 ترابایت

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Blue WD10EZEX ظرفیت 1 ترابایت

١,٠٤٥,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال سری سبز مدل WD10EZRX ظرفیت 1 ترابایت

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال سری سبز مدل WD10EZRX ظرفیت 1 ترابایت

٧٢٠,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال و مخصوص لپ‌تاپ اچ جی اس تی مدل تراولستار Z5K500 ظرفیت 500 گیگابایت

هارددیسک اینترنال و مخصوص لپ‌تاپ اچ جی اس تی مدل تراولستار Z5K500 ظرفیت 500 گیگابایت

٤٩٥,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Red WD40EFRX ظرفیت 4 ترابایت

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Red WD40EFRX ظرفیت 4 ترابایت

٣,٨٠٠,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple WD20PURX ظرفیت 2 ترابایت

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple WD20PURX ظرفیت 2 ترابایت

١,٢٩٠,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Black WD1003FZEX ظرفیت 1 ترابایت

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Black WD1003FZEX ظرفیت 1 ترابایت

١,٥٥٠,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple WD10PURX ظرفیت 1 ترابایت

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple WD10PURX ظرفیت 1 ترابایت

١,٠٥٠,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple WD60PURX ظرفیت 6 ترابایت

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple WD60PURX ظرفیت 6 ترابایت

٤,٠٤٠,٠٠٠ تومان

هارددیسک اکسترنال لسی مدل پورشه دیزاین P922 ظرفیت 1 ترابایت

هارددیسک اکسترنال لسی مدل پورشه دیزاین P922 ظرفیت 1 ترابایت

١,٢٩٠,٠٠٠ تومان

هارددیسک اکسترنال سیگیت مدل Expansion Desktop STEB4000200 ظرفیت 4 ترابایت

هارددیسک اکسترنال سیگیت مدل Expansion Desktop STEB4000200 ظرفیت 4 ترابایت

٢,٥٩٠,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Blue WD40EZRZ ظرفیت 4 ترابایت

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Blue WD40EZRZ ظرفیت 4 ترابایت

٢,٣٦٩,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Blue WD5000LPVX ظرفیت 500 گیگابایت

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Blue WD5000LPVX ظرفیت 500 گیگابایت

٧٨٥,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال توشیبا مدل P300 HDWD110UZSVA ظرفیت 1 ترابایت

هارددیسک اینترنال توشیبا مدل P300 HDWD110UZSVA ظرفیت 1 ترابایت

١,٠٨٠,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Blue WD20EZRZ ظرفیت 2 ترابایت

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Blue WD20EZRZ ظرفیت 2 ترابایت

١,٤٩٩,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Blue WD30EZRZ ظرفیت 3 ترابایت

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Blue WD30EZRZ ظرفیت 3 ترابایت

١,٤٩٠,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Blue WD10EZRZ ظرفیت 1 ترابایت

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Blue WD10EZRZ ظرفیت 1 ترابایت

٩٢٠,٠٠٠ تومان

هارددیسک اکسترنال سیلیکون پاور مدل Armor A85 ظرفیت 4 ترابایت

هارددیسک اکسترنال سیلیکون پاور مدل Armor A85 ظرفیت 4 ترابایت

٤,٧٩٥,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Gold WD8002FRYZ ظرفیت 8 ترابایت

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Gold WD8002FRYZ ظرفیت 8 ترابایت

٨,٢٠٠,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال سیگیت مدل SkyHawk ST4000VX007 ظرفیت 4 ترابایت

هارددیسک اینترنال سیگیت مدل SkyHawk ST4000VX007 ظرفیت 4 ترابایت

٢,٣٠٣,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال سیگیت مدل BarraCuda ST2000LM015 ظرفیت 2 ترابایت

هارددیسک اینترنال سیگیت مدل BarraCuda ST2000LM015 ظرفیت 2 ترابایت

١,٩٢٠,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال توشیبا مدل P300 HDWD110EZSTA ظرفیت 1 ترابایت

هارددیسک اینترنال توشیبا مدل P300 HDWD110EZSTA ظرفیت 1 ترابایت

١,١٤٣,٧٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple WD10PURZ ظرفیت 1 ترابایت

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple WD10PURZ ظرفیت 1 ترابایت

١,١٦٥,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple WD20PURZ ظرفیت 2 ترابایت

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple WD20PURZ ظرفیت 2 ترابایت

١,٥٦٥,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple WD30PURZ ظرفیت 3 ترابایت

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple WD30PURZ ظرفیت 3 ترابایت

٢,٢٠٠,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple WD60PURZ ظرفیت 6 ترابایت

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple WD60PURZ ظرفیت 6 ترابایت

٤,٣٨٧,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Red WD100EFAX ظرفیت 10 ترابایت

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Red WD100EFAX ظرفیت 10 ترابایت

١١,٤٠٠,٠٠٠ تومان

هارددیسک اکسترنال ای دیتا مدل HD650 ظرفیت 4 ترابایت

هارددیسک اکسترنال ای دیتا مدل HD650 ظرفیت 4 ترابایت

٤,٩٠٠,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple WD20EJRX ظرفیت 2 ترابایت

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple WD20EJRX ظرفیت 2 ترابایت

١,٣٠٠,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple WD40EJRX ظرفیت 4 ترابایت

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple WD40EJRX ظرفیت 4 ترابایت

٢,٥٢٥,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال 3.5 اینچی از نوع SATA سیگیت مدل ST1000NM0055 ظرفیت 1ترابایت

هارددیسک اینترنال 3.5 اینچی از نوع SATA سیگیت مدل ST1000NM0055 ظرفیت 1ترابایت

١,٣٨٠,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال سری سبز مدل WD10EURX ظرفیت 1 ترابایت

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال سری سبز مدل WD10EURX ظرفیت 1 ترابایت

٦٢٠,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال سیگیت مدل Exos ST6000NM0115 ظرفیت 6 ترابایت

هارددیسک اینترنال سیگیت مدل Exos ST6000NM0115 ظرفیت 6 ترابایت

٣,٨٨٠,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Gold WD121KRYZ ظرفیت 12 ترابایت

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Gold WD121KRYZ ظرفیت 12 ترابایت

١٠,٩٩٠,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال سیگیت مدل Video ST500VT000 ظرفیت 500 گیگابایت

هارددیسک اینترنال سیگیت مدل Video ST500VT000 ظرفیت 500 گیگابایت

٥٦٠,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال توشیبا مدل MK3276GSX ظرفیت 320 گیگابایت

هارددیسک اینترنال توشیبا مدل MK3276GSX ظرفیت 320 گیگابایت

٤٢٠,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال دل مدل SAS 0F27439 ظرفیت 10 ترابایت

هارددیسک اینترنال دل مدل SAS 0F27439 ظرفیت 10 ترابایت

٥,٨٨٠,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال دل مدل SAS 055H49 ظرفیت 3 ترابایت

هارددیسک اینترنال دل مدل SAS 055H49 ظرفیت 3 ترابایت

٢,٩٥٠,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال دل مدل SAS 0RVDCJ ظرفیت 1.8ترابایت

هارددیسک اینترنال دل مدل SAS 0RVDCJ ظرفیت 1.8ترابایت

٤,٥٥٠,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال دل مدل SAS 0W347K ظرفیت 600 گیگابایت

هارددیسک اینترنال دل مدل SAS 0W347K ظرفیت 600 گیگابایت

٢,٦٥٠,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WD6003FFBX ظرفیت 6 ترابایت

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WD6003FFBX ظرفیت 6 ترابایت

٦,٠٠٠,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple WD121PURZ ظرفیت 12 ترابایت

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple WD121PURZ ظرفیت 12 ترابایت

٨,٢٠٠,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال توشیبا مدل L200 ظرفیت 1 ترابایت

هارددیسک اینترنال توشیبا مدل L200 ظرفیت 1 ترابایت

١,٤٠٠,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Ultrastar 0B36039 ظرفیت 6 ترابایت

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Ultrastar 0B36039 ظرفیت 6 ترابایت

٥,٥٦٠,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Blue WD5000AZLX ظرفیت 500 گیگابایت

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Blue WD5000AZLX ظرفیت 500 گیگابایت

٦٩٥,٠٠٠ تومان

هارددیسک اکسترنال ای دیتا مدل DashDrive Durable HD680 ظرفیت 1 ترابایت

هارددیسک اکسترنال ای دیتا مدل DashDrive Durable HD680 ظرفیت 1 ترابایت

١,٣٩٨,٠٠٠ تومان

هارددیسک اکسترنال سیلیکون پاور مدل Silicon Power Stream S03 ظرفیت 1 ترابایت

هارددیسک اکسترنال سیلیکون پاور مدل Silicon Power Stream S03 ظرفیت 1 ترابایت

١,٨٨٠,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال سیگیت مدل SkyHawk ST2000VX008 ظرفیت 2 ترابایت

هارددیسک اینترنال سیگیت مدل SkyHawk ST2000VX008 ظرفیت 2 ترابایت

١,٣٥٥,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple WD40PURX ظرفیت 4 ترابایت

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple WD40PURX ظرفیت 4 ترابایت

٢,٨٥٠,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال اچ پی ای مدل HKCF0300S5xeN015 ظرفیت 300 گیگابایت

هارددیسک اینترنال اچ پی ای مدل HKCF0300S5xeN015 ظرفیت 300 گیگابایت

٣,٩٩٩,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال اچ پی ای مدل MB6000JEQNN ظرفیت 6 ترابایت

هارددیسک اینترنال اچ پی ای مدل MB6000JEQNN ظرفیت 6 ترابایت

٦,٤٩٩,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال اچ پی ای مدل HMRP3000S5xnN7.2 ظرفیت 3 ترابایت

هارددیسک اینترنال اچ پی ای مدل HMRP3000S5xnN7.2 ظرفیت 3 ترابایت

٤,٩٩٩,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال اچ جی اس تی مدل HUA722010CLA330 ظرفیت 1 ترابایت

هارددیسک اینترنال اچ جی اس تی مدل HUA722010CLA330 ظرفیت 1 ترابایت

٧٥٩,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال اچ پی ای مدل HAKP4000S5xeN7.2 ظرفیت 4 ترابایت

هارددیسک اینترنال اچ پی ای مدل HAKP4000S5xeN7.2 ظرفیت 4 ترابایت

٥,٧٩٩,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال اچ پی ای مدل HAKP6000S5xeN7.2 ظرفیت 6 ترابایت

هارددیسک اینترنال اچ پی ای مدل HAKP6000S5xeN7.2 ظرفیت 6 ترابایت

٦,٤٩٩,٠٠٠ تومان

هارددیسک اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Book Desktop ظرفیت 10 ترابایت

هارددیسک اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Book Desktop ظرفیت 10 ترابایت

٧,٣٠٠,٠٠٠ تومان

هارددیسک اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Book Desktop ظرفیت 8 ترابایت

هارددیسک اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Book Desktop ظرفیت 8 ترابایت

٤,٩٨٠,٠٠٠ تومان

هارددیسک اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Book Desktop ظرفیت 6 ترابایت

هارددیسک اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Book Desktop ظرفیت 6 ترابایت

٢,٩٧٥,٠٠٠ تومان

هارددیسک اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Book Desktop ظرفیت 4 ترابایت

هارددیسک اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Book Desktop ظرفیت 4 ترابایت

٢,٤٦٠,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Red WD100EFAX با ظرفیت 10 ترابایت

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Red WD100EFAX با ظرفیت 10 ترابایت

١٠,٢٨٠,٠٠٠ تومان

هارددیسک  اینترنال استوک   وسترن دیجیتال سری گرین پاور با ظرفیت 1 ترابایت

هارددیسک اینترنال استوک وسترن دیجیتال سری گرین پاور با ظرفیت 1 ترابایت

٦٠٥,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال استوک  وسترن دیجیتال سری گرین پاور با ظرفیت 500 گیگابایت

هارددیسک اینترنال استوک وسترن دیجیتال سری گرین پاور با ظرفیت 500 گیگابایت

٣٨٥,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Western Digital WD80EFBX ظرفیت 8 ترابایت

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Western Digital WD80EFBX ظرفیت 8 ترابایت

١٥,٠٠٠,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Western Digital Purple WD60PURZ ظرفیت 6 ترابایت

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Western Digital Purple WD60PURZ ظرفیت 6 ترابایت

٣,٥٠٠,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال سیگیت مدل BarraCuda ST1000DM010 ظرفیت 1 ترابایت

هارددیسک اینترنال سیگیت مدل BarraCuda ST1000DM010 ظرفیت 1 ترابایت

١,٠٥٠,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Ultrastar ظرفیت 8 ترابایت

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Ultrastar ظرفیت 8 ترابایت

٧,٤٠٠,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Ultrastar ظرفیت 14 ترابایت

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Ultrastar ظرفیت 14 ترابایت

١٣,٠٠٠,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Red Plus ظرفیت 10 ترابایت

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Red Plus ظرفیت 10 ترابایت

٦,٢٠٠,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Red Plus ظرفیت 8 ترابایت

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Red Plus ظرفیت 8 ترابایت

٥,٥٠٠,٠٠٠ تومان

هارددیسک اکسترنال ای دیتا HD650 ظرفیت 5 ترابایت

هارددیسک اکسترنال ای دیتا HD650 ظرفیت 5 ترابایت

٣,٨٩٩,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Blue 1TB

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Blue 1TB

١,١٣٨,٠٠٠ تومان

هارددیسک اکسترنال ADATA مدل HD710 Pro ظرفیت 1TB

هارددیسک اکسترنال ADATA مدل HD710 Pro ظرفیت 1TB

١,٥٩٩,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال WD Blue با گارانتی سازگار ارقام

هارددیسک اینترنال WD Blue با گارانتی سازگار ارقام

١,٠٢٠,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل 1TB Purple

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل 1TB Purple

١,٣٠٩,٩٠٠ تومان

هارددیسک اکسترنال ADATA مدل HD710 Pro ظرفیت 2TB

هارددیسک اکسترنال ADATA مدل HD710 Pro ظرفیت 2TB

٢,٤٦٠,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال وسترن بنفش 1 ترا با گارانتی

هارددیسک اینترنال وسترن بنفش 1 ترا با گارانتی

١,٠٥٠,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال هیتاچی ظرفیت 1 ترابایت

هارددیسک اینترنال هیتاچی ظرفیت 1 ترابایت

١٥٠,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال سامسونگ ظرفیت 160 گیگابایت

هارددیسک اینترنال سامسونگ ظرفیت 160 گیگابایت

١٢٠,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال سامسونگ ظرفیت 20 گیگابایت

هارددیسک اینترنال سامسونگ ظرفیت 20 گیگابایت

١٠٠,٠٠٠ تومان

هارددیسک اکسترنال وسترن دیجیتال   WD My Passort 1T

هارددیسک اکسترنال وسترن دیجیتال WD My Passort 1T

١,٣٥٠,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple 2TB

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple 2TB

١,٨٤٣,٠٠٠ تومان

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Blue WD40EZAZ ظرفیت 4 ترابایت

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Blue WD40EZAZ ظرفیت 4 ترابایت

٢,٢٥٩,٠٠٠ تومان

برای استفاده از سیستم‌های امنیتی،به هارد‌های اینترنال با سرعت و ظرفیت زیاد نیاز است تا داده‌ها را بدن هیچ خللی در خود ذخیره کند.هارددیسک اینترنال «WD20EJRX» از تولیدات شرکت «وسترن دیجیتال» (Western Digital) است. این مدل در خانواد...

هولدینگ بازرگانی بلوط