فشارسنج

فشارسنج دیجیتالی سیتیزن  CH311B

فشارسنج دیجیتالی سیتیزن CH311B

٧٠٠,٠٠٠ تومان

فشارسنج بازویی زنیت مد مدل LD-575

فشارسنج بازویی زنیت مد مدل LD-575

٤٩٩,٠٠٠ تومان

فشارسنج بیوررمدلBM77

فشارسنج بیوررمدلBM77

١,١٦٩,٠٠٠ تومان

فشارسنج عقربه ای اسپنگلر مدل Lian Scenic-S

فشارسنج عقربه ای اسپنگلر مدل Lian Scenic-S

٥٩٠,٠٠٠ تومان

فشارسنج عقربه ای زنیت مد مدل TH-5001

فشارسنج عقربه ای زنیت مد مدل TH-5001

٢٠٤,٠٠٠ تومان

فشارسنج دیجیتال بازویی رزمکس X5

فشارسنج دیجیتال بازویی رزمکس X5

١,٥٠٠,٠٠٠ تومان

فشارسنج بازویی تمام اتوماتیک سیتیزن CH-456

فشارسنج بازویی تمام اتوماتیک سیتیزن CH-456

٦٥٠,٠٠٠ تومان

فشارسنج مچی بیورر BC40

فشارسنج مچی بیورر BC40

٣٩٦,٠٠٠ تومان

فشارسنج مچی میکرولایف  BP W90

فشارسنج مچی میکرولایف BP W90

١,٠٢٦,٠٠٠ تومان

فشارسنج بازویی ای اند دی مدل UA-767F-W

فشارسنج بازویی ای اند دی مدل UA-767F-W

٩١٢,٠٠٠ تومان

فشارسنج بازویی PiC مدل Easy Rapid

فشارسنج بازویی PiC مدل Easy Rapid

٣٦٨,٠٠٠ تومان

فشارسنج بازویی سخنگوی بوسو اکسکلوزیو

فشارسنج بازویی سخنگوی بوسو اکسکلوزیو

٩٣٥,٠٠٠ تومان

فشارسنج بازویی اتوماتیک میکرولایف BP A130

فشارسنج بازویی اتوماتیک میکرولایف BP A130

١,٢٤٦,٠٠٠ تومان

فشارسنج بازویی ای اند دی UA-767J

فشارسنج بازویی ای اند دی UA-767J

١,٣٢٠,٠٠٠ تومان

فشارسنج بازویی سخنگو بیورر مدل BM53

فشارسنج بازویی سخنگو بیورر مدل BM53

٦٢٤,٠٠٠ تومان

فشارسنج بازویی میکرولایف مدل BP A1 EASY

فشارسنج بازویی میکرولایف مدل BP A1 EASY

٨٨١,٥٠٠ تومان

فشارسنج دیجیتال مچی زنیت مد مدل LD-732

فشارسنج دیجیتال مچی زنیت مد مدل LD-732

٢٨٤,٠٠٠ تومان

فشارسنج بازویی تمام اتوماتیک سیتیزن CH-452

فشارسنج بازویی تمام اتوماتیک سیتیزن CH-452

٤٣٠,٠٠٠ تومان

فشارسنج بازویی ای اند دی مدل UA-651

فشارسنج بازویی ای اند دی مدل UA-651

٦٧٣,٠٠٠ تومان

فشارسنج بازویی دلوکس رزمکس MW-701f

فشارسنج بازویی دلوکس رزمکس MW-701f

١,٨٢٢,٠٠٠ تومان

فشارسنج بازویی با کاف فنری ای اند دی مدل UA-1020

فشارسنج بازویی با کاف فنری ای اند دی مدل UA-1020

١,١٥٢,٠٠٠ تومان

فشارسنج نیمه اتوماتیک بازویی میکرولایف مدل BP N2 EASY

فشارسنج نیمه اتوماتیک بازویی میکرولایف مدل BP N2 EASY

٦٣٩,٠٠٠ تومان

فشارسنج بازویی بیورر BM16

فشارسنج بازویی بیورر BM16

٣٨٤,٠٠٠ تومان

فشارسنج مچی امرن RS3

فشارسنج مچی امرن RS3

١,٢٢٠,٠٠٠ تومان

فشارسنج مچی بیورر BC30

فشارسنج مچی بیورر BC30

١٨٧,٠٠٠ تومان

فشارسنج بازویی میکرولایف مدل BP A1 BASIC

فشارسنج بازویی میکرولایف مدل BP A1 BASIC

٩١٠,٥٠٠ تومان

فشارسنج مچی بیورر BC20

فشارسنج مچی بیورر BC20

٢٢٧,٠٠٠ تومان

فشارسنج بازویی اتوماتیک بیورر BM85

فشارسنج بازویی اتوماتیک بیورر BM85

١,٩٨٠,٠٠٠ تومان

فشارسنج مچی اتوماتیک بیورر BC19

فشارسنج مچی اتوماتیک بیورر BC19

٢٢٨,٠٠٠ تومان

فشارسنج مچی بیورر  BC60

فشارسنج مچی بیورر BC60

٢٢٢,٠٠٠ تومان

فشارسنج مچی بیورر BC50

فشارسنج مچی بیورر BC50

٤٢٠,٠٠٠ تومان

فشارسنج عقربه ای زنیت مد مدل ZTH-2001

فشارسنج عقربه ای زنیت مد مدل ZTH-2001

١٨٠,٠٠٠ تومان

فشارسنج بازویی اتوماتیک رزمکس CH155f

فشارسنج بازویی اتوماتیک رزمکس CH155f

٨٤٤,٠٠٠ تومان

فشارسنج بازویی اتوماتیک ریشتر ri-champion N

فشارسنج بازویی اتوماتیک ریشتر ri-champion N

٢,٠٤٨,٠٠٠ تومان

فشارسنج بازویی پیشرفته رزمکس X9

فشارسنج بازویی پیشرفته رزمکس X9

٥,٦٤٠,٠٠٠ تومان

فشارسنج بیمارستانی طرح جیوه ای ای اند دی UM-102

فشارسنج بیمارستانی طرح جیوه ای ای اند دی UM-102

٢,٤١٢,٠٠٠ تومان

فشارسنج دیجیتالی بازویی بوسو ویتال

فشارسنج دیجیتالی بازویی بوسو ویتال

٦٤٧,٠٠٠ تومان

فشارسنج بازویی اتوماتیک بیورر BM44

فشارسنج بازویی اتوماتیک بیورر BM44

١,٥٦٠,٠٠٠ تومان

فشارسنج بیمارستانی بازویی ای اند دی مدل UM-201

فشارسنج بیمارستانی بازویی ای اند دی مدل UM-201

٢,٢٦٨,٠٠٠ تومان

فشارسنج بازویی اتوماتیک رزمکس MJ701fCA

فشارسنج بازویی اتوماتیک رزمکس MJ701fCA

١,٤٤٨,٠٠٠ تومان

فشارسنج دیجیتالی بازویی بوسو فامیلی 4

فشارسنج دیجیتالی بازویی بوسو فامیلی 4

٧٩١,٠٠٠ تومان

فشارسنج بیمارستانی بازویی ای اند دی مدل UM-211

فشارسنج بیمارستانی بازویی ای اند دی مدل UM-211

٨,٣٢٢,٠٠٠ تومان

فشارسنج دیجیتال ولش آلن ProBP 3400

فشارسنج دیجیتال ولش آلن ProBP 3400

٢٣,٨١٦,٠٠٠ تومان

فشارسنج بیمارستانی ای اند دی TM-2675

فشارسنج بیمارستانی ای اند دی TM-2675

٤٩,٨٩٠,٠٠٠ تومان

فشارسنج دیجیتال کلینیکال یوول

فشارسنج دیجیتال کلینیکال یوول

١,٣٢٠,٠٠٠ تومان

فشارسنج دیجیتال بازویی ارکا Erkameter 125

فشارسنج دیجیتال بازویی ارکا Erkameter 125

٧,٨١٥,٠٠٠ تومان

فشارسنج دیجیتالی بازویی بوسو X

فشارسنج دیجیتالی بازویی بوسو X

٥٠٣,٠٠٠ تومان

فشارسنج بازویی اتوماتیک میکرولایف BP 3AG1

فشارسنج بازویی اتوماتیک میکرولایف BP 3AG1

١,٠٩٤,٠٠٠ تومان

فشارسنج عقربه ای ضد ضربه ولش آلن DS66

فشارسنج عقربه ای ضد ضربه ولش آلن DS66

٢,٣٥٥,٠٠٠ تومان

فشارسنج عقربه ای ولش آلن 767

فشارسنج عقربه ای ولش آلن 767

٤,٣١٥,٠٠٠ تومان

فشارسنج عقربه ای بازوئی یاماسو مدل 500

فشارسنج عقربه ای بازوئی یاماسو مدل 500

٤٤٤,٠٠٠ تومان

فشارسنج عقربه ای ایستا یاماسو

فشارسنج عقربه ای ایستا یاماسو

٩٤٦,٠٠٠ تومان

فشارسنج عقربه ای ABN مدل Premium

فشارسنج عقربه ای ABN مدل Premium

٦٨٤,٠٠٠ تومان

فشارسنج عقربه ای اطفال و بزرگسال ABN  مدل CALIBRA

فشارسنج عقربه ای اطفال و بزرگسال ABN مدل CALIBRA

٥٩٤,٠٠٠ تومان

فشارسنج دیجیتالی بازویی «ایزی لایف مدل KD-5961»

فشارسنج دیجیتالی بازویی «ایزی لایف مدل KD-5961»

٦٥٠,٠٠٠ تومان

فشارسنج دیجیتالی بازویی «ایزی لایف مدل KD-5917»

فشارسنج دیجیتالی بازویی «ایزی لایف مدل KD-5917»

٤٨٥,٠٠٠ تومان

فشارسنج بیورر مدل BC08

فشارسنج بیورر مدل BC08

٣٩٠,٠٠٠ تومان

فشارسنج عقربه ای برمد BD2700

فشارسنج عقربه ای برمد BD2700

٣٦٨,٠٠٠ تومان

فشارسنج عقربه ای برمد BD2600

فشارسنج عقربه ای برمد BD2600

٣٣٤,٠٠٠ تومان

فشارسنج عقربه ای برمد BD2500

فشارسنج عقربه ای برمد BD2500

٢٧٦,٠٠٠ تومان

فشارسنج بازویی دیجیتال BM77 بیورر

فشارسنج بازویی دیجیتال BM77 بیورر

١,٤٩٥,٠٠٠ تومان

فشارسنج بازویی BM47 بیورر

فشارسنج بازویی BM47 بیورر

٩٥٤,٠٠٠ تومان

فشارسنج بازویی دیجیتال BM44 بیورر

فشارسنج بازویی دیجیتال BM44 بیورر

٩٥٤,٠٠٠ تومان

فشارسنج دیجیتال مچی بیورر ( beurer ) مدل SBC21

فشارسنج دیجیتال مچی بیورر ( beurer ) مدل SBC21

٤٠٣,٠٠٠ تومان

فشارسنج بازویی Accumed Upper arm Blood Pressure Monitor MH901

فشارسنج بازویی Accumed Upper arm Blood Pressure Monitor MH901

١,١١٠,٠٠٠ تومان

فشارسنج بازویی Accumed Upper arm Blood Pressure Monitor AW150F

فشارسنج بازویی Accumed Upper arm Blood Pressure Monitor AW150F

٩٩٠,٠٠٠ تومان

فشارسنج مچی Accumed Accumed Wrist Blood Pressure Monitor K150

فشارسنج مچی Accumed Accumed Wrist Blood Pressure Monitor K150

٦٩٠,٠٠٠ تومان

فشارسنج مچی Accumed Accumed Wrist Blood Pressure Monitor BD701

فشارسنج مچی Accumed Accumed Wrist Blood Pressure Monitor BD701

٨٣٠,٠٠٠ تومان

فشارسنج بازویی Accumed Upper arm Blood Pressure Monitor KJ206

فشارسنج بازویی Accumed Upper arm Blood Pressure Monitor KJ206

٥٥٠,٠٠٠ تومان

فشارسنج بازویی Accumed Upper arm Blood Pressure Monitor CG175

فشارسنج بازویی Accumed Upper arm Blood Pressure Monitor CG175

١,١٦٠,٠٠٠ تومان

فشارسنج بازویی امسیگ EmsiG Upper arm Blood Pressure Monitor BO26

فشارسنج بازویی امسیگ EmsiG Upper arm Blood Pressure Monitor BO26

٧٤٠,٠٠٠ تومان

فشارسنج بازویی امسیگ EmsiG Upper arm Blood Pressure Monitor BO27

فشارسنج بازویی امسیگ EmsiG Upper arm Blood Pressure Monitor BO27

٧٧٠,٠٠٠ تومان

فشارسنج سخنگو بی ول Pro-36

فشارسنج سخنگو بی ول Pro-36

٨٩٠,٠٠٠ تومان

فشارسنج عقربه ایی رزمکس GB102

فشارسنج عقربه ایی رزمکس GB102

٥٧٢,٠٠٠ تومان

فشارسنج عقربه ای هاین مدل GAMMA XXL LF

فشارسنج عقربه ای هاین مدل GAMMA XXL LF

٢,٨٩٠,٠٠٠ تومان

فشارسنج عقربه ای بوسو clinicus

فشارسنج عقربه ای بوسو clinicus

٧٦٣,٠٠٠ تومان

فشارسنج بازویی بیورر BM65

فشارسنج بازویی بیورر BM65

٣٠٥,٠٠٠ تومان

فشارسنج ‎دیجیتالی بازویی رزمکس مدل CH155f

فشارسنج ‎دیجیتالی بازویی رزمکس مدل CH155f

٦٩٦,٠٠٠ تومان

فشارسنج پرتابل ضد ضربه ولش آلن DS54

فشارسنج پرتابل ضد ضربه ولش آلن DS54

٢,١٦٠,٠٠٠ تومان

فشارسنج عقربه ای دو شلنگه ریشتر Exacta

فشارسنج عقربه ای دو شلنگه ریشتر Exacta

١,٤٨٤,٠٠٠ تومان

فشارسنج دیجیتال بی ول مدل Pro-35

فشارسنج دیجیتال بی ول مدل Pro-35

٨٥٠,٠٠٠ تومان

فشارسنج بازویی بی ول Upper arm Blood Pressure Monitor PRO-33

فشارسنج بازویی بی ول Upper arm Blood Pressure Monitor PRO-33

١,١٩٠,٠٠٠ تومان

فشارسنج بازویی بری مد Upper arm Blood Pressure Monitor BD2700

فشارسنج بازویی بری مد Upper arm Blood Pressure Monitor BD2700

٥١٠,٠٠٠ تومان

فشارسنج بازویی مدیسانا Upper arm Blood Pressure Monitor MTX

فشارسنج بازویی مدیسانا Upper arm Blood Pressure Monitor MTX

٧٧٥,٠٠٠ تومان

فشارسنج مچی لایکا Laica Wrist Blood Pressure Monitor BM1001

فشارسنج مچی لایکا Laica Wrist Blood Pressure Monitor BM1001

١٣٨,٠٠٠ تومان

فشارسنج بازویی بیورر Upper arm Blood Pressure Monitor BM28

فشارسنج بازویی بیورر Upper arm Blood Pressure Monitor BM28

١,٤٩٠,٠٠٠ تومان

فشارسنج بازویی میکرولایف Upper arm Blood Pressure Monitor BP A1 Easy

فشارسنج بازویی میکرولایف Upper arm Blood Pressure Monitor BP A1 Easy

١,٢١٠,٠٠٠ تومان

فشارسنج اتوماتیک سخنگو فارسی بازویی ولر مد BSX561

فشارسنج اتوماتیک سخنگو فارسی بازویی ولر مد BSX561

٨٦٠,٠٠٠ تومان

فشارسنج سخنگو فارسی بازویی عمران مدل X180

فشارسنج سخنگو فارسی بازویی عمران مدل X180

٦٦٠,٠٠٠ تومان

فشارسنج عقربه ای رومیزی و دیواری زنیت مد

فشارسنج عقربه ای رومیزی و دیواری زنیت مد

١,٦٥٠,٠٠٠ تومان

فشارسنج بازویی نبض سنس سخنگو مدل NB01S

فشارسنج بازویی نبض سنس سخنگو مدل NB01S

٨٥٠,٠٠٠ تومان

فشارسنج بازویی بیورر Beurer upper arm Blood Pressure Monitor BM40

فشارسنج بازویی بیورر Beurer upper arm Blood Pressure Monitor BM40

١,٦٠٠,٠٠٠ تومان

فشارسنج بازویی بیورر Upper arm Blood Pressure Monitor BM55

فشارسنج بازویی بیورر Upper arm Blood Pressure Monitor BM55

١,٤٥٥,٠٠٠ تومان

کنترل فشار خون یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که باید در افراد بالای ۴۰ سال صورت گیرد. امروزه با پیشرفت تکنولوژی دیگر نیازی نیست برای کنترل فشارخون حتما به مراکز درمانی مراجعه کنید ، بلکه می‌توانید با خرید یک دستگاه فشار سنج به راحتی خودتان اینکار را انجام دهید. البته لازم است بدانید برای خرید فشار سنج‌های دیجیتالی باید نکات بسیار زیادی را در نظرداشته باشید. زیرا درصورت بروز هرگونه مشکلی در این محصول فرد دچار مشکل خواهد شد و این موضوع نتایج بسیار خطرناکی را در سلامتی فرد خواهد داشت. در این مطلب سعی می‌کنیم اطلاعات بسیار خوبی را درباره بهترین مارک فشار سنج به شما ارائه کنیم. همراه ما باشید تا اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب کنید.

آشنایی با انواع فشار سنج

\"بهترین

برای اینکه بتوانید بهترین مارک فشار سنج را خریداری کنید ، لازم است انواع آن را بشناسید تا بتوانید انتخاب درستی داشته باشید. 

فشار سنج جیوه‌ای

یکی از انواع فشار سنج‌های موجود در بازار، نمونه‌های جیوه‌ای هستند که ازجمله استانداردترین آنها به شمار می‌روند. این دستگاه شباهت بسیار زیادی را به دماسنج دارد و به وسیله یک ستون جیوه کار می‌کند. برای خواندن فشار با کمک این نوع دستگاه، می‌توانید اعداد اطراف آن را بخوانید. البته امروزه به دلیل سمی بودن جیوه خیلی از این نوع دماسنج استفاده نمی‌شود.

فشار سنج عقربه‌ای

یکی‌دیگر از انواع فشار سنج موجود در بازار می‌توان به نمونه‌های عقربه‌ای اشاره کرد که دارای یک صفحه مدرج می‌باشد. در این نوع فشار سنج فشار هوا عقربه روی صفحه مدرج را تغییر می‌دهد که می‌توانید با خواندن آن فشار را اندازه بگیرید. این نوع فشار سنج نسبت به نمونه‌های قبلی حمل راحت تری دارد به همین دلیل نیز بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فشار سنج دیجیتال

این نوع فشار سنج خود به دو دسته مچی و بازوئی تقسیم می‌شود. اگر به دنبال نمونه‌هایی هستید که دقت بیشتری دارند، فشار سنج‌های بازوئی انتخاب مناسب تری هستند. دقت کنید احتمال اشتباه در این نوع فشار سنج ها بسیار پایین است با این وجود بسیاری از افراد بر این عقیده‌اند استفاده از وسایل دیجیتالی تنها برای بیمارانی که توانایی استفاده از سایر فشار سنج‌ها را ندارند، توصیه می‌شود.

مشخصات و نحوه عملکرد: فشارسنج سیتیزن مدل CH-456 از جمله با دقت ترین و با کیفیت ترین دستگاه فشارسنج بوده که دارای طراحی خاص و جذاب می‎باشد. این محصول دارای شاخص ضربان نامتعارف قلب یا تشخیص آریتمی است و دارای 90 جایگاه ذخیره حا...

توسعه یافته توسط بلوط