دماسنج

دماسنج دیجیتالی تستو 106

دماسنج دیجیتالی تستو 106

٢,٠٦٠,٠٠٠ تومان

دماسنج و رطوبت سنج بیورر مدل HM16

دماسنج و رطوبت سنج بیورر مدل HM16

٢٦٥,٠٠٠ تومان

دماسنج و رطوبت سنج تروتک مدل BZ05

دماسنج و رطوبت سنج تروتک مدل BZ05

٢٥٠,٠٠٠ تومان

دماسنج و رطوبت سنج بنتک مدل GM640

دماسنج و رطوبت سنج بنتک مدل GM640

١,٦٤٠,٠٠٠ تومان

دماسنج و رطوبت سنج محیطی HTC-2

دماسنج و رطوبت سنج محیطی HTC-2

٨٩,٧٨٠ تومان

دماسنج محیطی مدل TPM-10

دماسنج محیطی مدل TPM-10

٣٨,٠٠٠ تومان

دماسنج دیجیتال مدل ZU-1

دماسنج دیجیتال مدل ZU-1

٣٢,٣٠٠ تومان

دماسنج محیط مدل چوبی

دماسنج محیط مدل چوبی

١٥,١٠٠ تومان

دماسنج لیزری مدل GM-320

دماسنج لیزری مدل GM-320

١,٢٠٠,٠٠٠ تومان

دماسنج میله ای دیجیتال مدل TA-288

دماسنج میله ای دیجیتال مدل TA-288

٧٥,٠٠٠ تومان

دماسنج دیجیتال آکواریوم بویو مدل BT-10

دماسنج دیجیتال آکواریوم بویو مدل BT-10

٣٠,٠٠٠ تومان

دماسنج چوبی مدل falcon

دماسنج چوبی مدل falcon

١٩,٩٠٠ تومان

دماسنج الکلی مایعات مدل 0220

دماسنج الکلی مایعات مدل 0220

٢٠,٠٠٠ تومان

دماسنج طرح چوب 20 مدل ترنم

دماسنج طرح چوب 20 مدل ترنم

١٥,٣٠٠ تومان

دماسنج طرح چوب 15 مدل ترنم

دماسنج طرح چوب 15 مدل ترنم

١٥,٠٠٠ تومان

دماسنج میله ای تروتک مدل BT20

دماسنج میله ای تروتک مدل BT20

٢٦٥,٠٠٠ تومان

دماسنج دیواری جنرال مدل CF

دماسنج دیواری جنرال مدل CF

٩,٧٠٠ تومان

دماسنج و رطوبت سنج HTC-8

دماسنج و رطوبت سنج HTC-8

١٨٩,٠٠٠ تومان

دماسنج و رطوبت سنج کی ای مدل TH108

دماسنج و رطوبت سنج کی ای مدل TH108

٥٧,٠٠٠ تومان

دماسنج و رطوبت سنج کی ای مدل 02

دماسنج و رطوبت سنج کی ای مدل 02

٢٥,٠٠٠ تومان

دماسنج و رطوبت سنج تروتک مدل BC06

دماسنج و رطوبت سنج تروتک مدل BC06

٩٠٠,٠٠٠ تومان

دماسنج نوبی مدل 4615

دماسنج نوبی مدل 4615

١٢٥,٠٠٠ تومان

دماسنج دو محیط تفا مدل 301011

دماسنج دو محیط تفا مدل 301011

١٥٥,٠٠٠ تومان

دماسنج و رطوبت سنج تستو مدل 175T1

دماسنج و رطوبت سنج تستو مدل 175T1

٤,١٠٠,٠٠٠ تومان

دماسنج دیجیتالی آکواریومی بویو مدل BT-10

دماسنج دیجیتالی آکواریومی بویو مدل BT-10

٢٤,٠٠٠ تومان

دماسنج و رطوبت سنج مدل LX8010

دماسنج و رطوبت سنج مدل LX8010

٣٨,٠٠٠ تومان

دماسنج و رطوبت سنج مدل Anymeters Rohs

دماسنج و رطوبت سنج مدل Anymeters Rohs

١٣٩,٠٠٠ تومان

دماسنج دیواری Diva مدل 50

دماسنج دیواری Diva مدل 50

٢٩,٠٠٠ تومان

دماسنج مایعات مدل TM110

دماسنج مایعات مدل TM110

٢١,٠٠٠ تومان

دماسنج مدل CF 15

دماسنج مدل CF 15

٩,٣٠٠ تومان

دماسنج مدل B2

دماسنج مدل B2

١٥,٠٠٠ تومان

دماسنج آکواریوم آکوا مدل Ferule

دماسنج آکواریوم آکوا مدل Ferule

٣٢,٤٥٠ تومان

دماسنج اتاق کودک مدل 2310

دماسنج اتاق کودک مدل 2310

٤٥,٠٠٠ تومان

دماسنج تی اف ای کد 3048-12

دماسنج تی اف ای کد 3048-12

١١٢,٠٠٠ تومان

دماسنج کیمو مدل TH210

دماسنج کیمو مدل TH210

٥,٠٠٠,٠٠٠ تومان

دماسنج محیطی مدل DK50

دماسنج محیطی مدل DK50

١٥,٠٠٠ تومان

دماسنج و رطوبت سنج دیجیتالی یونی-تی مدل UT333

دماسنج و رطوبت سنج دیجیتالی یونی-تی مدل UT333

٥٥٠,٠٠٠ تومان

دماسنج محیطی تی اف ای کد 10.3015.03

دماسنج محیطی تی اف ای کد 10.3015.03

١٩٩,٠٠٠ تومان

دماسنج محیطی اینتکس کد 29039

دماسنج محیطی اینتکس کد 29039

١٥٠,٠٠٠ تومان

دماسنج سی ای ام مدل DT-852B

دماسنج سی ای ام مدل DT-852B

٢,٩٥٠,٠٠٠ تومان

دماسنج حمام کودک وی کر مدل نهنگ کد 120

دماسنج حمام کودک وی کر مدل نهنگ کد 120

٢٤,٨٠٠ تومان

دماسنج مدل  TP101

دماسنج مدل TP101

٥٤,٩٠٠ تومان

دماسنج حمام کودک وی کر طرح ماهی کد 120

دماسنج حمام کودک وی کر طرح ماهی کد 120

٢٤,٨٠٠ تومان

دماسنج محیطی جومبو کد 40

دماسنج محیطی جومبو کد 40

٣٨,٦٣٠ تومان

دماسنج اتاق کودک مدل baoda کد 2018

دماسنج اتاق کودک مدل baoda کد 2018

٣٠,٠٠٠ تومان

دماسنج و رطوبت سنج مدل DYWSJ

دماسنج و رطوبت سنج مدل DYWSJ

٣١,٠٠٠ تومان

دماسنج و رطوبت سنج تروتک مدل BZ06

دماسنج و رطوبت سنج تروتک مدل BZ06

٢٣٠,٩٠٠ تومان

دماسنج رطوبت سنج کاوین آرنوکس مدل CA1246

دماسنج رطوبت سنج کاوین آرنوکس مدل CA1246

٨,١٤٤,٤٠٠ تومان

دماسنج کودک روتو مدل 1

دماسنج کودک روتو مدل 1

٨٠,٠٠٠ تومان

دماسنج و رطوبت سنج مدل 2159T

دماسنج و رطوبت سنج مدل 2159T

١٠٨,٠٠٠ تومان

دماسنج و رطوبت سنج محیطی مدل C002

دماسنج و رطوبت سنج محیطی مدل C002

١٨٠,٠٠٠ تومان

دماسنج آکواریوم کد 008

دماسنج آکواریوم کد 008

٩,١٠٠ تومان

دماسنج مایعات مدل پیچر کد 220

دماسنج مایعات مدل پیچر کد 220

١٨٩,٠٠٠ تومان

دماسنج محیطی مدل XHB310

دماسنج محیطی مدل XHB310

١٩٠,٠٠٠ تومان

دماسنج سانتی گراد فارنهایت Thermos Hygrometer

دماسنج سانتی گراد فارنهایت Thermos Hygrometer

٨,٨٠٠ تومان

دماسنج و رطوبت سنج بیورر HM16

دماسنج و رطوبت سنج بیورر HM16

٢٦٥,٠٠٠ تومان

دماسنج نوری غیرتماسی رزمکس HC700

دماسنج نوری غیرتماسی رزمکس HC700

١,٩٠٠,٠٠٠ تومان

دماسنج دیجیتال مادون قرمز هیلر (غیر تماسی) TM80

دماسنج دیجیتال مادون قرمز هیلر (غیر تماسی) TM80

٨٩,٠٠٠ تومان

دماسنج دیجیتال MT101

دماسنج دیجیتال MT101

٣٥,٠٠٠ تومان

دماسنج سه کاره لیزری بی ول WF5000

دماسنج سه کاره لیزری بی ول WF5000

٣٦٧,٠٠٠ تومان

دماسنج اتاق و حمام با طرح ماهی وی کر کد ۱۲۰

دماسنج اتاق و حمام با طرح ماهی وی کر کد ۱۲۰

١٤,٥٠٠ تومان

دماسنج چوبی دیواری سایز بزرگ سانتیگراد فارنهایت

دماسنج چوبی دیواری سایز بزرگ سانتیگراد فارنهایت

١٤,٥٠٠ تومان

دماسنج چوبی دیواری سایز کوچک سانتیگراد فارنهایت

دماسنج چوبی دیواری سایز کوچک سانتیگراد فارنهایت

١٤,٥٠٠ تومان

دماسنج دیجیتالی اکیومد مدل TK120

دماسنج دیجیتالی اکیومد مدل TK120

١٤٥,٠٠٠ تومان

دماسنج دیجیتالی اکیومد مدل TK250

دماسنج دیجیتالی اکیومد مدل TK250

١٩٠,٠٠٠ تومان

دماسنج و رطوبت سنج HM16 بیورر

دماسنج و رطوبت سنج HM16 بیورر

٢٥٣,٠٠٠ تومان

دماسنج گوش براون مدل IRT4520

دماسنج گوش براون مدل IRT4520

١,١٠٠,٠٠٠ تومان

دماسنج الکلی

دماسنج الکلی

٥٣,٠٠٠ تومان

دماسنج جیوه ای

دماسنج جیوه ای

٥٣,٠٠٠ تومان

دماسنج الکلی دیواری

دماسنج الکلی دیواری

٥٣,٠٠٠ تومان

دماسنج عقربه ای

دماسنج عقربه ای

٥٣,٠٠٠ تومان

دماسنج دیجیتال

دماسنج دیجیتال

٥٣,٠٠٠ تومان

دماسنج و رطوبت سنج محیطی مدل C001

دماسنج و رطوبت سنج محیطی مدل C001

٨٥,٠٠٠ تومان

دماسنج و رطوبت سنج محیطی مدل CX-220

دماسنج و رطوبت سنج محیطی مدل CX-220

٣٢٠,٠٠٠ تومان

دماسنج هوشمند کودک شیائومی Xiaomi Mijia  MMC-T201

دماسنج هوشمند کودک شیائومی Xiaomi Mijia MMC-T201

١,٨٠٠,٠٠٠ تومان

دماسنج (ترمومتر) ضدآب میله ای TP101

دماسنج (ترمومتر) ضدآب میله ای TP101

٩٢,٠٠٠ تومان

دماسنج مرغداری

دماسنج مرغداری

٦٠,٠٠٠ تومان

دماسنج

دماسنج

١٧,٩٠٠ تومان

دماسنج غیر تماسی مادون قرمز برکام

دماسنج غیر تماسی مادون قرمز برکام

٨٥٠,٠٠٠ تومان

دماسنج غیر تماسی مادون قرمز با دقت بالا

دماسنج غیر تماسی مادون قرمز با دقت بالا

١,١٠٠,٠٠٠ تومان

دماسنج دیجیتال پنلی دوبل با 2 سنسور خارجی مدل LX80

دماسنج دیجیتال پنلی دوبل با 2 سنسور خارجی مدل LX80

١٩٩,٠٠٠ تومان

دماسنج-ترمومتر لیزری غیر تماسی

دماسنج-ترمومتر لیزری غیر تماسی

٧١٥,٠٠٠ تومان

دماسنج و رطوبت سنج با سنسور بیرونی دما HTC-2

دماسنج و رطوبت سنج با سنسور بیرونی دما HTC-2

٢٨٠,٠٠٠ تومان

دماسنج  ترمومتر لیزری غیرتماسی GM320

دماسنج ترمومتر لیزری غیرتماسی GM320

٤٨٨,٠٠٠ تومان

دماسنج  ترمومتر لیزری غیرتماسی GM550

دماسنج ترمومتر لیزری غیرتماسی GM550

٦٠٨,٠٠٠ تومان

دماسنج و رطوبت سنج محیطی دیجیتال

دماسنج و رطوبت سنج محیطی دیجیتال

١٨٠,٠٠٠ تومان

دماسنج دیجیتال با ساعت برای اتومبیل VST-7009V

دماسنج دیجیتال با ساعت برای اتومبیل VST-7009V

٢٩٩,٠٠٠ تومان

دماسنج قدیمی مخصوص تاریکخانه عکاسی ( کد: 10029 )

دماسنج قدیمی مخصوص تاریکخانه عکاسی ( کد: 10029 )

٥٠,٠٠٠ تومان

دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال سیم دار مدل HTC_2

دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال سیم دار مدل HTC_2

١٨٥,٠٠٠ تومان

دماسنج محیط چوبی

دماسنج محیط چوبی

٢٩,٠٠٠ تومان

هیدروترمومتر دیجیتال نام دیگر رطوبت سنج و دما سنج محیطی می باشد. هیدروترمومتر یا رطوبت سنج یونی-تی مدل UT333 برای اندازه گیری رطوبت و دما در محیط های صنعتی، نیمه صنعتی، کارخانه، گلخانه ها، موسسات تحقیقاتی و بهداشتی و... مورد...

توسعه یافته توسط بلوط