سیستم

سیستم خنک کننده بادی دیپ کول مدل GAMMAXX 300

سیستم خنک کننده بادی دیپ کول مدل GAMMAXX 300

٤٧٠,٠٠٠ تومان

سیستم خنک کننده بادی دیپ کول مدل GAMMAXX S40

سیستم خنک کننده بادی دیپ کول مدل GAMMAXX S40

٥٩٠,٠٠٠ تومان

سیستم خنک کننده بادی دیپ کول مدل GAMMA ARCHER

سیستم خنک کننده بادی دیپ کول مدل GAMMA ARCHER

٢٢٠,٠٠٠ تومان

سیستم خنک کننده بادی دیپ کول مدل CK-11509

سیستم خنک کننده بادی دیپ کول مدل CK-11509

٩٩,٠٠٠ تومان

سیستم خنک کننده بادی دیپ کول مدل ALTA 7

سیستم خنک کننده بادی دیپ کول مدل ALTA 7

٢١٠,٠٠٠ تومان

سیستم خنک کننده بادی دیپ کول مدل ALTA 9

سیستم خنک کننده بادی دیپ کول مدل ALTA 9

١٥٨,٠٠٠ تومان

سیستم صوتی بی سیم بوز مدل SoundTouch 10

سیستم صوتی بی سیم بوز مدل SoundTouch 10

٤,٢٤٥,٠٠٠ تومان

سیستم خنک کننده آبی گرین مدل GLC240-EVO

سیستم خنک کننده آبی گرین مدل GLC240-EVO

٢,٠٦٥,٠٠٠ تومان

سیستم خنک کننده آبی گرین مدل GLC360-EVO

سیستم خنک کننده آبی گرین مدل GLC360-EVO

٢,١٥٣,٠٣٠ تومان

سیستم امنیتی فوسکم مدل FN3108E-B8-2T

سیستم امنیتی فوسکم مدل FN3108E-B8-2T

٨,٥٠٠,٠٠٠ تومان

سیستم امنیتی بیسیم مدل wireless NVR Kit

سیستم امنیتی بیسیم مدل wireless NVR Kit

٣,٨٩٥,٠٠٠ تومان

سیستم دزدگیر سیم کارتی سیماران مدل G6430

سیستم دزدگیر سیم کارتی سیماران مدل G6430

١,٥٧٨,٠٠٠ تومان

سیستم عامل ویندوز 10 نسخه 1803 نشر JB

سیستم عامل ویندوز 10 نسخه 1803 نشر JB

٩,٩٠٠ تومان

سیستم حفاظتی فایروال مدل F6/G6

سیستم حفاظتی فایروال مدل F6/G6

٢,٢٨٦,٠٠٠ تومان

سیستم امنیتی بی سیم تحت شبکه نتیس مدل SEK208

سیستم امنیتی بی سیم تحت شبکه نتیس مدل SEK208

١٠,٨٦٠,٠٠٠ تومان

سیستم امنیتی ورتینا مدل VHC-3220

سیستم امنیتی ورتینا مدل VHC-3220

٣,٩٨٠,٠٠٠ تومان

سیستم های مدیریت کیفیت رهنمودهایی برای اجرای ISO 9001-2015 انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

سیستم های مدیریت کیفیت رهنمودهایی برای اجرای ISO 9001-2015 انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

٢٠,٠٠٠ تومان

سیستم عامل ویندوز 8.1 نشر نوین پندار

سیستم عامل ویندوز 8.1 نشر نوین پندار

٧,٤٨٠ تومان

سیستم امنیتی مدل 1153A

سیستم امنیتی مدل 1153A

١,١٣٠,٠٠٠ تومان

سیستم امنیتی تکنوتل کد 4500

سیستم امنیتی تکنوتل کد 4500

١,٩٩٩,٠٠٠ تومان

سیستم دزدگیر سیم کارتی پرتوآذرخش مدل Smart ZXC

سیستم دزدگیر سیم کارتی پرتوآذرخش مدل Smart ZXC

٤,٠٥٠,٠٠٠ تومان

سیستم عامل Windows Collection  نسخه 32 بیتی نشر نوین پندار

سیستم عامل Windows Collection نسخه 32 بیتی نشر نوین پندار

٩,٨٠٠ تومان

سیستم رله روشنایی شیوا امواج مدل AWB-20A4

سیستم رله روشنایی شیوا امواج مدل AWB-20A4

٢٩٥,٠٠٠ تومان

سیستم تورگاید و ترجمه همزمان 20 نفره بیرداینامیک مدل Synexis C20

سیستم تورگاید و ترجمه همزمان 20 نفره بیرداینامیک مدل Synexis C20

١١٧,٢٠٠,٠٠٠ تومان

سیستم امنیتی تحت شبکه ویدئوپارک مدل VP-4008

سیستم امنیتی تحت شبکه ویدئوپارک مدل VP-4008

١٠,٤٠٣,٠٠٠ تومان

سیستم عامل Windows 7 نسخه DriverPack + SP1 Gamer edition Ver.9 نشر پرنیان

سیستم عامل Windows 7 نسخه DriverPack + SP1 Gamer edition Ver.9 نشر پرنیان

١٥,٠٠٠ تومان

سیستم امنیتی آنالوگ آی تی آر مدل 6104D27FN4

سیستم امنیتی آنالوگ آی تی آر مدل 6104D27FN4

١,٧٦٥,٠٠٠ تومان

سیستم عامل Windows 7 نسخه SP1 و Windows 10 نسخه Final Edition نشر گردو

سیستم عامل Windows 7 نسخه SP1 و Windows 10 نسخه Final Edition نشر گردو

١٣,٠٠٠ تومان

سیستم امنیتی اوکث مدل AV-4000-2B

سیستم امنیتی اوکث مدل AV-4000-2B

١,٥٠٠,٠٠٠ تومان

سیستم امنیتی اوکث مدل AV-4000-1D

سیستم امنیتی اوکث مدل AV-4000-1D

١,٢٩٠,٠٠٠ تومان

سیستم امنیتی مداربسته اوکث مدل AV-4000-4B

سیستم امنیتی مداربسته اوکث مدل AV-4000-4B

٢,١٤٠,٠٠٠ تومان

سیستم امنیتی  هایک ویژن مدل HIK-714-HDD

سیستم امنیتی هایک ویژن مدل HIK-714-HDD

١,٧٥٠,٠٠٠ تومان

سیستم امنیتی آنالوگ مدل 5004-AH2-AH925

سیستم امنیتی آنالوگ مدل 5004-AH2-AH925

٨٥٠,٠٠٠ تومان

سیستم امنیتی آنالوگ مدل 5004-AH2-AH901

سیستم امنیتی آنالوگ مدل 5004-AH2-AH901

٩٥٠,٠٠٠ تومان

سیستم امنیتی آنالوگ مدل AH2-901-925-5004

سیستم امنیتی آنالوگ مدل AH2-901-925-5004

١,٣٣٠,٠٠٠ تومان

سیستم امنیتی داهوا مدل AG5D

سیستم امنیتی داهوا مدل AG5D

٥,٩٥٠,٠٠٠ تومان

سیستم امنیتی دزدگیر کد hws-105db

سیستم امنیتی دزدگیر کد hws-105db

٢٦٥,٥٠٠ تومان

سیستم امنیتی داهوا مدل DH-4401

سیستم امنیتی داهوا مدل DH-4401

٣,٦٧٥,٠٠٠ تومان

سیستم امنیتی داهوا مدل DH-4422

سیستم امنیتی داهوا مدل DH-4422

٥,١٠٠,٠٠٠ تومان

سیستم امنیتی لانگسی مدل XVRA2004D4PD200

سیستم امنیتی لانگسی مدل XVRA2004D4PD200

٢,٧٠٠,٠٠٠ تومان

سیستم امنیتی لانگسی مدل XVRDA2004HD4MB500

سیستم امنیتی لانگسی مدل XVRDA2004HD4MB500

٣,٣٦٠,٠٠٠ تومان

سیستم امنیتی مدل XVRDA2008D8MB200

سیستم امنیتی مدل XVRDA2008D8MB200

٤,٧٠٠,٠٠٠ تومان

سیستم عامل Windows 7 + Office 2019 نشر گردو

سیستم عامل Windows 7 + Office 2019 نشر گردو

٢٥,٥٠٠ تومان

سیستم امنیتی ویورا مدل 702-1-901V

سیستم امنیتی ویورا مدل 702-1-901V

١,٩٥٥,٠٠٠ تومان

سیستم امنیتی آنالوگ ویورا مدل VS-950-2-702-HDD

سیستم امنیتی آنالوگ ویورا مدل VS-950-2-702-HDD

٢,٨٥٥,٠٠٠ تومان

سیستم امنیتی آنالوگ ویورا مدل VS-950-4-702-HDD

سیستم امنیتی آنالوگ ویورا مدل VS-950-4-702-HDD

٣,٨٧٥,٠٠٠ تومان

سیستم امنیتی ویورا مدل VS-3-950-702-HDD

سیستم امنیتی ویورا مدل VS-3-950-702-HDD

٣,٤٩٥,٠٠٠ تومان

سیستم امنیتی آنالوگ ویورا مدل VS-950-3-901-1-702-HDD

سیستم امنیتی آنالوگ ویورا مدل VS-950-3-901-1-702-HDD

٣,٩٧٥,٠٠٠ تومان

سیستم امنیتی تحت شبکه مدل K-8204

سیستم امنیتی تحت شبکه مدل K-8204

٣,٤٠٠,٠٠٠ تومان

سیستم امنیتی ویورا مدل VS-5D-3B-5008-HDD

سیستم امنیتی ویورا مدل VS-5D-3B-5008-HDD

٥,٣٩٥,٠٠٠ تومان

سیستم امنیتی ویورا مدل VS-7D-1B-5008-HDD

سیستم امنیتی ویورا مدل VS-7D-1B-5008-HDD

٥,٣٩٥,٠٠٠ تومان

سیستم امنیتی ویورا مدل VS-3B-2D-5008-HDD

سیستم امنیتی ویورا مدل VS-3B-2D-5008-HDD

٤,٥٦٥,٠٠٠ تومان

سیستم امنیتی ویورا مدل VS-5B-1D-5008-HDD

سیستم امنیتی ویورا مدل VS-5B-1D-5008-HDD

٤,٨٥٩,٠٠٠ تومان

سیستم امنیتی ویورا مدل VS-5D-1B-5008-HDD

سیستم امنیتی ویورا مدل VS-5D-1B-5008-HDD

٤,٨٧٥,٠٠٠ تومان

سیستم هشدار دهنده پارک خودرو فارکو مدل FA-PS4

سیستم هشدار دهنده پارک خودرو فارکو مدل FA-PS4

٢٠٠,٠٠٠ تومان

سیستم عامل Windows 7 هوشمند 2020 نشر گردو

سیستم عامل Windows 7 هوشمند 2020 نشر گردو

٢٥,٥٠٠ تومان

سیستم امنیتی ویورا مدل VG-901-HDD

سیستم امنیتی ویورا مدل VG-901-HDD

٢,٠٨٥,٠٠٠ تومان

سیستم امنیتی ویورا مدل VG-901-3-HDD

سیستم امنیتی ویورا مدل VG-901-3-HDD

٢,٦٦٢,٠٠٠ تومان

سیستم امنیتی ویورا مدل VG-901-1-950-3-HDD

سیستم امنیتی ویورا مدل VG-901-1-950-3-HDD

٢,٨٨٢,٠٠٠ تومان

سیستم امنیتی ویورا مدل VG-5008-3D-2B-HDD

سیستم امنیتی ویورا مدل VG-5008-3D-2B-HDD

٣,٨٩٩,٠٠٠ تومان

سیستم امنیتی ویورا مدل VG-9008-950-5-HDD

سیستم امنیتی ویورا مدل VG-9008-950-5-HDD

٣,٩٩٩,٠٠٠ تومان

سیستم امنیتی ویورا مدل VG-6B-5008

سیستم امنیتی ویورا مدل VG-6B-5008

٤,٢٢٥,٠٠٠ تومان

سیستم امنیتی ویورا مدل VG-6D-5008

سیستم امنیتی ویورا مدل VG-6D-5008

٤,٢٢٥,٠٠٠ تومان

سیستم صوتی بی سیم پاناسونیک 2000 وات Panasonic SC-TMAX50

سیستم صوتی بی سیم پاناسونیک 2000 وات Panasonic SC-TMAX50

٩,٣٤٨,٥٠٠ تومان

سیستم صوتی پاناسونیک 1700 وات Panasonic SC-UA7

سیستم صوتی پاناسونیک 1700 وات Panasonic SC-UA7

٦,٢٠٠,٠٠٠ تومان

سیستم صوتی پاناسونیک 2200 وات Panasonic SC-AKX910

سیستم صوتی پاناسونیک 2200 وات Panasonic SC-AKX910

٨,٥٥٠,٥٠٠ تومان

سیستم صوتی سونی 2400 وات SONY Home Theatre v90dw

سیستم صوتی سونی 2400 وات SONY Home Theatre v90dw

٢٤,٣٥٠,٠٠٠ تومان

سیستم تغذیه با شیر کمکی (SNS) مدلا

سیستم تغذیه با شیر کمکی (SNS) مدلا

١,٠٠٣,٠٠٠ تومان

سیستم صوتی حرفه ای سونی MHC-V72D

سیستم صوتی حرفه ای سونی MHC-V72D

١٤,١٠٠,٠٠٠ تومان

سیستم صوتی حرفه ای سونی MHC-V82D

سیستم صوتی حرفه ای سونی MHC-V82D

١٤,٥٥٠,٠٠٠ تومان

سیستم عامل Windows 7 & 8.‎1 & 10 شرکت جی بی تیم 

Windows 7 - 8.‎1 - 10 SoftWare

سیستم عامل Windows 7 & 8.‎1 & 10 شرکت جی بی تیم Windows 7 - 8.‎1 - 10 SoftWare

٢٥,٠٠٠ تومان

سیستم عامل Windows 7 SP1 Update 2018 + Snappy Driver 2018 شرکت گردو 

Windows 7 SP1 Update 2018 + Snappy Driver 2018 SoftWare

سیستم عامل Windows 7 SP1 Update 2018 + Snappy Driver 2018 شرکت گردو Windows 7 SP1 Update 2018 + Snappy Driver 2018 SoftWare

٢٧,٠٠٠ تومان

سیستم ‏عامل Windows 10 REDSTONE 4 Build 1803 شرکت گردو 

Windows 10 REDSTONE 4 Build 1803 SoftWare

سیستم ‏عامل Windows 10 REDSTONE 4 Build 1803 شرکت گردو Windows 10 REDSTONE 4 Build 1803 SoftWare

٢١,٠٠٠ تومان

سیستم ‏عامل Windows 10 Redstone 4 + Auto Driver 2018 شرکت گردو 

Windows 10 Redstone 4 + Auto Driver 2018 SoftWare

سیستم ‏عامل Windows 10 Redstone 4 + Auto Driver 2018 شرکت گردو Windows 10 Redstone 4 + Auto Driver 2018 SoftWare

٢١,٠٠٠ تومان

سیستم عامل Windows 10 May Update 1903 + Assistant 28th شرکت گردو 

Windows 10 May Update 1903 UEFI Support + Assistant 28th 32&64-bit SoftWare

سیستم عامل Windows 10 May Update 1903 + Assistant 28th شرکت گردو Windows 10 May Update 1903 UEFI Support + Assistant 28th 32&64-bit SoftWare

٢٧,٠٠٠ تومان

سیستم عامل Windows 10 May Update 1903 UEFI Support + AutoDriver 2019 شرکت گردو 

Windows 10 May Update 1903 UEFI Support + AutoDriver 2019 32&64-bit SoftWare

سیستم عامل Windows 10 May Update 1903 UEFI Support + AutoDriver 2019 شرکت گردو Windows 10 May Update 1903 UEFI Support + AutoDriver 2019 32&64-bit SoftWare

٢٧,٠٠٠ تومان

سیستم عامل Windows 10 20H2 

Windows 10 20H2 operating system

سیستم عامل Windows 10 20H2 Windows 10 20H2 operating system

٢٧,٠٠٠ تومان

سیستم عامل windows 10 20H2 UEFI 

windows 10 20H2 UEFI operating system

سیستم عامل windows 10 20H2 UEFI windows 10 20H2 UEFI operating system

٢٧,٠٠٠ تومان

سیستم صوتی حرفه ای سونی MHC-V73D

سیستم صوتی حرفه ای سونی MHC-V73D

١٩,٧٦٠,٠٠٠ تومان

سیستم صوتی حرفه ای سونی SHAKE-X10

سیستم صوتی حرفه ای سونی SHAKE-X10

١٦,٦٤٠,٠٠٠ تومان

سیستم صوتی حرفه ای سونی SHAKE-X30D

سیستم صوتی حرفه ای سونی SHAKE-X30D

٢٢,٢٦٠,٠٠٠ تومان

سیستم عامل Windows 7 Ultimate DVD5 نشر بلوط

سیستم عامل Windows 7 Ultimate DVD5 نشر بلوط

٣٠,٠٠٠ تومان

سیستم گیمینگ

سیستم گیمینگ

٣١,٥٠٠,٠٠٠ تومان

سیستم سونی

سیستم سونی

٣,٠٠٠,٠٠٠ تومان

سیستم بروزرسانی خودکار مشابه ژاکت

سیستم بروزرسانی خودکار مشابه ژاکت

٢٥٠,٠٠٠ تومان

سیستم بروزرسانی هوشمند قالب و افزونه

سیستم بروزرسانی هوشمند قالب و افزونه

٣٠٠,٠٠٠ تومان

سیستم امنیتی ریویژن مدل AHD 8104-560

سیستم امنیتی ریویژن مدل AHD 8104-560

٢,٧٥٠,٠٠٠ تومان

سیستم گیمینگ Gaming

سیستم گیمینگ Gaming

٤٥,٠٠٠,٠٠٠ تومان

سیستم و مانیتور مناسب رندر، کار گرافیکی و بازی

سیستم و مانیتور مناسب رندر، کار گرافیکی و بازی

٧٢,٠٠٠,٠٠٠ تومان

سیستم  ddr2 + موس + کیبورد

سیستم ddr2 + موس + کیبورد

٧٩٠,٠٠٠ تومان

سیستم عامل داس 3.31 (کپی)

سیستم عامل داس 3.31 (کپی)

٦٠,٠٠٠ تومان

سیستم خنک کننده پردازنده اینتل مدل 775

سیستم خنک کننده پردازنده اینتل مدل 775

٩٠,٠٠٠ تومان

سیستم های اطلاعات و مدیریت پیشرفته

سیستم های اطلاعات و مدیریت پیشرفته

٥٥,٠٠٠ تومان

سیستم کنترل کشش TAKANEH

سیستم کنترل کشش TAKANEH

١٢,٠٠٠,٠٠٠ تومان

سیستم ddr2 و 64bit

سیستم ddr2 و 64bit

٢,٢٠٠,٠٠٠ تومان

...

هولدینگ بازرگانی بلوط