اسکناس

اسکناس شمار ایستاده پارا مدل NCS-1200

اسکناس شمار ایستاده پارا مدل NCS-1200

٢٠,٥٠٠,٠٠٠ تومان

اسکناس شمار رومیزی مدل rx510

اسکناس شمار رومیزی مدل rx510

٣,١٥٢,٧٤٠ تومان

اسکناس 100 اسکودو پرتغال 1981 صد اسکودوس تابلویی

اسکناس 100 اسکودو پرتغال 1981 صد اسکودوس تابلویی

٣٣٠,٠٠٠ تومان

اسکناس بانکی 10 و 20 سامانی تاجیکستان

اسکناس بانکی 10 و 20 سامانی تاجیکستان

٣٨٠,٠٠٠ تومان

اسکناس جفت بانکی، زیبا و کمیاب 1000 روپیه اندونزی

اسکناس جفت بانکی، زیبا و کمیاب 1000 روپیه اندونزی

٩٩,٨٩٩ تومان

اسکناس جفت سوپر بانکی یک دلار ترینیداد و توباگو

اسکناس جفت سوپر بانکی یک دلار ترینیداد و توباگو

١٠٩,٨٩٩ تومان

اسکناس جفت سوپر بانکی 2 لیمپرا هندوراس

اسکناس جفت سوپر بانکی 2 لیمپرا هندوراس

٩٩,٨٩٩ تومان

اسکناس تک 100000 متیکا موزامبیک 1993

اسکناس تک 100000 متیکا موزامبیک 1993

٢٥,٠٠٠ تومان

اسکناس جفت سوپر بانکی و زیبای 500 کیپ کشور لائوس -

اسکناس جفت سوپر بانکی و زیبای 500 کیپ کشور لائوس -

١,٢٢١,٠٧٦ تومان

اسکناس جفت 500 فرانک بوروندی 1999

اسکناس جفت 500 فرانک بوروندی 1999

١٢٠,٠٠٠ تومان

اسکناس تک 500 فرانک افریقا مرکزی

اسکناس تک 500 فرانک افریقا مرکزی

٢٩٠,٠٠٠ تومان

اسکناس 500 کواچا زامبیا - پلیمر

اسکناس 500 کواچا زامبیا - پلیمر

٥٠,٠٠٠ تومان

اسکناس 1 رینگت مالزی - پلیمر

اسکناس 1 رینگت مالزی - پلیمر

٣٠,٠٠٠ تومان

اسکناس بانکی 20 دینار قدیم یوگوسلاوی

اسکناس بانکی 20 دینار قدیم یوگوسلاوی

٦٢,٠٠٠ تومان

اسکناس زیبا و نایاب تابلویی 10 فرانک فرانسه

اسکناس زیبا و نایاب تابلویی 10 فرانک فرانسه

١٥٥,٠٠٠ تومان

اسکناس زیبا،ارزشمند وکمیاب جفت بانکی 1 دلار کانادا

اسکناس زیبا،ارزشمند وکمیاب جفت بانکی 1 دلار کانادا

٤١٩,٩٩٨ تومان

اسکناس جفت سوپر بانکی و زیبای 50 دلار کشور گویان -

اسکناس جفت سوپر بانکی و زیبای 50 دلار کشور گویان -

٩٩,٨٧٨ تومان

اسکناس تک 5000 دونگ ویتنام   1991

اسکناس تک 5000 دونگ ویتنام 1991

٤٠,٠٠٠ تومان

اسکناس تک 50000 دونگ ویتنام  2020  ** پلیمری

اسکناس تک 50000 دونگ ویتنام 2020 ** پلیمری

١٨٠,٠٠٠ تومان

اسکناس تک 1 تنگه قز1قستان 1993

اسکناس تک 1 تنگه قز1قستان 1993

٨٠,٠٠٠ تومان

اسکناس تک 10 تنگه قز1قستان 1993

اسکناس تک 10 تنگه قز1قستان 1993

٦٠,٠٠٠ تومان

اسکناس 20 ریالی شکارگاهی

اسکناس 20 ریالی شکارگاهی

٥٥,٠٠٠ تومان

اسکناس جفت 5  کیپ لائوس 1962

اسکناس جفت 5 کیپ لائوس 1962

٣٦٠,٠٠٠ تومان

اسکناسهای باارزش نبمرخ کراواتی 3و1342

اسکناسهای باارزش نبمرخ کراواتی 3و1342

٤٩٩,٩٩٩ تومان

اسکناس ده تومانی پنجاه برگ باهم

اسکناس ده تومانی پنجاه برگ باهم

٥٥,٠٠٠ تومان

اسکناس تک 1000 وون کره جنوبی 1975

اسکناس تک 1000 وون کره جنوبی 1975

٢٥٠,٠٠٠ تومان

اسکناس تک 5 گریونا اکراین  2013

اسکناس تک 5 گریونا اکراین 2013

٤٠,٠٠٠ تومان

اسکناس تک 10 گریونا اکراین  2013

اسکناس تک 10 گریونا اکراین 2013

٥٠,٠٠٠ تومان

اسکناس تک 100 دینار یوگسلاوی  1990

اسکناس تک 100 دینار یوگسلاوی 1990

٣٥,٠٠٠ تومان

اسکناس دویست ریالی سری چهارم بانک ملی پهلوی1330

اسکناس دویست ریالی سری چهارم بانک ملی پهلوی1330

٢٩٨,٠٠٠ تومان

اسکناس ارور 10دراخمای یونان 1944

اسکناس ارور 10دراخمای یونان 1944

٣٠٠,٠٠٠ تومان

اسکناس تک 10 ریال سری چهارم ملی، 1330

اسکناس تک 10 ریال سری چهارم ملی، 1330

١١٩,٠٠٠ تومان

اسکناس تک 100 ریال محمدرضاشاه *آموزگار _ جهانشاهی*

اسکناس تک 100 ریال محمدرضاشاه *آموزگار _ جهانشاهی*

١٢٠,٠٠٠ تومان

اسکناس خشک 50 ریالی

اسکناس خشک 50 ریالی

١٢٥,٠٠٠ تومان

اسکناس بسیار زیبا 20000ریالی طرح بادگیر

اسکناس بسیار زیبا 20000ریالی طرح بادگیر

١٥,٩٩٤ تومان

اسکناس خارجی جفت

اسکناس خارجی جفت

٧٣,٠٠٠ تومان

اسکناس تک 1000 دراخما یونان 1987

اسکناس تک 1000 دراخما یونان 1987

١٢٥,٠٠٠ تومان

اسکناس تک 20000 سوکره اکوادور  1999

اسکناس تک 20000 سوکره اکوادور 1999

١٩٠,٠٠٠ تومان

اسکناس تک 50000 سوکره اکوادور  1999

اسکناس تک 50000 سوکره اکوادور 1999

٢٧٥,٠٠٠ تومان

اسکناس تک بانکی ارزشمند 1/2 (50 سنتی) دلار باهاما

اسکناس تک بانکی ارزشمند 1/2 (50 سنتی) دلار باهاما

٩٨,٥٠٠ تومان

اسکناس 10ریال قدیم عربستان

اسکناس 10ریال قدیم عربستان

٣٠٠,٠٠٠ تومان

اسکناس خارجی زیبای 100 مارک آلمان 1920 میلادی

اسکناس خارجی زیبای 100 مارک آلمان 1920 میلادی

١٠٠,٠٠٠ تومان

اسکناس جفت  10 لاری گرجستان  2019

اسکناس جفت 10 لاری گرجستان 2019

٥٠٠,٠٠٠ تومان

اسکناس های بسیارکمیاب200/100ریالی های پهلوی دوم

اسکناس های بسیارکمیاب200/100ریالی های پهلوی دوم

١٣٤,٨٦٩ تومان

اسکناس بسیارکمیاب200ریالی سری سوم پهلوی دوم

اسکناس بسیارکمیاب200ریالی سری سوم پهلوی دوم

١٤٩,٤٤٩ تومان

اسکناس تک 50 کرون  استونی 1994

اسکناس تک 50 کرون استونی 1994

٢٦٠,٠٠٠ تومان

اسکناس تک 10 ریال رضاشاه 1317 ** هژیر _ خسروی **

اسکناس تک 10 ریال رضاشاه 1317 ** هژیر _ خسروی **

٢,٠٠٠,٠٠٠ تومان

اسکناس تک 100 ریال محمدرضاشاه ** بهنیا _ سمیعی**

اسکناس تک 100 ریال محمدرضاشاه ** بهنیا _ سمیعی**

٤٠٠,٠٠٠ تومان

اسکناس تک  500 پزوتا اسپانیا 1979

اسکناس تک 500 پزوتا اسپانیا 1979

٥٥٠,٠٠٠ تومان

اسکناس کشور مالاوی

اسکناس کشور مالاوی

٣٠,٠٠٠ تومان

اسکناس 500 ریال سورشارژ یگانه خوشکیش با کیفیت درحد

اسکناس 500 ریال سورشارژ یگانه خوشکیش با کیفیت درحد

٢٤٠,٠٠٠ تومان

اسکناس شماره تکرار 417417

اسکناس شماره تکرار 417417

١٨,٠٠٠ تومان

اسکناس تک 50 کرون ایسلند 1961

اسکناس تک 50 کرون ایسلند 1961

٣٥٠,٠٠٠ تومان

اسکناس جفت سوپر بانکی ربع دینار عراق

اسکناس جفت سوپر بانکی ربع دینار عراق

٥٦,٨٩٩ تومان

اسکناس ارزشمند 10000 افغانی کشور افغانستان

اسکناس ارزشمند 10000 افغانی کشور افغانستان

١٩,٨٩٩ تومان

اسکناس ارزشمند 250 دینار عراق با تصویر صدام حسین

اسکناس ارزشمند 250 دینار عراق با تصویر صدام حسین

٤٧,٨٩٩ تومان

اسکناس 500 تومنی یگانه مهران محمد رضا پهلوی پهلوی

اسکناس 500 تومنی یگانه مهران محمد رضا پهلوی پهلوی

١٨٠,٠٠٠ تومان

اسکناس 1 دینار اردن 2002 کمیاب

اسکناس 1 دینار اردن 2002 کمیاب

٦٨,٥٠٠ تومان

اسکناس تک 500  لیر ایتالیا  1975

اسکناس تک 500 لیر ایتالیا 1975

٤٥٠,٠٠٠ تومان

اسکناس زیبا و با کیفیت 200ریالی سری هفتم 1337

اسکناس زیبا و با کیفیت 200ریالی سری هفتم 1337

١٨٠,٠٠٠ تومان

اسکناس تک 1000 فرانک افریقا غربی گینه استوایی

اسکناس تک 1000 فرانک افریقا غربی گینه استوایی

٣٦٠,٠٠٠ تومان

اسکناس زیبای 1000 ریال پهلوی با کیفیت عالی (71-3)

اسکناس زیبای 1000 ریال پهلوی با کیفیت عالی (71-3)

١٣٨,٩٠٠ تومان

اسکناس غیر بانکی 1/4 دینار عراق 1973

اسکناس غیر بانکی 1/4 دینار عراق 1973

٥٠,٠٠٠ تومان

اسکناس 5 قطعه با 5 امضای متفاوت

اسکناس 5 قطعه با 5 امضای متفاوت

٥٠,٠٠٠ تومان

اسکناس 20 افغانی کشور افغانستان

اسکناس 20 افغانی کشور افغانستان

١٧,٨٩٩ تومان

اسکناس تک 5  پزو شیواوا   1913

اسکناس تک 5 پزو شیواوا 1913

١,٥٠٠,٠٠٠ تومان

اسکناس بانکی 200 سوم ازبکستان

اسکناس بانکی 200 سوم ازبکستان

٢٣,٠٠٠ تومان

اسکناس 500 تومنی تظاهراتی امضا بنی صدر

اسکناس 500 تومنی تظاهراتی امضا بنی صدر

٩٩,٩٩٩ تومان

اسکناس زیبا و بانکی اریتره

اسکناس زیبا و بانکی اریتره

٤٠,٠٠٠ تومان

اسکناس تک 1000 ریال 1441 کراواتی

اسکناس تک 1000 ریال 1441 کراواتی

٥,٩٩٩,٩٠٠ تومان

اسکناس ارزشمند 25 دینار قدیم عراق

اسکناس ارزشمند 25 دینار قدیم عراق

٢٧,٨٩٩ تومان

اسکناس ارزشمند 100 روبل کشور روسیه با تصویر لنین

اسکناس ارزشمند 100 روبل کشور روسیه با تصویر لنین

٤٩,٨٩٩ تومان

اسکناس 50 ریال، آموزگار-سمیعی،، کد کتاب 157

اسکناس 50 ریال، آموزگار-سمیعی،، کد کتاب 157

٨٩,٠٠٠ تومان

اسکناس تک 100 اسکودو پرتغال   1984

اسکناس تک 100 اسکودو پرتغال 1984

٣٢٠,٠٠٠ تومان

اسکناس تک 200000 کوردوبا نیکاراگوئه 1985

اسکناس تک 200000 کوردوبا نیکاراگوئه 1985

١٤٠,٠٠٠ تومان

اسکناس تک 1 روبل ترنس نیستریا  2007

اسکناس تک 1 روبل ترنس نیستریا 2007

٤٠,٠٠٠ تومان

اسکناس ست شش برگ تک اسکناسهای استونی

اسکناس ست شش برگ تک اسکناسهای استونی

٨٠٠,٠٠٠ تومان

اسکناس تک 10 روپیه مستعمرات ژاپن 1942

اسکناس تک 10 روپیه مستعمرات ژاپن 1942

٨٠,٠٠٠ تومان

اسکناس زیبا و بکر هزار ریالی پهلوی

اسکناس زیبا و بکر هزار ریالی پهلوی

٥٨,٠٠٠ تومان

اسکناس200 ریالی نیم رخ محمد رضا پهلوی(میدان شهیاد)

اسکناس200 ریالی نیم رخ محمد رضا پهلوی(میدان شهیاد)

١٩١,٨٧٨ تومان

اسکناس ارزشمند و کمیاب 1 روبل روسیه سال 1974

اسکناس ارزشمند و کمیاب 1 روبل روسیه سال 1974

٧١,٨٧٨ تومان

اسکناس 50 ریال محمدرضا پهلوی

اسکناس 50 ریال محمدرضا پهلوی

٤٠,٠٠٠ تومان

اسکناس 1000 ریال جمهوری اسلامی بارگاهی مهر قهوه ای

اسکناس 1000 ریال جمهوری اسلامی بارگاهی مهر قهوه ای

١٥٠,٠٠٠ تومان

اسکناس سوپر بانکی 100 پوند سودان 1989 م

اسکناس سوپر بانکی 100 پوند سودان 1989 م

٤٥,٠٠٠ تومان

اسکناس 100 ریالی-سری چهارم-1330

اسکناس 100 ریالی-سری چهارم-1330

٤,٤٠٠,٠٠٠ تومان

اسکناس زیبا و قدیم 100لیر سوریه

اسکناس زیبا و قدیم 100لیر سوریه

٦٠,٠٠٠ تومان

اسکناس جفت 10 ریال کاشانی _ ویشکایی بانک ملی 1337

اسکناس جفت 10 ریال کاشانی _ ویشکایی بانک ملی 1337

٧٠٠,٠٠٠ تومان

اسکناس قرینه 490094

اسکناس قرینه 490094

٢٥,٠٠٠ تومان

اسکناس زیبای هزار منات آذربایجان

اسکناس زیبای هزار منات آذربایجان

٢٨,٠٠٠ تومان

اسکناس قدیمی جفت باهم صورت مخرج 55/5

اسکناس قدیمی جفت باهم صورت مخرج 55/5

٤٠,٠٠٠ تومان

اسکناس دو تک  5  دلار  بلیز  2011

اسکناس دو تک 5 دلار بلیز 2011

٥٥٠,٠٠٠ تومان

اسکناس 500 تومان بانکی جفت

اسکناس 500 تومان بانکی جفت

٣٦,٠٠٠ تومان

اسکناس بیست عدد دویست تومانی باهم

اسکناس بیست عدد دویست تومانی باهم

١٣٠,٠٠٠ تومان

اسکناس 5 دلاری کانادا 2006

اسکناس 5 دلاری کانادا 2006

١٩٥,٠٠٠ تومان

اسکناس 1000 ریالی انصاری مهران کیفیت و شماره خوب

اسکناس 1000 ریالی انصاری مهران کیفیت و شماره خوب

٦٦,٠٠٠ تومان

اسکناس کلکسیونی و قدیمی خارجی ( برزیل)

اسکناس کلکسیونی و قدیمی خارجی ( برزیل)

٣٥,٠٠٠ تومان

اسکناس کلکسیونی و قدیمی برزیل

اسکناس کلکسیونی و قدیمی برزیل

٣٥,٠٠٠ تومان

اسکناس زیبا و کلکسیونی خارجی( برزیل)

اسکناس زیبا و کلکسیونی خارجی( برزیل)

٣٥,٠٠٠ تومان

اسکناس 1 لیره ترکیه 1970 میلادی

اسکناس 1 لیره ترکیه 1970 میلادی

١٢,٠٠٠ تومان

دستگاه اسکناس شمار rx-510 با داشتن دو نمایشگر که نمایشگر دوم آن مخصوص مشتری است و امکان تشخیص اسکناس های جعلی یک اسکناس شمار بسیار مناسب برای شمردن اسکناس های مختلف میباشد. نحوه شمارش اسکناس مدل rx-510 از بالا است و همین علت از ...

هولدینگ بازرگانی بلوط