رفلکتور

رفلکتور 5 کاره ی 42 اینچ اس اند اس

رفلکتور 5 کاره ی 42 اینچ اس اند اس

٣٦٨,٠٠٠ تومان

رفلکتور 5 کاره ی 66 اینچ اس اند اس

رفلکتور 5 کاره ی 66 اینچ اس اند اس

٤٥٥,٠٠٠ تومان

رفلکتور 5 کاره ی گودوکس سایز  60 سانتی متر

رفلکتور 5 کاره ی گودوکس سایز 60 سانتی متر

٢٦٠,٠٠٠ تومان

رفلکتور 5 کاره ی  گودوکس سایز 80 سانتی متر

رفلکتور 5 کاره ی گودوکس سایز 80 سانتی متر

٣١٧,٠٠٠ تومان

رفلکتور 5 کاره ی 80 سانتی متر اس اند اس

رفلکتور 5 کاره ی 80 سانتی متر اس اند اس

٢٩٢,٠٠٠ تومان

رفلکتور  5 کاره ی 110 سانتی متر گودکس مدل GO54

رفلکتور 5 کاره ی 110 سانتی متر گودکس مدل GO54

٥١٠,٠٠٠ تومان

رفلکتور 5 کاره برند  S&S سایز 110 سانتی متر

رفلکتور 5 کاره برند S&S سایز 110 سانتی متر

٣١٧,٠٠٠ تومان

رفلکتور 5 کاره گودکس مدل oval120 سایز 80x120 سانتی متر

رفلکتور 5 کاره گودکس مدل oval120 سایز 80x120 سانتی متر

٤٧٧,٠٠٠ تومان

رفلکتور 5 کاره وست کات سایز 80 سانتی متر

رفلکتور 5 کاره وست کات سایز 80 سانتی متر

٢٧٠,٠٠٠ تومان

رفلکتور 5 کاره وست کات مدل W120 سایز 120×80 سانتی متر

رفلکتور 5 کاره وست کات مدل W120 سایز 120×80 سانتی متر

٤٥٥,٠٠٠ تومان

رفلکتور 5 کاره وست کات مدل W180 سایز 120×180 سانتی متر

رفلکتور 5 کاره وست کات مدل W180 سایز 120×180 سانتی متر

٦٠٠,٠٠٠ تومان

رفلکتور 5 کاره   مدل We80 سایز 80×80 سانتی متر

رفلکتور 5 کاره مدل We80 سایز 80×80 سانتی متر

٣٩٩,٠٠٠ تومان

رفلکتور 5 کاره وست کات مدل We120 سایز 120×80 سانتی متر

رفلکتور 5 کاره وست کات مدل We120 سایز 120×80 سانتی متر

٤٩٠,٠٠٠ تومان

رفلکتور 5 کاره لایف 150x100cm

رفلکتور 5 کاره لایف 150x100cm

٩٨٠,٠٠٠ تومان

رفلکتور وسکات 5 کاره 120*80 سانتی متر

رفلکتور وسکات 5 کاره 120*80 سانتی متر

٩٠٠,٠٠٠ تومان

رفلکتور Godox AD-S6 Portable Umbrella-type Reflector

رفلکتور Godox AD-S6 Portable Umbrella-type Reflector

٢٥٠,٠٠٠ تومان

رفلکتور گودکس GODOX Reflector 5in1 110cm

رفلکتور گودکس GODOX Reflector 5in1 110cm

٥٣٠,٠٠٠ تومان

رفلکتور نايس فتو NiceFoto Reflector 80cm 5 Layer

رفلکتور نايس فتو NiceFoto Reflector 80cm 5 Layer

٤١٠,٠٠٠ تومان

رفلکتور نايس فتو NiceFoto Reflector 60cm 5 Layer

رفلکتور نايس فتو NiceFoto Reflector 60cm 5 Layer

٣٦٥,٠٠٠ تومان

رفلکتور 5 لایه اس اند اس S&S 5in1 120cm Reflector

رفلکتور 5 لایه اس اند اس S&S 5in1 120cm Reflector

٦٣٠,٠٠٠ تومان

رفلکتور Godox Reflector 100x150 cm 5 Layer

رفلکتور Godox Reflector 100x150 cm 5 Layer

١,٠٢٠,٠٠٠ تومان

رفلکتور گودکس GODOX Reflector 5in1 60cm

رفلکتور گودکس GODOX Reflector 5in1 60cm

٣٣٠,٠٠٠ تومان

رفلکتور تلفیقی 5 لایه MDN Reflector 100x150cm

رفلکتور تلفیقی 5 لایه MDN Reflector 100x150cm

٧٥٠,٠٠٠ تومان

رفلکتور تلفیقی 5 لایه MDN Reflector 120x90cm

رفلکتور تلفیقی 5 لایه MDN Reflector 120x90cm

٥٦٠,٠٠٠ تومان

رفلکتور 5 لایه MDN Reflector 80 cm

رفلکتور 5 لایه MDN Reflector 80 cm

٤٠٠,٠٠٠ تومان

رفلکتور تلفیقی MDN Reflector 150x200 cm 5 Layer

رفلکتور تلفیقی MDN Reflector 150x200 cm 5 Layer

١,٢٥٠,٠٠٠ تومان

رفلکتور سلو پرو Selopro 5 in 1 Reflector 80cm

رفلکتور سلو پرو Selopro 5 in 1 Reflector 80cm

٣٤٠,٠٠٠ تومان

رفلکتور گودکس GODOX Reflector 5in1 80cm

رفلکتور گودکس GODOX Reflector 5in1 80cm

٤٤٠,٠٠٠ تومان

رفلکتور ام دی ان MDN Reflector 110cm 5 Layer

رفلکتور ام دی ان MDN Reflector 110cm 5 Layer

٤٧٠,٠٠٠ تومان

رفلکتور نايس فتو NiceFoto Reflector 110cm 5 Layer

رفلکتور نايس فتو NiceFoto Reflector 110cm 5 Layer

٤٧٥,٠٠٠ تومان

رفلکتور Godox Reflector 80x120 cm 5 in 1

رفلکتور Godox Reflector 80x120 cm 5 in 1

٦٥٠,٠٠٠ تومان

رفلکتور 5 کاره سایز 80 سانتی متر ( گرد )

رفلکتور 5 کاره سایز 80 سانتی متر ( گرد )

٤٥٠,٠٠٠ تومان

رفلکتور نایس فوتو NiceFoto Reflector 180×120 cm 5 Layer

رفلکتور نایس فوتو NiceFoto Reflector 180×120 cm 5 Layer

٩٩٥,٠٠٠ تومان

رفلکتور سایز 110 سانتی متر

رفلکتور سایز 110 سانتی متر

بدون قیمت

رفلکتور 5 کاره گودوکس سایز 60×90 سانتی متر

رفلکتور 5 کاره گودوکس سایز 60×90 سانتی متر

بدون قیمت

رفلکتور 5 کاره وست کات سایز 110 سانتی متر

رفلکتور 5 کاره وست کات سایز 110 سانتی متر

بدون قیمت

رفلکتور  5 کاره لنزیوم مدل L110 سایز 110*110 سانتی متر

رفلکتور 5 کاره لنزیوم مدل L110 سایز 110*110 سانتی متر

بدون قیمت

رفلکتور  5 کاره لنزیوم مدل L80 سایز 80*80 سانتی متری

رفلکتور 5 کاره لنزیوم مدل L80 سایز 80*80 سانتی متری

بدون قیمت

رفلکتور 5 کاره لنزیوم مدل  L80 سایز 80*80 سانتی متر

رفلکتور 5 کاره لنزیوم مدل L80 سایز 80*80 سانتی متر

بدون قیمت

رفلکتور اس اند اس S&S Reflector 110×168cm disc R12 5in1

رفلکتور اس اند اس S&S Reflector 110×168cm disc R12 5in1

بدون قیمت

رفلکتور Reflector 90x120 cm 5 Layer

رفلکتور Reflector 90x120 cm 5 Layer

بدون قیمت

رفلکتور 5 کاره 120x80cm

رفلکتور 5 کاره 120x80cm

بدون قیمت

رفلکتور دسته دار پنج کاره 110 سانتی متر مدل هارمونی

رفلکتور دسته دار پنج کاره 110 سانتی متر مدل هارمونی

بدون قیمت

رفلکتور Gold AND Silver 80cm

رفلکتور Gold AND Silver 80cm

بدون قیمت

رفلکتور ۵ کاره 90*60 سانتی متر گودوکس

رفلکتور ۵ کاره 90*60 سانتی متر گودوکس

بدون قیمت

رفلکتور Zeniko Reflector 80x120 5 Layer

رفلکتور Zeniko Reflector 80x120 5 Layer

بدون قیمت

رفلکتور 5 لایه Zeniko Reflector 80x120cm

رفلکتور 5 لایه Zeniko Reflector 80x120cm

بدون قیمت

رفلکتور Reflector 150x200 cm 7 Layer

رفلکتور Reflector 150x200 cm 7 Layer

بدون قیمت

رفلکتور 5 لایه Zeniko Reflector 80 cm

رفلکتور 5 لایه Zeniko Reflector 80 cm

بدون قیمت

رفلکتور گودکس Godox Reflector 80x120 cm 7 in 1

رفلکتور گودکس Godox Reflector 80x120 cm 7 in 1

بدون قیمت

رفلکتور گودکس GODOX Reflector 150x200 cm 7 Layer

رفلکتور گودکس GODOX Reflector 150x200 cm 7 Layer

بدون قیمت

رفلکتور گودکس Godox Reflector 100x150 cm 7 Layer

رفلکتور گودکس Godox Reflector 100x150 cm 7 Layer

بدون قیمت

رفلکتور 5 لایه Reflector 120x180 5 IN 1

رفلکتور 5 لایه Reflector 120x180 5 IN 1

بدون قیمت

رفلکتور 5 لایه 150*100 سانتی متر

رفلکتور 5 لایه 150*100 سانتی متر

بدون قیمت

رفلکتور فوتوکس Photox REFLECTOR 110cm

رفلکتور فوتوکس Photox REFLECTOR 110cm

بدون قیمت

رفلکتور 5کاره لایف Life of photo reflector 107cm R12 series

رفلکتور 5کاره لایف Life of photo reflector 107cm R12 series

بدون قیمت

رفلکتور 5کاره لایف Life of photo reflector 90x120cm R-12 series

رفلکتور 5کاره لایف Life of photo reflector 90x120cm R-12 series

بدون قیمت

رفلکتور 5کاره لایف Life of photo reflector 150x200cm R-12 series

رفلکتور 5کاره لایف Life of photo reflector 150x200cm R-12 series

بدون قیمت

رفلکتور وسکات ۵ کاره 150*100 سانتی متر

رفلکتور وسکات ۵ کاره 150*100 سانتی متر

بدون قیمت

رفلکتور وسکات Westcott reflector 110cm 5 in 1

رفلکتور وسکات Westcott reflector 110cm 5 in 1

بدون قیمت

رفلکتور اس اند اس S&S Reflector 80x120 cm 5 in 1

رفلکتور اس اند اس S&S Reflector 80x120 cm 5 in 1

بدون قیمت

رفلکتور 5 لایه Reflector 80cm

رفلکتور 5 لایه Reflector 80cm

بدون قیمت

رفلکتور اس اند اس S&S Reflector disc R12 S&S 5-in-1 110cm

رفلکتور اس اند اس S&S Reflector disc R12 S&S 5-in-1 110cm

بدون قیمت

رفلکتور 5 کاره 80cm

رفلکتور 5 کاره 80cm

بدون قیمت

رفلکتور برچسب شبنما دوچرخه

رفلکتور برچسب شبنما دوچرخه

بدون قیمت

رفلکتور نایس فوتو NiceFoto Reflector 80cm 5 Layer

رفلکتور نایس فوتو NiceFoto Reflector 80cm 5 Layer

بدون قیمت

رفلکتور نایس فوتو NiceFoto Reflector 80×120 cm 5 Layer

رفلکتور نایس فوتو NiceFoto Reflector 80×120 cm 5 Layer

بدون قیمت

رفلکتور در عکاسی صفحه منعکس کننده نور می باشد که معمولا آن را در طرف سایه سوژه قرار می دهند تا از طریق بازتاب نور در بخش سایه، آنجا روشن شود. در ادامه این مطلب با انواع و نحوه استفاده از این ابزار در عکاسی آشنا می شوید.

در عکاسی، هیچ‌چیزی مهم‌تر از نور نیست. تمام پارامترهای عکاسی به نوعی به نور مرتبط می‌شوند؛ بنابراین تقریباً می‌توان گفت که اگر درک و کنترل مناسبی بر نور محیط داشته باشیم، می‌توانیم به نتیجه‌ای مطلوب و خیره‌کننده دست یابیم. یکی از ابزار‌هایی که برای کنترل و بهبود نتیجه نورپردازی به آن نیاز داریم، رفلکتور است. رفلکتور‌ها هم در داخل و هم در خارج استودیو، برای نورپردازی ابزاری کاملاً مناسب و در عمده موارد به نوعی ضروری خواهند بود. رفلکتور‌ها می‌توانند به‌عنوان بازتاب‌دهنده و پخش‌کننده نور و یا دیفیوزر به کار گرفته شوند. در ادامه با بیانی ساده به انواع مختلف رفلکتورها و کاربرد‌های آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

رفلکتور عکاسی چیست؟ رفلکتور عکاسی یک سطح بازتاب دهنده ی نور خاص است که برای تغییر مسیر نور و تاباندن آن به سوژه کاربرد دارد. مهم ترین خصوصیات رفلکتور عبارتند از رنگ، ابعاد و قابل حمل بودن.

برای مثال هرچقدر رفلکتور کوچک تر باشد نوری که تولید می کند هم سخت تر است. این نوع نور سایه های واضح تری و کنتراست پائین تری به شما می دهد که اغلب برای عکاسی از اشیاء بی جان مناسب است. علاوه بر این، رفلکتورهای کوچک تر بازتاب های کوچکی روی سطوح براق ایجاد می کنند.

یک رفلکتور بزرگ معمولا نور نرمی دارد و تبدیل بین قسمت های تیره و روشن به شکل نرم تری اتفاق می افتد که باعث می شود سایه ها برجستگی کمتری داشته باشند. علاوه بر این رفلکتورهای بزرگ پوست صورت را به شکل زیباتری نشان می دهند. این موضوع را در زمان عکاسی پرتره به یاد داشته باشید.

Reflector 80 cm 5 Layer ام دی ان-MDN ضمانت سلامت کالا 80 سانتی‌متر تجهیزات جانبی نور و آتلیه Reflector 80 cm 5 Layer ام دی ان-MDN ضمانت سلامت کالا 80 سانتی‌متر تجهیزات جانبی نور و آتلیه وسکات – westcott S&S 5in1 120cm Reflector ضمانت سلامت کالا اس اند اس – S&S 120 س...

هولدینگ بازرگانی بلوط