تمیز

تمیزکننده سیستم سوخت بولزوان مدل 2 در 1 حجم 500 میلی لیتر

تمیزکننده سیستم سوخت بولزوان مدل 2 در 1 حجم 500 میلی لیتر

٨٢,٠٠٠ تومان

تمیزکننده سیستم سوخت بنزینی بولزوان مدل Bullsoneshot شش کاره حجم 500 میلی لیتر

تمیزکننده سیستم سوخت بنزینی بولزوان مدل Bullsoneshot شش کاره حجم 500 میلی لیتر

١٠٠,٠٠٠ تومان

تمیز کننده سیستم ورودی هوا بولزوان 550 میلی لیتر

تمیز کننده سیستم ورودی هوا بولزوان 550 میلی لیتر

٥٣,٠٠٠ تومان

تمیز کننده و براق کننده لاستیک بولزوان حجم 550 میلی لیتر

تمیز کننده و براق کننده لاستیک بولزوان حجم 550 میلی لیتر

٥٥,٠٠٠ تومان

تمیزکننده سیستم سوخت بنزینی بولزوان مدل Bullsoneshot شش کاره حجم 500 میلی لیتر جعبه دار

تمیزکننده سیستم سوخت بنزینی بولزوان مدل Bullsoneshot شش کاره حجم 500 میلی لیتر جعبه دار

٩٠,٠٠٠ تومان

تمیز کننده و آماده ساز رنگ سوناکس سری Profiline مدل Paint Prepare حجم 400 میلی‌ لیتر

تمیز کننده و آماده ساز رنگ سوناکس سری Profiline مدل Paint Prepare حجم 400 میلی‌ لیتر

١٦٩,٠٠٠ تومان

تمیزکننده قوی رینگ خودرو بولزوان سری First Class حجم 600 میلی لیتر

تمیزکننده قوی رینگ خودرو بولزوان سری First Class حجم 600 میلی لیتر

٦٠,٠٠٠ تومان

تمیزکننده و لوسیون بولزوان مخصوص چرم حجم 300 میلی لیتر

تمیزکننده و لوسیون بولزوان مخصوص چرم حجم 300 میلی لیتر

١٤٠,٠٠٠ تومان

تمیز کننده سیستم سوخت خودرو X-1R حجم 60 میلی لیتر

تمیز کننده سیستم سوخت خودرو X-1R حجم 60 میلی لیتر

١١٥,٠٠٠ تومان

تمیزکننده سطوح رنگ روغن اشمینک کد 50018 حجم 35 میلی لیتر

تمیزکننده سطوح رنگ روغن اشمینک کد 50018 حجم 35 میلی لیتر

١٧٠,٠٠٠ تومان

تمیز کننده روکش صندلی خودرو سوناکس مدل 206300 حجم 400 میلی لیتر

تمیز کننده روکش صندلی خودرو سوناکس مدل 206300 حجم 400 میلی لیتر

١٨٤,٥٠٠ تومان

تمیزکننده سیستم سوخت موتورسیکلت بولزوان مدل ZPKG-80351-001 حجم 100 میلی لیتر

تمیزکننده سیستم سوخت موتورسیکلت بولزوان مدل ZPKG-80351-001 حجم 100 میلی لیتر

٤٠,٠٠٠ تومان

تمیز کننده سیستم سوخت پروفی کار مدل Fuel System Cleaner حجم 250 میلی لیتر

تمیز کننده سیستم سوخت پروفی کار مدل Fuel System Cleaner حجم 250 میلی لیتر

٢٨,٥٠٠ تومان

تمیز کننده سنج پایست

تمیز کننده سنج پایست

٣١٢,٠٠٠ تومان

تمیز کننده سیستم سوخت خودرو لیکومولی حجم 300 میلی لیتر

تمیز کننده سیستم سوخت خودرو لیکومولی حجم 300 میلی لیتر

٢١٩,٠٠٠ تومان

تمیز کننده صفحه نمایش موبایل ریمکس کد 4101

تمیز کننده صفحه نمایش موبایل ریمکس کد 4101

٨,٩٩٠ تومان

تمیز کننده صفحه نمایش موبایل ریمکس کد 4102

تمیز کننده صفحه نمایش موبایل ریمکس کد 4102

٨,٩٩٠ تومان

تمیز کننده صفحه نمایش موبایل ریمکس کد 4103

تمیز کننده صفحه نمایش موبایل ریمکس کد 4103

٨,٩٩٠ تومان

تمیز کننده صفحه نمایش موبایل ریمکس کد 4104

تمیز کننده صفحه نمایش موبایل ریمکس کد 4104

٨,٩٩٠ تومان

تمیز کننده صفحه نمایش موبایل ریمکس کد 4106

تمیز کننده صفحه نمایش موبایل ریمکس کد 4106

١٤,٧٧٠ تومان

تمیز کننده مایکروویو نقطه مدل Angry Mama

تمیز کننده مایکروویو نقطه مدل Angry Mama

٢٢,٠٠٠ تومان

تمیز کننده ، جرمگیر و پولیش سطوح استیل  اتوسل مدل Pickling agent حجم 500 میلی لیتر

تمیز کننده ، جرمگیر و پولیش سطوح استیل اتوسل مدل Pickling agent حجم 500 میلی لیتر

١٧٣,٠٠٠ تومان

تمیزکننده و چربی زدای سطح خارجی موتور خودرو اس تی پی

تمیزکننده و چربی زدای سطح خارجی موتور خودرو اس تی پی

٦٠,٠٠٠ تومان

تمیز کننده صفحه نمایش موبایل ریمکس کد 4108

تمیز کننده صفحه نمایش موبایل ریمکس کد 4108

٨,٩٩٠ تومان

تمیز کننده صفحه نمایش موبایل ریمکس کد 4110

تمیز کننده صفحه نمایش موبایل ریمکس کد 4110

٨,٩٩٠ تومان

تمیز کننده صفحه نمایش موبایل ریمکس کد 4114

تمیز کننده صفحه نمایش موبایل ریمکس کد 4114

٨,٩٩٠ تومان

تمیز کننده صفحه نمایش موبایل ریمکس کد 4115

تمیز کننده صفحه نمایش موبایل ریمکس کد 4115

٨,٩٩٠ تومان

تمیز کننده صفحه نمایش موبایل ریمکس کد 4116

تمیز کننده صفحه نمایش موبایل ریمکس کد 4116

٨,٩٩٠ تومان

تمیز کننده صفحه نمایش موبایل ریمکس کد 4117

تمیز کننده صفحه نمایش موبایل ریمکس کد 4117

٨,٩٩٠ تومان

تمیز کننده صفحه نمایش موبایل ریمکس کد 4118

تمیز کننده صفحه نمایش موبایل ریمکس کد 4118

١٩,٥٠٠ تومان

تمیز کننده صفحه نمایش موبایل ریمکس کد 4120

تمیز کننده صفحه نمایش موبایل ریمکس کد 4120

٨,٩٩٠ تومان

تمیز کننده صفحه نمایش موبایل ریمکس کد 4121

تمیز کننده صفحه نمایش موبایل ریمکس کد 4121

٨,٩٩٠ تومان

تمیز کننده صفحه نمایش موبایل ریمکس کد 4122

تمیز کننده صفحه نمایش موبایل ریمکس کد 4122

٨,٩٩٠ تومان

تمیز کننده صفحه نمایش موبایل ریمکس کد 4123

تمیز کننده صفحه نمایش موبایل ریمکس کد 4123

٨,٩٩٠ تومان

تمیز کننده صفحه نمایش موبایل ریمکس کد 4124

تمیز کننده صفحه نمایش موبایل ریمکس کد 4124

٨,٩٩٠ تومان

تمیز کننده صفحه نمایش موبایل ریمکس کد 4125

تمیز کننده صفحه نمایش موبایل ریمکس کد 4125

٨,٩٩٠ تومان

تمیز کننده صفحه نمایش موبایل ریمکس کد 4126

تمیز کننده صفحه نمایش موبایل ریمکس کد 4126

٨,٩٩٠ تومان

تمیز کننده صفحه نمایش موبایل ریمکس کد 4128

تمیز کننده صفحه نمایش موبایل ریمکس کد 4128

٨,٩٩٠ تومان

تمیز کننده صفحه نمایش موبایل ریمکس کد 4129

تمیز کننده صفحه نمایش موبایل ریمکس کد 4129

٨,٩٩٠ تومان

تمیز کننده صفحه نمایش موبایل ریمکس کد 4130

تمیز کننده صفحه نمایش موبایل ریمکس کد 4130

٨,٩٩٠ تومان

تمیز کننده صفحه نمایش موبایل ریمکس کد 4131

تمیز کننده صفحه نمایش موبایل ریمکس کد 4131

٨,٩٩٠ تومان

تمیز کننده صفحه نمایش موبایل ریمکس کد 4132

تمیز کننده صفحه نمایش موبایل ریمکس کد 4132

٨,٩٩٠ تومان

تمیز کننده صفحه نمایش موبایل ریمکس کد 4105

تمیز کننده صفحه نمایش موبایل ریمکس کد 4105

٨,٩٩٠ تومان

تمیزکننده و واکس بدنه خودرو اتوسل مدل Wash  Wax حجم 500 میلی لیتر

تمیزکننده و واکس بدنه خودرو اتوسل مدل Wash Wax حجم 500 میلی لیتر

٨٥,٠٠٠ تومان

تمیز کننده صفحه نمایش موبایل ریمکس کد 4113

تمیز کننده صفحه نمایش موبایل ریمکس کد 4113

٨,٩٩٠ تومان

تمیز کننده مایکروویو مدل Angry Mama

تمیز کننده مایکروویو مدل Angry Mama

٢٠,٠٠٠ تومان

تمیز کننده ترکیبی بدنه خودرو فونیکس1 مدل RF مجموعه 2 عددی

تمیز کننده ترکیبی بدنه خودرو فونیکس1 مدل RF مجموعه 2 عددی

٤١٢,٠٠٠ تومان

تمیز کننده کاربراتور و انژکتور کاسپین حجم 400 میلی لیتر

تمیز کننده کاربراتور و انژکتور کاسپین حجم 400 میلی لیتر

٣٠,٨٠٠ تومان

تمیزکننده انژکتور لوکسیت مدل LT08

تمیزکننده انژکتور لوکسیت مدل LT08

٢٥,٠٠٠ تومان

تمیز کننده کاربراتور و انژکتور کاسپین حجم 400 میلی لیتر بسته 2 عددی

تمیز کننده کاربراتور و انژکتور کاسپین حجم 400 میلی لیتر بسته 2 عددی

٣٥,٥٠٠ تومان

تمیز کننده کاربراتور و انژکتور کاسپین لیتر بسته 3 عددی

تمیز کننده کاربراتور و انژکتور کاسپین لیتر بسته 3 عددی

٥٤,٠٠٠ تومان

تمیزکننده صفحه نمایش مدل POLICE

تمیزکننده صفحه نمایش مدل POLICE

٢٢,٠٠٠ تومان

تمیز کننده صفحه نمایش موبایل و تبلت مدل Clean Pad بسته 2 عددی

تمیز کننده صفحه نمایش موبایل و تبلت مدل Clean Pad بسته 2 عددی

٧,٥٠٠ تومان

تمیز کننده صفحه نمایش موبایل و تبلت مدل Clean Pad بسته 5 عددی

تمیز کننده صفحه نمایش موبایل و تبلت مدل Clean Pad بسته 5 عددی

١٨,٠٠٠ تومان

تمیزکننده سیستم سوخت گات مدل Petrol System Cleaner-62018 300 میلی لیتر

تمیزکننده سیستم سوخت گات مدل Petrol System Cleaner-62018 300 میلی لیتر

١١٨,٩٨٠ تومان

تمیز کننده سیستم سوخت موتور سیکلت لیکومولی مدل FUEL SYSTEM CLEANER حجم 80 میلی لیتر

تمیز کننده سیستم سوخت موتور سیکلت لیکومولی مدل FUEL SYSTEM CLEANER حجم 80 میلی لیتر

٤٨,٥٠٠ تومان

تمیز کننده رادیاتور ای آر سی مدل Kühler Reiniger حجم 200 میلی لیتر

تمیز کننده رادیاتور ای آر سی مدل Kühler Reiniger حجم 200 میلی لیتر

١٢٥,٠٠٠ تومان

تمیز کننده کاربراتور و انژکتور کاسپین مدل 2297 حجم400 میلی لیتر بسته 3 عددی

تمیز کننده کاربراتور و انژکتور کاسپین مدل 2297 حجم400 میلی لیتر بسته 3 عددی

٥٢,٠٠٠ تومان

تمیز کننده و برطرف کننده گریس موتور لوکسیت مدل LT04 مجموعه 2 عددی

تمیز کننده و برطرف کننده گریس موتور لوکسیت مدل LT04 مجموعه 2 عددی

٤٤,٠٠٠ تومان

تمیز کننده کانکتور فیبر نوری کمشاین مدل KCC500

تمیز کننده کانکتور فیبر نوری کمشاین مدل KCC500

٨٠٠,٠٠٠ تومان

تمیز کننده آداپتور فیبر نوری کمشاین مدل SC

تمیز کننده آداپتور فیبر نوری کمشاین مدل SC

٣٧٠,٠٠٠ تومان

تمیز کننده سنسور دوربین جی جی سی مدل CL-A16K بسته ۱۲ عددی

تمیز کننده سنسور دوربین جی جی سی مدل CL-A16K بسته ۱۲ عددی

٤٥٠,٠٠٠ تومان

تمیز کننده سنسور دوربین جی جی سی مدل CL-A16K بسته 2 عددی

تمیز کننده سنسور دوربین جی جی سی مدل CL-A16K بسته 2 عددی

٧٥,٠٠٠ تومان

تمیز کننده سیستم سوخت خودرو مارپا مدل 53250EN حجم 300 میلی لیتر

تمیز کننده سیستم سوخت خودرو مارپا مدل 53250EN حجم 300 میلی لیتر

١٩,٩٠٠ تومان

تمیز کننده لنز جی جی سی مدل CL-SW24

تمیز کننده لنز جی جی سی مدل CL-SW24

٧٠,٠٠٠ تومان

تمیز کننده سوپاپ خودرو لیکومولی مدل 2001 حجم 150 میلی لیتر

تمیز کننده سوپاپ خودرو لیکومولی مدل 2001 حجم 150 میلی لیتر

١٤٠,٠٠٠ تومان

تمیز کننده سیستم سوخت اس ام اچ مدل G-7128 حجم 433 میلی لیتر

تمیز کننده سیستم سوخت اس ام اچ مدل G-7128 حجم 433 میلی لیتر

٣٩,٠٠٠ تومان

تمیز کننده سمعک ویدکس کد WC1

تمیز کننده سمعک ویدکس کد WC1

١٧,٠٠٠ تومان

تمیز کننده سیستم سوخت اس پی دی مدل FIC3 حجم 300 میلی لیتر بسته 24 عددی

تمیز کننده سیستم سوخت اس پی دی مدل FIC3 حجم 300 میلی لیتر بسته 24 عددی

٣٩٠,٠٠٠ تومان

تمیز کننده سیستم سوخت وینز مدل PN61354 حجم 325 میلی لیتر

تمیز کننده سیستم سوخت وینز مدل PN61354 حجم 325 میلی لیتر

١٨٧,٤٠٠ تومان

تمیز کننده سیستم سوخت خودرو چمپیون مدل 8225451 حجم 325 میلی لیتر

تمیز کننده سیستم سوخت خودرو چمپیون مدل 8225451 حجم 325 میلی لیتر

٩٩,٠٠٠ تومان

تمیز کننده سیستم سوخت خودرو لیکومولی مدل LM-7110 حجم 300 میلی لیتر

تمیز کننده سیستم سوخت خودرو لیکومولی مدل LM-7110 حجم 300 میلی لیتر

٢١٥,٠٠٠ تومان

تمیز کننده سیستم سوخت خودرو نشمیل مدل X3 حجم 450 میلی لیتر

تمیز کننده سیستم سوخت خودرو نشمیل مدل X3 حجم 450 میلی لیتر

١٧,٨٠٠ تومان

تمیز کننده سیستم سوخت خودرو چمپیون مدل 8225758 حجم 325 میلی لیتر

تمیز کننده سیستم سوخت خودرو چمپیون مدل 8225758 حجم 325 میلی لیتر

١٠٦,٠٠٠ تومان

تمیز کننده سیستم سوخت آترود مدل SEF حجم 420 میلی لیتر

تمیز کننده سیستم سوخت آترود مدل SEF حجم 420 میلی لیتر

٢٨,٥٠٠ تومان

تمیز کننده داخل خودرو نانو پاکر

تمیز کننده داخل خودرو نانو پاکر

٧٧,٥٠٠ تومان

تمیز کننده داخل خودرو نانو پاکر حجم 700 میلی لیتر

تمیز کننده داخل خودرو نانو پاکر حجم 700 میلی لیتر

٦٦,٠٠٠ تومان

تمیز کننده سنسور دوربين فول فريم کی اند اف K&F Cleaning

تمیز کننده سنسور دوربين فول فريم کی اند اف K&F Cleaning

٣٥,٠٠٠ تومان

تمیز کننده سنسور دوربين کراپ سنسور کی اند اف K&F Cleaning APS-C Sensor

تمیز کننده سنسور دوربين کراپ سنسور کی اند اف K&F Cleaning APS-C Sensor

٣٥,٠٠٠ تومان

تمیز کننده Photographic Solutions Type 1 Ultra Sensor Swab

تمیز کننده Photographic Solutions Type 1 Ultra Sensor Swab

٤٥,٠٠٠ تومان

تمیز کننده نوک هویه سومو SOMO

تمیز کننده نوک هویه سومو SOMO

٩٠,٣٦٨ تومان

تمیز کننده نوک هویه SUNSHINE

تمیز کننده نوک هویه SUNSHINE

٩٨,٠٠٠ تومان

تمیزکننده led و lcd

تمیزکننده led و lcd

٢٢,٠٠٠ تومان

تمیزکننده سطوح نانو سالید مجیک پک 5 عددی

تمیزکننده سطوح نانو سالید مجیک پک 5 عددی

٤٢٥,٠٠٠ تومان

تمیزکننده سطوح نانو سالید مجیک پک 4 عددی

تمیزکننده سطوح نانو سالید مجیک پک 4 عددی

٣٤٠,٠٠٠ تومان

تمیزکننده سطوح نانو سالید مجیک پک 3 عددی

تمیزکننده سطوح نانو سالید مجیک پک 3 عددی

٢٥٥,٠٠٠ تومان

تمیزکننده سطوح نانو سالید مجیک

تمیزکننده سطوح نانو سالید مجیک

٨٥,٠٠٠ تومان

تمیز کننده و براق کننده داشبرد Parto

تمیز کننده و براق کننده داشبرد Parto

٣٨,٠٠٠ تومان

تمیزکننده سطوح سالید مجیک

تمیزکننده سطوح سالید مجیک

٧٠,٠٠٠ تومان

تمیز کننده سطوح سالید مجیک 150 گرمی

تمیز کننده سطوح سالید مجیک 150 گرمی

٩٠,٠٠٠ تومان

تمیز کننده صفحه نمایش VENDA LCD/LED Cleaner

تمیز کننده صفحه نمایش VENDA LCD/LED Cleaner

٤٥,٠٠٠ تومان

تمیز کننده ظروفهای برنجی

تمیز کننده ظروفهای برنجی

٢٠,٠٠٠ تومان

تمیز کننده لنز درایو های نوری

تمیز کننده لنز درایو های نوری

٤٥,٠٠٠ تومان

تمیز کننده داخل موتور قبل تعویض روغن - GREEN

تمیز کننده داخل موتور قبل تعویض روغن - GREEN

٣٩,٠٠٠ تومان

تمیزکننده سیستم سوخت خودروی فوق یکی از محصولات تولیدی شرکت «X-1R» است. این محصول برای خودروهای دیزلی طراحی شده است و موجب بالا رفتن عملکرد موتور خودرو می‌شود. بهبود عملکرد موتور خودرو موجب کاهش مصرف سوخت شده و به احتراق به...

هولدینگ بازرگانی بلوط