ماساژور

ماساژور بیورر MG80

ماساژور بیورر MG80

٣,٦٥٨,٠٠٠ تومان

ماساژور پا بیورر FM60

ماساژور پا بیورر FM60

٩٧٥,٠٠٠ تومان

ماساژور لثه جی یو ام مدل Stimulator

ماساژور لثه جی یو ام مدل Stimulator

٩٩,٠٠٠ تومان

ماساژور هایتک مدل HI-HM737

ماساژور هایتک مدل HI-HM737

٢,٠٠٠,٠٠٠ تومان

ماساژور کتف و گردن بست رست مدل MX-02NS

ماساژور کتف و گردن بست رست مدل MX-02NS

٢,١٥٠,٠٠٠ تومان

ماساژور برقی بالشتکی پروهیل مدل Cushion

ماساژور برقی بالشتکی پروهیل مدل Cushion

١٨٥,٠٠٠ تومان

ماساژور گردن کرویکال مدل SHAWLS

ماساژور گردن کرویکال مدل SHAWLS

٤١٥,٠٠٠ تومان

ماساژور منولی مدل M720

ماساژور منولی مدل M720

١,٥٥٠,٠٠٠ تومان

ماساژور بدن امسیگ مدل MG40-PLUS

ماساژور بدن امسیگ مدل MG40-PLUS

٦٧٩,٢٠٠ تومان

ماساژور گردن مدل JB012

ماساژور گردن مدل JB012

١,٠٩٩,٠٠٠ تومان

ماساژور بدن سینیر مدل AE-828

ماساژور بدن سینیر مدل AE-828

٦٠,٠٠٠ تومان

ماساژور چوبی آریکس طرح فضائی کد 989

ماساژور چوبی آریکس طرح فضائی کد 989

١٠١,٩٠٠ تومان

ماساژور و برس پاک سازی صورت کیان مدل 146 به همراه ست موچین

ماساژور و برس پاک سازی صورت کیان مدل 146 به همراه ست موچین

٨٥,٠٠٠ تومان

ماساژور دی.آر.اس مدل درمارولر سایز 1

ماساژور دی.آر.اس مدل درمارولر سایز 1

٩٥,٠٠٠ تومان

ماساژور پا مدل کراس کر کد DLK-C01A

ماساژور پا مدل کراس کر کد DLK-C01A

٤,٣١٩,١٩٠ تومان

ماساژور کتف و گردن مدل cervical massage

ماساژور کتف و گردن مدل cervical massage

٤٠٠,٠٠٠ تومان

ماساژور مدل 8028

ماساژور مدل 8028

٣٠٠,٠٠٠ تومان

ماساژور سر AEP مدل head massage

ماساژور سر AEP مدل head massage

٩,٥٠٠ تومان

ماساژور چشم اوهیندو  مدل Relaxation

ماساژور چشم اوهیندو مدل Relaxation

٣٥٠,٠٠٠ تومان

ماساژور پا کراس مدل  DLK-C06A

ماساژور پا کراس مدل DLK-C06A

٦,٥٩٤,٥٠٠ تومان

ماساژور چشم میوتو ایتالیا مدل Delanna

ماساژور چشم میوتو ایتالیا مدل Delanna

٣,٦٠٠,٠٠٠ تومان

ماساژور  برقی مدل TMAK-1135

ماساژور برقی مدل TMAK-1135

٤٦٥,٠٠٠ تومان

ماساژور سر مدل 1

ماساژور سر مدل 1

١٠,٥٠٠ تومان

ماساژور گردن مدل GB4706

ماساژور گردن مدل GB4706

٩٤٥,٠٠٠ تومان

ماساژور رفع غبغب ام اس دابلیو مدل 4420

ماساژور رفع غبغب ام اس دابلیو مدل 4420

٨٥٠,٠٠٠ تومان

ماساژور بدن آ ا گ مدل MSI-5505

ماساژور بدن آ ا گ مدل MSI-5505

٣٧٠,٠٠٠ تومان

ماساژور میمو مدل XY-3199

ماساژور میمو مدل XY-3199

٣٠,٠٠٠ تومان

ماساژور شکم و بازو مدل EMS GYM مجموعه 3 عددی

ماساژور شکم و بازو مدل EMS GYM مجموعه 3 عددی

٤٧٢,٥٠٠ تومان

ماساژور کتف پروهیل مدل P1

ماساژور کتف پروهیل مدل P1

١,٤٥٠,٠٠٠ تومان

ماساژور مربعی پروهیل مدل P3

ماساژور مربعی پروهیل مدل P3

١,٢٠٠,٠٠٠ تومان

ماساژور رولی پروهیل مدل P4

ماساژور رولی پروهیل مدل P4

٢٩٠,٠٠٠ تومان

ماساژور سوئینگ مدل 8682

ماساژور سوئینگ مدل 8682

٥٩٠,٠٠٠ تومان

ماساژور پا مدل LM12

ماساژور پا مدل LM12

٢,٦٨٠,٠٠٠ تومان

ماساژور دستی کد 300

ماساژور دستی کد 300

٨٠,٠٠٠ تومان

ماساژور های-تک مدل HI-HM423

ماساژور های-تک مدل HI-HM423

٩٤٠,٠٠٠ تومان

ماساژور های-تک مدل HI-SM120

ماساژور های-تک مدل HI-SM120

١,١٩٦,٠٠٠ تومان

ماساژور پا یوگینی کد 01

ماساژور پا یوگینی کد 01

٣٣٠,٠٠٠ تومان

ماساژور پیر کاردین مدل لامبر ماساژ

ماساژور پیر کاردین مدل لامبر ماساژ

٨٠٠,٠٠٠ تومان

ماساژور پا مدل RT1889

ماساژور پا مدل RT1889

٦,٨٥٠,٠٠٠ تومان

ماساژور  صندلی خودرو کد dan00100

ماساژور صندلی خودرو کد dan00100

٤٠٠,٠٠٠ تومان

ماساژور چشم آی-کر مدل pf-001

ماساژور چشم آی-کر مدل pf-001

١,٥٧٢,٥٠٠ تومان

ماساژور دستی مدل TR22

ماساژور دستی مدل TR22

٦٩,٠٠٠ تومان

ماساژور برقی سرویکال کد 2230

ماساژور برقی سرویکال کد 2230

٤١٥,٠٠٠ تومان

ماساژور پا کد 14780

ماساژور پا کد 14780

٦٠,٠٠٠ تومان

ماساژور دستی کد 4589

ماساژور دستی کد 4589

٤٠,٠٠٠ تومان

ماساژور چشم تاچ بیوتی مدل TB1662

ماساژور چشم تاچ بیوتی مدل TB1662

٩٩٨,٠٠٠ تومان

ماساژور دستی مدل Ice Ball

ماساژور دستی مدل Ice Ball

٢٣٠,٠٠٠ تومان

ماساژور دو کاره ترایو مدل 717

ماساژور دو کاره ترایو مدل 717

٨,٠٠٠,٠٠٠ تومان

ماساژور برقی مادون قرمز بیورر MG40

ماساژور برقی مادون قرمز بیورر MG40

٢٠٥,٠٠٠ تومان

ماساژور پا بیورر  FB20

ماساژور پا بیورر FB20

٢٦٧,٠٠٠ تومان

ماساژور پا بیورر FB50

ماساژور پا بیورر FB50

٨٦٦,٠٠٠ تومان

ماساژور پا بیورر مدل FM60

ماساژور پا بیورر مدل FM60

١,٠٣٢,٠٠٠ تومان

ماساژور گردن بیورر MG150

ماساژور گردن بیورر MG150

٣٩٦,٠٠٠ تومان

ماساژور برقی بیورر MG21

ماساژور برقی بیورر MG21

١٥٠,٠٠٠ تومان

ماساژور برقی مادون قرمز بیورر MG70

ماساژور برقی مادون قرمز بیورر MG70

٥٣٧,٠٠٠ تومان

ماساژور روکش صندلی بیوررMG295

ماساژور روکش صندلی بیوررMG295

١,٢٣٢,٠٠٠ تومان

ماساژور برقی مادون قرمز بیورر MG20

ماساژور برقی مادون قرمز بیورر MG20

٨٥,٠٠٠ تومان

ماساژور پا بیورر مدل FM38

ماساژور پا بیورر مدل FM38

٢٥٢,٠٠٠ تومان

ماساژور برقی مادون قرمز بیورر MG90

ماساژور برقی مادون قرمز بیورر MG90

٣٥٢,٠٠٠ تومان

ماساژور روکش صندلی بیورر MG260

ماساژور روکش صندلی بیورر MG260

١,٩٨٧,٠٠٠ تومان

ماساژور برقی MG148 بیورر

ماساژور برقی MG148 بیورر

١,٠١٢,٠٠٠ تومان

ماساژور صورت Beauty Bar Golden Pulse

ماساژور صورت Beauty Bar Golden Pulse

١٥٠,٠٠٠ تومان

ماساژور پا FM60 بیورر

ماساژور پا FM60 بیورر

٩٨٩,٠٠٠ تومان

ماساژور ترایو برقی- حرارتی Thrive 717

ماساژور ترایو برقی- حرارتی Thrive 717

٣٠٠,٠٠٠ تومان

ماساژور شکم BEAUTY BODY مدل 3919

ماساژور شکم BEAUTY BODY مدل 3919

١٢٠,٠٠٠ تومان

ماساژور دی آر اس طرح 5 در 1 مدل درمارولر-رنگ سفید

ماساژور دی آر اس طرح 5 در 1 مدل درمارولر-رنگ سفید

٢٧٩,٠٠٠ تومان

ماساژور مزورولر مدل درمارولر سایز 1

ماساژور مزورولر مدل درمارولر سایز 1

٢٥٩,٠٠٠ تومان

ماساژور زد جی تی اس مدل درمارولر سایز 2.5 میلی متر

ماساژور زد جی تی اس مدل درمارولر سایز 2.5 میلی متر

١٤٩,٠٠٠ تومان

ماساژور برقی بریسک مدل MT30 رنگ مشکی

ماساژور برقی بریسک مدل MT30 رنگ مشکی

١٢٠,٠٠٠ تومان

ماساژور بدن بریسک مدل MT-16 رنگ مشکی

ماساژور بدن بریسک مدل MT-16 رنگ مشکی

١٢٠,٠٠٠ تومان

ماساژور زد جی تی اس مدل درمارولر سایز 0.25 میلی متر

ماساژور زد جی تی اس مدل درمارولر سایز 0.25 میلی متر

١٢٠,٠٠٠ تومان

ماساژور دستی فریچر مدل Fraicheur Ice Globes بسته 2 عددی

ماساژور دستی فریچر مدل Fraicheur Ice Globes بسته 2 عددی

٩٠,٠٠٠ تومان

ماساژور لثه جی یو ام

ماساژور لثه جی یو ام

٩٠,٠٠٠ تومان

ماساژور ساچمه ای

ماساژور ساچمه ای

٤٥,٠٠٠ تومان

ماساژور حرارتی دور چشم تاچ بیوتی مدل TB 1188

ماساژور حرارتی دور چشم تاچ بیوتی مدل TB 1188

٦٥٨,٠٠٠ تومان

ماساژور بدن

ماساژور بدن

١٧٨,٠٠٠ تومان

ماساژور تفنگی گان FASCIAL GUN  ارجینال 100%

ماساژور تفنگی گان FASCIAL GUN ارجینال 100%

١,٠٠٠,٠٠٠ تومان

ماساژور بدن آلمانی امسیگ مدل MG110-Plus

ماساژور بدن آلمانی امسیگ مدل MG110-Plus

٢,٩٠٠,٠٠٠ تومان

ماساژور دستی سر

ماساژور دستی سر

٢٥,٠٠٠ تومان

ماساژور سر beauty

ماساژور سر beauty

١٠٠,٠٠٠ تومان

ماساژور تخم مرغی شیائومی Inface

ماساژور تخم مرغی شیائومی Inface

١,٤٠٠,٠٠٠ تومان

ماساژور  طبی - لاغری  ریلکسی

ماساژور طبی - لاغری ریلکسی

٣٨٠,٠٠٠ تومان

ماساژور برقی مجیک ماساژ برا magic massage bra

ماساژور برقی مجیک ماساژ برا magic massage bra

٥٥٠,٠٠٠ تومان

ماساژور یا دستگاه فیزیوتراپی همراه موبایلی

ماساژور یا دستگاه فیزیوتراپی همراه موبایلی

٣٦٠,٠٠٠ تومان

ماساژور سه بعدی دستی

ماساژور سه بعدی دستی

١٣٢,٥٠٠ تومان

ماساژور دستی صورت و گردن باستنیک مدل BM100

ماساژور دستی صورت و گردن باستنیک مدل BM100

٥٠,٠٠٠ تومان

ماساژور سر و صورت BEAUTY

ماساژور سر و صورت BEAUTY

١٣٠,٠٠٠ تومان

ماساژور سه بعدی دستی با ارسال رایگان

ماساژور سه بعدی دستی با ارسال رایگان

١١٩,٠٠٠ تومان

ماساژور و موبر Derma Seta

ماساژور و موبر Derma Seta

٣٤٠,٠٠٠ تومان

ماساژور برقی بیورر MG40

ماساژور برقی بیورر MG40

٣٩,٠٠٠,٠٠٠ تومان

ماساژ، تأثیر بسیار زیادی در بهبود و درمان برخی از بیماری ها ازجمله عارضه های مفصلی و عضلانی و همچنین افزایش آرامش و ریلکسی دارد. با خرید دستگاه های ماساژ می توانید با یک تیر، دو نشان بزنید. در عین حال که نیازی به رفتن به سالن های ماساژ و صرف زمان و هزینه ندارید، بلکه خودتان می توانید در منزل و یا محل کار و هر موقع که مایل بودید، خستگی را از بدن خود خارج کرده و حال عمومی خود را بهتر کنید.

در خرید ماساژور می بایست معیارهای مختلفی را درنظر داشته باشید که ازجمله این معیارها می توانیم به اندازه ماساژور، ماساژور ضربه ای و یا لرزشی، تنظیمات شدت، قابلیت های جدید، قابلیت شارژ ماساژور، برند و گارانتی معتبر، ظاهر ماساژور و ریموت کنترل اشاره کنیم. در ادامه قصد داریم هر کدام از معیارهای اشاره شده را معرفی نماییم.

اندازه ماساژور

یکی از مهم ترین معیارها در خرید ماساژور ، اندازه آن است. بهتر است با توجه به میزان درد و نوع ماساژی که از دستگاه انتظار دارید، یک ماساژور با سایز مناسب خریداری کنید. اگر فضای کافی برای گذاشتن آسانسور در منزل ندارید و یا امکان حمل و نقل ماساژور برایتان سخت است، توصیه می کنیم از ماساژورهای با اندازه کوچک تر استفاده کنید. به همین صورت، حمل و نقل ماساژورهای بزرگ تر به راحتی ماساژورهای کوچک تر نیست ولی این نوع ماساژورها می توانند در کاهش درد شما تأثیر بسزایی داشته باشند. به عنوان مثال، صندلی ماساژور می تواند بسیار سنگین بوده و در مقابل، روکش صندلی ماساژور به عنوان یک ماساژور قابل حمل شناخته می شود.

ماساژور ضربه ای و یا لرزشی

ماساژورهای ضربه ای، یکی از بهترین انواع ماساژورها در بازار می باشند. این نوع ماساژورها از جمله ماساژور بیورر و یا ماساژور امسیگ ، مجهز به چکش هایی هستند که به عمق بافت بدن نفوذ کرده و معمولاً برای پشت و پا مناسب می باشند. ماساژورهای لرزشی برای راحتی بیشتر و ریلکس شدن عضلات از ارتعاش و گرما استفاده می کنند. این ارتعاشات و گرما، باعث لرزش خفیف در بافت و عضلات فرد می شود. این نوع ماساژورها همچنین می توانند با ارتعاش تحریک کننده خود، درد عضلات اسپاسم شده شانه ها، گردن و همچنین پشت سر را کاهش دهند.

تنظیمات شدت ماساژور

برخی اوقات بعد از یک تمرین و یا کار سنگین، احساس می کنید که به ماساژ با شدت بالا نیاز دارید. توصیه می کنیم ماساژوری خریداری کنید که دارای کلیدهای تنظیم شدت باشد. در این نوع ماساژورها به راحتی می توانید متناسب با نیاز و درد خود، شدت دستگاه را تنظیم کرده و از آن استفاده کنید.

\"2\"

قابلیت های جدید ماساژور

اگر سری به بازار زده باشید و یا گشتی در بین فروشگاه های معتبر اینترنتی داشته باشید، شاهد انواع جدید ماساژور با جدیدترین قابلیت ها در بازار خواهید بود. ماساژ کششی در پشت کمر، ماساژ موجی نشیمنگاه، گوی ماساژ از قسمت کمر تا گردن، کشش مفاصل و کمر، ماساژ چرخشی کمر، هیتر گرمایی پشت کمر، مغناطیس درمانی و همچنین Zero gravity از جدیدترین قابلیت هایی است که در انواع جدید ماساژور می توانید پیدا کنید.

قابلیت شارژ ماساژور

اکثر ماساژورهای دستی قابل حمل، قابلیت شارژ دارند. از ماساژورهای قابل حمل می توانید در خارج از خانه و در دفتر و محل کار خود بدون نیاز به پریز برق استفاده کنید. همچنین اگر اهل سفر هستید، این نوع ماساژورها می توانند برایتان بسیار کاربردی باشند. در ماساژورهای شارژی به کیفیت باتری، اهمیت ویژه ای قائل باشید.

\"3\"

برند و گارانتی معتبر

یکی دیگر از معیارهای مهم در خرید ماساژور از جمله ماساژور بیورر و یا ماساژور امسیگ، کیفیت قطعاتی است که در تولید کالا بکار برده شده است. کیفیت قطعات دستگاه با طول عمر آن ارتباطی مستقیم دارد، بدین صورت که به هر میزان که دستگاهی با کیفیت داشته باشید، می توانید طول عمر بالاتری از آن انتظار داشته باشید. با توجه به بالا بودن قیمت ماساژور ، طول عمر آن از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. توصیه می کنیم با اندکی هزینه بیشتر، برندی معتبر خریداری کنید. گارانتی معتبر و همچنین طولانی مدت، از دیگر ویژگی هایی است که به هنگام خرید محصول از یک فروشگاه اینترنتی در قسمت مشخصات محصول می توانید دسترسی داشته باشید.

ظاهر ماساژور

همچنین این که از صندلی ماساژور استفاده می کنید و یا ماساژور S شکل، به نوع درد و کاهش آن بستگی دارد. باید مطمئن شوید ماساژوری که خریداری کرده اید می تواند به عمیق ترین قسمت های بافت عضلانی شما رسیده و درنتیجه دردتان را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

ریموت کنترل

اگر شما نیز مایل هستید با یک دکمه به راحتی و بدون تغییر پوزیشن خود بتوانید قدرت ارتعاش و یا گرما را کم و زیاد کرده و یا آن را خاموش کنید، توصیه می کنیم دستگاهی خریداری کنید که مجهز به ریموت کنترل باشد.

مشخصات و نحوه عملکرد ماساژور برقی مادون قرمز MG40: این دستگاه ماساژور برقی با دارا بودن سری قابل تعویض و همچنین مادون قرمز که باعث ایجاد گرمایش مطلوب می شود می توانند گزینه بسیار مناسبی برای مقاصد درمانی (در موارد آرتروز د...

هولدینگ بازرگانی بلوط