منبع

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP480A-EU

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP480A-EU

١,١٨٧,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP430A-EU

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP430A-EU

٩٠٠,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP380A-EU

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP380A-EU

٦١٨,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP450A-UK

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP450A-UK

٢,٥٢٠,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه کامپیوتر دیپ کول مدل DP-DE430-BK

منبع تغذیه کامپیوتر دیپ کول مدل DP-DE430-BK

٦٧٩,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه کامپیوتر دیپ کول مدل DP-DE480-BK

منبع تغذیه کامپیوتر دیپ کول مدل DP-DE480-BK

١,٠٥٠,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه کامپیوتر ترمالتیک مدل Smart Pro RGB 850W Bronze

منبع تغذیه کامپیوتر ترمالتیک مدل Smart Pro RGB 850W Bronze

٣,٨٧٠,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه LXO مدل power105

منبع تغذیه LXO مدل power105

٧٥,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه کامپیوتر کولر مستر مدل MWE Bronze 550

منبع تغذیه کامپیوتر کولر مستر مدل MWE Bronze 550

١,٦٧٠,٠٠٠ تومان

منبع تغدیه درب بازکن آلدو مدل AL-T1A

منبع تغدیه درب بازکن آلدو مدل AL-T1A

٩٠,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه 12 ولت 1 آمپر مدل LE12-121000

منبع تغذیه 12 ولت 1 آمپر مدل LE12-121000

٢٥,٨٦٠ تومان

منبع تغذیه 30 ولت 30 آمپر رایان نیک مدل RN-3030-S

منبع تغذیه 30 ولت 30 آمپر رایان نیک مدل RN-3030-S

٣,٢٠٠,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP330A-EUD

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP330A-EUD

٧١٠,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP430A-EUD

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP430A-EUD

٩٢٠,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP530A-EUD

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP530A-EUD

٢,٠٦٣,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP580A-EUD

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP580A-EUD

١,٢٥٠,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه کامپیوتر کولر مستر مدل MWE Bronze 650

منبع تغذیه کامپیوتر کولر مستر مدل MWE Bronze 650

٢,٠٠٠,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP1050B-OCDG

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP1050B-OCDG

٢,٦٥٠,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه کامپیوتر تراست مدل TR280W

منبع تغذیه کامپیوتر تراست مدل TR280W

٣٣٠,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه کامپیوتر تراست مدل TR330W

منبع تغذیه کامپیوتر تراست مدل TR330W

٤٤٠,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه انتک مدل BP450S

منبع تغذیه انتک مدل BP450S

٧٤٩,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه کامپیوتر سادیتا مدل SP400

منبع تغذیه کامپیوتر سادیتا مدل SP400

٣٥٧,٩٩٠ تومان

منبع تغذیه کامپیوتر سیلوراستون مدل Essential  SST-ET550-G

منبع تغذیه کامپیوتر سیلوراستون مدل Essential SST-ET550-G

١,٤٠٠,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه کامپیوتر سیلوراستون مدل Essential SST-ST50F-ES230 V2.0

منبع تغذیه کامپیوتر سیلوراستون مدل Essential SST-ST50F-ES230 V2.0

٨٥٠,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه کامپیوتر سیلوراستون مدل Strider Gold S SST-ST1500-GS

منبع تغذیه کامپیوتر سیلوراستون مدل Strider Gold S SST-ST1500-GS

٦,١٠٠,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه کامپیوتر سیلوراستون مدل Essential SST-ET750-B

منبع تغذیه کامپیوتر سیلوراستون مدل Essential SST-ET750-B

١,٥٨٠,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه ماژولار گیم دیاس مدل CYCLOPS X1

منبع تغذیه ماژولار گیم دیاس مدل CYCLOPS X1

٢,٨١٥,٠٠٠ تومان

منبع تحت فشار 24 لیتری زیلمت مدل ULTRA PRO

منبع تحت فشار 24 لیتری زیلمت مدل ULTRA PRO

٤٩٠,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه 5 آمپر مدل power12volt

منبع تغذیه 5 آمپر مدل power12volt

٧٥,٧٩٠ تومان

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP380A-HED

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP380A-HED

٦٩٨,٠٠٠ تومان

منبع فیبر نوری مدل FB500

منبع فیبر نوری مدل FB500

٣٥٠,٠٠٠ تومان

منبع اگزوز مدل TS300

منبع اگزوز مدل TS300

٢٨٠,٠٠٠ تومان

منبع انبساط خودرو بی‌کی‌اس کو. کد 81115002 مناسب برای پراید

منبع انبساط خودرو بی‌کی‌اس کو. کد 81115002 مناسب برای پراید

٢١,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه کامپیوتر مدل 1800W-LL1850FC

منبع تغذیه کامپیوتر مدل 1800W-LL1850FC

٨٦٧,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه 12 ولت 10 آمپر سی ان سی مدل C1210

منبع تغذیه 12 ولت 10 آمپر سی ان سی مدل C1210

٨٦,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP-350W-IPC

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP-350W-IPC

١,٦٣٤,٥٠٠ تومان

منبع تغذیه برق مدل S-120-12

منبع تغذیه برق مدل S-120-12

١٦٥,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه برق مدل S-250-12

منبع تغذیه برق مدل S-250-12

١٥٦,٠٠٠ تومان

منبع اگزوز جی اس مدل 713

منبع اگزوز جی اس مدل 713

٢٠٩,٥٠٠ تومان

منبع تغذیه گرین مدل GP500A- UK plus

منبع تغذیه گرین مدل GP500A- UK plus

١,٤٩٣,٠٠٠ تومان

منبع اگزوز خودرو مدل MC715

منبع اگزوز خودرو مدل MC715

٤٠٠,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه کامپیوتر سیلوراستون مدل Strider Platinum SST-ST75F-PT

منبع تغذیه کامپیوتر سیلوراستون مدل Strider Platinum SST-ST75F-PT

٤,٧٠٠,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه کامپیوتر سیلوراستون مدل Strider Titanium SST-ST70F-TI

منبع تغذیه کامپیوتر سیلوراستون مدل Strider Titanium SST-ST70F-TI

٤,٦٥٠,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه ماژولار گرین مدل GP1050B-OCDG

منبع تغذیه ماژولار گرین مدل GP1050B-OCDG

٤,١١٠,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه کامپیوتر سیلوراستون مدل Essential SST-ET750-HG

منبع تغذیه کامپیوتر سیلوراستون مدل Essential SST-ET750-HG

٣,٩٠٠,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه کامپیوتر سیلوراستون مدل Strider Platinum SST-ST65F-PT

منبع تغذیه کامپیوتر سیلوراستون مدل Strider Platinum SST-ST65F-PT

٣,٨٠٠,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه ایسوس مدل ROG STRIX 750G

منبع تغذیه ایسوس مدل ROG STRIX 750G

٣,٧٨٠,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه کامپیوتر سیلوراستون مدل Essential SST-ET650-HG

منبع تغذیه کامپیوتر سیلوراستون مدل Essential SST-ET650-HG

٣,٦٠٠,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه کامپیوتر سیلوراستون مدل Strider Platinum SST-ST55F-PT

منبع تغذیه کامپیوتر سیلوراستون مدل Strider Platinum SST-ST55F-PT

٣,٦٠٠,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه کامپیوتر سیلوراستون مدل Essential SST-ET750-G

منبع تغذیه کامپیوتر سیلوراستون مدل Essential SST-ET750-G

٣,٦٠٠,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه کامپیوتر سیلوراستون مدل Strider Titanium SST-ST60F-TI

منبع تغذیه کامپیوتر سیلوراستون مدل Strider Titanium SST-ST60F-TI

٣,٦٠٠,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه ماژولار گرین مدل GP850B-OC Plus

منبع تغذیه ماژولار گرین مدل GP850B-OC Plus

٣,٥٧٧,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP750B-OC-Plus

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP750B-OC-Plus

٣,١١٥,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP650A UK Plus

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP650A UK Plus

٣,٥٣٠,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP550A UK Plus

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP550A UK Plus

١,٨٧٨,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP500A UK Plus

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP500A UK Plus

١,٣٦٩,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP330A ESD

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP330A ESD

٧٠٨,٠٠٠ تومان

منبع تعذیه کامپیوتر مدل GP400A ECO

منبع تعذیه کامپیوتر مدل GP400A ECO

٥٩٧,٠٠٠ تومان

منبع تعذیه کامپیوتر مدل GP350A ECO

منبع تعذیه کامپیوتر مدل GP350A ECO

٥٣٣,٠٠٠ تومان

منبع تعذیه کامپیوتر مدل GP300A-ECO

منبع تعذیه کامپیوتر مدل GP300A-ECO

٤٧٧,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه کامپیوتر سادیتا مدل SP-230

منبع تغذیه کامپیوتر سادیتا مدل SP-230

٢٩٥,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه کامپیوتر سادیتا مدل SP-330

منبع تغذیه کامپیوتر سادیتا مدل SP-330

٢٩٩,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه کامپیوتر ترمالتیک مدل Toughpower GF1 750W-TT GOLD Edition

منبع تغذیه کامپیوتر ترمالتیک مدل Toughpower GF1 750W-TT GOLD Edition

٤,٠٠٠,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه کامپیوتر ترمالتیک مدل Toughpower GF1 850W - TT Premium Edition-GOLD

منبع تغذیه کامپیوتر ترمالتیک مدل Toughpower GF1 850W - TT Premium Edition-GOLD

٦,٠٠٠,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه کامپیوتر شارکوون مدل  SilentStorm Cool Zero 850W-Gold

منبع تغذیه کامپیوتر شارکوون مدل SilentStorm Cool Zero 850W-Gold

٣,٧٠٠,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه کامپیوتر شارکوون مدل  WPM Gold ZERO 750W-Gold

منبع تغذیه کامپیوتر شارکوون مدل WPM Gold ZERO 750W-Gold

٣,٢٠٠,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه پاور کامپیوتر گرین 1200 وات

منبع تغذیه پاور کامپیوتر گرین 1200 وات

٧,٤٩٠,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه فن دار 12ولت 20مپر

منبع تغذیه فن دار 12ولت 20مپر

٢٥٠,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه کامپیوتر GREEN مدل GP650A-UK PLUS

منبع تغذیه کامپیوتر GREEN مدل GP650A-UK PLUS

٢,٧٧٧,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه کامپیوتر GREEN مدل GP430A-EU

منبع تغذیه کامپیوتر GREEN مدل GP430A-EU

١,٥٥٤,٨٠٠ تومان

منبع تغذیه 12 ولت 3 آمپر سونی ژاپن

منبع تغذیه 12 ولت 3 آمپر سونی ژاپن

٩٩,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه و رگولاتور قابل تنظیم همراه با نمایشگر

منبع تغذیه و رگولاتور قابل تنظیم همراه با نمایشگر

١٩٩,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه کامپیوتر GREEN مدل GP450A-ECO

منبع تغذیه کامپیوتر GREEN مدل GP450A-ECO

١,٣٠١,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه کامپیوتر GREEN مدل GP500A-ECO

منبع تغذیه کامپیوتر GREEN مدل GP500A-ECO

١,٤٧٩,٠٠٠ تومان

منبع اگزوز خودرو

منبع اگزوز خودرو

٣٦٥,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه صنعتی

منبع تغذیه صنعتی

٤,٥٠٠,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه omron

منبع تغذیه omron

٨٥٠,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه متغیر34ولت5آمپر

منبع تغذیه متغیر34ولت5آمپر

١,٢٠٠,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه یونیتی مدل UTP3315TFL-II

منبع تغذیه یونیتی مدل UTP3315TFL-II

٣,٢٠٠,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه 5 آمپر PLC های سری S7-300 زیمنس

منبع تغذیه 5 آمپر PLC های سری S7-300 زیمنس

٥,٩٠٠,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه کامپیوتر GREEN مدل GP600B-HP EVO

منبع تغذیه کامپیوتر GREEN مدل GP600B-HP EVO

٣,٩٩٩,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه yaxon

منبع تغذیه yaxon

١,١٠٠,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP800B-HP EVO

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP800B-HP EVO

٤,٠٥٥,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه  آبکاری 12 ولت 1000 آمپر پالسی

منبع تغذیه آبکاری 12 ولت 1000 آمپر پالسی

٦٥,٠٠٠,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه مدل ترانسی 30 ولت 10 آمپر

منبع تغذیه مدل ترانسی 30 ولت 10 آمپر

٢,٥٠٠,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه دیجیتال مگاتک

منبع تغذیه دیجیتال مگاتک

١,٥٠٠,٠٠٠ تومان

منبع روغن ترمزاورجینال پژو 405

منبع روغن ترمزاورجینال پژو 405

٥٦٠,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه دستگاه پوز

منبع تغذیه دستگاه پوز

٨٥,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه(توضیحات مهم)

منبع تغذیه(توضیحات مهم)

٣٠٠,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه کامپیوتر (پاور) تسکو 570W

منبع تغذیه کامپیوتر (پاور) تسکو 570W

٤٠٠,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه سیلوراستون 450 وات مدل SilverStone SST - SX450 - B

منبع تغذیه سیلوراستون 450 وات مدل SilverStone SST - SX450 - B

٢,١٥٠,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه سیلوراستون 500 وات مدل Silverstone SST - SX500 - LG V2.1

منبع تغذیه سیلوراستون 500 وات مدل Silverstone SST - SX500 - LG V2.1

٣,١٠٠,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه سیلوراستون 650 وات مدل Silverstone SST - SX650 - G

منبع تغذیه سیلوراستون 650 وات مدل Silverstone SST - SX650 - G

٣,٨٥٠,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه سیلوراستون 700 وات مدل Silverstone SST - NJ700

منبع تغذیه سیلوراستون 700 وات مدل Silverstone SST - NJ700

٧,٢٠٠,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه سیلوراستون مدل SilverStone SST - DA850 - G

منبع تغذیه سیلوراستون مدل SilverStone SST - DA850 - G

٤,٣٥٠,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه سیلوراستون 1000 وات مدل SilverStone Strider Platinum SST - ST1000 - PT

منبع تغذیه سیلوراستون 1000 وات مدل SilverStone Strider Platinum SST - ST1000 - PT

٧,٦٠٠,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه سیلوراستون 300 وات مدل SilverStone SST - ST30SF

منبع تغذیه سیلوراستون 300 وات مدل SilverStone SST - ST30SF

١,٧٠٠,٠٠٠ تومان

منبع تغذیه سیلوراستون 1650ولت مدل Silverstone SST - DA1650 - G

منبع تغذیه سیلوراستون 1650ولت مدل Silverstone SST - DA1650 - G

١٠,٥٠٠,٠٠٠ تومان

‌‌‌‌‌پاور از مهمترین اجزای سخت‌افزاری یک کیس به‌شمار می‌رود که شاید گاهی اوقات نسبت به بقیه سخت‌افزارها در انتخاب کردن آن دقت کمتری می‌کنیم. قطعاً ترجمه فارسی پاور اهمیت آن را بیش‌ازپیش به کاربران نمایش می‌دهد. پ...

هولدینگ بازرگانی بلوط