بارکدخوان

بارکدخوان دیتا لاجیک QD2100 به همراه پایه قابل تنظیم فلزی و کابل USB دو متری اورجینال

بارکدخوان دیتا لاجیک QD2100 به همراه پایه قابل تنظیم فلزی و کابل USB دو متری اورجینال

١,٨٧٠,٠٠٠ تومان

بارکدخوان دیتالاجیک مدل QuickScan Lite QW2100

بارکدخوان دیتالاجیک مدل QuickScan Lite QW2100

١,١٢٥,٠٠٠ تومان

بارکدخوان لیزری چندپرتوی دیتالاجیک مدل Magellan 800i

بارکدخوان لیزری چندپرتوی دیتالاجیک مدل Magellan 800i

٢,٢٥٠,٠٠٠ تومان

بارکدخوان نوری دیتالاجیک مدل Quick Scan I QD-2130

بارکدخوان نوری دیتالاجیک مدل Quick Scan I QD-2130

١,٨٥٥,٠٠٠ تومان

بارکدخوان دیتالاجیک مدل Magellan 3200VSi

بارکدخوان دیتالاجیک مدل Magellan 3200VSi

٤,٥٠٠,٠٠٠ تومان

بارکدخوان تک‌بعدی دیتالاجیک مدل QuickScan I QM2131

بارکدخوان تک‌بعدی دیتالاجیک مدل QuickScan I QM2131

٣,٨٩٥,٠٠٠ تومان

بارکدخوان دوبعدی دیتالاجیک مدل QuickScan I QM2400

بارکدخوان دوبعدی دیتالاجیک مدل QuickScan I QM2400

٦,٤٠٠,٠٠٠ تومان

بارکدخوان دیتالاجیک مدل QD2131 به همراه پایه قابل تنظیم فلزی و کابل USB دو متری اورجینال

بارکدخوان دیتالاجیک مدل QD2131 به همراه پایه قابل تنظیم فلزی و کابل USB دو متری اورجینال

١,٢٥٥,٠٠٠ تومان

بارکدخوان دیتالاجیک مدل Heron HD3130

بارکدخوان دیتالاجیک مدل Heron HD3130

١,٨٠٠,٠٠٠ تومان

بارکدخوان هانی ول مدل Voyager 1250g

بارکدخوان هانی ول مدل Voyager 1250g

١,٩٢٠,٠٠٠ تومان

بارکدخوان دیتالاجیک مدل Gryphon I GFS4470

بارکدخوان دیتالاجیک مدل Gryphon I GFS4470

٤,٥٣٠,٠٠٠ تومان

بارکدخوان میوا مدل MBS-3615 Combo

بارکدخوان میوا مدل MBS-3615 Combo

٩٤٢,٠٠٠ تومان

بارکدخوان هانی ول مدل Eclipse 5145

بارکدخوان هانی ول مدل Eclipse 5145

٩١٠,٠٠٠ تومان

بارکدخوان 2 بعدی هانی ول مدل Voyager 1400g 2D

بارکدخوان 2 بعدی هانی ول مدل Voyager 1400g 2D

٤,٢٧٥,٠٠٠ تومان

بارکدخوان هانی ول مدل Voyager 1450g 2D

بارکدخوان هانی ول مدل Voyager 1450g 2D

٢,٩٠٠,٠٠٠ تومان

بارکدخوان دو بعدی بیسیم هانی ول مدل Voyager 1452g 2D

بارکدخوان دو بعدی بیسیم هانی ول مدل Voyager 1452g 2D

٩,٨٠٠,٠٠٠ تومان

بارکدخوان هانی ول مدل Youjie YJ3300

بارکدخوان هانی ول مدل Youjie YJ3300

١,٩٢٥,٠٠٠ تومان

بارکدخوان تایسون مدل Ty-2012

بارکدخوان تایسون مدل Ty-2012

٧٩٠,٠٠٠ تومان

بارکدخوان میندئو مدل Mp720

بارکدخوان میندئو مدل Mp720

٢,٣٩٨,٠٠٠ تومان

بارکدخوان میندئو مدل MD-6200

بارکدخوان میندئو مدل MD-6200

٣,٤٠٠,٠٠٠ تومان

بارکدخوان هانی ول مدل Orbit 7190g Hybrid

بارکدخوان هانی ول مدل Orbit 7190g Hybrid

٧,٠٥٥,٠٠٠ تومان

بارکدخوان دو بعدی اسکوپ مدل SP-5010g-USB

بارکدخوان دو بعدی اسکوپ مدل SP-5010g-USB

٢,٣٠٠,٠٠٠ تومان

بارکدخوان سینو مدل F680BT

بارکدخوان سینو مدل F680BT

٣,٩٢٤,٠٠٠ تومان

بارکدخوان چند پرتویی دلتا مدل  2200

بارکدخوان چند پرتویی دلتا مدل 2200

٣,٩٥٠,٠٠٠ تومان

بارکدخوان اچ پی مدل K3l28aa دوبعدی بی سیم

بارکدخوان اچ پی مدل K3l28aa دوبعدی بی سیم

٨,٦٥٠,٠٠٠ تومان

بارکدخوان مدل Axiom 4012

بارکدخوان مدل Axiom 4012

١,٩٢٠,٠٠٠ تومان

بارکدخوان نیولند مدل NQuire 202p

بارکدخوان نیولند مدل NQuire 202p

٤,٤١٦,٠٠٠ تومان

بارکدخوان چمپتک مدل SK-50

بارکدخوان چمپتک مدل SK-50

٥,٠٠٠,٠٠٠ تومان

بارکدخوان هانیول مدل MK5145

بارکدخوان هانیول مدل MK5145

٩١٠,٠٠٠ تومان

بارکدخوان هانیول مدل Xenon 1902 GSR

بارکدخوان هانیول مدل Xenon 1902 GSR

٩,٤٠٠,٠٠٠ تومان

بارکدخوان پوزیفلکس مدل LS-3000

بارکدخوان پوزیفلکس مدل LS-3000

٧٥٠,٠٠٠ تومان

بارکدخوان بیسیم هروج مدل T5 برد بالا تا 400متر

بارکدخوان بیسیم هروج مدل T5 برد بالا تا 400متر

٣,١٥٠,٠٠٠ تومان

بارکدخوان دو بعدی میوا مدلMBS 6700-2D COMBO همراه با دفترچه یادداشت توسکام

بارکدخوان دو بعدی میوا مدلMBS 6700-2D COMBO همراه با دفترچه یادداشت توسکام

١,٥٩٠,٠٠٠ تومان

بارکدخوان میوا مدل MBS-1750 به همراه پایه

بارکدخوان میوا مدل MBS-1750 به همراه پایه

٤٨٩,٦٠٠ تومان

بارکدخوان دوبعدی  هانیول مدل Voyager 1470g

بارکدخوان دوبعدی هانیول مدل Voyager 1470g

٣,٢٥٠,٠٠٠ تومان

بارکدخوان اسکار مدل  UNIBAR I

بارکدخوان اسکار مدل UNIBAR I

١,٠٤٩,٠٠٠ تومان

بارکدخوان اسکار مدل UNIBAR 2

بارکدخوان اسکار مدل UNIBAR 2

١,٥٧٧,٠٠٠ تومان

بارکدخوان سیمبل مدل LS - 2208

بارکدخوان سیمبل مدل LS - 2208

٢,٥٠٠,٠٠٠ تومان

بارکدخوان میوا مدل MBS-3880

بارکدخوان میوا مدل MBS-3880

٢,٩٣٨,٠٠٠ تومان

بارکدخوان بيسيم هاني ول مدل Voyager 1452g

بارکدخوان بيسيم هاني ول مدل Voyager 1452g

٧,٩٩٠,٠٠٠ تومان

بارکدخوان وینسون مدل WNI-5013/V

بارکدخوان وینسون مدل WNI-5013/V

١,٥٩٥,٠٠٠ تومان

بارکدخوان وینسون مدل WNC-6090g

بارکدخوان وینسون مدل WNC-6090g

٧٠٠,٠٠٠ تومان

بارکدخوان سیمبل مدل Symbol LS-9208

بارکدخوان سیمبل مدل Symbol LS-9208

١,٧٥٠,٠٠٠ تومان

بارکدخوان miva

بارکدخوان miva

٦٠٠,٠٠٠ تومان

بارکدخوان هانیول

بارکدخوان هانیول

١,٧٠٠,٠٠٠ تومان

بارکدخوان وینسون مدل  WNC-6090g-usb-AT

بارکدخوان وینسون مدل WNC-6090g-usb-AT

٩٥٠,٠٠٠ تومان

بارکدخوان فروشگاهی

بارکدخوان فروشگاهی

٧١٠,٠٠٠ تومان

بارکدخوان کوییک اسکن QM2130

بارکدخوان کوییک اسکن QM2130

بدون قیمت

بارکدخوان لیزری چندپرتوی دیتالاجیک مدل Magellan 2200VS

بارکدخوان لیزری چندپرتوی دیتالاجیک مدل Magellan 2200VS

بدون قیمت

بارکدخوان نوری دیتالاجیک مدل Gryphon M4430

بارکدخوان نوری دیتالاجیک مدل Gryphon M4430

بدون قیمت

بارکدخوان وایرلس نوری دیتالاجیک مدل Quick Scan M

بارکدخوان وایرلس نوری دیتالاجیک مدل Quick Scan M

بدون قیمت

بارکدخوان نوری دیتالاجیک مدل Gryphon M4130

بارکدخوان نوری دیتالاجیک مدل Gryphon M4130

بدون قیمت

بارکدخوان تک‌بعدی دیتالاجیک مدل Heron HD3100

بارکدخوان تک‌بعدی دیتالاجیک مدل Heron HD3100

بدون قیمت

بارکدخوان هانی ول مدل Voyager 1200g

بارکدخوان هانی ول مدل Voyager 1200g

بدون قیمت

بارکدخوان هانی ول مدل Hyperion 1300g

بارکدخوان هانی ول مدل Hyperion 1300g

بدون قیمت

بارکدخوان هانی ول مدل Xenon 1900gHD

بارکدخوان هانی ول مدل Xenon 1900gHD

بدون قیمت

بارکدخوان هانی ول مدل Xenon 1902gHD

بارکدخوان هانی ول مدل Xenon 1902gHD

بدون قیمت

بارکدخوان دیتالاجیک مدل Gryphon I GD4430

بارکدخوان دیتالاجیک مدل Gryphon I GD4430

بدون قیمت

بارکدخوان دیتالاجیک مدل Quick Scan QD2430

بارکدخوان دیتالاجیک مدل Quick Scan QD2430

بدون قیمت

بارکدخوان میوا مدل کمبو 4680

بارکدخوان میوا مدل کمبو 4680

بدون قیمت

بارکدخوان 2 بعدی دیتالاجیک مدل Heron HD3430

بارکدخوان 2 بعدی دیتالاجیک مدل Heron HD3430

بدون قیمت

بارکدخوان بیسیم هانی ول مدل Voyager 1452g

بارکدخوان بیسیم هانی ول مدل Voyager 1452g

بدون قیمت

بارکدخوان 2 بعدی هانی ول مدل Youjie YJ4600

بارکدخوان 2 بعدی هانی ول مدل Youjie YJ4600

بدون قیمت

بارکدخوان بی سیم دیتا لاجیک مدل DBT6400

بارکدخوان بی سیم دیتا لاجیک مدل DBT6400

بدون قیمت

بارکدخوان میندئو مدل CS3290

بارکدخوان میندئو مدل CS3290

بدون قیمت

بارکدخوان میندئو مدل MP8300

بارکدخوان میندئو مدل MP8300

بدون قیمت

بارکدخوان اسکار مدل 60CBS

بارکدخوان اسکار مدل 60CBS

بدون قیمت

بارکدخوان اسکن لاجیک Q-10

بارکدخوان اسکن لاجیک Q-10

بدون قیمت

بارکدخوان دیتالاجیک مدل QuickScan QD2170 به همراه کابل PS2

بارکدخوان دیتالاجیک مدل QuickScan QD2170 به همراه کابل PS2

بدون قیمت

بارکدخوان وایرلس دو بعدی اسکوپ مدل SP-5013

بارکدخوان وایرلس دو بعدی اسکوپ مدل SP-5013

بدون قیمت

بارکدخوان چمپتک مدل LG610

بارکدخوان چمپتک مدل LG610

بدون قیمت

بارکدخوان میوا مدل 4680

بارکدخوان میوا مدل 4680

بدون قیمت

بارکدخوان اوکوم مدل OCBS-C380

بارکدخوان اوکوم مدل OCBS-C380

بدون قیمت

بارکدخوان سینو مدل  A770

بارکدخوان سینو مدل A770

بدون قیمت

بارکدخوان مدل Axiom 2290

بارکدخوان مدل Axiom 2290

بدون قیمت

بارکدخوان مدل Axiom 2200W

بارکدخوان مدل Axiom 2200W

بدون قیمت

بارکدخوان سیمبل مدل LS - 1902 (غیرفعال)

بارکدخوان سیمبل مدل LS - 1902 (غیرفعال)

بدون قیمت

بارکدخوان سیمبل مدل LS-9208

بارکدخوان سیمبل مدل LS-9208

بدون قیمت

بارکدخوان سیمبل مدل LS-9208 (غیرفعال)

بارکدخوان سیمبل مدل LS-9208 (غیرفعال)

بدون قیمت

بارکدخوان دیتالاجیک مدل QuickScan I Lite QW2400

بارکدخوان دیتالاجیک مدل QuickScan I Lite QW2400

بدون قیمت

بارکدخوان نیولند مدل hr1250

بارکدخوان نیولند مدل hr1250

بدون قیمت

بارکدخوان اسکار مدل UNIBAR 2BT

بارکدخوان اسکار مدل UNIBAR 2BT

بدون قیمت

بارکدخوان اسکار مدل 60CBW

بارکدخوان اسکار مدل 60CBW

بدون قیمت

بارکدخوان یونیتک مدل MS352

بارکدخوان یونیتک مدل MS352

بدون قیمت

بارکدخوان یونیتک مدل MS320

بارکدخوان یونیتک مدل MS320

بدون قیمت

بارکدخوان یونیتک مدل MS650

بارکدخوان یونیتک مدل MS650

بدون قیمت

بارکدخوان یونیتک مدل PS800R

بارکدخوان یونیتک مدل PS800R

بدون قیمت

بارکدخوان یونیتک مدل MS338

بارکدخوان یونیتک مدل MS338

بدون قیمت

بارکدخوان 2 بعدي روميزي هاني ول مدل Solaris 7980g 2D

بارکدخوان 2 بعدي روميزي هاني ول مدل Solaris 7980g 2D

بدون قیمت

بارکدخوان وینسون مدل WINSON WAI-7000

بارکدخوان وینسون مدل WINSON WAI-7000

بدون قیمت

بارکدخوان وینسون مدل WINSON WNI-5013/V

بارکدخوان وینسون مدل WINSON WNI-5013/V

بدون قیمت

بارکدخوان اسکار مدل OSCAR 50CBR

بارکدخوان اسکار مدل OSCAR 50CBR

بدون قیمت

بارکدخوان دو بعدی اسکار مدل OSCAR UNIBARII

بارکدخوان دو بعدی اسکار مدل OSCAR UNIBARII

بدون قیمت

بارکدخوان Data Logic Gryphone M4130 USB KIT 433 BLACK

بارکدخوان Data Logic Gryphone M4130 USB KIT 433 BLACK

بدون قیمت

بارکدخوان وایرلس Tyson TY 2015W

بارکدخوان وایرلس Tyson TY 2015W

بدون قیمت

بارکدخوان سیمبل LS - 2208

بارکدخوان سیمبل LS - 2208

بدون قیمت

بارکدخوان سیمبل LI-2208

بارکدخوان سیمبل LI-2208

بدون قیمت

بارکدهای عریض و طولانی در مصارف بسیاری مانند قبوض، فیش‌ها و شناسه‌ی کالاها بسیار رایج و مرسوم هستند. این بارکدهای طولانی برای بارکدخوان‌های «Full Area» که عرض و عمق اسکن کوتاهی دارند، کمی مشکل‌ساز هستند. عرض اسکن عریض و عم...

هولدینگ بازرگانی بلوط