بارکد

بارکدخوان دیتا لاجیک QD2100 به همراه پایه قابل تنظیم فلزی و کابل USB دو متری اورجینال

بارکدخوان دیتا لاجیک QD2100 به همراه پایه قابل تنظیم فلزی و کابل USB دو متری اورجینال

١,٨٧٠,٠٠٠ تومان

بارکد خوان یک بعدی  زبکس مدل Z3220

بارکد خوان یک بعدی زبکس مدل Z3220

٨٧٠,٠٠٠ تومان

بارکد خوان با سیم یک بعدی زبکس مدل Z3190

بارکد خوان با سیم یک بعدی زبکس مدل Z3190

٢,٣٣٠,٠٠٠ تومان

بارکدخوان دیتالاجیک مدل QuickScan Lite QW2100

بارکدخوان دیتالاجیک مدل QuickScan Lite QW2100

١,١٢٥,٠٠٠ تومان

بارکد خوان چند پرتوه لیزری هانی ول مدل 7820

بارکد خوان چند پرتوه لیزری هانی ول مدل 7820

٣,٦٩٨,٠٠٠ تومان

بارکدخوان لیزری چندپرتوی دیتالاجیک مدل Magellan 800i

بارکدخوان لیزری چندپرتوی دیتالاجیک مدل Magellan 800i

٢,٢٥٠,٠٠٠ تومان

بارکدخوان نوری دیتالاجیک مدل Quick Scan I QD-2130

بارکدخوان نوری دیتالاجیک مدل Quick Scan I QD-2130

١,٨٥٥,٠٠٠ تومان

بارکدخوان دیتالاجیک مدل Magellan 3200VSi

بارکدخوان دیتالاجیک مدل Magellan 3200VSi

٤,٥٠٠,٠٠٠ تومان

بارکدخوان تک‌بعدی دیتالاجیک مدل QuickScan I QM2131

بارکدخوان تک‌بعدی دیتالاجیک مدل QuickScan I QM2131

٣,٨٩٥,٠٠٠ تومان

بارکدخوان دوبعدی دیتالاجیک مدل QuickScan I QM2400

بارکدخوان دوبعدی دیتالاجیک مدل QuickScan I QM2400

٦,٤٠٠,٠٠٠ تومان

بارکدخوان دیتالاجیک مدل QD2131 به همراه پایه قابل تنظیم فلزی و کابل USB دو متری اورجینال

بارکدخوان دیتالاجیک مدل QD2131 به همراه پایه قابل تنظیم فلزی و کابل USB دو متری اورجینال

١,٢٥٥,٠٠٠ تومان

بارکدخوان دیتالاجیک مدل Heron HD3130

بارکدخوان دیتالاجیک مدل Heron HD3130

١,٨٠٠,٠٠٠ تومان

بارکدخوان هانی ول مدل Voyager 1250g

بارکدخوان هانی ول مدل Voyager 1250g

١,٩٢٠,٠٠٠ تومان

بارکدخوان دیتالاجیک مدل Gryphon I GFS4470

بارکدخوان دیتالاجیک مدل Gryphon I GFS4470

٤,٥٣٠,٠٠٠ تومان

بارکدخوان میوا مدل MBS-3615 Combo

بارکدخوان میوا مدل MBS-3615 Combo

٩٤٢,٠٠٠ تومان

بارکدخوان هانی ول مدل Eclipse 5145

بارکدخوان هانی ول مدل Eclipse 5145

٩١٠,٠٠٠ تومان

بارکدخوان دو بعدی بیسیم هانی ول مدل Voyager 1452g 2D

بارکدخوان دو بعدی بیسیم هانی ول مدل Voyager 1452g 2D

٩,٨٠٠,٠٠٠ تومان

بارکدخوان هانی ول مدل Youjie YJ3300

بارکدخوان هانی ول مدل Youjie YJ3300

١,٩٢٥,٠٠٠ تومان

بارکدخوان تایسون مدل Ty-2012

بارکدخوان تایسون مدل Ty-2012

٧٩٠,٠٠٠ تومان

بارکدخوان میندئو مدل Mp720

بارکدخوان میندئو مدل Mp720

٢,٣٩٨,٠٠٠ تومان

بارکدخوان میندئو مدل MD-6200

بارکدخوان میندئو مدل MD-6200

٣,٤٠٠,٠٠٠ تومان

بارکد خوان میوا مدل MBS-3615

بارکد خوان میوا مدل MBS-3615

٦٥٤,٧٠٠ تومان

بارکدخوان هانی ول مدل Orbit 7190g Hybrid

بارکدخوان هانی ول مدل Orbit 7190g Hybrid

٧,٠٥٥,٠٠٠ تومان

بارکد خوان میندئو مدل ES4650-SR

بارکد خوان میندئو مدل ES4650-SR

٣,٣٧٩,٠٠٠ تومان

بارکدخوان دو بعدی اسکوپ مدل SP-5010g-USB

بارکدخوان دو بعدی اسکوپ مدل SP-5010g-USB

٢,٣٠٠,٠٠٠ تومان

بارکدخوان سینو مدل F680BT

بارکدخوان سینو مدل F680BT

٣,٩٢٤,٠٠٠ تومان

بارکد خوان هانی ول مدل Voyager 1450g 2D

بارکد خوان هانی ول مدل Voyager 1450g 2D

٣,١٦٠,٠٠٠ تومان

بارکدخوان چند پرتویی دلتا مدل  2200

بارکدخوان چند پرتویی دلتا مدل 2200

٣,٩٥٠,٠٠٠ تومان

بارکدخوان اچ پی مدل K3l28aa دوبعدی بی سیم

بارکدخوان اچ پی مدل K3l28aa دوبعدی بی سیم

٨,٦٥٠,٠٠٠ تومان

بارکدخوان مدل Axiom 4012

بارکدخوان مدل Axiom 4012

١,٩٢٠,٠٠٠ تومان

بارکد خوان مدل Axiom 8223

بارکد خوان مدل Axiom 8223

٣,٥٠٠,٠٠٠ تومان

بارکد خوان  CB-H100

بارکد خوان CB-H100

٦٤٠,٠٠٠ تومان

بارکدخوان نیولند مدل NQuire 202p

بارکدخوان نیولند مدل NQuire 202p

٤,٤١٦,٠٠٠ تومان

بارکدخوان چمپتک مدل SK-50

بارکدخوان چمپتک مدل SK-50

٥,٠٠٠,٠٠٠ تومان

بارکدخوان هانیول مدل MK5145

بارکدخوان هانیول مدل MK5145

٩١٠,٠٠٠ تومان

بارکد خوان چند پرتوه لیزری هانیول مدل MK 7820

بارکد خوان چند پرتوه لیزری هانیول مدل MK 7820

٦,٥٣٠,٠٠٠ تومان

بارکدخوان هانیول مدل Xenon 1902 GSR

بارکدخوان هانیول مدل Xenon 1902 GSR

٩,٤٠٠,٠٠٠ تومان

بارکد خوان سی بن مدل CB-N200

بارکد خوان سی بن مدل CB-N200

٧٠٢,٠٠٠ تومان

بارکدخوان پوزیفلکس مدل LS-3000

بارکدخوان پوزیفلکس مدل LS-3000

٧٥٠,٠٠٠ تومان

بارکد خوان میوا مدل 1750

بارکد خوان میوا مدل 1750

٣٨٥,٠٠٠ تومان

بارکد خوان  هروج مدل H180U ایمیجر به همراه  کابل 2 متری USB

بارکد خوان هروج مدل H180U ایمیجر به همراه کابل 2 متری USB

٦٣٩,٠٠٠ تومان

بارکدخوان بیسیم هروج مدل T5 برد بالا تا 400متر

بارکدخوان بیسیم هروج مدل T5 برد بالا تا 400متر

٣,١٥٠,٠٠٠ تومان

بارکد خوان سی بن مدل CB-N210

بارکد خوان سی بن مدل CB-N210

٧٩٠,٠٠٠ تومان

بارکد خوان هروج مدل H180U ایمیجر به همراه پایه

بارکد خوان هروج مدل H180U ایمیجر به همراه پایه

٧٧٩,٠٠٠ تومان

بارکد خوان دیتالاجیک مدل QW2420

بارکد خوان دیتالاجیک مدل QW2420

١,٧٥٠,٠٠٠ تومان

بارکد خوان هانیول مدل Xenon 1900GSR

بارکد خوان هانیول مدل Xenon 1900GSR

٤,٨٠٠,٠٠٠ تومان

بارکدخوان دو بعدی میوا مدلMBS 6700-2D COMBO همراه با دفترچه یادداشت توسکام

بارکدخوان دو بعدی میوا مدلMBS 6700-2D COMBO همراه با دفترچه یادداشت توسکام

١,٥٩٠,٠٠٠ تومان

بارکد خوان اسکار مدل 60LWW

بارکد خوان اسکار مدل 60LWW

٥٩٨,٠٠٠ تومان

بارکد خوان میوا کد 1750

بارکد خوان میوا کد 1750

٤٧٨,٠٠٠ تومان

بارکدخوان میوا مدل MBS-1750 به همراه پایه

بارکدخوان میوا مدل MBS-1750 به همراه پایه

٤٨٩,٦٠٠ تومان

بارکد خوان بی سیم اسکوپ مدل SP-5083

بارکد خوان بی سیم اسکوپ مدل SP-5083

١,٩٥٠,٠٠٠ تومان

بارکدخوان دوبعدی  هانیول مدل Voyager 1470g

بارکدخوان دوبعدی هانیول مدل Voyager 1470g

٣,٢٥٠,٠٠٠ تومان

بارکد خوان بی می مدل B8

بارکد خوان بی می مدل B8

٤٤٩,٠٠٠ تومان

بارکدخوان اسکار مدل  UNIBAR I

بارکدخوان اسکار مدل UNIBAR I

١,٠٤٩,٠٠٠ تومان

بارکدخوان اسکار مدل UNIBAR 2

بارکدخوان اسکار مدل UNIBAR 2

١,٥٧٧,٠٠٠ تومان

بارکدخوان سیمبل مدل LS - 2208

بارکدخوان سیمبل مدل LS - 2208

٢,٥٠٠,٠٠٠ تومان

بارکدخوان میوا مدل MBS-3880

بارکدخوان میوا مدل MBS-3880

٢,٩٣٨,٠٠٠ تومان

بارکدخوان بيسيم هاني ول مدل Voyager 1452g

بارکدخوان بيسيم هاني ول مدل Voyager 1452g

٧,٩٩٠,٠٠٠ تومان

بارکد خوان دیتالاجیک مدل کیو ام 2430

بارکد خوان دیتالاجیک مدل کیو ام 2430

٧,١٠٠,٠٠٠ تومان

بارکد خوان دیتالاجیک مدل کیو ام 2131

بارکد خوان دیتالاجیک مدل کیو ام 2131

٥,٠٠٠,٠٠٠ تومان

بارکد خوان دیتالاجیک مدل کیو دی 2430

بارکد خوان دیتالاجیک مدل کیو دی 2430

٣,١٢٠,٠٠٠ تومان

بارکد خوان بیسیم آکسیوم مدل 8223

بارکد خوان بیسیم آکسیوم مدل 8223

٣,١٠٠,٠٠٠ تومان

بارکد خوان هانیول مدل Voyager 1450g

بارکد خوان هانیول مدل Voyager 1450g

٢,٩٩٠,٠٠٠ تومان

بارکد خوان دیتالاجیک مدل اچ دی 3130

بارکد خوان دیتالاجیک مدل اچ دی 3130

٢,٦٦٠,٠٠٠ تومان

بارکد خوان موتورولا مدل Symbol LS2208

بارکد خوان موتورولا مدل Symbol LS2208

٢,١٠٠,٠٠٠ تومان

بارکد خوان بی سیم رومنس مدل ال اس 1245

بارکد خوان بی سیم رومنس مدل ال اس 1245

١,٩٩٠,٠٠٠ تومان

بارکد خوان دیتالاجیک مدل کیو دی 2130

بارکد خوان دیتالاجیک مدل کیو دی 2130

١,٧٩٥,٠٠٠ تومان

بارکد خوان دیتالاجیک مدل کیو دی 2131

بارکد خوان دیتالاجیک مدل کیو دی 2131

١,٦٩٠,٠٠٠ تومان

بارکدخوان وینسون مدل WNI-5013/V

بارکدخوان وینسون مدل WNI-5013/V

١,٥٩٥,٠٠٠ تومان

بارکد خوان دیتالاجیک مدل کیو دبلیو 2100

بارکد خوان دیتالاجیک مدل کیو دبلیو 2100

١,١٥٠,٠٠٠ تومان

بارکد خوان وینسون مدل WNI-5010g

بارکد خوان وینسون مدل WNI-5010g

٩٩٠,٠٠٠ تومان

بارکد اسکنر با سیم میوا مدل 3615

بارکد اسکنر با سیم میوا مدل 3615

٩٨٠,٠٠٠ تومان

بارکد خوان لیزری دیتا اسکن مدل IP-2050

بارکد خوان لیزری دیتا اسکن مدل IP-2050

٩٠٠,٠٠٠ تومان

بارکد خوان سی بن مدل CB-H100

بارکد خوان سی بن مدل CB-H100

٧٥٠,٠٠٠ تومان

بارکدخوان وینسون مدل WNC-6090g

بارکدخوان وینسون مدل WNC-6090g

٧٠٠,٠٠٠ تومان

بارکد اسکنر میوا مدل ام بی اس 1750

بارکد اسکنر میوا مدل ام بی اس 1750

٤٨٠,٠٠٠ تومان

بارکد خوان بیسیم

بارکد خوان بیسیم

٢,٥٥٠,٠٠٠ تومان

بارکد خوان DATALOGIC QD2100

بارکد خوان DATALOGIC QD2100

١,٢٠٠,٠٠٠ تومان

بارکدخوان سیمبل مدل Symbol LS-9208

بارکدخوان سیمبل مدل Symbol LS-9208

١,٧٥٠,٠٠٠ تومان

بارکد اسکنر Meva MBS-3615

بارکد اسکنر Meva MBS-3615

٤٠٠,٠٠٠ تومان

بارکد خوان axiom

بارکد خوان axiom

١,٥٥٠,٠٠٠ تومان

بارکدخوان miva

بارکدخوان miva

٦٠٠,٠٠٠ تومان

بارکد خوان miva

بارکد خوان miva

٦٠٠,٠٠٠ تومان

بارکد خوان دیتالاجیک

بارکد خوان دیتالاجیک

١,٥٠٠,٠٠٠ تومان

بارکد خوان ساعت

بارکد خوان ساعت

٦٠٠,٠٠٠ تومان

بارکدخوان هانیول

بارکدخوان هانیول

١,٧٠٠,٠٠٠ تومان

بارکدخوان وینسون مدل  WNC-6090g-usb-AT

بارکدخوان وینسون مدل WNC-6090g-usb-AT

٩٥٠,٠٠٠ تومان

بارکد خوان hp 4400w

بارکد خوان hp 4400w

٤,٠٠٠,٠٠٠ تومان

بارکد کاغذی پشت شیشه جلو پراید کره ای

بارکد کاغذی پشت شیشه جلو پراید کره ای

١٥,٠٠٠ تومان

بارکدخوان فروشگاهی

بارکدخوان فروشگاهی

٧١٠,٠٠٠ تومان

بارکد خوان مترولاجیک metrologic ms9540 usb /ps2

بارکد خوان مترولاجیک metrologic ms9540 usb /ps2

٤٩٠,٠٠٠ تومان

بارکدهای عریض و طولانی در مصارف بسیاری مانند قبوض، فیش‌ها و شناسه‌ی کالاها بسیار رایج و مرسوم هستند. این بارکدهای طولانی برای بارکدخوان‌های «Full Area» که عرض و عمق اسکن کوتاهی دارند، کمی مشکل‌ساز هستند. عرض اسکن عریض و عم...

هولدینگ بازرگانی بلوط