پتوی

پتوی نوزادی بامبینو مدل 1125

پتوی نوزادی بامبینو مدل 1125

١٢٥,٠٠٠ تومان

پتوی اطفا حریق مدل 180-180

پتوی اطفا حریق مدل 180-180

٢٥٠,٠٠٠ تومان

پتوی مسافرتی سیمین مدل Helia 001

پتوی مسافرتی سیمین مدل Helia 001

٨٧,٢٠٠ تومان

پتوی برقی زیکلاس مد مدل Zyk-1201 - تک نفره

پتوی برقی زیکلاس مد مدل Zyk-1201 - تک نفره

١,٤٣٣,٠٠٠ تومان

پتوی کودک ژاو مدل C001

پتوی کودک ژاو مدل C001

٣٣٥,٠٠٠ تومان

پتوی کودک ژاو مدل C012

پتوی کودک ژاو مدل C012

٣٤٥,٠٠٠ تومان

پتوی دونفره درمینا طرح Tiger

پتوی دونفره درمینا طرح Tiger

٧٢٥,٠٠٠ تومان

پتوی شمد افرا مدل Philis Soft Four Season سایز 200 × 160 سانتی متر

پتوی شمد افرا مدل Philis Soft Four Season سایز 200 × 160 سانتی متر

٢٢٠,٥٠٠ تومان

پتوی افرا مدل Four Seasons دو نفره سایز 240 × 200 سانتی متر

پتوی افرا مدل Four Seasons دو نفره سایز 240 × 200 سانتی متر

٢٨٩,٠٠٠ تومان

پتوی نوزادی بمبینو مدل Summer

پتوی نوزادی بمبینو مدل Summer

٥٥,٠٠٠ تومان

پتوی نوبافت مدل Paya کد170 یکنفره سایز 150x220 سانتی متر

پتوی نوبافت مدل Paya کد170 یکنفره سایز 150x220 سانتی متر

١٨٠,٠٠٠ تومان

پتوی اطفا حریق مدل Flame

پتوی اطفا حریق مدل Flame

٢٤٥,٠٠٠ تومان

پتوی دو نفره درمینا سری آکرلیک کد 538 سایز 220x240 سانتیمتر

پتوی دو نفره درمینا سری آکرلیک کد 538 سایز 220x240 سانتیمتر

٥٢٥,٠٠٠ تومان

پتوی دو نفره درمینا سری آکرلیک کد 224 سایز 220x240 سانتی متر

پتوی دو نفره درمینا سری آکرلیک کد 224 سایز 220x240 سانتی متر

٦٥٦,٠٠٠ تومان

پتوی دو نفره درمینا سری آکرلیک کد Bej 2 سایز 220x240 سانتیمتر

پتوی دو نفره درمینا سری آکرلیک کد Bej 2 سایز 220x240 سانتیمتر

٦٥٦,٠٠٠ تومان

پتوی دو نفره سری آکرلیک درمینا کد 005 سایز 220x240 سانتیمتز

پتوی دو نفره سری آکرلیک درمینا کد 005 سایز 220x240 سانتیمتز

٥٢٥,٠٠٠ تومان

پتوی شمد افرا مدل Philis Soft Four Season سایز 180 × 140 سانتی متر

پتوی شمد افرا مدل Philis Soft Four Season سایز 180 × 140 سانتی متر

١٨٩,٠٠٠ تومان

پتوی دو درمینا کد 113 سایز 220x240 سانتی متر

پتوی دو درمینا کد 113 سایز 220x240 سانتی متر

٦٨٩,٠٠٠ تومان

پتوی گلبافت کد 430 سایز 160x200 سانتی متر

پتوی گلبافت کد 430 سایز 160x200 سانتی متر

٢٤٠,٠٠٠ تومان

پتوی کودک مدل A001 سایز 100*150 سانتی متر

پتوی کودک مدل A001 سایز 100*150 سانتی متر

١٦٥,٠٠٠ تومان

پتوی کودک مدل A002 سایز 155*117 سانتی متر

پتوی کودک مدل A002 سایز 155*117 سانتی متر

١٦٥,٠٠٠ تومان

پتوی اطفای حریق کد 120-120

پتوی اطفای حریق کد 120-120

١٩٩,٠٠٠ تومان

پتوی مسافرتی کد 440 سایز 220*160 سانتی متر

پتوی مسافرتی کد 440 سایز 220*160 سانتی متر

٩٠,٠٠٠ تومان

پتوی گلبافت کد 348 سایز 160×220 سانتی متر

پتوی گلبافت کد 348 سایز 160×220 سانتی متر

٢٧٠,٠٠٠ تومان

پتوی نوزادی مدل RONA

پتوی نوزادی مدل RONA

١١٤,٩٠٠ تومان

پتوی نوزادی طرح گل

پتوی نوزادی طرح گل

٧٨,٠٠٠ تومان

پتوی مسافرتی مدوسا کد 001 سایز 215×155 سانتیمتر

پتوی مسافرتی مدوسا کد 001 سایز 215×155 سانتیمتر

١٢٨,٠٠٠ تومان

پتوی مسافرتی مدوسا کد 002 سایز 215×155 سانتیمتر

پتوی مسافرتی مدوسا کد 002 سایز 215×155 سانتیمتر

١٢٨,٠٠٠ تومان

پتوی مسافرتی مدوسا کد 003 سایز 215×155 سانتیمتر

پتوی مسافرتی مدوسا کد 003 سایز 215×155 سانتیمتر

١٢٨,٠٠٠ تومان

پتوی مسافرتی کد 512 سایز 230 * 160 سانتی متر

پتوی مسافرتی کد 512 سایز 230 * 160 سانتی متر

١١٣,٠٠٠ تومان

پتوی مادام کوکو مدل Scotch Plaid سایز 200*150 سانتی متر

پتوی مادام کوکو مدل Scotch Plaid سایز 200*150 سانتی متر

١,٥٠٠,٠٠٠ تومان

پتوی نوزادی مدل نگار کد N24 سایز 110*100 سانتی متر

پتوی نوزادی مدل نگار کد N24 سایز 110*100 سانتی متر

٢٢٠,٠٠٠ تومان

پتوی نوزادی مدل little bear کد 2019 سایز  75 * 75 سانتی متر

پتوی نوزادی مدل little bear کد 2019 سایز 75 * 75 سانتی متر

٩٩,٠٠٠ تومان

پتوی نجات هارتمن مدل 900012

پتوی نجات هارتمن مدل 900012

٤١,٥٠٠ تومان

پتوی نوزادی ببتو مدل zebra کد 2019 سایز 85*85 سانتی متر

پتوی نوزادی ببتو مدل zebra کد 2019 سایز 85*85 سانتی متر

١٢٦,٠٠٠ تومان

پتوی نوزادی کد 5236 سایز 80x110 سانتی متر

پتوی نوزادی کد 5236 سایز 80x110 سانتی متر

٩٢,٠٠٠ تومان

پتوی گلبافت کد 425 سایز 110x160 سانتی متر

پتوی گلبافت کد 425 سایز 110x160 سانتی متر

٣١٠,٠٠٠ تومان

پتوی نوزاد آلندا مدل ۳۴۱ سایز  ۷۷*۸۶ سانتی متر

پتوی نوزاد آلندا مدل ۳۴۱ سایز ۷۷*۸۶ سانتی متر

٥٦٠,٠٠٠ تومان

پتوی نوزاد آلندا مدل ۳۴۲ سایز ۹۲*۹۵سانتی متر

پتوی نوزاد آلندا مدل ۳۴۲ سایز ۹۲*۹۵سانتی متر

٥٦٠,٠٠٠ تومان

پتوی نوزاد آلندا مدل ۳۴۳ سایز ۹۰*۹۴ سانتی متر

پتوی نوزاد آلندا مدل ۳۴۳ سایز ۹۰*۹۴ سانتی متر

٤٩٠,٠٠٠ تومان

پتوی نوزاد آلندا مدل ۳۴۴ سایز  ۹۰*۹۰ سانتی متر

پتوی نوزاد آلندا مدل ۳۴۴ سایز ۹۰*۹۰ سانتی متر

٤٩٠,٠٠٠ تومان

پتوی پریما مدل P1 سایز 160*220 سانتی متر

پتوی پریما مدل P1 سایز 160*220 سانتی متر

٢٣٩,٠٠٠ تومان

پتوی مسافرتی کد 001 سایز 215×155 سانتیمتر

پتوی مسافرتی کد 001 سایز 215×155 سانتیمتر

٨٠,٠٠٠ تومان

پتوی نوزادی الا مدل E01 سایز 76*86 سانتی متر

پتوی نوزادی الا مدل E01 سایز 76*86 سانتی متر

١٣٨,٠٠٠ تومان

پتوی نوزادی الا مدل E04 سایز 76*86 سانتی متری

پتوی نوزادی الا مدل E04 سایز 76*86 سانتی متری

١٣٨,٠٠٠ تومان

پتوی برقی دو نفره زیکلاس مد

پتوی برقی دو نفره زیکلاس مد

٨١٤,٠٠٠ تومان

پتوی برقی تک نفره زیکلاس مد

پتوی برقی تک نفره زیکلاس مد

٦٢٠,٠٠٠ تومان

پتوی کودک

پتوی کودک

٢٥٥,٠٠٠ تومان

پتوی نوزاد موتیف گل رز دست بافت

پتوی نوزاد موتیف گل رز دست بافت

١٩٥,٠٠٠ تومان

پتوی نوزادی

پتوی نوزادی

٣٠٠,٠٠٠ تومان

پتوی فریدا نوزاد

پتوی فریدا نوزاد

٣٥٠,٠٠٠ تومان

پتوی نوزاد

پتوی نوزاد

٢٨٠,٠٠٠ تومان

پتوی نوزاد شادیلون طرح عروسکی سایز 80x100 سانتی متر

پتوی نوزاد شادیلون طرح عروسکی سایز 80x100 سانتی متر

١٥٠,٠٠٠ تومان

پتوی نوزاد شادیلون طرح بچه دختر سایز 80x100 سانتی متر

پتوی نوزاد شادیلون طرح بچه دختر سایز 80x100 سانتی متر

١٥٠,٠٠٠ تومان

پتوی نوزاد شادیلون طرح عروسکی سایز 80x100 سانتی متر 3

پتوی نوزاد شادیلون طرح عروسکی سایز 80x100 سانتی متر 3

١٥٠,٠٠٠ تومان

پتوی یک نفر نوبافت چیکا 160/220

پتوی یک نفر نوبافت چیکا 160/220

٤٠٠,٠٠٠ تومان

پتوی نوزاد ستاره‌ای

پتوی نوزاد ستاره‌ای

٢٧٥,٠٠٠ تومان

پتوی شادیلون دونفره مدل 7

پتوی شادیلون دونفره مدل 7

٦٠٠,٠٠٠ تومان

پتوی نوجوان

پتوی نوجوان

٢٣٥,٠٠٠ تومان

پتوی طرح توپی

پتوی طرح توپی

٦٠٠,٠٠٠ تومان

پتوی نوزادی گل‌دار

پتوی نوزادی گل‌دار

٩٥,٠٠٠ تومان

پتوی نوزادقلاببافی

پتوی نوزادقلاببافی

٨٠,٠٠٠ تومان

پتوی یک نفره برقی سان بیم

پتوی یک نفره برقی سان بیم

٢,٥٠٠,٠٠٠ تومان

پتوی اطفا حریق جالو مدل B1J-02-00-DE

پتوی اطفا حریق جالو مدل B1J-02-00-DE

بدون قیمت

پتوی پایا کد 1150009261 یک نفره سایز 220 × 150 سانتی متر

پتوی پایا کد 1150009261 یک نفره سایز 220 × 150 سانتی متر

بدون قیمت

پتوی کودک کاراجا هوم مدل Champion

پتوی کودک کاراجا هوم مدل Champion

بدون قیمت

پتوی کودک کاراجا هوم مدل Sleepers

پتوی کودک کاراجا هوم مدل Sleepers

بدون قیمت

پتوی مسافرتی مدل 002 سایز 225 × 180سانتی متر

پتوی مسافرتی مدل 002 سایز 225 × 180سانتی متر

بدون قیمت

پتوی مسافرتی مرینوس مدل Butterfly سایز 150x200 سانتی متر

پتوی مسافرتی مرینوس مدل Butterfly سایز 150x200 سانتی متر

بدون قیمت

پتوی گلبافت کد 234 سایز 160×220 سانتی متر

پتوی گلبافت کد 234 سایز 160×220 سانتی متر

بدون قیمت

پتوی نوزادی کد 5246 سایز 80x110 سانتی متر

پتوی نوزادی کد 5246 سایز 80x110 سانتی متر

بدون قیمت

پتوی نوزادی گلبافت کد 320 سایز 110x80 سانتی متر

پتوی نوزادی گلبافت کد 320 سایز 110x80 سانتی متر

بدون قیمت

پتوی نوزاد با بافت تونیسی در ابعاد (70*70) کد 127

پتوی نوزاد با بافت تونیسی در ابعاد (70*70) کد 127

بدون قیمت

پتوی دونفره بافتنی

پتوی دونفره بافتنی

بدون قیمت

پتوی نوزاد -سیسمونی با هر رنگ و ابعادی قابل تولید است

پتوی نوزاد -سیسمونی با هر رنگ و ابعادی قابل تولید است

بدون قیمت

پتوی دستبافت نوزادی با آستر گرم تدی

پتوی دستبافت نوزادی با آستر گرم تدی

بدون قیمت

پتوی پشمی یکنفره کد 666

پتوی پشمی یکنفره کد 666

بدون قیمت

پتوی مسافرتی حورا

پتوی مسافرتی حورا

بدون قیمت

پتوی مینگ مینیاتوری دو نفره

پتوی مینگ مینیاتوری دو نفره

بدون قیمت

پتوی یک نفره چیکا کد5

پتوی یک نفره چیکا کد5

بدون قیمت

پتوی نوجوان دولایه اسفیلا کد1

پتوی نوجوان دولایه اسفیلا کد1

بدون قیمت

پتوی نوجوان دولایه اسفیلا کد 2

پتوی نوجوان دولایه اسفیلا کد 2

بدون قیمت

پتوی بافتنی نوزادی

پتوی بافتنی نوزادی

بدون قیمت

پتوی یک نفره عروسکی روشا کد 2

پتوی یک نفره عروسکی روشا کد 2

بدون قیمت

پتوی شادیلون 2 نفره طرح درخت

پتوی شادیلون 2 نفره طرح درخت

بدون قیمت

پتوی دو نفره شادیلون

پتوی دو نفره شادیلون

بدون قیمت

پتوی نوزادی دستبافت

پتوی نوزادی دستبافت

بدون قیمت

پتوی مسافرتی نوزادی نرمینه سایز 110 در 140

پتوی مسافرتی نوزادی نرمینه سایز 110 در 140

بدون قیمت

پتوی نوزاد ماشین بافت حاشیه قلاب بافی شده بادست

پتوی نوزاد ماشین بافت حاشیه قلاب بافی شده بادست

بدون قیمت

پتوی مینک کد333 یکنفره اکریلیک

پتوی مینک کد333 یکنفره اکریلیک

بدون قیمت

پتوی دونفره پارمیدا

پتوی دونفره پارمیدا

بدون قیمت

مشخصات و نحوه عملکرد پتوی برقی تک نفره زیکلاس مد: پتوی برقی تک نفره زیکلاس مد با مدل دونفره ی آن از نظر ابعاد و میزان مصرف برق تفاوت دارد. این پتوی برقی تا 62 درجه حرارت را میتواند ایجاد کند که در 6 سطح قابل تنظیم است. جنس این ...

هولدینگ بازرگانی بلوط