روتر

روتر تی پی لینک روتر +TL-R480T

روتر تی پی لینک روتر +TL-R480T

١,٧٠٠,٠٠٠ تومان

روتر اکسس پوینت بی‌سیم دی-لینک مدل DAP-1360

روتر اکسس پوینت بی‌سیم دی-لینک مدل DAP-1360

٥٩٠,٠٠٠ تومان

روتر باسیم و سوییچ 8 پورت 10/100 دی-لینک مدل DIR-130

روتر باسیم و سوییچ 8 پورت 10/100 دی-لینک مدل DIR-130

٣٩٨,٥٠٠ تومان

روتر بی‌سیم N300 دی-لینک مدل DIR-605L

روتر بی‌سیم N300 دی-لینک مدل DIR-605L

٥٥٢,٠٠٠ تومان

روتر قابل حمل بی سیم تی‌پی-لینک مدل TL-MR3040

روتر قابل حمل بی سیم تی‌پی-لینک مدل TL-MR3040

٦٥٠,٠٠٠ تومان

روتر بی‌سیم 450Mbps تی پی-لینک مدل TL-WR940N

روتر بی‌سیم 450Mbps تی پی-لینک مدل TL-WR940N

٤٥٠,٠٠٠ تومان

روتر گیگابایتی لینک سیس مدل LRT214-EU

روتر گیگابایتی لینک سیس مدل LRT214-EU

١,٥٠٠,٠٠٠ تومان

روتر گیگابیتی بی سیم N600  ترندنت مدل TEW-752DRU

روتر گیگابیتی بی سیم N600 ترندنت مدل TEW-752DRU

٩٧٠,٠٠٠ تومان

روتر میکروتیک مدل RB1100AHx2

روتر میکروتیک مدل RB1100AHx2

٥,٤٩٩,٠٠٠ تومان

روتر بی سیم زایکسل مدل NBG418N

روتر بی سیم زایکسل مدل NBG418N

٣٠٠,٠٠٠ تومان

روتر بی سیم راوپاور مدل RP-WD009

روتر بی سیم راوپاور مدل RP-WD009

٩٨٥,٠٠٠ تومان

روتر بی‌سیم مرکوسیس مدل MW325R

روتر بی‌سیم مرکوسیس مدل MW325R

٣٩٥,٠٠٠ تومان

روتر بی سیم ال بی لینک  مدل BL-WR450H

روتر بی سیم ال بی لینک مدل BL-WR450H

٣٨٠,٠٠٠ تومان

روتر بی‌ سیم شیائومی مدل Mi 4C

روتر بی‌ سیم شیائومی مدل Mi 4C

٣٩٠,٠٠٠ تومان

روتر، اکسس پوینت و تقویت کننده بی‌سیم پیکس لینک مدل LV-ue02

روتر، اکسس پوینت و تقویت کننده بی‌سیم پیکس لینک مدل LV-ue02

٢٦٤,٠٠٠ تومان

روتر بی‌سیم 3G/4G تی پی-لینک مدل TL-MR3420_V5

روتر بی‌سیم 3G/4G تی پی-لینک مدل TL-MR3420_V5

٦٤٥,٠٠٠ تومان

روتر بی سیم تی پی-لینک مدل Archer C50 V4

روتر بی سیم تی پی-لینک مدل Archer C50 V4

٨٧٠,٠٠٠ تومان

روتر بی‌سیم میکروتیک مدل RB2011UiAS-2HnD-IN

روتر بی‌سیم میکروتیک مدل RB2011UiAS-2HnD-IN

٤,٠٠٠,٠٠٠ تومان

روتر بی‌سیم میکروتیک مدل hAP lite RB941-2nD-TC

روتر بی‌سیم میکروتیک مدل hAP lite RB941-2nD-TC

٩٥٠,٠٠٠ تومان

روتر بی‌سیم دی لینک مدل DIR-810L

روتر بی‌سیم دی لینک مدل DIR-810L

٧٥٠,٠٠٠ تومان

روتر بیسیم دی لینک مدل DIR-605L

روتر بیسیم دی لینک مدل DIR-605L

٤٨٠,٠٠٠ تومان

روتر بیسیم دی لینک DIR-615

روتر بیسیم دی لینک DIR-615

٤١٠,٠٠٠ تومان

روتر بی سیم تی پی لینک مدل دبلیو آر 840 ان

روتر بی سیم تی پی لینک مدل دبلیو آر 840 ان

٤١٠,٠٠٠ تومان

روتر بی‌سیم تندا مدل ان 301

روتر بی‌سیم تندا مدل ان 301

٣٣٠,٠٠٠ تومان

روتر دوبانده بی‌سیم تندا مدل ای سی 6

روتر دوبانده بی‌سیم تندا مدل ای سی 6

١,٠٤٢,٠٠٠ تومان

روتر بی سیم LTE دی-لینک مدل DWR-M960

روتر بی سیم LTE دی-لینک مدل DWR-M960

٢,٤٩٩,٠٠٠ تومان

روتر شبکه سیسکو مدل 2921-K9

روتر شبکه سیسکو مدل 2921-K9

٤,٥٠٠,٠٠٠ تومان

روتر شبکه 10 پورت میکروتیک مدل RB2011UiAS-RM

روتر شبکه 10 پورت میکروتیک مدل RB2011UiAS-RM

٣,٦٠٠,٠٠٠ تومان

روتر شبکه سیسکو مدل 1841

روتر شبکه سیسکو مدل 1841

٢,٠٠٠,٠٠٠ تومان

روتر شبکه 5 پورت میکروتیک مدل hEX lite

روتر شبکه 5 پورت میکروتیک مدل hEX lite

١,٥٠٠,٠٠٠ تومان

روتر شبکه سیسکو مدل 2811

روتر شبکه سیسکو مدل 2811

١,٣٠٠,٠٠٠ تومان

روتر بی‌سیم N300 برند Tenda مدل N301 

Tenda N301 Wireless N300 Router

روتر بی‌سیم N300 برند Tenda مدل N301 Tenda N301 Wireless N300 Router

٣٨٤,٠٠٠ تومان

روتر همراه وایرلس LB-LINK 

BL-MP01 150Mbps Wireless N Pocket Travel Router

روتر همراه وایرلس LB-LINK BL-MP01 150Mbps Wireless N Pocket Travel Router

٨٥٦,٠٠٠ تومان

روتر بی‌سیم تی پی لینک TL-WR841N

روتر بی‌سیم تی پی لینک TL-WR841N

٤٩٩,٠٠٠ تومان

روتر بی سیم تندا AC15

روتر بی سیم تندا AC15

٣,١٢١,٠٠٠ تومان

روتر بی سیم تندا AC9

روتر بی سیم تندا AC9

١,٨٨٥,٠٠٠ تومان

روتر بی سیم تندا AC18 AC1900

روتر بی سیم تندا AC18 AC1900

٤,١٩٨,٠٠٠ تومان

روتر بی سیم دی لینک DIR-636L

روتر بی سیم دی لینک DIR-636L

٧٩٥,٠٠٠ تومان

روتر بی سیم دی لینک DIR-612

روتر بی سیم دی لینک DIR-612

٤١٦,٠٠٠ تومان

روتر اکسس پوینت میکروتیک hEX PoE lite RB750UPr2

روتر اکسس پوینت میکروتیک hEX PoE lite RB750UPr2

١,٧٣٧,٠٠٠ تومان

روتر 4G LTE دی لینک DWR-M920

روتر 4G LTE دی لینک DWR-M920

١,٤٥٥,٠٠٠ تومان

روتر اکسس پوینت بی سیم میکروتیک cAP ac

روتر اکسس پوینت بی سیم میکروتیک cAP ac

٢,١٤٩,٠٠٠ تومان

روتر 10 پورت میکروتیک RB2011iLS-IN

روتر 10 پورت میکروتیک RB2011iLS-IN

٢,٨٩٠,٠٠٠ تومان

روتر بی سیم مرکوسیس AC12

روتر بی سیم مرکوسیس AC12

٨٣٥,٠٠٠ تومان

روتر بی سیم مرکوسیس AC12G

روتر بی سیم مرکوسیس AC12G

١,١٤٥,٠٠٠ تومان

روتر بی سیم ایسوس RP-N12

روتر بی سیم ایسوس RP-N12

٦٦٠,٠٠٠ تومان

روتر میکروتیک RB2011UiAS-RM

روتر میکروتیک RB2011UiAS-RM

٣,٢٨٠,٠٠٠ تومان

روتر بی سیم ایسوس RT-AC51 AC750

روتر بی سیم ایسوس RT-AC51 AC750

١,٢٩٩,٠٠٠ تومان

روتر بی سیم تی پی لینک TL-MR100 N 4G LTE

روتر بی سیم تی پی لینک TL-MR100 N 4G LTE

١,٣٧٥,٠٠٠ تومان

روتر بی سیم ایسوس RT-AC59U AC1500

روتر بی سیم ایسوس RT-AC59U AC1500

٢,٣٤٩,٠٠٠ تومان

روتر بی سیم ایسوس RT-N12E

روتر بی سیم ایسوس RT-N12E

٥٩٠,٠٠٠ تومان

روتر تی پی لينک Archer C50 AC1200

روتر تی پی لينک Archer C50 AC1200

٩٩٨,٠٠٠ تومان

روتر بی سیم ایسوس RT-AC1200

روتر بی سیم ایسوس RT-AC1200

١,٥٠٩,٠٠٠ تومان

روتر بی سیم ایسوس RT-AC53 AC750

روتر بی سیم ایسوس RT-AC53 AC750

٢,٨٣٥,٠٠٠ تومان

روتر بی سیم ایسوس RT-AC57U AC1200

روتر بی سیم ایسوس RT-AC57U AC1200

٢,٦٣٠,٠٠٠ تومان

روتر میکروتیک hEX RB750GR3

روتر میکروتیک hEX RB750GR3

١,٦٩٠,٠٠٠ تومان

روتر بی سیم میکروتیک RB2011UiAS-2HnD-IN

روتر بی سیم میکروتیک RB2011UiAS-2HnD-IN

٣,٥٤٩,٠٠٠ تومان

روتر بی سیم ایسوس RT-N800HP

روتر بی سیم ایسوس RT-N800HP

٣,٣٩٨,٠٠٠ تومان

روتر بی سیم ایسوس Blue Cave AC2600

روتر بی سیم ایسوس Blue Cave AC2600

٤,١٤٠,٠٠٠ تومان

روتربرد رادیویی میکروتیک RBGrooveA-52HPn

روتربرد رادیویی میکروتیک RBGrooveA-52HPn

٢,٢٢٠,٠٠٠ تومان

روتر وایرلس میکروتیک RB951G-2HND

روتر وایرلس میکروتیک RB951G-2HND

٢,٢٢٠,٠٠٠ تومان

روتر میکروتیک hEX lite RB750r2

روتر میکروتیک hEX lite RB750r2

١,٢٢٠,٠٠٠ تومان

روتر بی سیم دی لینک DIR-822 Dual Band

روتر بی سیم دی لینک DIR-822 Dual Band

٨٨٩,٠٠٠ تومان

روتر بی سیم تی پی لینک TL-WR840N

روتر بی سیم تی پی لینک TL-WR840N

٣٩٩,٠٠٠ تومان

روتر بی سیم تندا N301

روتر بی سیم تندا N301

٣١١,٠٠٠ تومان

روتر بی سیم تندا F3

روتر بی سیم تندا F3

٤١٦,٠٠٠ تومان

روتر بی سیم ایسوس RT-N12 Plus

روتر بی سیم ایسوس RT-N12 Plus

٤٩٩,٠٠٠ تومان

آشنایی با معماری جهان

آشنایی با معماری جهان

٣٨,٠٠٠ تومان

انگشتر زنانه خطی

انگشتر زنانه خطی

بدون قیمت

انجیر کوهی

انجیر کوهی

بدون قیمت

میخک صدپر درشت اعلا معطر 20 گرمی

میخک صدپر درشت اعلا معطر 20 گرمی

بدون قیمت

روتر اکسس پوینت «DAP-1360» محصولی از شرکت «دی-لینک» (D-Link) است. این محصول می‌تواند شبکه‌ی کابلی شما را به قابلیت‌های شبکه‌ی بی‌سیم مجهز کند یا اینکه محدوده‌ی پوشش شبکه‌ی بی‌سیم فعلی را افزایش دهد. کارهای دیگری از قبیل وصل...

پیشنهاد ویژه بلوط