میکروسکوپ

میکروسکوپ دانش آموزی Solomark مدل 900X

میکروسکوپ دانش آموزی Solomark مدل 900X

١,٧٠٠,٠٠٠ تومان

میکروسکوپ دیجیتالی اپتیکس مدل PenPix Z5

میکروسکوپ دیجیتالی اپتیکس مدل PenPix Z5

٨٧١,٠٠٠ تومان

میکروسکوپ مدیک مدل STX-1200

میکروسکوپ مدیک مدل STX-1200

٥٢٠,٠٠٠ تومان

میکروسکوپ جیبی 60X مدل 9882

میکروسکوپ جیبی 60X مدل 9882

٦٢,٠٠٠ تومان

میکروسکوپ آموزشی C2119 مدل پوپک

میکروسکوپ آموزشی C2119 مدل پوپک

١١٨,٠٠٠ تومان

میکروسکوپ مدیک مدل Mp-450

میکروسکوپ مدیک مدل Mp-450

٢٣٨,٥٠٠ تومان

میکروسکوپ جیبی مدل 9592

میکروسکوپ جیبی مدل 9592

٧٩,٠٠٠ تومان

میکروسکوپ دیجیتال مدل 1000X

میکروسکوپ دیجیتال مدل 1000X

٤٧٥,٠٠٠ تومان

میکروسکوپ جیبی مدل 9592 60X

میکروسکوپ جیبی مدل 9592 60X

٨٨,٠٠٠ تومان

میکروسکوپ دیجیتال مدل 500X

میکروسکوپ دیجیتال مدل 500X

٣٦٠,٠٠٠ تومان

میکروسکوپ مدل Refined

میکروسکوپ مدل Refined

١٨٨,٠٠٠ تومان

میکروسکوپ آموزشی ریفایند مدل C2108

میکروسکوپ آموزشی ریفایند مدل C2108

١٦٧,٠٠٠ تومان

میکروسکوپ دانش آموزی زیمر مدل 1200X

میکروسکوپ دانش آموزی زیمر مدل 1200X

٤٢٠,٠٠٠ تومان

میکروسکوپ دیجیتالی مدل G600

میکروسکوپ دیجیتالی مدل G600

١,٣٦٠,٠٠٠ تومان

میکروسکوپ دیجیتال صنایع آموزشی مدل EEI-800

میکروسکوپ دیجیتال صنایع آموزشی مدل EEI-800

٤٧٥,٠٠٠ تومان

میکروسکوپ یاکسون مدل AK-12

میکروسکوپ یاکسون مدل AK-12

٥,١٠٠,٠٠٠ تومان

میکروسکوپ مدل W04

میکروسکوپ مدل W04

٨٣٩,٠٠٠ تومان

میکروسکوپ مدل MH-300L

میکروسکوپ مدل MH-300L

١٤٢,٣٣٠ تومان

میکروسکوپ کد 333

میکروسکوپ کد 333

١٧٠,٠٠٠ تومان

میکروسکوپ آموزشی مدل Mh-450L

میکروسکوپ آموزشی مدل Mh-450L

١٨٤,١٣٠ تومان

میکروسکوپ دیجیتال آدان استار مدل AD106S

میکروسکوپ دیجیتال آدان استار مدل AD106S

٥,٦٠٠,٠٠٠ تومان

میکروسکوپ دیجیتال مدل AB-01

میکروسکوپ دیجیتال مدل AB-01

٨٠٠,٠٠٠ تومان

میکروسکوپ دیجیتال مدل MK-10

میکروسکوپ دیجیتال مدل MK-10

٣٧٠,٠٠٠ تومان

میکروسکوپ مدل MA-1600X

میکروسکوپ مدل MA-1600X

٥٠٠,٠٠٠ تومان

میکروسکوپ دیجیتال مدل G600

میکروسکوپ دیجیتال مدل G600

١,٤٥٠,٠٠٠ تومان

میکروسکوپ دیجیتالی ZOTO

میکروسکوپ دیجیتالی ZOTO

٣,٢٠٠,٠٠٠ تومان

میکروسکوپ دیجیتال وای فای1000X مدل E316

میکروسکوپ دیجیتال وای فای1000X مدل E316

١,٧٦٠,٠٠٠ تومان

میکروسکوپ دانش آموزی 300X

میکروسکوپ دانش آموزی 300X

٣٩٠,٠٠٠ تومان

میکروسکوپ دانش آموزی 450X

میکروسکوپ دانش آموزی 450X

٤٢٠,٠٠٠ تومان

میکروسکوپ دانش آموزی 600X

میکروسکوپ دانش آموزی 600X

٤٥٠,٠٠٠ تومان

میکروسکوپ دانش آموزی 750X

میکروسکوپ دانش آموزی 750X

٤٨٠,٠٠٠ تومان

میکروسکوپ دیجیتال مانیتوردار Andonstar AD106S

میکروسکوپ دیجیتال مانیتوردار Andonstar AD106S

٤,٩٥٠,٠٠٠ تومان

میکروسکوپ medic با بزرگ نمایی 1200 برابر

میکروسکوپ medic با بزرگ نمایی 1200 برابر

٦٠٠,٠٠٠ تومان

میکروسکوپ دیجیتال USB 1000X ویندوز و اندروید اصلی

میکروسکوپ دیجیتال USB 1000X ویندوز و اندروید اصلی

٥٨٠,٠٠٠ تومان

میکروسکوپ دیجیتال 1000x ساپورت ویندوز و اندروید

میکروسکوپ دیجیتال 1000x ساپورت ویندوز و اندروید

٩٥٠,٠٠٠ تومان

میکروسکوپ با بزرگنمایی فوق العاده 900X

میکروسکوپ با بزرگنمایی فوق العاده 900X

١,٢٠٠,٠٠٠ تومان

میکروسکوپ حرفه ای قدیمی بابزرگنمایی 125 واقعی

میکروسکوپ حرفه ای قدیمی بابزرگنمایی 125 واقعی

٣,٨٥٠,٠٠٠ تومان

میکروسکوپ دیجیتال 500X پایه ثابت

میکروسکوپ دیجیتال 500X پایه ثابت

٦٩٥,٠٠٠ تومان

میکروسکوپ دیجیتال USB 1000X

میکروسکوپ دیجیتال USB 1000X

٤٥٠,٠٠٠ تومان

میکروسکوپ مدیک مدل Stx_1200

میکروسکوپ مدیک مدل Stx_1200

١,٨٥٠,٠٠٠ تومان

میکروسکوپ دیجیتال USB 1600X اصلی

میکروسکوپ دیجیتال USB 1600X اصلی

٧١٥,٠٠٠ تومان

میکروسکوپ دیجیتال USB 1000X اصلی گرید A

میکروسکوپ دیجیتال USB 1000X اصلی گرید A

٦٥٠,٠٠٠ تومان

میکروسکوپ دیجیتال 500X USB پایه چرخان

میکروسکوپ دیجیتال 500X USB پایه چرخان

٤٣٩,٠٠٠ تومان

میکروسکوپ دیجیتال پایه چرخان 1600 X

میکروسکوپ دیجیتال پایه چرخان 1600 X

٧٥٠,٠٠٠ تومان

میکروسکوپ دیجیتال پایه چرخان X500

میکروسکوپ دیجیتال پایه چرخان X500

٧٠٠,٠٠٠ تومان

میکروسکوپ دیجیتال پایه چرخان X500(توضیحات مهم)

میکروسکوپ دیجیتال پایه چرخان X500(توضیحات مهم)

٥٥٠,٠٠٠ تومان

میکروسکوپ

میکروسکوپ

٢٢٠,٠٠٠ تومان

میکروسکوپ سلسترون مدل Laboratory Biological

میکروسکوپ سلسترون مدل Laboratory Biological

بدون قیمت

میکروسکوپ سولومارک مدل HM900

میکروسکوپ سولومارک مدل HM900

بدون قیمت

میکروسکوپ دیجیتال دومنظوره سلسترون مدل Amoeba

میکروسکوپ دیجیتال دومنظوره سلسترون مدل Amoeba

بدون قیمت

میکروسکوپ یو اس بی مدل MDA1300

میکروسکوپ یو اس بی مدل MDA1300

بدون قیمت

میکروسکوپ مدیک مدل  MPZ-C1200 Zoom

میکروسکوپ مدیک مدل MPZ-C1200 Zoom

بدون قیمت

میکروسکوپ مدیک مدل Mp-B900

میکروسکوپ مدیک مدل Mp-B900

بدون قیمت

میکروسکوپ مدیک مدل MP300

میکروسکوپ مدیک مدل MP300

بدون قیمت

میکروسکوپ دیجیتال یورواسکوپ مدل X 500

میکروسکوپ دیجیتال یورواسکوپ مدل X 500

بدون قیمت

میکروسکوپ دیجیتال لایف اسکوپ مدل CM1

میکروسکوپ دیجیتال لایف اسکوپ مدل CM1

بدون قیمت

میکروسکوپ مدل ZKST-1200

میکروسکوپ مدل ZKST-1200

بدون قیمت

میکروسکوپ چانگ شنگ تویز مدل c2119

میکروسکوپ چانگ شنگ تویز مدل c2119

بدون قیمت

میکروسکوپ الیمپوس مدل CX21

میکروسکوپ الیمپوس مدل CX21

بدون قیمت

میکروسکوپ برقی مدیک مدل h_730

میکروسکوپ برقی مدیک مدل h_730

بدون قیمت

میکروسکوپ دیجیتال USB مدل 2000x

میکروسکوپ دیجیتال USB مدل 2000x

بدون قیمت

میکروسکوپ دیجیتال انی ویو مدل MV200UA

میکروسکوپ دیجیتال انی ویو مدل MV200UA

بدون قیمت

میکروسکوپ مدل 9107E

میکروسکوپ مدل 9107E

بدون قیمت

میکروسکوپ کد 2020

میکروسکوپ کد 2020

بدون قیمت

میکروسکوپ جاسمیک مدل J2019

میکروسکوپ جاسمیک مدل J2019

بدون قیمت

میکروسکوپ لوپ سه چشمی مدل 2019

میکروسکوپ لوپ سه چشمی مدل 2019

بدون قیمت

میکروسکوپ پارتر مدل 450

میکروسکوپ پارتر مدل 450

بدون قیمت

میکروسکوپ دانش آموزی مدل 300X

میکروسکوپ دانش آموزی مدل 300X

بدون قیمت

میکروسکوپ مدل NO-9592

میکروسکوپ مدل NO-9592

بدون قیمت

میکروسکوپ مدل ZK-1200

میکروسکوپ مدل ZK-1200

بدون قیمت

میکروسکوپ دیجیتال مدل ZM2019

میکروسکوپ دیجیتال مدل ZM2019

بدون قیمت

میکروسکوپ دیجیتال اپتیکس مدل Z26

میکروسکوپ دیجیتال اپتیکس مدل Z26

بدون قیمت

میکروسکوپ یاکسون مدل AK-36

میکروسکوپ یاکسون مدل AK-36

بدون قیمت

میکروسکوپ دیجیتال روبیکس مدل X1000

میکروسکوپ دیجیتال روبیکس مدل X1000

بدون قیمت

میکروسکوپ مدل DM-500X

میکروسکوپ مدل DM-500X

بدون قیمت

میکروسکوپ دیجیتالی مدل G610

میکروسکوپ دیجیتالی مدل G610

بدون قیمت

میکروسکوپ دیجیتال مدل QX 500

میکروسکوپ دیجیتال مدل QX 500

بدون قیمت

میکروسکوپ پزشکی آموزشی مدل MP-B600

میکروسکوپ پزشکی آموزشی مدل MP-B600

بدون قیمت

میکروسکوپ استریو  مدل ZSM-1001

میکروسکوپ استریو مدل ZSM-1001

بدون قیمت

میکروسکوپ دیجیتال دینو مدل 4113

میکروسکوپ دیجیتال دینو مدل 4113

بدون قیمت

میکروسکوپ دیجیتال اپتیکس مدل پن پیکس زد 5

میکروسکوپ دیجیتال اپتیکس مدل پن پیکس زد 5

بدون قیمت

میکروسکوپ دیجیتال اپتیکس مدل پن پیکس زد 2

میکروسکوپ دیجیتال اپتیکس مدل پن پیکس زد 2

بدون قیمت

میکروسکوپ دیجیتال اپتیکس مدل پن پیکس زد 3

میکروسکوپ دیجیتال اپتیکس مدل پن پیکس زد 3

بدون قیمت

میکروسکوپ دیجیتال اپتیکس مدل Z22

میکروسکوپ دیجیتال اپتیکس مدل Z22

بدون قیمت

میکروسکوپ دیجیتال اپتیکس مدلZ26

میکروسکوپ دیجیتال اپتیکس مدلZ26

بدون قیمت

میکروسکوپ دانش آموزی  مدل STM-1000

میکروسکوپ دانش آموزی مدل STM-1000

بدون قیمت

میکروسکوپ متالوژی  مدل IMM-420

میکروسکوپ متالوژی مدل IMM-420

بدون قیمت

میکروسکوپ بیولوژی  مدل BM-380

میکروسکوپ بیولوژی مدل BM-380

بدون قیمت

میکروسکوپ بیولوژی  مدل BM-180N

میکروسکوپ بیولوژی مدل BM-180N

بدون قیمت

میکروسکوپ دانش آموزی

میکروسکوپ دانش آموزی

بدون قیمت

میکروسکوپ 1200 برابر ارسال ریگان درجه یک چراغدار

میکروسکوپ 1200 برابر ارسال ریگان درجه یک چراغدار

بدون قیمت

میکروسکوپ 750 برابر

میکروسکوپ 750 برابر

بدون قیمت

میکروسکوپ 900 برابر

میکروسکوپ 900 برابر

بدون قیمت

میکروسکوپ 450 برابر

میکروسکوپ 450 برابر

بدون قیمت

میکروسکوپ 750

میکروسکوپ 750

بدون قیمت

 آنچه میکروسکوپ زیمر را از سایر نمونه های مشابه متمایز می سازد : طراحی آرگنومیک متناسب با ساختار بدن و چشم جنس متریال مخصوص و محکم در عین حال پرتابل(قابل حمل) و همچنین لنزهای تخصصی می باشد. با توجه به این که میکروسکوپ زیمر ...

هولدینگ بازرگانی بلوط