خرد

خرد کن سایا QMC-20

خرد کن سایا QMC-20

٤٧٠,٠٠٠ تومان

خردکن مولینکس مدل A320R1

خردکن مولینکس مدل A320R1

١,٤١٠,٠٠٠ تومان

خرد کن دستی تیتیز مدل AP-9058

خرد کن دستی تیتیز مدل AP-9058

٨٩,٠٠٠ تومان

خرد کن ساپر مدل SC-4080G

خرد کن ساپر مدل SC-4080G

٤٨٠,٠٠٠ تومان

خردکن بنتاتی مدل BN1467

خردکن بنتاتی مدل BN1467

٤٥٥,٠٠٠ تومان

خردکن مونوتک مدل MMC-400W

خردکن مونوتک مدل MMC-400W

٦٣٠,٠٠٠ تومان

خردکن ماهسونیک MC-702

خردکن ماهسونیک MC-702

٦٢٥,٠٠٠ تومان

خردکن و رشته کن سبزیجات  چهار کاره مدل HY-606

خردکن و رشته کن سبزیجات چهار کاره مدل HY-606

١٥,٠٠٠ تومان

خردکن بیشل مدل  BL-CH-003

خردکن بیشل مدل BL-CH-003

٥٩٨,٠٠٠ تومان

خردکن همیلتون کد 529

خردکن همیلتون کد 529

٦٦٤,٠٠٠ تومان

خردکن ویداس مدل VIR-3332

خردکن ویداس مدل VIR-3332

٣٧٩,٠٠٠ تومان

خردکن دستی مدل QC-2018-sml

خردکن دستی مدل QC-2018-sml

٦٩,٠٠٠ تومان

خرد کن کاخلر کد KH-809-SB مدل اوبست

خرد کن کاخلر کد KH-809-SB مدل اوبست

٥٨٨,٧٠٠ تومان

خرد کن کاخلر کد KH-157-B مدل اشتهن

خرد کن کاخلر کد KH-157-B مدل اشتهن

٧٨٥,٠٠٠ تومان

خردکن مولینکس مدل DJ450

خردکن مولینکس مدل DJ450

٩٦٥,٠٠٠ تومان

خردکن دستی مدل NC-89

خردکن دستی مدل NC-89

٦٠,٠٠٠ تومان

خرد کن سیب مدل SP002

خرد کن سیب مدل SP002

٩,٩٠٠ تومان

خرد کن همیلتون کد 140

خرد کن همیلتون کد 140

٦٢٠,٠٠٠ تومان

خردکن مایر مدل MR-311

خردکن مایر مدل MR-311

٦٩٥,٠٠٠ تومان

خردکن دستی سبزیجات مدل KD25

خردکن دستی سبزیجات مدل KD25

٨٥,٠٠٠ تومان

خردکن دستی مهرالدین کد 02

خردکن دستی مهرالدین کد 02

٤٥,٩٠٠ تومان

خرد کن طرح سیب کد 0025

خرد کن طرح سیب کد 0025

٩,٧٤٠ تومان

خرد کن اسنپ اسلایس کد 2068

خرد کن اسنپ اسلایس کد 2068

٨٥,٠٠٠ تومان

خرد کن سانی مدل SFP-721

خرد کن سانی مدل SFP-721

٥٨٥,٠٠٠ تومان

خردکن هانوور مدل 1653

خردکن هانوور مدل 1653

٥٢٠,٠٠٠ تومان

خرد کن برناکو مدل BCH702

خرد کن برناکو مدل BCH702

٩٢٦,٠٠٠ تومان

خردکن آریته مدل 1791 Saladino

خردکن آریته مدل 1791 Saladino

١,٩٠٠,٠٠٠ تومان

خرد کن دستی کد 1011

خرد کن دستی کد 1011

٧٥,٠٠٠ تومان

خردکن راک مدل MB2070

خردکن راک مدل MB2070

٣٧٥,٠٠٠ تومان

خردکن فوما مدل FU-1982

خردکن فوما مدل FU-1982

٧٤٠,٠٠٠ تومان

خردکن فیلیپس مدل HR2505/81

خردکن فیلیپس مدل HR2505/81

١,٥١٠,٠٠٠ تومان

خردکن دلمونتی 500 وات DL115 Delmonti Chopper

خردکن دلمونتی 500 وات DL115 Delmonti Chopper

١,١٤٠,٠٠٠ تومان

خردکن دلمونتی DL330 Delmonti Chopper

خردکن دلمونتی DL330 Delmonti Chopper

٩٥٠,٠٠٠ تومان

خردکن بوش 550 وات 15A1 Bosch Food Chopper

خردکن بوش 550 وات 15A1 Bosch Food Chopper

١,٠١٢,٥٠٠ تومان

خردکن دسینی 800 وات Dessini DS-933

خردکن دسینی 800 وات Dessini DS-933

٤٨٠,٠٠٠ تومان

خردکن دسینی 200 وات DS-888 Dessini Chopper

خردکن دسینی 200 وات DS-888 Dessini Chopper

٤٢٠,٠٠٠ تومان

خردکن جیپاس 500 وات GMC42016 Geepas Chopper

خردکن جیپاس 500 وات GMC42016 Geepas Chopper

٤٦٨,٠٠٠ تومان

خردکن فیلیپس 500 وات HR2505 Philips Chopper

خردکن فیلیپس 500 وات HR2505 Philips Chopper

١,٣٣٠,٠٠٠ تومان

خردکن روبن RCP-4050T

خردکن روبن RCP-4050T

١٠٦,٠٠٠ تومان

خردکن مولینکس AT71

خردکن مولینکس AT71

١,٦٩٠,٠٠٠ تومان

خردکن هاردستون CHS2521

خردکن هاردستون CHS2521

٨٤٠,٠٠٠ تومان

خردکن تفال MB502

خردکن تفال MB502

١,٨٠٠,٠٠٠ تومان

خردکن تفال MB470

خردکن تفال MB470

١,٦٤٠,٠٠٠ تومان

خردکن بوش MMR08A1

خردکن بوش MMR08A1

١,٢٦٠,٠٠٠ تومان

خردکن پارس خزر مدل Pars khazar Omega

خردکن پارس خزر مدل Pars khazar Omega

١,٠٣٩,٠٠٠ تومان

خردکن تک الکتریک RO1108-50

خردکن تک الکتریک RO1108-50

١,٠٤٠,٠٠٠ تومان

خردکن تکنو Te-211

خردکن تکنو Te-211

٦٦٠,٠٠٠ تومان

خردکن پارس خزر امگا

خردکن پارس خزر امگا

١,٠٢٠,٠٠٠ تومان

خردکن و همزن بیم HB4303-N

خردکن و همزن بیم HB4303-N

١,٨٤٠,٠٠٠ تومان

خردکن ویداس VIR-3332

خردکن ویداس VIR-3332

٦٦٠,٠٠٠ تومان

خردکن فلر CH 501

خردکن فلر CH 501

٨٥٠,٠٠٠ تومان

خردکن دستی برند بوسان

خردکن دستی برند بوسان

٣٥٠,٠٠٠ تومان

خردکن گوسونیک مدل GSC-901

خردکن گوسونیک مدل GSC-901

٦٠٠,٠٠٠ تومان

خردکن دسینی مدل 111

خردکن دسینی مدل 111

٧٠٠,٠٠٠ تومان

خردکن برقی فوما مدل FU-491						Shredder Fuma 491

خردکن برقی فوما مدل FU-491 Shredder Fuma 491

٤٢٠,٠٠٠ تومان

خردکن ولگا مدل 400W

خردکن ولگا مدل 400W

٨٠٠,٠٠٠ تومان

خردکن 3 لیتری زانو مدل SS-003						Shredder Zano 003

خردکن 3 لیتری زانو مدل SS-003 Shredder Zano 003

٥٦٠,٠٠٠ تومان

خردکن کوکینگ مدل L3						Khord-kon-cooking-L3

خردکن کوکینگ مدل L3 Khord-kon-cooking-L3

٢٥٠,٠٠٠ تومان

خردکن چهار لیتری سیلور کرست مدل DC40						Shredder Silvercrest DC40

خردکن چهار لیتری سیلور کرست مدل DC40 Shredder Silvercrest DC40

١,٠٢٠,٠٠٠ تومان

خردکن سه لیتری BM-72						Shredder BM72

خردکن سه لیتری BM-72 Shredder BM72

٦٨٠,٠٠٠ تومان

خردکن 3 لیتری سیلور کرست مدل SC-7022						Shredder Silver crest SC-7022

خردکن 3 لیتری سیلور کرست مدل SC-7022 Shredder Silver crest SC-7022

٨٠٠,٠٠٠ تومان

خردکن حرفه ای 3 لیتری دسینی مدل DS933G						Shredder Dessini 933

خردکن حرفه ای 3 لیتری دسینی مدل DS933G Shredder Dessini 933

٦٩٣,٠٠٠ تومان

خردکن سه لیتری 1500 وات سیلور کرست مدل SC-5007						Shredder Silvercrest 5007

خردکن سه لیتری 1500 وات سیلور کرست مدل SC-5007 Shredder Silvercrest 5007

٨٧٠,٠٠٠ تومان

خردکن نانیوا مدل N-322

خردکن نانیوا مدل N-322

١,٠٥٠,٦٠٠ تومان

خردکن و غذاساز جنس استیل(ضد زنگ)

خردکن و غذاساز جنس استیل(ضد زنگ)

٧٧٠,٠٠٠ تومان

خرد کن 3-2-1 ناسا الکتریک مدل NS-907

خرد کن 3-2-1 ناسا الکتریک مدل NS-907

١,٠٩٠,٠٠٠ تومان

خرد کن دستی CHOPPER

خرد کن دستی CHOPPER

١٣٥,٠٠٠ تومان

خردکن سیلورکراست 7.5 لیتر آلمانی ارجینال 100%

خردکن سیلورکراست 7.5 لیتر آلمانی ارجینال 100%

١,٧٠٠,٠٠٠ تومان

خردکن و سبزی خشک کن

خردکن و سبزی خشک کن

١٦٠,٠٠٠ تومان

خردکن همه کاره مایل لوکس مدل 4 تیغ

خردکن همه کاره مایل لوکس مدل 4 تیغ

١,٧٠٠,٠٠٠ تومان

خردکن بوش آلمان

خردکن بوش آلمان

٨٥٠,٠٠٠ تومان

خردکن _ همزن _ گوشتکوب

خردکن _ همزن _ گوشتکوب

١,٤٥٠,٠٠٠ تومان

خرد کن دستی گیربکسی کارا

خرد کن دستی گیربکسی کارا

٤٣٥,٠٠٠ تومان

خردکن بیسمارک مدل 4422

خردکن بیسمارک مدل 4422

٩٥٠,٠٠٠ تومان

خردل زرد - آسیاب شده 100 گرمی

خردل زرد - آسیاب شده 100 گرمی

٢٠,٣٠٠ تومان

خردکن 3 رنده NOVIN نوین

خردکن 3 رنده NOVIN نوین

١٤٩,٠٠٠ تومان

خردکن مایر   MR383    maier    ( اصل آلمان )

خردکن مایر MR383 maier ( اصل آلمان )

٦٩٠,٠٠٠ تومان

خردکن برقی بیمر شیشه ای نوواکبند

خردکن برقی بیمر شیشه ای نوواکبند

١,٩٠٠,٠٠٠ تومان

خرد کن CHOP MAGIC

خرد کن CHOP MAGIC

٢٠٠,٠٠٠ تومان

خرد کن حرفه ای بوش سه لیتری

خرد کن حرفه ای بوش سه لیتری

١,١٠٠,٠٠٠ تومان

خردکن اسمارت گلس مدل ARTC

خردکن اسمارت گلس مدل ARTC

٤٩٠,٠٠٠ تومان

خردکن حرفه ای کنوود مدل CH580

خردکن حرفه ای کنوود مدل CH580

١,٤٩٩,٠٠٠ تومان

خردکن کنوود دو کاسه ای  مدل  CH580 - ارسال رایگان

خردکن کنوود دو کاسه ای مدل CH580 - ارسال رایگان

١,٧٧٧,٧٧٧ تومان

خردکن کاخلر مدل KH-154-B

خردکن کاخلر مدل KH-154-B

٦٩٠,٠٠٠ تومان

خردکن قدرتمند ولگا تخصصی گوشت مرغ  و مواد تر خانه

خردکن قدرتمند ولگا تخصصی گوشت مرغ و مواد تر خانه

٧٥٠,٠٠٠ تومان

خردکن پاناسونیک مدل AS-1372 (ارسال رایگان)

خردکن پاناسونیک مدل AS-1372 (ارسال رایگان)

٧٥٠,٠٠٠ تومان

خردکن مایر مدل MR-396

خردکن مایر مدل MR-396

٧٢٠,٠٠٠ تومان

خردکن کاسه شیشه ای نوال مدل CPR-4026 ظرفیت 3لیتر

خردکن کاسه شیشه ای نوال مدل CPR-4026 ظرفیت 3لیتر

٨٨٨,٠٠٠ تومان

خردکن مکسی مدل CHOPPER

خردکن مکسی مدل CHOPPER

٦٧٩,٠٠٠ تومان

خردکن سنکور

خردکن سنکور

١,٤٨٣,٩٠٠ تومان

خردکن حرفه ای(با18ماه گارانتی)پاناسونیک 3لیتری

خردکن حرفه ای(با18ماه گارانتی)پاناسونیک 3لیتری

١,١٠٠,٠٠٠ تومان

خردکن برقی بدنه استیل ولگا

خردکن برقی بدنه استیل ولگا

٩٨٠,٠٠٠ تومان

خردکن متئو MFP 71

خردکن متئو MFP 71

١,٠٧٠,٠٠٠ تومان

خردکن مولینکس DJ52

خردکن مولینکس DJ52

٢,١٣٠,٠٠٠ تومان

«ساپر» خرد کن مدل «SC-4080G» را به عنوان دستگاهی کاربردی و در عین حال کوچک و سبک به بازار ارائه کرده است. این خردکن با موتور 400 وات در قسمت بالایی همراه شده و عملکرد فشاری دارد. تیغه‌ی خردکن از استیل ساخته شده و علاوه‌بر استحک...

توسعه یافته توسط بلوط