فلش

فلش مموری Silicon Power مدل فیرما F80 ظرفیت 32 گیگابایت

فلش مموری Silicon Power مدل فیرما F80 ظرفیت 32 گیگابایت

١٠٥,٠٠٠ تومان

فلش مموری OTG موبایل اپیسر مدل AH171 ظرفیت 16 گیگابایت طرح ببر

فلش مموری OTG موبایل اپیسر مدل AH171 ظرفیت 16 گیگابایت طرح ببر

١٠٥,٠٠٠ تومان

فلش مموری OTG موبایل اپیسر مدل AH171 ظرفیت 32 گیگابایت طرح ببر

فلش مموری OTG موبایل اپیسر مدل AH171 ظرفیت 32 گیگابایت طرح ببر

١٨٥,٠٠٠ تومان

فلش مموری OTG موبایل اپیسر مدل AH171 ظرفیت 8 گیگابایت طرح خوک

فلش مموری OTG موبایل اپیسر مدل AH171 ظرفیت 8 گیگابایت طرح خوک

٣٥,٠٠٠ تومان

فلش مموری OTG موبایل اپیسر مدل AH171 ظرفیت 16 گیگابایت طرح خوک

فلش مموری OTG موبایل اپیسر مدل AH171 ظرفیت 16 گیگابایت طرح خوک

٩٩,٠٠٠ تومان

فلش مموری ای دیتا مدل C008 ظرفیت 64 گیگابایت

فلش مموری ای دیتا مدل C008 ظرفیت 64 گیگابایت

١٤٢,٠٠٠ تومان

فلش مموری ای دیتا مدل UV100 ظرفیت 32 گیگابایت

فلش مموری ای دیتا مدل UV100 ظرفیت 32 گیگابایت

٨٧,٧٠٠ تومان

فلش مموری USB3.0 OTG سیلیکون پاور مدل X31 ظرفیت 16 گیگابایت

فلش مموری USB3.0 OTG سیلیکون پاور مدل X31 ظرفیت 16 گیگابایت

١٥٥,٠٠٠ تومان

فلش مموری Silicon Power مدل لوکس مینی 320 ظرفیت 16 گیگابایت

فلش مموری Silicon Power مدل لوکس مینی 320 ظرفیت 16 گیگابایت

٧٠,٠٠٠ تومان

فلش مموری OTG کینگستون مدل DTDUO3 ظرفیت 64 گیگابایت

فلش مموری OTG کینگستون مدل DTDUO3 ظرفیت 64 گیگابایت

١٩٥,٠٠٠ تومان

فلش مموری OTG کینگستون مدل DTDUO3 ظرفیت 16 گیگابایت

فلش مموری OTG کینگستون مدل DTDUO3 ظرفیت 16 گیگابایت

١٤٧,٤٠٠ تومان

فلش مموری تیم گروپ مدل C12G ظرفیت 32 گیگابایت

فلش مموری تیم گروپ مدل C12G ظرفیت 32 گیگابایت

٩٠,٠٠٠ تومان

فلش مموری سونی میکرو ولت USM-R ظرفیت 32 گیگابایت

فلش مموری سونی میکرو ولت USM-R ظرفیت 32 گیگابایت

١٨٥,٠٠٠ تومان

فلش مموری سن دیسک مدل CRUZER GLIDE CZ60 ظرفیت 64 گیگابایت

فلش مموری سن دیسک مدل CRUZER GLIDE CZ60 ظرفیت 64 گیگابایت

٢٠٠,٠٠٠ تومان

فلش مموری پی کیو آی InstaShot ظرفیت 64 گیگابایت

فلش مموری پی کیو آی InstaShot ظرفیت 64 گیگابایت

٦٩٠,٠٠٠ تومان

فلش مموری کینگ‌ استار مدل sky USB KS210 ظرفیت 64 گیگابایت

فلش مموری کینگ‌ استار مدل sky USB KS210 ظرفیت 64 گیگابایت

١٤٩,٠٠٠ تومان

فلش مموری OTG سیلیکون پاور مدل Mobile C31 ظرفیت 64 گیگابایت

فلش مموری OTG سیلیکون پاور مدل Mobile C31 ظرفیت 64 گیگابایت

٣١٠,٠٠٠ تومان

فلش مموری کوتتسی مدل CS5123  ظرفیت 64 گیگابایت

فلش مموری کوتتسی مدل CS5123 ظرفیت 64 گیگابایت

٦٧٥,٠٠٠ تومان

فلش مموری OTG سن دیسک مدل Dual Drive ظرفیت 128 گیگابایت

فلش مموری OTG سن دیسک مدل Dual Drive ظرفیت 128 گیگابایت

٢٩٨,٠٠٠ تومان

فلش مموری ویکو من مدل  VC264 silver  با ظرفیت 8 گیگابایت

فلش مموری ویکو من مدل VC264 silver با ظرفیت 8 گیگابایت

٥٩,٠٠٠ تومان

فلش مموری کداک مدل K220 New Version ظرفیت 32 گیگابایت

فلش مموری کداک مدل K220 New Version ظرفیت 32 گیگابایت

١٦٨,٠٠٠ تومان

فلش مموری ویکو من مدل vc 135 GOLD ظرفیت 16گیگا بایت

فلش مموری ویکو من مدل vc 135 GOLD ظرفیت 16گیگا بایت

١١٠,٠٠٠ تومان

فلش ویکومن مدل vc252 b ظرفیت 32 گیگابایت

فلش ویکومن مدل vc252 b ظرفیت 32 گیگابایت

٩٨,٠٠٠ تومان

فلش مموری لایتنینگ کرسیر دی کی مدل HT1710U1 ظرفیت 32 گیگابایت

فلش مموری لایتنینگ کرسیر دی کی مدل HT1710U1 ظرفیت 32 گیگابایت

٣٩٩,٠٠٠ تومان

فلش مموری جم اس تی مدل mini m2 ظرفیت 16 گیگابایت

فلش مموری جم اس تی مدل mini m2 ظرفیت 16 گیگابایت

٧٩,٠٠٠ تومان

فلش مموری وریتی مدل V813 ظرفیت 16 گیگابایت

فلش مموری وریتی مدل V813 ظرفیت 16 گیگابایت

٥٦,٤٠٠ تومان

فلش کارت اجتماعی چهارم دبستان نشر جهان رایانه

فلش کارت اجتماعی چهارم دبستان نشر جهان رایانه

١٨,٧٥٠ تومان

فلش مموری مدل DDA01 طرح اسب ظرفیت 16 گیگابایت

فلش مموری مدل DDA01 طرح اسب ظرفیت 16 گیگابایت

٨٨,٠٠٠ تومان

فلش مموری وریتی مدل O510 ظرفیت 16 گیگابایت

فلش مموری وریتی مدل O510 ظرفیت 16 گیگابایت

٧٩,٠٠٠ تومان

فلش مموری مدل Cruzer Blade CZ50 ظرفیت 32 گیگابایت

فلش مموری مدل Cruzer Blade CZ50 ظرفیت 32 گیگابایت

٧٧,٥٠٠ تومان

فلش مموری طرح خانه 1 ظرفیت 32 گیگابایت

فلش مموری طرح خانه 1 ظرفیت 32 گیگابایت

١٢٦,٠٠٠ تومان

فلش مموری مدل UJ-010 ظرفیت 32 گیگابایت

فلش مموری مدل UJ-010 ظرفیت 32 گیگابایت

١٦١,٥٠٠ تومان

فلش مموری طرح دوربین عکاسی نیکون مدل Ul-CN02 ظرفیت 16 گیگابایت

فلش مموری طرح دوربین عکاسی نیکون مدل Ul-CN02 ظرفیت 16 گیگابایت

٨٤,٠٠٠ تومان

فلش مموری طرح کوکاکولا مدل UM-024 ظرفیت 64 گیگابایت

فلش مموری طرح کوکاکولا مدل UM-024 ظرفیت 64 گیگابایت

١٤٠,٠٠٠ تومان

فلش مموری  مدل UW-001 ظرفیت 16 گیگابایت

فلش مموری مدل UW-001 ظرفیت 16 گیگابایت

٧٢,٠٠٠ تومان

فلش مموری طرح خودکار مدل UM-042 ظرفیت 16 گیگابایت

فلش مموری طرح خودکار مدل UM-042 ظرفیت 16 گیگابایت

٩٩,٠٠٠ تومان

فلش مموری  مدل UJ-007 ظرفیت 64 گیگابایت

فلش مموری مدل UJ-007 ظرفیت 64 گیگابایت

١٧٩,٠٠٠ تومان

فلش مموری اپیسر مدل 13F ظرفیت 64 گیگابایت

فلش مموری اپیسر مدل 13F ظرفیت 64 گیگابایت

١٣٧,٦٠٠ تومان

فلش مموری تری بی اس مدل  648E ظرفیت 64 گیگابایت

فلش مموری تری بی اس مدل 648E ظرفیت 64 گیگابایت

١٦٨,٦٠٠ تومان

فلش مموری گلکسبیت مدل Delta ظرفیت 64 گیگابایت

فلش مموری گلکسبیت مدل Delta ظرفیت 64 گیگابایت

١٠٩,٥٠٠ تومان

فلش مموری طرح موزیک مدل Ul-Mn01 ظرفیت 32 گیگابایت

فلش مموری طرح موزیک مدل Ul-Mn01 ظرفیت 32 گیگابایت

٩٤,٠٠٠ تومان

فلش مموری طرح ببر مدل Ul-Pv-Tg01 ظرفیت8گیگابایت

فلش مموری طرح ببر مدل Ul-Pv-Tg01 ظرفیت8گیگابایت

٨٧,٠٠٠ تومان

فلش مموری طرح ببر مدل Ul-Pv-Tg01 ظرفیت16گیگابایت

فلش مموری طرح ببر مدل Ul-Pv-Tg01 ظرفیت16گیگابایت

٩٣,٠٠٠ تومان

فلش مموری طرح باب مدل Ul-Pv-Ba01 ظرفیت8گیگابایت

فلش مموری طرح باب مدل Ul-Pv-Ba01 ظرفیت8گیگابایت

٨٠,٠٠٠ تومان

فلش مموری  طرح وایکینگ مدل Ul-Pv-Vik01 ظرفیت16گیگابایت

فلش مموری طرح وایکینگ مدل Ul-Pv-Vik01 ظرفیت16گیگابایت

٨٦,٠٠٠ تومان

فلش مموری کینگ استار مدل KS322 Fire3 ظرفیت 64 گیگابایت

فلش مموری کینگ استار مدل KS322 Fire3 ظرفیت 64 گیگابایت

١٩٥,٠٠٠ تومان

فلش مموری طرح دختر مدل Ul-Pv-GreGir10 ظرفیت 32 گیگابایت

فلش مموری طرح دختر مدل Ul-Pv-GreGir10 ظرفیت 32 گیگابایت

٩١,٠٠٠ تومان

فلش مموری طرح موزیک من مدل Ul-Pv-Musmn10 ظرفیت 32 گیگابایت

فلش مموری طرح موزیک من مدل Ul-Pv-Musmn10 ظرفیت 32 گیگابایت

٩٧,٠٠٠ تومان

فلش مموری تیم مدل T151 ظرفیت 64 گیگابایت

فلش مموری تیم مدل T151 ظرفیت 64 گیگابایت

٢٤٣,٠٠٠ تومان

فلش مموری OTG کینگ استار مدل S30 ظرفیت 64 گیگابایت

فلش مموری OTG کینگ استار مدل S30 ظرفیت 64 گیگابایت

٢١٥,٠٠٠ تومان

فلش مموری USB 3.1 کینگ استار مدل KS300 Moka3 ظرفیت 64 گیگابایت

فلش مموری USB 3.1 کینگ استار مدل KS300 Moka3 ظرفیت 64 گیگابایت

١٩٥,٠٠٠ تومان

فلش مموری USB 3.1 کینگ استار مدل KS300 Moka3 ظرفیت 32 گیگابایت

فلش مموری USB 3.1 کینگ استار مدل KS300 Moka3 ظرفیت 32 گیگابایت

١٢٠,٠٠٠ تومان

فلش مموری USB 3.1 کینگ استار مدل KS300 Moka3 ظرفیت 16 گیگابایت

فلش مموری USB 3.1 کینگ استار مدل KS300 Moka3 ظرفیت 16 گیگابایت

٩٨,٥٠٠ تومان

فلش مموری مدل VP100 ظرفیت 16 گیگابایت

فلش مموری مدل VP100 ظرفیت 16 گیگابایت

١١٠,٠٠٠ تومان

فلش مموری طرح قلم مدل Ul-Pv-Pe01 ظرفیت 32گیگابایت

فلش مموری طرح قلم مدل Ul-Pv-Pe01 ظرفیت 32گیگابایت

١٠٠,٠٠٠ تومان

فلش مموری طرح دانلد داک مدل Ul-Pv-DoDu10 ظرفیت64گیگابایت

فلش مموری طرح دانلد داک مدل Ul-Pv-DoDu10 ظرفیت64گیگابایت

١٣٥,٠٠٠ تومان

فلش مموری طرح خرس عروس مدل Ul-ShBe01 ظرفیت64 گیگابایت

فلش مموری طرح خرس عروس مدل Ul-ShBe01 ظرفیت64 گیگابایت

١٣٥,٠٠٠ تومان

فلش مموری طرح بیگ هیرو مدل Ul-Pv-Bihr01 ظرفیت64 گیگابایت

فلش مموری طرح بیگ هیرو مدل Ul-Pv-Bihr01 ظرفیت64 گیگابایت

١٤٨,٠٠٠ تومان

فلش مموری وریتی مدل V811 ظرفیت 64 گیگابایت

فلش مموری وریتی مدل V811 ظرفیت 64 گیگابایت

١٣٩,٠٠٠ تومان

فلش مموری طرح قلب مدل UJ-055 ظرفیت 64 گیگابایت

فلش مموری طرح قلب مدل UJ-055 ظرفیت 64 گیگابایت

١٦٧,٠٠٠ تومان

فلش مموری طرح مک دونالد مدل Ul-Pv-MaDo10 ظرفیت64 گیگابایت

فلش مموری طرح مک دونالد مدل Ul-Pv-MaDo10 ظرفیت64 گیگابایت

١٣٥,٠٠٠ تومان

فلش کارت اعداد انتشارات فرهنگ زبان

فلش کارت اعداد انتشارات فرهنگ زبان

١٢,٠٠٠ تومان

فلش مموری کوئین تک مدل LINK ظرفیت 8 گیگابایت

فلش مموری کوئین تک مدل LINK ظرفیت 8 گیگابایت

٦٦,٠٠٠ تومان

فلش مموری لکسار مدل Jumpdrive F35 ظرفیت 128 گیگابایت

فلش مموری لکسار مدل Jumpdrive F35 ظرفیت 128 گیگابایت

١,٨٩٠,٠٠٠ تومان

فلش مموری پرلیت یو اس بی طرح نوار کاست مدل C-67-3 ظرفیت 32 گیگابایت

فلش مموری پرلیت یو اس بی طرح نوار کاست مدل C-67-3 ظرفیت 32 گیگابایت

١٢٥,٠٠٠ تومان

فلش مموری اچ پی مدل x750w ظرفیت 32گیگابایت

فلش مموری اچ پی مدل x750w ظرفیت 32گیگابایت

١٨٨,٠٠٠ تومان

فلش مموری کداک مدل Mini Metal K802 ظرفیت 64 گیگابایت

فلش مموری کداک مدل Mini Metal K802 ظرفیت 64 گیگابایت

١٧٧,٠٠٠ تومان

فلش مموری طرح دستبند مدل 3-P-23 ظرفیت 64 گیگابایت

فلش مموری طرح دستبند مدل 3-P-23 ظرفیت 64 گیگابایت

٢١٥,٠٠٠ تومان

فلش مموری برند Kodak مدل K802 ظرفیت 16GB 

Kodak K802 Flash Memory 16GB

فلش مموری برند Kodak مدل K802 ظرفیت 16GB Kodak K802 Flash Memory 16GB

١٠٠,٠٠٠ تومان

فلش مموری برند Kodak مدل K902 ظرفیت 32GB 

Kodak K902 Flash Memory 32GB

فلش مموری برند Kodak مدل K902 ظرفیت 32GB Kodak K902 Flash Memory 32GB

١٢٥,٠٠٠ تومان

فلش مموری کینگستون مدل Kingston DTKN ظرفیت 64 گیگابایت

فلش مموری کینگستون مدل Kingston DTKN ظرفیت 64 گیگابایت

٢٦٠,٠٠٠ تومان

فلش مموری کینگستون مدل Kingston DT100G3 ظرفیت 32 گیگابایت

فلش مموری کینگستون مدل Kingston DT100G3 ظرفیت 32 گیگابایت

١٠٥,٠٠٠ تومان

فلش مموری کینگستون مدل Kingston Dtduo3g2 ظرفیت 32 گیگابایت

فلش مموری کینگستون مدل Kingston Dtduo3g2 ظرفیت 32 گیگابایت

١٨٥,٠٠٠ تومان

فلش مموری کینگستون مدل Kingston Dtduo3g2 ظرفیت 64 گیگابایت

فلش مموری کینگستون مدل Kingston Dtduo3g2 ظرفیت 64 گیگابایت

٢٩٩,٠٠٠ تومان

فلش مموری کینگستون مدل Kingston Dtduo3g2 ظرفیت 128 گیگابایت

فلش مموری کینگستون مدل Kingston Dtduo3g2 ظرفیت 128 گیگابایت

٤٩٩,٠٠٠ تومان

فلش مموری کینگستون مدل Kingston Dtduo3c ظرفیت 32 گیگابایت

فلش مموری کینگستون مدل Kingston Dtduo3c ظرفیت 32 گیگابایت

٢٣٠,٠٠٠ تومان

فلش مموری و آداپتور شارژ بیسوس ACUP-A0A 16GB

فلش مموری و آداپتور شارژ بیسوس ACUP-A0A 16GB

٢٦٩,٠٠٠ تومان

فلش مموری ای دیتا UV320 64GB

فلش مموری ای دیتا UV320 64GB

٢١٢,٠٠٠ تومان

فلش مموری عروسکی 8 گیگ وریتی مدل  Flash Memory Verity T209 8GB USB2

فلش مموری عروسکی 8 گیگ وریتی مدل Flash Memory Verity T209 8GB USB2

٨٩,٠٠٠ تومان

فلش مموری 64G اچ پی USB Flash V165W HP 64GB USB 2

فلش مموری 64G اچ پی USB Flash V165W HP 64GB USB 2

٢١٠,٠٠٠ تومان

فلش مموری 64G سندیسک USB Flash CruzerForce Sandisk 64GB USB 2

فلش مموری 64G سندیسک USB Flash CruzerForce Sandisk 64GB USB 2

٢٢٠,٠٠٠ تومان

فلش مموری کیوکسیا Kioxia U301 USB3.2 64GB

فلش مموری کیوکسیا Kioxia U301 USB3.2 64GB

٢٢٠,٠٠٠ تومان

فلش مموری 64G سندیسک USB Flash UltraFlair Sandisk 64GB USB 3

فلش مموری 64G سندیسک USB Flash UltraFlair Sandisk 64GB USB 3

٢٣٥,٠٠٠ تومان

فلش مموری سندیسک SanDisk Ultra Dual Drive M3.0 32GB OTG Flash

فلش مموری سندیسک SanDisk Ultra Dual Drive M3.0 32GB OTG Flash

١٨٠,٠٠٠ تومان

فلش مموری سندیسک SanDisk 64GB Ultra Loop SD CZ93-064G-G46 USB Flash Drive

فلش مموری سندیسک SanDisk 64GB Ultra Loop SD CZ93-064G-G46 USB Flash Drive

٢٥٥,٠٠٠ تومان

فلش مموری 32 گیگ طرح ساعت شنی

فلش مموری 32 گیگ طرح ساعت شنی

٢١٠,٠٠٠ تومان

فلش 16GB Verity T208

فلش 16GB Verity T208

١١٣,٠٠٠ تومان

فلش مموری HP مدل v165w

فلش مموری HP مدل v165w

١٣٥,٠٠٠ تومان

فلش 64 گیگ وریتی VERITY V803

فلش 64 گیگ وریتی VERITY V803

١٨٧,٠٠٠ تومان

فلش ویندوزی

فلش ویندوزی

٢٤٤,٢٠٠ تومان

فلش 16GB USB2.0 اپیسر AH11D

فلش 16GB USB2.0 اپیسر AH11D

١٣٠,٠٠٠ تومان

فلش 32GB Verity V811

فلش 32GB Verity V811

١٢٠,٠٠٠ تومان

فلش 64 GB

فلش 64 GB

٢٢٠,٠٠٠ تومان

فلش 32GB Verity V816

فلش 32GB Verity V816

١٢٢,٠٠٠ تومان

فلش 8گیگ ریدیتا

فلش 8گیگ ریدیتا

١٢٠,٠٠٠ تومان

فلش 8گیگ گالکسی بیت

فلش 8گیگ گالکسی بیت

١٢٠,٠٠٠ تومان

فلش مموری سندیسک SanDisk 32GB Cruzer Fit USB 0.2

فلش مموری سندیسک SanDisk 32GB Cruzer Fit USB 0.2

١٣٥,٠٠٠ تومان

فلش مموری اچ پی مدل HP V212W ظرفیت 32 گیگابایت

فلش مموری اچ پی مدل HP V212W ظرفیت 32 گیگابایت

٩٩,٠٠٠ تومان

فلش‌مموری «CRUZER GLIDE CZ60» محصولی از شرکت «سن‌دیسک» است. ظرفیت این فلش‌مموری شرکت سن‌دیسک برابر با 64 گیگابایت است که مقدار مناسبی برای افرادی است که اطلاعات زیادی برای ذخیره‌سازی و انتقال دارند. فلش‌مموری‌ها برخلاف هارد...

توسعه یافته توسط بلوط