زودپز

زودپز برقی فلر مدل PC163

زودپز برقی فلر مدل PC163

٧,٤٨٠,٠٠٠ تومان

زودپز برقی فلر مدل PC165

زودپز برقی فلر مدل PC165

٦,٤٠٠,٠٠٠ تومان

زودپز اهرمی هاس جوهر اسیلا 9

زودپز اهرمی هاس جوهر اسیلا 9

٣,٥٠٠,٠٠٠ تومان

زودپز تفال مدل Clipso Minut Easy گنجایش 6 لیتر

زودپز تفال مدل Clipso Minut Easy گنجایش 6 لیتر

٦,٧٠٠,٠٠٠ تومان

زودپز دسینی مدل 153935B گنجایش 6.5 لیتر

زودپز دسینی مدل 153935B گنجایش 6.5 لیتر

٣,٨٥٠,٠٠٠ تومان

زودپز لومنتا مدل LO-801 UDINE گنجایش 7 لیتر

زودپز لومنتا مدل LO-801 UDINE گنجایش 7 لیتر

١,٣٥٠,٠٠٠ تومان

زودپز زوپینی طرح الیت 6 لیتری

زودپز زوپینی طرح الیت 6 لیتری

٢,١٨٠,٠٠٠ تومان

زودپز استیل راسل ترکیه مدل دلوکس کد R-150 گنجایش 5 لیتر

زودپز استیل راسل ترکیه مدل دلوکس کد R-150 گنجایش 5 لیتر

٢,٣٤٥,٠٠٠ تومان

زودپز راسل ساخت ترکیه مدل دلوکس کد R-151 گنجایش 7 لیتر

زودپز راسل ساخت ترکیه مدل دلوکس کد R-151 گنجایش 7 لیتر

٢,٢٠٠,٠٠٠ تومان

زودپز سرجیو مدل SPC-1290 گنجایش 7 لیتر

زودپز سرجیو مدل SPC-1290 گنجایش 7 لیتر

١,٥٠٠,٠٠٠ تومان

زودپز مگامکس MPC-7040

زودپز مگامکس MPC-7040

١,٩٤٥,٠٠٠ تومان

زودپز مگامکس MPC-5010

زودپز مگامکس MPC-5010

١,٩٩٠,٠٠٠ تومان

زودپز فیسلر مدل VitavitPremium گنجایش 8 لیتر

زودپز فیسلر مدل VitavitPremium گنجایش 8 لیتر

٤,٥٩٠,٠٠٠ تومان

زودپز فیسلر مدل VitavitComfort گنجایش 2.5 لیتر

زودپز فیسلر مدل VitavitComfort گنجایش 2.5 لیتر

٣,٢٥٠,٠٠٠ تومان

زودپز گوسونیک مدل GRC-675

زودپز گوسونیک مدل GRC-675

٢,٥٩٨,٠٠٠ تومان

زودپز موسوی مدل دسته بلند ظرفیت 4.5 لیتر

زودپز موسوی مدل دسته بلند ظرفیت 4.5 لیتر

٢٦٠,٠٠٠ تومان

زودپز حاتم گاز مدل H30 گنجایش 7.6 لیتری

زودپز حاتم گاز مدل H30 گنجایش 7.6 لیتری

٤٠٠,٠٠٠ تومان

زودپز فولن مدل 50T

زودپز فولن مدل 50T

١,٦٥٠,٠٠٠ تومان

زودپز پاتیلان مدل Old Fashioned

زودپز پاتیلان مدل Old Fashioned

٢١٧,٥٠٠ تومان

زودپز عظیما مدل H53 گنجایش 3 لیتر

زودپز عظیما مدل H53 گنجایش 3 لیتر

٢٧٥,٠٠٠ تومان

زودپز خوش پز اصلی موسوی مدلH37 گنجایش 3 لیتر

زودپز خوش پز اصلی موسوی مدلH37 گنجایش 3 لیتر

٢٠٥,٠٠٠ تومان

زودپز عظیما مدل H49 گنجایش 5 لیتر

زودپز عظیما مدل H49 گنجایش 5 لیتر

٢٧٥,٠٠٠ تومان

زودپز عظیما مدل H44 گنجایش 7 لیتر

زودپز عظیما مدل H44 گنجایش 7 لیتر

٢٩٠,٠٠٠ تومان

زودپز پر پور شبان مدل H57 گنجایش 6 لیتر

زودپز پر پور شبان مدل H57 گنجایش 6 لیتر

٢١٠,٠٠٠ تومان

زودپز عظیما مدل H47 گنجایش 6 لیتر

زودپز عظیما مدل H47 گنجایش 6 لیتر

٢٤٥,٠٠٠ تومان

زودپز عظیما مدل H48 گنجایش 5 لیتر

زودپز عظیما مدل H48 گنجایش 5 لیتر

٢٨٥,٠٠٠ تومان

زودپز نیو لایف مدل 3507 گنجایش 7 لیتر

زودپز نیو لایف مدل 3507 گنجایش 7 لیتر

١,٥٢٠,٠٠٠ تومان

زودپز فیسلر مدل Vitavit Comfort گنجایش 6 لیتر

زودپز فیسلر مدل Vitavit Comfort گنجایش 6 لیتر

٤,٥٩٠,٠٠٠ تومان

زودپز ناسا الکتریک مدل NS-219

زودپز ناسا الکتریک مدل NS-219

١,٢٨٠,٠٠٠ تومان

زودپز دوقلو دسینی مدل FastCook

زودپز دوقلو دسینی مدل FastCook

٤,٢٥٠,٠٠٠ تومان

زودپز قدیریان کد H71 گنجایش 5 لیتر

زودپز قدیریان کد H71 گنجایش 5 لیتر

٢٤٠,٠٠٠ تومان

زودپز فورته مدل S.S گنجایش 7 لیتر

زودپز فورته مدل S.S گنجایش 7 لیتر

١,٠٨٠,٠٠٠ تومان

زودپز کیپ مدل KPC-4000 گنجایش 6 لیتر

زودپز کیپ مدل KPC-4000 گنجایش 6 لیتر

١,٥٤٠,٠٠٠ تومان

زودپز پر مدل autoclave گنجایش 4 لیتر

زودپز پر مدل autoclave گنجایش 4 لیتر

٢٢٩,٠٠٠ تومان

زودپز پر مدل P-01 گنجایش 7 لیتر

زودپز پر مدل P-01 گنجایش 7 لیتر

٢٧٤,٠٠٠ تومان

زودپز ایگوری مدل ZI-01 گنجایش 4 لیتر

زودپز ایگوری مدل ZI-01 گنجایش 4 لیتر

١,٣٨٠,٠٠٠ تومان

زودپز پارادایس مدل P-406 گنجایش 6 لیتر

زودپز پارادایس مدل P-406 گنجایش 6 لیتر

١,١٠٠,٠٠٠ تومان

زودپز گریمن مدل GR-PC126

زودپز گریمن مدل GR-PC126

١,٨٢٠,٨٤٠ تومان

زودپز هورتاش مدل ۱۸۱۰ گنجایش ۶ لیتر

زودپز هورتاش مدل ۱۸۱۰ گنجایش ۶ لیتر

١,٣٩٥,٠٠٠ تومان

زودپز اوینوکس مدل ZS-6L گنجایش 6 لیتر

زودپز اوینوکس مدل ZS-6L گنجایش 6 لیتر

٢,٥٥٠,٠٠٠ تومان

زودپز اوینوکس مدل ZR-7L گنجایش 7 لیتر

زودپز اوینوکس مدل ZR-7L گنجایش 7 لیتر

٥,٦٠٥,٠٠٠ تومان

زودپز دوقلو دبلیو ام اف مدل پرفکت

زودپز دوقلو دبلیو ام اف مدل پرفکت

٩,٧٠٠,٠٠٠ تومان

زودپز کد H77 گنجایش 9 لیتر

زودپز کد H77 گنجایش 9 لیتر

٣٢٠,٠٠٠ تومان

زودپز فوما 9 لیتری FU-1779 Fuma Clipso Essential

زودپز فوما 9 لیتری FU-1779 Fuma Clipso Essential

٢,١٧٨,١٠٠ تومان

زودپز چندکاره دلمونتی 6 لیتری DL1040 Delmonti Pressure Cooker

زودپز چندکاره دلمونتی 6 لیتری DL1040 Delmonti Pressure Cooker

٢,١٣٦,٠٠٠ تومان

زودپز و پلوپز دلمونتی 6 لیتر 1000 وات DL150 Delmonti

زودپز و پلوپز دلمونتی 6 لیتر 1000 وات DL150 Delmonti

٢,٧١٠,٠٠٠ تومان

زودپز برقی فوما 8 لیتری FU-1300 Fuma Electric cooker

زودپز برقی فوما 8 لیتری FU-1300 Fuma Electric cooker

١,٢٣٥,٠٠٠ تومان

زودپز برقی فوما FU-1400 FUMA Pressure Cooker

زودپز برقی فوما FU-1400 FUMA Pressure Cooker

٢,١٥٠,٠٠٠ تومان

زودپز برقی فوما FU-1349 FUMA Pressure Cooker

زودپز برقی فوما FU-1349 FUMA Pressure Cooker

١,٩٨٠,٠٠٠ تومان

زودپز برقی ناسا NS-3079 Nasa Pressure Cooker

زودپز برقی ناسا NS-3079 Nasa Pressure Cooker

١,٠٢٠,٠٠٠ تومان

زودپز روگازی تفال 6 لیتری Tefal P44247 Clipso Essential

زودپز روگازی تفال 6 لیتری Tefal P44247 Clipso Essential

١,٢٥٠,٠٠٠ تومان

زودپز برقی کنوود 6 لیتری KENWOOD KPC376

زودپز برقی کنوود 6 لیتری KENWOOD KPC376

٢٧٠,٠٠٠ تومان

زودپز برقی فیلیپس PHILIPS HD2108

زودپز برقی فیلیپس PHILIPS HD2108

٦٤٥,٠٠٠ تومان

زودپز دیجیتال بوش 1100 وات BOSCH MES1700

زودپز دیجیتال بوش 1100 وات BOSCH MES1700

٩٩٠,٠٠٠ تومان

زودپز استیل مایر 5.5 لیتری MR-1722 Maier

زودپز استیل مایر 5.5 لیتری MR-1722 Maier

١,٧٣٠,٠٠٠ تومان

زودپز استیل مایر 5.7 لیتری MR-7675 Maier

زودپز استیل مایر 5.7 لیتری MR-7675 Maier

٩١٨,١٠٠ تومان

زودپز برقی فوما Fuma Fu-1348

زودپز برقی فوما Fuma Fu-1348

١,٨٦٠,٠٠٠ تومان

زودپز میگل مدل Migel GPC-106

زودپز میگل مدل Migel GPC-106

٢,٥٠٠,٠٠٠ تومان

زودپز چند کاره میگل GPC 106

زودپز چند کاره میگل GPC 106

٢,٤٦٠,٠٠٠ تومان

زودپز و بخارپز دوقلوی کاراجا مدلPERFECT

زودپز و بخارپز دوقلوی کاراجا مدلPERFECT

٧,٨٩٠,٠٠٠ تومان

زودپز و پلوپز برقی 10 کاره ولگا مدل 1000W

زودپز و پلوپز برقی 10 کاره ولگا مدل 1000W

١,٩٣٠,٠٠٠ تومان

زودپز برقی لمسی دسینی اصل ایتالیا مدل 6006						Zodpaz-dessini-6006

زودپز برقی لمسی دسینی اصل ایتالیا مدل 6006 Zodpaz-dessini-6006

٢,٤٠٠,٠٠٠ تومان

زودپز 10 کاره سیلورکرست اصل مدل SL-2021						Quick Cooker Silvercrest 2021

زودپز 10 کاره سیلورکرست اصل مدل SL-2021 Quick Cooker Silvercrest 2021

١,٤٢٠,٠٠٠ تومان

زودپز جیپاس اصل مدل GPC307						Quick cooker Geepas GPC307

زودپز جیپاس اصل مدل GPC307 Quick cooker Geepas GPC307

١,٣٠٠,٠٠٠ تومان

زودپز تک دسته دسینی ظرفیت 7 لیتری

زودپز تک دسته دسینی ظرفیت 7 لیتری

١,٧٠٠,٠٠٠ تومان

زودپز و پلوپز نوتریکوک مدل SP204K

زودپز و پلوپز نوتریکوک مدل SP204K

٨,٠٠٠,٠٠٠ تومان

زودپز برقی دیجیتالی 8 لیتری بوش مدل BSGP-1280

زودپز برقی دیجیتالی 8 لیتری بوش مدل BSGP-1280

٣,٠٠٠,٠٠٠ تومان

زودپز دوقلو 5 و 7 لیتری دسینی مدل Cuisine chef

زودپز دوقلو 5 و 7 لیتری دسینی مدل Cuisine chef

٢,٣٧٠,٠٠٠ تومان

زودپز گازی 12 نفره جی پاس GEEPAS

زودپز گازی 12 نفره جی پاس GEEPAS

١,٢٧٧,٧٧٧ تومان

زودپز برقی 6 لیتری دیجیتال جی پاس مدل GPC 308-6L

زودپز برقی 6 لیتری دیجیتال جی پاس مدل GPC 308-6L

١,٥٥٠,٠٠٠ تومان

زودپز دسینی مدل دسته دار ظرفیت 9 لیتری

زودپز دسینی مدل دسته دار ظرفیت 9 لیتری

١,٧٥٠,٠٠٠ تومان

زودپز تفال

زودپز تفال

٢,٥٠٠,٠٠٠ تومان

زودپز ناسا الکتریک NS-3074

زودپز ناسا الکتریک NS-3074

٢,٨٥٠,٠٠٠ تومان

زودپز ناسا الکتریک NS-3082

زودپز ناسا الکتریک NS-3082

٢,٩٥٠,٠٠٠ تومان

زودپز خمره ای قدیمی زودپز قدیمی 10نفره

زودپز خمره ای قدیمی زودپز قدیمی 10نفره

٤٨٥,٠٠٠ تومان

زودپز روگازی رویال ظرفیت 6 لیتر

زودپز روگازی رویال ظرفیت 6 لیتر

١,٥٢٥,٠٠٠ تومان

زودپز روگازی رویال ظرفیت 7 لیتر

زودپز روگازی رویال ظرفیت 7 لیتر

١,٥٩٩,٠٠٠ تومان

زودپز روگازی رویال ظرفیت 9 لیتر

زودپز روگازی رویال ظرفیت 9 لیتر

١,٦٩٩,٠٠٠ تومان

زودپز برقی کنوود مدل KW-374

زودپز برقی کنوود مدل KW-374

١,٩٠٠,٠٠٠ تومان

زودپز جدید نالینو

زودپز جدید نالینو

٣,٣٢٦,٠٠٠ تومان

زودپز نالینو

زودپز نالینو

٣,١٠٠,٠٠٠ تومان

زودپز دوقلو ام جی اس

زودپز دوقلو ام جی اس

٢,٢٠٠,٠٠٠ تومان

زودپز فوما ژاپن لیتری

زودپز فوما ژاپن لیتری

١,٤٥٠,٠٠٠ تومان

زودپز قدیمی سه لیتری

زودپز قدیمی سه لیتری

٢٥٠,٠٠٠ تومان

زودپز 5 لیتری جیپاس مدل GEEPAS GPC326

زودپز 5 لیتری جیپاس مدل GEEPAS GPC326

٩٠٠,٠٠٠ تومان

زودپز برقی 6 لیتری جی پاس مدل GPC307-6L

زودپز برقی 6 لیتری جی پاس مدل GPC307-6L

١,٥٠٠,٠٠٠ تومان

زودپز 9 لیتر دسینی مدل دسته دار (ارسال رایگان)

زودپز 9 لیتر دسینی مدل دسته دار (ارسال رایگان)

١,٩٠٠,٠٠٠ تومان

زودپز 3 نفره

زودپز 3 نفره

٢٩٠,٠٠٠ تومان

زودپز جیپاس

زودپز جیپاس

١,١٠٠,٠٠٠ تومان

زودپز ویتاویت المانی

زودپز ویتاویت المانی

١,٢٥٠,٠٠٠ تومان

زودپز برقی براون مدل BRAUN BA-9049 دارای گنجایش 6

زودپز برقی براون مدل BRAUN BA-9049 دارای گنجایش 6

١,٥٥٠,٠٠٠ تومان

زودپز رو گازی دوقلو تفال ظرفیت 5+7

زودپز رو گازی دوقلو تفال ظرفیت 5+7

٢,٨٠٠,٠٠٠ تومان

در زودپز، غذا در یک ظرف دربسته و تحت فشار پخته می‌شود و در نتیجه سرعت پخت افزایش پیدا می‌کند. علت این امر افزایش نقطه جوش مایعات در اثر افزایش فشار است.

 بنابراین هر چقدر فشار داخل زودپز بیشتر باشد، مایعات داخل آن نیز زودتر به جوش می‌آیند. زمانی که مواد اولیه را به همراه آب، داخل زودپز می‌ریزید، حرارت باعث به جوش آمدن آب و در نتیجه تشکیل بخار می‌شود.

 به تدریج که حجم بخار بیشتر شد، باعث بالا رفتن فشار داخل ظرف شده و نقطه جوش آب نیز با افزایش فشار، بالا رفته و به می‌رسد. در نتیجه این افزایش دما، غذا در زمان کوتاهتری می‌پزد چون این دما بالاتر از دمای جوش آب در حالت معمولی است.

مزایای استفاده از زودپز

زودپز نیز مانند بسیاری دیگر از تجهیزات آشپزخانه دارای مزایایی برای مصرف کننده است که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.

 1. صرفه‌جویی در زمان
 2. پخت سالم‌تر غذا
 3. حفظ ارزش غذایی مواد بکار رفته در پخت غذا
 4. حفظ طعم غذا
 5. صرفه‌جویی در انرژی

راهنمای خرید زودپز

شما برای تجهیز آشپزخانه خود و همینطور برای صرفه‌جویی در زمان پخت غذا به یک زودپز نیاز دارید. اما جدای از قیمت و برند، موارد بسیار مهم‌تری هستند که باید در زمان خرید به آن‌ها توجه کنید. این معیارها و فاکتورها در قالب راهنمای خرید زودپز در ادامه آمده است.

ایمنی زودپز

زودپز باید به صورت استاندارد طراحی و تولید شده باشد تا از ایمنی کافی برخوردار شود. از جمله مواردی که در زمان خرید برای اطمینان از امنیت زودپز باید در نظر بگیرید به شرح زیر است:

 1. درب زودپز به خوبی محکم شود تا هوای داغ از میان آن عبور نکند.
 2. تا زمانی که تمام بخار آن خارج نشده، درب زودپز باز نشود.
 3. دستگیره‌های آن استحکام بالایی داشته باشند.
 4. سوپاپ اطمینان آن طبق استانداردها طراحی و تولید شده باشد تا زمانی که فشار درون زودپز افزایش پیدا کرد. بتواند به
 5. طور خودکار هوای گرم اضافه را خارج کند.

فشار زودپز

میزان فشار زودپز با واحد PSI بر حسب پوند بر واحد اینچ مربع اندازه‌گیری می‌شود. حداکثر میزان این فشار ۱۵ PSI است بنابراین در زمان انتخاب زودپز به این عدد توجه کنید. هر چقدر فشار زودپز بالاتر باشد، در زمان کوتاهتری می‌تواند غذا را بپزد. اکثر زودپزهای برقی موجود در بازار دارای فشار ۱۰-۱۲ PSI هستند.

امکان کنترل فشار زودپز

برخی از زودپزها دارای کنترل فشار هستند که برای مواردی چون گرم کردن غذا، طبخ آرام و … کاربرد دارند. با استفاده از اطلاعات داخل دفترچه زودپز می‌توانید میزان فشار لازم برای پخت هر غذا را ببینید. محدوده فشار در زودپز به شرح زیر است.
فشار کم، ۶-۸ PSI
فشار متوسط، ۸-۱۳ PSI
فشار بالا، ۱۳-۱۵ PSI

روش آزاد کردن فشار زودپز

دستورالعمل‌های آزاد کردن فشار یا به عبارتی سرد کردن زودپز بر اساس نوع غذایی که طبخ می‌کنید تعیین می‌شود. اما این سرد کردن به دو صورت انجام می‌شود که در ادامه توضیح خواهیم داد:
سرد کردن لحظه‌ای: برخی از زودپزها دارای دسته آزاد کردن فشار هستند که در لحظه و به صورت عمده تمامی بخار دیگ را تخلیه می‌کنند. اما گاهی این روش باعث خروج غذا به بیرون از ظرف می‌شود. بنابراین اگر زودپز شما معمولی است می‌توانید آن را در ظرف آب سرد فرو ببرید تا فشار داخلی را سریعاً آزاد کند.
سرد کردن طبیعی تدریجی: در این روش برای زودپز معمولی اجاق را خاموش کرده و برای زودپز برقی، آن را خاموش می‌کنید و به آن اجازه می‌دهید تا به آرامی خنک شود.

جنس بدنه زودپز

اکثر زودپزهای موجود در بازار از جنس استیل ضد زنگ و آلومینیوم هستند. درست است که استیل ضد زنگ گران‌تر و سنگین‌تر از آلومینیوم است اما در مقابل طول عمر بیشتری نیز دارد. زودپزهای از جنس استیل غذا را سریعتر آماده کرده و مدت زمان بیشتری آن را گرم نگاه می‌دارند. با توجه به مواردی که اشاره کردیم و با توجه به نیاز و بودجه خود یکی از زودپزهای استیل ضدزنگ یا آلومینیومی را انتخاب کنید.

دسته زودپز

زودپزهای موجود در بازار به ۲ صورت، تک دسته و دو دسته عرضه می‌شوند. زودپزهای تک دسته دارای یک دسته بلند و یک دسته کوتاه هستند اما زودپزهای دو دسته دارای دو دسته کوتاه هستند. زودپز تک دسته مزیتی نسبت به زودپز دو دسته دارد، اینکه این دسته بلند دیرتر از دسته‌های کوتاه داغ می‌شود و همینطور برای جابجایی نیز کاربری راحت‌تری دارد. اما همین دسته بلند ممکن است فضای بیشتری از کابینت آشپزخانه شما را اشغال کند. اگر کابینت‌های آشپزخانه شما جادار است، ما زودپز دسته بلند را پیشنهاد می‌کنیم.

نوع زودپز (زودپز برقی یا زودپز معمولی)

به طور کلی دو نوع زودپز در بازار موجود است که در ادامه توضیحات کاملی در مورد آن‌ها ارائه خواهیم کرد.
زودپز برقی: استفاده از زودپز برقی یک سری امکانات اضافی در مقایسه با زودپز معمولی دارد که از آن جمله می‌توان به استفاده راحت‌تر و ساده‌تر، خاموشی خودکار، گرمکن غذا و تنظیمات پخت اشاره کرد.
زودپز معمولی: یکی از مزایای زودپز معمولی امکان دخالت در روند پخت غذا است. از طرفی زودپزهای معمولی در مقایسه با زودپز برقی دارای تنوع بالاتری در سایز و ظرفیت هستند که این موضوع دست شما را در زمان خرید باز می‌گذارد.

ظرفیت زودپز

تعیین ظرفیت مورد نیاز به میزان استفاده از زودپز و تعداد اعضای خانواده شما برمی‌گردد. ظرفیت یک زودپز بر اساس لیتر تعیین می‌شود. به عنوان مثال برای یک خانواده ۲ نفره، زودپز با ظرفیت ۴ لیتر و برای یک خانواده ۴ تا ۷ نفره، زودپز با ظرفیت ۸ تا ۱۰ لیتر مناسب است. البته زودپزهای چند ظرفیتی نیز موجود هستند که شما می‌توانید بر اساس نیاز خود قابلمه آن را عوض کنید. این زودپزها اندکی گرانتر از باقی مدل‌ها هستند. زودپزهای معمولی اما دارای تنوع بالاتری در ظرفیت هستند، ظرفیت پلوپزهای معمولی موجود در بازار بین ۴ تا ۲۲ لیتر است.

جنس کف زودپز

کیفیت بالای جنس کف زودپز باعث پخت یکنواخت غذا شده و در نتیجه از سوختن آن نیز جلوگیری می‌کند. اگر زودپزی از جنس استیل خریداری می‌کنید، بهتر است کف آن از جنس تری متال یا بی متال باشد.

تجهیزات زودپز

از مهمترین امکانات و تجهیزات یک زودپز استاندارد، شیر خروج بخار اضطراری است. در زمان خرید دقت کنید که حتماً این شیر در دستگاه تعبیه شده باشد. یکی از متداول‌ترین تجهیزات زودپزها، سبد بخار پز است. برخی از برندها نیز یک واشر لاستیکی اضافی برای درب زودپز در بسته‌بندی قرار می‌دهند تا در صورت خرابی یا پارگی واشر اصلی، به سرعت بتوانید آن را تعویض کنید.

شستشوی آسان

زودپزی خریداری کنید که به راحتی بتوانید قطعات آن را بشویید. یکی از مهمترین این قطعات سوپاپ اطمینان و واشر لاستیکی دور درب زودپز هستند که باید پس از هر بار پخت غذا به خوبی شسته شوند.

تعمیر و تعویض قطعات

یکی از مهمترین قطعاتی که ممکن است پس از مدتی نیاز به تعویض داشته باشد، واشر لاستیکی دور درب زودپز است. پس فراموش نکنید زودپزی خریداری کنید که دارای حداقل یک سال گارانتی بوده و امکان تعویض قطعات را نیز داشته باشد.

قیمت زودپز

زودپزهای موجود در بازار حدود قیمتی بین ۲۰۰ هزارتومان تا بیشتر از ۲ میلیون تومان دارند. بنابراین با توجه به بودجه خود می‌توانید یکی از آن‌ها را انتخاب کنید. فقط فراموش نکنید که کیفیت را فدای قیمت پایین نکنید، چون زودپزهای ارزان قیمت متأسفانه استانداردهای دقیقی در طراحی ندارند و ممکن است درب آن‌ها به خوبی محکم نشود.

...

هولدینگ بازرگانی بلوط