سرخ

سرخ کن پارس خزر مدل FR-2012

سرخ کن پارس خزر مدل FR-2012

٩٢٥,٠٠٠ تومان

سرخ کن فیلیپس سری Avance Collection مدل HD9240 XL

سرخ کن فیلیپس سری Avance Collection مدل HD9240 XL

٤,٨٩٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن فیلیپس سری Viva Collection مدل HD9220

سرخ کن فیلیپس سری Viva Collection مدل HD9220

٣,٥٠٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن فیلیپس سری Viva Collection مدل HD9238

سرخ کن فیلیپس سری Viva Collection مدل HD9238

٤,٨٠٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن ناسا الکتریک مدل NS-304

سرخ کن ناسا الکتریک مدل NS-304

١,٠٩٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن فریتولوزا مدل ترموزتا

سرخ کن فریتولوزا مدل ترموزتا

٨٧٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن بلانزو مدل BDF-2300

سرخ کن بلانزو مدل BDF-2300

٩٠٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن سنکور مدل SFR 5320WH

سرخ کن سنکور مدل SFR 5320WH

١,٩٩٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن سنکور مدل SFR 3220WH

سرخ کن سنکور مدل SFR 3220WH

١,١٠٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن مدل s110

سرخ کن مدل s110

٨٩٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن  بیترون مدل BSK-2600

سرخ کن بیترون مدل BSK-2600

٧٤٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن ناسا الکتریک مدل NS-305

سرخ کن ناسا الکتریک مدل NS-305

١,١٠٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن یوروتاپ مدل SE-220

سرخ کن یوروتاپ مدل SE-220

٨٩٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن دسینی 1600 وات Dessini DF-333

سرخ کن دسینی 1600 وات Dessini DF-333

٩٢٤,٠٠٠ تومان

سرخ کن دسینی 2000 وات Dessini 600 Frying

سرخ کن دسینی 2000 وات Dessini 600 Frying

١,٧٦٠,١٠٠ تومان

سرخ کن 1.5 لیتری دلمونتی DL-630 Delmonti Deep Fryer

سرخ کن 1.5 لیتری دلمونتی DL-630 Delmonti Deep Fryer

١,٧٣٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن رژیمی دلمونتی 1400 وات DL-615 Delmonti Air Fryer

سرخ کن رژیمی دلمونتی 1400 وات DL-615 Delmonti Air Fryer

٢,١١٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن بدون روغن فیلیپس PHILIPS AIRFRYER HD9216

سرخ کن بدون روغن فیلیپس PHILIPS AIRFRYER HD9216

٣,٣١٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن فیلیپس بدون روغن 1400 وات HD9238 Philips Airfryer

سرخ کن فیلیپس بدون روغن 1400 وات HD9238 Philips Airfryer

٥,٥٥٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن بدون روغن فیلیپس 1425 وات HD9217 Philips Airfryer

سرخ کن بدون روغن فیلیپس 1425 وات HD9217 Philips Airfryer

٢,٠٣٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن بدون روغن سنکور 2.6 لیتر Sencor SFR 3220WH Vita Fryer

سرخ کن بدون روغن سنکور 2.6 لیتر Sencor SFR 3220WH Vita Fryer

١,٩٦٩,١٠٠ تومان

سرخ کن فکر بدون روغن 1800 وات مدل FAKIR NOSSO

سرخ کن فکر بدون روغن 1800 وات مدل FAKIR NOSSO

٥,٠٩١,٠٠٠ تومان

سرخ کن بدون روغن سنکور 3 لیتر Sencor SFR 5320WH Fryer

سرخ کن بدون روغن سنکور 3 لیتر Sencor SFR 5320WH Fryer

٢,٢١٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن تفال بدون روغن Tefal FZ7500

سرخ کن تفال بدون روغن Tefal FZ7500

٣,٩٦٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن تفال بدون روغن Tefal AH9808

سرخ کن تفال بدون روغن Tefal AH9808

٤,٩٤٠,٧٠٠ تومان

سرخ کن بدون روغن سنکور 6 لیتر Sencor SFR 6100BK

سرخ کن بدون روغن سنکور 6 لیتر Sencor SFR 6100BK

٤,٢١٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن بدون روغن تفال 1.2 کیلویی Tefal EY201

سرخ کن بدون روغن تفال 1.2 کیلویی Tefal EY201

٢,٦٦٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن تفال 1350 وات مدل TEFAL FZ7600

سرخ کن تفال 1350 وات مدل TEFAL FZ7600

٤,٣٠٥,٢٠٠ تومان

سرخ کن پارس خزر 1100 وات Naget ZG10A Pars Khazar Fryer

سرخ کن پارس خزر 1100 وات Naget ZG10A Pars Khazar Fryer

٣٨٨,٠٠٠ تومان

سرخ کن تفال 1 کیلوگرمی Tefal FZ7062

سرخ کن تفال 1 کیلوگرمی Tefal FZ7062

٢,٣٠٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن معمولی پارس خزر FR2014

سرخ کن معمولی پارس خزر FR2014

٩٩٨,٠٠٠ تومان

سرخ کن معمولی میدیا MF-CN20A

سرخ کن معمولی میدیا MF-CN20A

٢,٧٣٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن دلونگی FH 1100 (Basic)

سرخ کن دلونگی FH 1100 (Basic)

٤,٠٧٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن بدون روغن تفال EY401

سرخ کن بدون روغن تفال EY401

٣,٧٨٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن بدون روغن تفال EY201

سرخ کن بدون روغن تفال EY201

٣,٠٦٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن بدون روغن فیلیپس HD9218

سرخ کن بدون روغن فیلیپس HD9218

٣,٢٦٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن پارس خزر مدل Pars Khazar FR-2014

سرخ کن پارس خزر مدل Pars Khazar FR-2014

١,٣٦٩,٠٠٠ تومان

سرخ کن بدون روغن فیلیپس HD9217

سرخ کن بدون روغن فیلیپس HD9217

٣,٧٣٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن بدون روغن میگل GAF 130

سرخ کن بدون روغن میگل GAF 130

١,٨٩٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن بدون روغن میگل GAF 131

سرخ کن بدون روغن میگل GAF 131

٢,٤٠٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن کلترونیک مدل FR3747H						sorkh-kon-clatronic

سرخ کن کلترونیک مدل FR3747H sorkh-kon-clatronic

٤,٣٤٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن دسینی مدل 600

سرخ کن دسینی مدل 600

١,٨٨٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن رژیمی رمانتیک هوم مدل AF-910

سرخ کن رژیمی رمانتیک هوم مدل AF-910

١,٦٧٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن لمسی و رژیمی دسینی مدل 700						Fry-dessini-700

سرخ کن لمسی و رژیمی دسینی مدل 700 Fry-dessini-700

٢,٢٧٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن رژیمی تمام لمسی هنریچ مدل HRF 8205						Fry Heinrichs 8205

سرخ کن رژیمی تمام لمسی هنریچ مدل HRF 8205 Fry Heinrichs 8205

٣,١٥٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن هنریچ اصل آلمان مدل HFR-8203						Fryer Heinrichs 8203

سرخ کن هنریچ اصل آلمان مدل HFR-8203 Fryer Heinrichs 8203

١,٧٥٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن رژیمی نیوال اصل مدل FRY-5115						Air Fryer Newal 5115

سرخ کن رژیمی نیوال اصل مدل FRY-5115 Air Fryer Newal 5115

٢,١٠٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن رژیمی لمسی هانوور مدل 1007						Fry Hannover 1007

سرخ کن رژیمی لمسی هانوور مدل 1007 Fry Hannover 1007

٢,٠٠٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن نیکورا ژاپن تولید شده در چین

سرخ کن نیکورا ژاپن تولید شده در چین

١,٥٠٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن فیلیپس مدل HD9260

سرخ کن فیلیپس مدل HD9260

٥,٧٠٠,٠٠٠ تومان

سرخکن رژیمی چند منظوره شرکت lnnskay آلمان

سرخکن رژیمی چند منظوره شرکت lnnskay آلمان

٤,٩٩٩,٠٠٠ تومان

سرخکن 1800وات تایمر هوشمند مودکس

سرخکن 1800وات تایمر هوشمند مودکس

٥,٤٢٠,٠٠٠ تومان

سرخپوست لنگ

سرخپوست لنگ

٧٩,٠٠٠ تومان

سرخ کن دسینی مدل 700

سرخ کن دسینی مدل 700

٢,٥٠٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن مولینکس اصل

سرخ کن مولینکس اصل

١,٢٥٠,٠٠٠ تومان

سرخکن 1800 وات تایمر هوشمند مودکس

سرخکن 1800 وات تایمر هوشمند مودکس

٥,٥٥٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل HD9200

سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل HD9200

٣,١٨٠,٠٠٠ تومان

سرخکن جدید 9کاره بدون روغن سیلورکرست آلمان

سرخکن جدید 9کاره بدون روغن سیلورکرست آلمان

٥,١٠٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن فیلیپس مدل HD9218

سرخ کن فیلیپس مدل HD9218

٣,١٦٩,٤٠٠ تومان

سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل HD 9260

سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل HD 9260

٥,٥١٢,٠٠٠ تومان

سرخ کن تفال

سرخ کن تفال

٤,٧٠٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن فیلیپس مدل HD9252

سرخ کن فیلیپس مدل HD9252

٣,٢٥٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن ناسا الکتریک NS-305

سرخ کن ناسا الکتریک NS-305

١,٥٥٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن ناسا الکتریک NS-805

سرخ کن ناسا الکتریک NS-805

١,٦٨٠,٠٠٠ تومان

سرخ و سیاه نوشته استاندال مترجم عبدالله توکل2جلدی

سرخ و سیاه نوشته استاندال مترجم عبدالله توکل2جلدی

١٣٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن فانتوم اصل

سرخ کن فانتوم اصل

٧٠٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن در حد خیلی نو

سرخ کن در حد خیلی نو

١,٦٣٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن چندکاره دلونگی مدل FH1394

سرخ کن چندکاره دلونگی مدل FH1394

٦,٤٠٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن رژیمی مایر مدل 975

سرخ کن رژیمی مایر مدل 975

٢,٠٠٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن ژاپنی پراید 2 لیتری

سرخ کن ژاپنی پراید 2 لیتری

١,١٠٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن پروفی کوک

سرخ کن پروفی کوک

٣,٧٥٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن بدون روغن دسینی dessini

سرخ کن بدون روغن دسینی dessini

٢,٢٠٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن DESSINIمدلDS_8047

سرخ کن DESSINIمدلDS_8047

١,٣٠٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل HD 9270

سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل HD 9270

٤,٨٠٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل HD 9220

سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل HD 9220

٣,٦٩٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن تفال فرانسه اصل (توضیح دارد)

سرخ کن تفال فرانسه اصل (توضیح دارد)

١,٩٩٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن فیلیپس HD9200

سرخ کن فیلیپس HD9200

٢,٧٠٠,٠٠٠ تومان

سرخ پوستان  آمریکای شمالی NORTH AMERICAN INDIANS

سرخ پوستان آمریکای شمالی NORTH AMERICAN INDIANS

٤٥٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن رژیمی مکس می آلمان مدل AF-260A-1300

سرخ کن رژیمی مکس می آلمان مدل AF-260A-1300

٢,٢٥٠,٠٠٠ تومان

سرخپوستان آمریکا

سرخپوستان آمریکا

١٠٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن مولینکس مدل Olea Plus

سرخ کن مولینکس مدل Olea Plus

١,٦٩٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن دلونگی ایتالیا

سرخ کن دلونگی ایتالیا

٥٠٠,٠٠٠ تومان

سرخپوستان امریکا ( رمان )

سرخپوستان امریکا ( رمان )

٩٩,٩٩٩ تومان

سرخ کن سانی

سرخ کن سانی

١,٦٠٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن دلونگی

سرخ کن دلونگی

٤٥٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن فیلیپس مدل HD9218/51

سرخ کن فیلیپس مدل HD9218/51

٣,٧٠٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن بدون روغن فیلیپس

سرخ کن بدون روغن فیلیپس

٥,٥٢٠,٠٠٠ تومان

سرخ و سیاه - جلد دوم - چاپ 1361

سرخ و سیاه - جلد دوم - چاپ 1361

١٦٠,٠٠٠ تومان

سرخکن فیلیپس سری Viva Collection مدل HD9220

سرخکن فیلیپس سری Viva Collection مدل HD9220

٣,٥٠٠,٠٠٠ تومان

سرخ کن فیلیپس مدل HD9200

سرخ کن فیلیپس مدل HD9200

٢,٩٥٠,٠٠٠ تومان

سرخکن سنکور

سرخکن سنکور

٤,٦١٨,٩٠٠ تومان

سرخکن بدون روغن شیائومی

سرخکن بدون روغن شیائومی

٣,٦٦٣,٠٠٠ تومان

سرخ‌کن «فیلیپس» سری ویوا مدل «HD9220» محصولی زیبا و کارآمد است. این سرخ‌کن برخلاف بسیاری از رقبایش، دارای ساختاری متفاوت است و در آن از بالا باز نمی‌شود؛ بلکه موادغذایی در سبد مخصوص قرار گرفته و به‌صورت کشویی در قسمت پایی...

هولدینگ بازرگانی بلوط