رنده

رنده برقی مولینکس مدل DJ755

رنده برقی مولینکس مدل DJ755

١,٦٦٠,٠٠٠ تومان

رنده سیر نوین فرم

رنده سیر نوین فرم

٩٥,٠٠٠ تومان

رنده برقی توسن مدل 4950EP

رنده برقی توسن مدل 4950EP

٢,١٣٠,٠٠٠ تومان

رنده والرین مدل 02-26

رنده والرین مدل 02-26

٦٦,٠٠٠ تومان

رنده دسته دار ایکیا مدل Idealisk

رنده دسته دار ایکیا مدل Idealisk

١٤٩,٩٠٠ تومان

رنده پا تریتون مدل Triangle Foot file

رنده پا تریتون مدل Triangle Foot file

٥٢,٠٠٠ تومان

رنده برقی ای اس مدل P582

رنده برقی ای اس مدل P582

٣,٩٥٠,٠٠٠ تومان

رنده میکروکات لایف هایت کد 3079

رنده میکروکات لایف هایت کد 3079

٣٣٥,٠٠٠ تومان

رنده هوم پین مدل FG9502-905

رنده هوم پین مدل FG9502-905

٢٢٠,٠٠٠ تومان

رنده وی وی د مدل HB6984CC

رنده وی وی د مدل HB6984CC

٩٢,٠٠٠ تومان

رنده بنتاتی مدل BN1802

رنده بنتاتی مدل BN1802

٢٩٥,٥٠٠ تومان

رنده و پوره کن آریته کد 261

رنده و پوره کن آریته کد 261

٩١٠,٠٠٠ تومان

رنده ام اچ بی مدل 3232

رنده ام اچ بی مدل 3232

٧٦,٠٠٠ تومان

رنده ام بی مدل 5988 بسته 4 عددی

رنده ام بی مدل 5988 بسته 4 عددی

٢١٠,٠٠٠ تومان

رنده آریا مدل دسته عروسکی 4 طرفه

رنده آریا مدل دسته عروسکی 4 طرفه

٢١,٠٠٠ تومان

رنده دستی کد 521

رنده دستی کد 521

٤٠,٠٠٠ تومان

رنده باریکو سری ورونا کد BA 8-7-1945

رنده باریکو سری ورونا کد BA 8-7-1945

٩٩,٠٠٠ تومان

رنده دستی اروین مدل SP5

رنده دستی اروین مدل SP5

١,٣٢٠,٠٠٠ تومان

رنده مشتی نجاری گروز مدل BP-605

رنده مشتی نجاری گروز مدل BP-605

٤٤٥,٠٠٠ تومان

رنده نجاری گروز مدل SP-4

رنده نجاری گروز مدل SP-4

٥٦٤,٠٠٠ تومان

رنده و سوهان پا توپوینت مدل PFF-01

رنده و سوهان پا توپوینت مدل PFF-01

٨٦,٦٧٠ تومان

رنده آرسس مدل Triple Grate

رنده آرسس مدل Triple Grate

٧٥,٠٠٠ تومان

رنده 3 کاره مدل 619

رنده 3 کاره مدل 619

٩٨,٩٠٠ تومان

رنده پرانی مدل 604

رنده پرانی مدل 604

٣١,٣٠٠ تومان

رنده آریا مدل 4100

رنده آریا مدل 4100

٢٦,٨٨٠ تومان

رنده کد 080

رنده کد 080

١٣,٩٩٠ تومان

رنده مدل RS-01

رنده مدل RS-01

٣٩,٠٠٠ تومان

رنده تکتا کد 1001919

رنده تکتا کد 1001919

٧٨,٥٠٠ تومان

رنده مدل IN-1

رنده مدل IN-1

٢٣,٠٠٠ تومان

رنده مدل HR-001

رنده مدل HR-001

١٩,٩٠٠ تومان

رنده بغل دوراهه رونیکس مدل RH-7101

رنده بغل دوراهه رونیکس مدل RH-7101

٤٠٠,٠٠٠ تومان

رنده رومیزی پروکسون کد 27044

رنده رومیزی پروکسون کد 27044

٨,٧٠٠,٠٠٠ تومان

رنده  رونیکس مدل RH-7101

رنده رونیکس مدل RH-7101

٣١٩,٠٠٠ تومان

رنده راشن کد 44321

رنده راشن کد 44321

١٨٦,٠٠٠ تومان

رنده راشن کد 44311

رنده راشن کد 44311

١٤٧,٠٠٠ تومان

رنده کد 22

رنده کد 22

١٨,٠٠٠ تومان

رنده طرح سرآشپز کد 01

رنده طرح سرآشپز کد 01

٢١,٠٠٠ تومان

رنده طرح سرآشپز کد 02

رنده طرح سرآشپز کد 02

٢٦,٠٠٠ تومان

رنده پنیر سان کوک مدل A01

رنده پنیر سان کوک مدل A01

١٢,٠٠٠ تومان

رنده مدل a124

رنده مدل a124

١٥,٠٠٠ تومان

رنده دستی  کد 1956

رنده دستی کد 1956

٩٠,٠٠٠ تومان

رنده راشن کد 44320

رنده راشن کد 44320

١٨٦,٠٠٠ تومان

رنده رومیزی کد ۲۰۴۰

رنده رومیزی کد ۲۰۴۰

٧٢,٠٠٠ تومان

رنده دستي ترامونتينا مدل RALADOR

رنده دستي ترامونتينا مدل RALADOR

٢٩٠,٠٠٠ تومان

رنده کرسپ مدل A2 کد 226

رنده کرسپ مدل A2 کد 226

٨٨,٠٠٠ تومان

رنده سیر مدل mk 05

رنده سیر مدل mk 05

٨,٨٠٠ تومان

رنده کد 9090

رنده کد 9090

٢٤,٨٠٠ تومان

رنده سیر مدل EKA-01

رنده سیر مدل EKA-01

٥,٣٠٠ تومان

رنده سیر مدل MKA 231

رنده سیر مدل MKA 231

٢,٥٠٠ تومان

رنده بارک مدل SHD-17068

رنده بارک مدل SHD-17068

٩٥,٠٠٠ تومان

رنده سیر مدل Box کد1

رنده سیر مدل Box کد1

٦٥,٠٠٠ تومان

رنده مدل R2

رنده مدل R2

١٦,٠٠٠ تومان

رنده کد5801

رنده کد5801

٧٨,٠٠٠ تومان

رنده مدل EL-98

رنده مدل EL-98

٣٥,٠٠٠ تومان

رنده لایف هایت مدل Comfort Line

رنده لایف هایت مدل Comfort Line

٢٩٠,٠٠٠ تومان

رنده برنر مدل V6

رنده برنر مدل V6

٩٢٠,٠٠٠ تومان

رنده برنر مدل روکو

رنده برنر مدل روکو

١٨٠,٨٠٠ تومان

رنده مدل Dant-99

رنده مدل Dant-99

٧٤,٠٠٠ تومان

رنده کد 002

رنده کد 002

١٢,٠٠٠ تومان

رنده نجاری اینکو مدل B12

رنده نجاری اینکو مدل B12

٣٤٨,٠٠٠ تومان

رنده بامبوم مدل Mago

رنده بامبوم مدل Mago

١١٩,٠٠٠ تومان

رنده سیر مدل ND-01

رنده سیر مدل ND-01

٩,٢٠٠ تومان

رنده ایکیا مدل 604.223.18 +IKEA 365

رنده ایکیا مدل 604.223.18 +IKEA 365

١,٨٥٠,٠٠٨ تومان

رنده دسته دار ایکیا مدل Ikea Idealisk Grater

رنده دسته دار ایکیا مدل Ikea Idealisk Grater

١,١٢٠,٠٠٨ تومان

رنده ایکیا مدل Ikea Stralande Grater

رنده ایکیا مدل Ikea Stralande Grater

١,٨١٠,٠٠٨ تومان

رنده کد 8026

رنده کد 8026

٨٣,٨٠٠ تومان

رنده کد 8024

رنده کد 8024

٧١,٩٠٠ تومان

رنده کد 8025

رنده کد 8025

٨٢,٠٠٠ تومان

رنده آشپزخانه مدل SH_444

رنده آشپزخانه مدل SH_444

٣٩,٠٠٠ تومان

رنده  مدل 1275

رنده مدل 1275

١٦,٠٠٠ تومان

رنده مدل CT-373

رنده مدل CT-373

٩٩,٢٢٠ تومان

رنده پا Croda مدل professional

رنده پا Croda مدل professional

٥٩,٠٠٠ تومان

رنده کد 0014

رنده کد 0014

١٤,٠٠٠ تومان

رنده مدل R002

رنده مدل R002

١٦,٠٩٠ تومان

رنده برقی ماکیتا مدل KP0810K

رنده برقی ماکیتا مدل KP0810K

٦,٢٥٠,٠٠٠ تومان

رنده برقی فوما Fuma Electric Slicer FU-1012

رنده برقی فوما Fuma Electric Slicer FU-1012

١,٢٨٠,٠٠٠ تومان

رنده برقی 7 کاره دلمونتی DL610 Delmonti Electric Slicer

رنده برقی 7 کاره دلمونتی DL610 Delmonti Electric Slicer

١,١٠٠,٠٠٠ تومان

رنده برقی نجاری 800 وات XCORT مدل XMB03						Xcort electric grater XMB03

رنده برقی نجاری 800 وات XCORT مدل XMB03 Xcort electric grater XMB03

١,٣٠٠,٠٠٠ تومان

رنده برقی 1250 وات ورکس مدل WX3310

رنده برقی 1250 وات ورکس مدل WX3310

١,٨٢٥,٠٠٠ تومان

رنده برقی 850 وات دیوالت مدل 82A001						Dewalt 82A001 electric grater

رنده برقی 850 وات دیوالت مدل 82A001 Dewalt 82A001 electric grater

١,٣٩٥,٠٠٠ تومان

رنده برقی 950 وات ورکس مدل WX623.1

رنده برقی 950 وات ورکس مدل WX623.1

١,٧٠٤,٥٠٠ تومان

رنده رومیزی چهار تیغه حراج فصل

رنده رومیزی چهار تیغه حراج فصل

١٥٠,٠٠٠ تومان

رنده رومیزی تکتا سه تیغ

رنده رومیزی تکتا سه تیغ

١٨٩,٠٠٠ تومان

رنده نجاری قدیمی.

رنده نجاری قدیمی.

٦٥٩,٠٠٠ تومان

رنده

رنده

٣٠,٠٠٠ تومان

رنده رومیزی قدیمی سوئدی کمیاب ای

رنده رومیزی قدیمی سوئدی کمیاب ای

٣٠٠,٠٠٠ تومان

رنده برقی سالادساز مایر

رنده برقی سالادساز مایر

١,٤٩٠,٠٠٠ تومان

رنده برقی جانسون نو و آکبند با کارتن فابریک

رنده برقی جانسون نو و آکبند با کارتن فابریک

٩٠٠,٠٠٠ تومان

رنده قدیمی نجاری

رنده قدیمی نجاری

٣٨٠,٠٠٠ تومان

رنده و گندگی رومیزی فمی ایتالیا

رنده و گندگی رومیزی فمی ایتالیا

١٠,٠٠٠,٠٠٠ تومان

رنده چوبی استنلی اصلی مدل بیلی شماره 4 انگلستان

رنده چوبی استنلی اصلی مدل بیلی شماره 4 انگلستان

٢,٢٠٠,٠٠٠ تومان

رنده چرخ گوشت دستی

رنده چرخ گوشت دستی

٢٠,٠٠٠ تومان

رنده برقی بوش اصل

رنده برقی بوش اصل

٣,٧٠٠,٠٠٠ تومان

رنده استنلی اصل اتگلیس شماره 4

رنده استنلی اصل اتگلیس شماره 4

٢,٢٠٠,٠٠٠ تومان

رنده برقی

رنده برقی

٣,٧٥٠,٠٠٠ تومان

رنده چوب طرح جدید و تیغه تیز

رنده چوب طرح جدید و تیغه تیز

١٠٠,٠٠٠ تومان

از رنده‌های دستی اروین در صنایع چوب و نجاری استفاده می‌شود. این ابزار برای صاف‌کردن، کم‌کردن ضخامت یا یکدست‌کردن سطح ناهموار چوب به کار می‌رود. رنده‌های نجاری در دو نوع چوبی و فلزی موجود هستند. اساس کار این ابزار وابس...

هولدینگ بازرگانی بلوط