سالاد

سالادساز فیلیپس سری Viva Collection مدل HR1388

سالادساز فیلیپس سری Viva Collection مدل HR1388

٢,٧٠٠,٠٠٠ تومان

سالاد ساز پارس خزر مدل Jupiter

سالاد ساز پارس خزر مدل Jupiter

٢٣٢,٠٠٠ تومان

سالاد خوری سیلویا طرح مربع با قاشق چوبی کد 277302

سالاد خوری سیلویا طرح مربع با قاشق چوبی کد 277302

٣٩٥,٠٠٠ تومان

سالاد ساز زیلان مدل ZLN0498

سالاد ساز زیلان مدل ZLN0498

١,٠٧٥,٠٠٠ تومان

سالاد ساز اژینتای مدل Approved

سالاد ساز اژینتای مدل Approved

١٠,٠٠٠ تومان

سالاد ساز ویداس مدل VIR-3730

سالاد ساز ویداس مدل VIR-3730

٨٢٠,٠٠٠ تومان

سالاد ساز کاراهوم

سالاد ساز کاراهوم

١٠,٩٠٠ تومان

سالادساز بلانزو مدل BSM-1920

سالادساز بلانزو مدل BSM-1920

٦٢٩,٠٠٠ تومان

سالاد ساز کاتر بول مدل 60 seconds

سالاد ساز کاتر بول مدل 60 seconds

١٣,٠٠٠ تومان

سالاد ساز حامی مدل SCB-60S

سالاد ساز حامی مدل SCB-60S

١٠,٥٠٠ تومان

سالاد ساز مدل 2018

سالاد ساز مدل 2018

١٢,٥٠٠ تومان

سالاد ساز دستی کد 1

سالاد ساز دستی کد 1

٨٣,٠٠٠ تومان

سالاد ساز مدل موج

سالاد ساز مدل موج

٢٠,٠٠٠ تومان

سالاد خوری بلور کاوه مدل ونیز کد 1140

سالاد خوری بلور کاوه مدل ونیز کد 1140

٢٣,٠٠٠ تومان

سالاد ساز مدل GH-S001

سالاد ساز مدل GH-S001

٩,٨٠٠ تومان

سالاد خوری بلور کاوه مدل ونیز 1140

سالاد خوری بلور کاوه مدل ونیز 1140

١٤,٣٥٠ تومان

سالاد خوری بلور کاوه مدل ونیز 1083

سالاد خوری بلور کاوه مدل ونیز 1083

١٢,٩٧٠ تومان

سالاد تازه بامیکا وزن 250 گرم

سالاد تازه بامیکا وزن 250 گرم

٥,٩٠٠ تومان

سالاد خوری ریجنت مدل CONT EMPO کد H2510111

سالاد خوری ریجنت مدل CONT EMPO کد H2510111

٨٦٨,٦٠٠ تومان

سالاد ساز کد 02

سالاد ساز کد 02

١٤,٠٠٠ تومان

سالاد خوری ریجنت مدل PRACTICA کد H2512423

سالاد خوری ریجنت مدل PRACTICA کد H2512423

٨٦٨,٦٠٠ تومان

سالاد خوری ریجنت مدل ZEN کد H2580352

سالاد خوری ریجنت مدل ZEN کد H2580352

١,٥٣٢,٧٠٠ تومان

سالادساز سافلون مدل FSM-110

سالادساز سافلون مدل FSM-110

٤٣٠,٠٠٠ تومان

سالاد خوری ریجنت مدل TOP LINE SS  کد H2513313

سالاد خوری ریجنت مدل TOP LINE SS کد H2513313

١,٢٤٦,٧٠٠ تومان

سالاد خوری ریجنت مدل PERLE DARK کد H2509707

سالاد خوری ریجنت مدل PERLE DARK کد H2509707

١,١٧٥,٢٠٠ تومان

سالاد خوری ریجنت مدل ROYAL SS کد H2512897

سالاد خوری ریجنت مدل ROYAL SS کد H2512897

١,٥٠٠,٠٠٠ تومان

سالاد خوری ریجنت مدل O2 GOLD کد H2513320

سالاد خوری ریجنت مدل O2 GOLD کد H2513320

١,٧٩٨,٤٠٠ تومان

سالاد خوری ریجنت مدل O2 SS کد H2513336

سالاد خوری ریجنت مدل O2 SS کد H2513336

١,٧٤٧,٣٠٠ تومان

سالادساز کد 2211

سالادساز کد 2211

١١,٠٠٠ تومان

سالاد ساز کد 01 بسته 2 عددی

سالاد ساز کد 01 بسته 2 عددی

٢٥,٠٠٠ تومان

سالاد خوری مکس ول اند ویلیامز کد 55

سالاد خوری مکس ول اند ویلیامز کد 55

٢٠٣,٤٢٠ تومان

سالاد الویه مرغ فارسی وزن 900 گرم

سالاد الویه مرغ فارسی وزن 900 گرم

٣٦,٥٠٠ تومان

سالاد الویه مرغ فارسی وزن 250 گرم

سالاد الویه مرغ فارسی وزن 250 گرم

٩,٨٠٠ تومان

سالاد الویه کالباس فارسی 250 گرم

سالاد الویه کالباس فارسی 250 گرم

٩,٨٠٠ تومان

سالادخورى مدل اسپارو به همراه نمكدان

سالادخورى مدل اسپارو به همراه نمكدان

٨٨,٠٠٠ تومان

سالاد ساز کد 1966007

سالاد ساز کد 1966007

١٦,١٠٠ تومان

سالاد خوری کد 1350

سالاد خوری کد 1350

١٨٠,٠٠٠ تومان

سالاد خوری چینی زرین ایران مدل پرشیا کد 110625

سالاد خوری چینی زرین ایران مدل پرشیا کد 110625

٥٤,٨٥٠ تومان

سالاد خوری سلینا کد 350

سالاد خوری سلینا کد 350

٢٠١,٩٠٠ تومان

سالاد ساز هانوور مدل 1536

سالاد ساز هانوور مدل 1536

٦٥٠,٠٠٠ تومان

سالاد خوری مدل A231

سالاد خوری مدل A231

٢١٥,٩٠٠ تومان

سالاد خوری کد 9501

سالاد خوری کد 9501

٢٤٧,٠٠٠ تومان

سالاد خوری کد 4112-3

سالاد خوری کد 4112-3

٥٣٨,٥٠٠ تومان

سالاد خوری کد 4161-2

سالاد خوری کد 4161-2

٣٨٩,٥٠٠ تومان

سالاد ساز دسینی 800 وات Dessini 8008 Salad Maker

سالاد ساز دسینی 800 وات Dessini 8008 Salad Maker

١,٠٥٠,٠٠٠ تومان

سالاد الویه

سالاد الویه

٦٥,٠٠٠ تومان

سالاد ماکارونی قالبی

سالاد ماکارونی قالبی

٤٨,٠٠٠ تومان

سالاد فیله مرغ

سالاد فیله مرغ

١٤,٠٠٠ تومان

سالاد خوری

سالاد خوری

١٢٠,٠٠٠ تومان

سالادالویه

سالادالویه

٧,٥٠٠ تومان

سالادساز

سالادساز

١٣٠,٠٠٠ تومان

سالاد میوه میوا

سالاد میوه میوا

١٠,٥٠٠ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل

٣,٧٠٠ تومان

سالاد ماکارانی خانگی

سالاد ماکارانی خانگی

٣٨,٠٠٠ تومان

سالاد الویه یک کیلویی

سالاد الویه یک کیلویی

١٠٠,٠٠٠ تومان

سالادفصل قمرپز گوجه فرنگی

سالادفصل قمرپز گوجه فرنگی

١٤,٠٠٠ تومان

سالادفصل

سالادفصل

١٨,٠٠٠ تومان

سالاد ساز مایر

سالاد ساز مایر

١,٤٦٦,٣٠٠ تومان

سالاد ساز یورولوکس 4403

سالاد ساز یورولوکس 4403

١,٠٨٠,٠٠٠ تومان

سالاد جوجه عقاب -چاپ I

سالاد جوجه عقاب -چاپ I

٤٠,٠٠٠ تومان

سالادساز برقی 5تیغه سیلورکرست

سالادساز برقی 5تیغه سیلورکرست

٢,٣٨٠,٠٠٠ تومان

سالاد برنت 20 عددی

سالاد برنت 20 عددی

٧,٣٠٠ تومان

سالاد ساز و بستنی ساز سنکور( محصول جدید سنکور)

سالاد ساز و بستنی ساز سنکور( محصول جدید سنکور)

٣,١٨٨,٩٠٠ تومان

سالادساز و بستنی ساز سنکور (محصول جدید)

سالادساز و بستنی ساز سنکور (محصول جدید)

٢,٩٤٠,٠٠٠ تومان

سالادخوری ژاپنی اصل

سالادخوری ژاپنی اصل

١٥٠,٠٠٠ تومان

سالاد ساز فیلیپس

سالاد ساز فیلیپس

٢,٣١٩,٠٠٠ تومان

سالاد ساز برقی 5تیغه سیلورکرست

سالاد ساز برقی 5تیغه سیلورکرست

٢,١٠٠,٠٠٠ تومان

سالاد ساز سون استار

سالاد ساز سون استار

١,٤٩٠,٠٠٠ تومان

سالاد ساز یورولوکس

سالاد ساز یورولوکس

١,٣١٩,٨٩٠ تومان

سالاد خوری لومینارک فرانسه

سالاد خوری لومینارک فرانسه

٦٠,٠٠٠ تومان

سالاد ساز مولینکس DJ75

سالاد ساز مولینکس DJ75

٣,٨٤٥,٠٠٠ تومان

سالاد خوری بلور کاوه

سالاد خوری بلور کاوه

بدون قیمت

سالاد خوری چوب سرامیک مدل 11816

سالاد خوری چوب سرامیک مدل 11816

بدون قیمت

سالاد خوری مدل A028

سالاد خوری مدل A028

بدون قیمت

سالاد خوری مدل 5337

سالاد خوری مدل 5337

بدون قیمت

سالاد خوری دیانا مدل MPYT کد DLT382-B1106

سالاد خوری دیانا مدل MPYT کد DLT382-B1106

بدون قیمت

سالاد سلری فودینو مقدار 500 گرم

سالاد سلری فودینو مقدار 500 گرم

بدون قیمت

سالاد خوری کد KKS1

سالاد خوری کد KKS1

بدون قیمت

سالادخوری آماهوم مدل SQ25

سالادخوری آماهوم مدل SQ25

بدون قیمت

سالاد خوری دالتون مدل 1040L

سالاد خوری دالتون مدل 1040L

بدون قیمت

سالاد ماکارانی فرمی

سالاد ماکارانی فرمی

بدون قیمت

سالاد الویه خانگی مامان

سالاد الویه خانگی مامان

بدون قیمت

سالاد الویه تازه و سالم مامانی پز

سالاد الویه تازه و سالم مامانی پز

بدون قیمت

سالاد الویه بادیزاین های مختلف

سالاد الویه بادیزاین های مختلف

بدون قیمت

سالاد الویه مرغ

سالاد الویه مرغ

بدون قیمت

سالاد مخصوص مشهدی

سالاد مخصوص مشهدی

بدون قیمت

سالاد روسی

سالاد روسی

بدون قیمت

سالادخوری سرامیکی میبدی،طرح مرغی و خورشیدی

سالادخوری سرامیکی میبدی،طرح مرغی و خورشیدی

بدون قیمت

سالاد زیتون یونانی - 1 کیلویی

سالاد زیتون یونانی - 1 کیلویی

بدون قیمت

سالاد لبنانی دلفین(1000گرمی)،ترشی زیتون
زیتون پرورده لبنانی

سالاد لبنانی دلفین(1000گرمی)،ترشی زیتون زیتون پرورده لبنانی

بدون قیمت

سالاد ماکارونی(2کیلویی)

سالاد ماکارونی(2کیلویی)

بدون قیمت

سالاد اولویه

سالاد اولویه

بدون قیمت

سالاد از مواد غذایی است که به‌عنوان پیش غذا و گاها غذا استفاده می‌شود. محبوبیت این غذا با ترند شدن رژیم‌های غذایی بیش‌ازپیش شده است. اگر به تهیه سالاد علاقه دارید اما زمان کافی برای آن را ندارید می‌توانید از سالاد ساز ا...

هولدینگ بازرگانی بلوط