کیسه

کیسه جاروبرقی بوش مدل BBZ41FP

کیسه جاروبرقی بوش مدل BBZ41FP

٣١,٥٠٠ تومان

کیسه آب گرم ایزی لایف مدل Classic

کیسه آب گرم ایزی لایف مدل Classic

٧٤,٠٠٠ تومان

کیسه جاروبرقی مدل 6200 مناسب برای جاروبرقی ال جی  بسته 5 عددی

کیسه جاروبرقی مدل 6200 مناسب برای جاروبرقی ال جی بسته 5 عددی

٣٦,٨٦٠ تومان

کیسه زیپ دار طوفان کد TPK-28 بسته 15 عددی

کیسه زیپ دار طوفان کد TPK-28 بسته 15 عددی

١١,٥٠٠ تومان

کیسه زباله خودرو مدل KL-015

کیسه زباله خودرو مدل KL-015

٨,٨٠٠ تومان

کیسه آب گرم برقی کیی مدل RZ-2

کیسه آب گرم برقی کیی مدل RZ-2

٧٥,٠٠٠ تومان

کیسه آب گرم برقی کیی مدل RZ-3

کیسه آب گرم برقی کیی مدل RZ-3

٧٥,٠٠٠ تومان

کیسه آب گرم برقی کیی مدل RZ-4

کیسه آب گرم برقی کیی مدل RZ-4

٧٥,٠٠٠ تومان

کیسه آب گرم برقی کیی مدل RZ-5

کیسه آب گرم برقی کیی مدل RZ-5

٥٨,٠٠٠ تومان

کیسه آب گرم برقی کیی مدل RZ-6

کیسه آب گرم برقی کیی مدل RZ-6

٧٨,٠٠٠ تومان

کیسه جاروبرقی کاغذی مناسب برای جاروبرقی صنام سامسونگ  بسته 5 عددی

کیسه جاروبرقی کاغذی مناسب برای جاروبرقی صنام سامسونگ بسته 5 عددی

٣٠,٠٠٠ تومان

کیسه خواب کمپ مدل لایت پیک

کیسه خواب کمپ مدل لایت پیک

٤٨٠,٠٠٠ تومان

کیسه دائمی مناسب جاروبرقی آاگ p3,p5 و فیلیپس و الکترولوکس

کیسه دائمی مناسب جاروبرقی آاگ p3,p5 و فیلیپس و الکترولوکس

١١,٠٠٠ تومان

کیسه سنتی حمام مدل z-01

کیسه سنتی حمام مدل z-01

٣,٨٨٠ تومان

کیسه جاروبرقی مناسب برای جاروبرقی  الکترولوکس و آاگ بسته 5 عددی

کیسه جاروبرقی مناسب برای جاروبرقی الکترولوکس و آاگ بسته 5 عددی

٢٢,٠٠٠ تومان

کیسه سنتی حمام مدل k-112

کیسه سنتی حمام مدل k-112

٣,٧٠٠ تومان

کیسه زیپ دار سایز 15*10 بسته 100 عددی

کیسه زیپ دار سایز 15*10 بسته 100 عددی

١٣,٩٨٠ تومان

کیسه خواب پکینیو مدل 700n

کیسه خواب پکینیو مدل 700n

١,٠٣٠,٠٠٠ تومان

کیسه آب گرم طرح گل دار

کیسه آب گرم طرح گل دار

٧٢,٠٠٠ تومان

کیسه خواب مدل KANTAL

کیسه خواب مدل KANTAL

٣٣٠,٠٠٠ تومان

کیسه خواب لافوما مدل Yukon 0 Degree

کیسه خواب لافوما مدل Yukon 0 Degree

١,٢٩٠,٠٠٠ تومان

کیسه خواب لافوما مدل Yukon 5 Degree LD

کیسه خواب لافوما مدل Yukon 5 Degree LD

٨٣٠,٠٠٠ تومان

کیسه آب گرم برقی مدل  Hot Water Bag کد 10

کیسه آب گرم برقی مدل Hot Water Bag کد 10

٧٥,٠٠٠ تومان

کیسه یخ کد L02

کیسه یخ کد L02

٥٥,٠٠٠ تومان

کیسه آب گرم کودک مدل Bear

کیسه آب گرم کودک مدل Bear

٣٠,٠٠٠ تومان

کیسه نان طرح توت فرنگی

کیسه نان طرح توت فرنگی

٤٠,٠٠٠ تومان

کیسه دائمی جاروبرقی مدل BBZ10TFG

کیسه دائمی جاروبرقی مدل BBZ10TFG

٦٠,٠٠٠ تومان

کیسه زباله خودرو پاییز مدل KZ102

کیسه زباله خودرو پاییز مدل KZ102

١٢,٠٠٠ تومان

کیسه زباله دقیق پلاستیک کهن کد 760025 سایز کوچک

کیسه زباله دقیق پلاستیک کهن کد 760025 سایز کوچک

٢٣,٥٠٠ تومان

کیسه خواب نیچرهایک مدل ML150 Mummy

کیسه خواب نیچرهایک مدل ML150 Mummy

١,٣٢٠,٠٠٠ تومان

کیسه خواب نیچرهایک مدل Cloak

کیسه خواب نیچرهایک مدل Cloak

١,٧٩٠,٠٠٠ تومان

کیسه آب گرم برقی KEYI مدل 123

کیسه آب گرم برقی KEYI مدل 123

٥٢,٩٥٠ تومان

کیسه آب گرم برقی KEYI مدل 124

کیسه آب گرم برقی KEYI مدل 124

٧٤,٠٠٠ تومان

کیسه زباله خودرو مدل CT103

کیسه زباله خودرو مدل CT103

٨,٩٠٠ تومان

کیسه زباله خودرو مدل MT22

کیسه زباله خودرو مدل MT22

١٢,٤٠٠ تومان

کیسه زباله شادمان مدل SHDM-M2 مجموعه 2 عددی

کیسه زباله شادمان مدل SHDM-M2 مجموعه 2 عددی

٢١,٠٠٠ تومان

کیسه زباله شادمان مدل SHDM-L1 رول 30 عددی

کیسه زباله شادمان مدل SHDM-L1 رول 30 عددی

١١,٠٠٠ تومان

کیسه حمام مدل B01

کیسه حمام مدل B01

٣,٣٣٠ تومان

کیسه نان کد 546

کیسه نان کد 546

١٩,٨٠٠ تومان

کیسه زیپ دار مدل S5-80 مجموعه 80 عددی

کیسه زیپ دار مدل S5-80 مجموعه 80 عددی

١٢,٧٠٠ تومان

کیسه خواب کد 1013

کیسه خواب کد 1013

٣٨٥,٠٠٠ تومان

کیسه سبزی مدل نیلوفر کد 13 m

کیسه سبزی مدل نیلوفر کد 13 m

١٨,٠٠٠ تومان

کیسه نان طرح غنچه کد 11 m

کیسه نان طرح غنچه کد 11 m

٢٦,٠٠٠ تومان

کیسه زباله پایدار مدل PY-1000 رول 55 عددی

کیسه زباله پایدار مدل PY-1000 رول 55 عددی

٣١,٠٠٠ تومان

کیسه زباله تیک پلاس مدل BAG BLACK بسته 2 عددی

کیسه زباله تیک پلاس مدل BAG BLACK بسته 2 عددی

٢٤,٠٠٠ تومان

کیسه زباله پایدار مدل 5580 بسته 3 عددی

کیسه زباله پایدار مدل 5580 بسته 3 عددی

٤٣,٠٠٠ تومان

کیسه آب گرم مدلsam18

کیسه آب گرم مدلsam18

٢٦,٠٠٠ تومان

کیسه جاروبرقی توتک مدل 11005 بسته 4 عددی مناسب برای جاروبرقی دیاموند و پاسا

کیسه جاروبرقی توتک مدل 11005 بسته 4 عددی مناسب برای جاروبرقی دیاموند و پاسا

٣٢,٥٠٠ تومان

کیسه نان و سبزی خانه زیبا کد G602

کیسه نان و سبزی خانه زیبا کد G602

٤٢,٠٠٠ تومان

کیسه نان و سبزی خانه زیبا کد G704 مجموعه 2 عددی

کیسه نان و سبزی خانه زیبا کد G704 مجموعه 2 عددی

٥٤,٠٠٠ تومان

کیسه نان و سبزی خانه زیبا کد P602

کیسه نان و سبزی خانه زیبا کد P602

٤٢,٠٠٠ تومان

کیسه آب سرد مدل LIMO23

کیسه آب سرد مدل LIMO23

٤٧,٩٠٠ تومان

کیسه بلغاری کراس فیت مدل 1203 وزن 20 کیلوگرم

کیسه بلغاری کراس فیت مدل 1203 وزن 20 کیلوگرم

١,٠٠٠,٠٠٠ تومان

کیسه ابزار سفری مدل b2

کیسه ابزار سفری مدل b2

٢٢٠,٠٠٠ تومان

کیسه فریزر کوالا کد 865 بسته 120 عددی

کیسه فریزر کوالا کد 865 بسته 120 عددی

١٨,٠٠٠ تومان

کیسه خواب نوزادی - ارکسترا

کیسه خواب نوزادی - ارکسترا

٩٩,٠٠٠ تومان

کیسه آب گرم مدل Kb21

کیسه آب گرم مدل Kb21

١٧,٨٠٠ تومان

کیسه وکیوم کد 6080

کیسه وکیوم کد 6080

٢٨,٠٠٠ تومان

کیسه خواب ردکمپ مدل G300

کیسه خواب ردکمپ مدل G300

٣٢٦,٩٠٠ تومان

کیسه زباله تاپسیس  مدل PND015 بسته 15 عددی

کیسه زباله تاپسیس مدل PND015 بسته 15 عددی

١٠,٨٠٠ تومان

کیسه فریزر پرناک مدل P1 بسته 100 عددی

کیسه فریزر پرناک مدل P1 بسته 100 عددی

٣,٨٠٠ تومان

کیسه آب گرم مدل 6601

کیسه آب گرم مدل 6601

١١٠,٠٠٠ تومان

کیسه آب‌گرم ون‌نوآن مدل 01

کیسه آب‌گرم ون‌نوآن مدل 01

٩٥,٠٠٠ تومان

کیسه آب گرم کودک مدل FA 88

کیسه آب گرم کودک مدل FA 88

٣٨,٠٠٠ تومان

کیسه آتاشه مدل KSCM15_10 بسته 100عددی

کیسه آتاشه مدل KSCM15_10 بسته 100عددی

٤,٨٠٠ تومان

کیسه خواب کنتال مدل kangaroo

کیسه خواب کنتال مدل kangaroo

٣٧٠,٠٠٠ تومان

کیسه جاروبرقی و فیلتر بوش Type p Bosch Dust Bag

کیسه جاروبرقی و فیلتر بوش Type p Bosch Dust Bag

٦١,٠٠٠ تومان

کیسه ادرار

کیسه ادرار

١,٤٥٠ تومان

کیسه آب گرم فشی مدل ۶۴۲۰

کیسه آب گرم فشی مدل ۶۴۲۰

١٢٠,٠٠٠ تومان

کیسه آب گرم فونجی با روکش مخمل

کیسه آب گرم فونجی با روکش مخمل

٩٩,٦٠٠ تومان

کیسه فریزر رولی پیلگون مدل توپی حجم 500 عدد

کیسه فریزر رولی پیلگون مدل توپی حجم 500 عدد

١٢٠,٠٠٠ تومان

کیسه فریزر رولی پیلگون مدل توپی حجم 200 عدد

کیسه فریزر رولی پیلگون مدل توپی حجم 200 عدد

٢٢,٠٠٠ تومان

کیسه شن سایز بزرگ Sand bag larg

کیسه شن سایز بزرگ Sand bag larg

٣٠٠,٠٠٠ تومان

کیسه بوکس ایرانی اسلامی

کیسه بوکس ایرانی اسلامی

٨٥,٠٠٠ تومان

کیسه های جادویی گل گلی

کیسه های جادویی گل گلی

١٢,٠٠٠ تومان

کیسه جادویی گل‌گلی پک 20عددی

کیسه جادویی گل‌گلی پک 20عددی

٢٥٠,٠٠٠ تومان

کیسه خرید نان 100

کیسه خرید نان 100

٢٠,٠٠٠ تومان

کیسه ترمه

کیسه ترمه

٢٥,٥٠٠ تومان

کیسه یکبارمصرف جاروبرقی سوزوکی 4عددی اورجینال

کیسه یکبارمصرف جاروبرقی سوزوکی 4عددی اورجینال

٩٨,٠٠٠ تومان

کیسه فریزر تجزیه پذیر

کیسه فریزر تجزیه پذیر

٢٧,٥٠٠ تومان

کیسه جاروبرقی پاناسونیک

کیسه جاروبرقی پاناسونیک

٥٩,٢٩٠ تومان

کیسه مناسب جاروبرقی فیلیپس الکترولوکس و آاگ

کیسه مناسب جاروبرقی فیلیپس الکترولوکس و آاگ

٥٧,٢٠٠ تومان

کیسه آب گرم کاور دار یونیک unique

کیسه آب گرم کاور دار یونیک unique

١٠٨,٠٠٠ تومان

کیسه پارچه ای جاروبرقی دسینی

کیسه پارچه ای جاروبرقی دسینی

٩٨,٠٠٠ تومان

کیسه یکبارمصرف میکروفیلتری جاروبرقی دسینی

کیسه یکبارمصرف میکروفیلتری جاروبرقی دسینی

١١٠,٠٠٠ تومان

کیسه پارچه ای جاروبرقی اربیت

کیسه پارچه ای جاروبرقی اربیت

٩٨,٠٠٠ تومان

کیسه یکبارمصرف میکروفیلتری جاروبرقی اربیت

کیسه یکبارمصرف میکروفیلتری جاروبرقی اربیت

١١٠,٠٠٠ تومان

کیسه پارچه ای جاروبرقی پاکشوما درجه یک

کیسه پارچه ای جاروبرقی پاکشوما درجه یک

٩٨,٠٠٠ تومان

کیسه پارچه ای جاروبرقی بوش 9050 درجه یک

کیسه پارچه ای جاروبرقی بوش 9050 درجه یک

٩٨,٠٠٠ تومان

کیسه پارچه ای جاروبرقی الکترولوکس

کیسه پارچه ای جاروبرقی الکترولوکس

٩٨,٠٠٠ تومان

کیسه یکبارمصرف میکروفیلتری جاروبرقی ال جی 6200

کیسه یکبارمصرف میکروفیلتری جاروبرقی ال جی 6200

١١٨,٠٠٠ تومان

کیسه داعمی صنام-سامسونگ (نانو اورجینال)

کیسه داعمی صنام-سامسونگ (نانو اورجینال)

٥٠,٨٢٦ تومان

کیسه یکبارمصرف میکروفیلتری جاروبرقی بوش اورجینال

کیسه یکبارمصرف میکروفیلتری جاروبرقی بوش اورجینال

١٢٨,٠٠٠ تومان

کیسه یکبارمصرف میکروفیلتری جاروبرقی پاکشوما

کیسه یکبارمصرف میکروفیلتری جاروبرقی پاکشوما

١١٨,٠٠٠ تومان

کیسه یکبارمصرف میکروفیلتری جاروبرقی الکترولوکس

کیسه یکبارمصرف میکروفیلتری جاروبرقی الکترولوکس

١٢٨,٠٠٠ تومان

کیسه یکبارمصرف میکروفیلتری جاروبرقی بکو

کیسه یکبارمصرف میکروفیلتری جاروبرقی بکو

١١٨,٠٠٠ تومان

کیسه خواب

کیسه خواب

٥٠٠,٠٠٠ تومان

کیسه وکیوم 3 عددی بزرگ

کیسه وکیوم 3 عددی بزرگ

٢٣٠,٠٠٠ تومان

مشخصات و عملکرد: کیسه ادرار مخصوص افرارد بزرگسال و کودکان وسیله ای برای جمع آوری یا نمونه گیری ادرار میباشد که به وسیله لوله مخصوص به بخش جمع کننده ادرار متصل میشود. کیسه ادرار بزرگسالان در حجم 2000cc تولید میگردد که دارای ش...

هولدینگ بازرگانی بلوط