سوزن

سوزن کش دلی کد 0232

سوزن کش دلی کد 0232

٢٦,٠٠٠ تومان

سوزن قلم انسولین پیک سلوشن 6 میلی متر بسته 100 عددی

سوزن قلم انسولین پیک سلوشن 6 میلی متر بسته 100 عددی

٨٠,٠٠٠ تومان

سوزن قلم انسولین پیک سلوشن 5 میلی متر بسته 100 عددی

سوزن قلم انسولین پیک سلوشن 5 میلی متر بسته 100 عددی

٦٥,٠٠٠ تومان

سوزن کلیک قلم انسولین ایپسومد 8 میلیمتر 100 عددی

سوزن کلیک قلم انسولین ایپسومد 8 میلیمتر 100 عددی

٦٥,٠٠٠ تومان

سوزن منگنه واشین سایز 24/6 - 10 بسته 1000 عددی

سوزن منگنه واشین سایز 24/6 - 10 بسته 1000 عددی

٨٥,٠٠٠ تومان

سوزن دوزی بلوچ مدل گل پر

سوزن دوزی بلوچ مدل گل پر

٢٩,٠٠٠ تومان

سوزن کش DL مدل 1202

سوزن کش DL مدل 1202

٢٥,٠٠٠ تومان

سوزن منگنه کی دبلیو تریو سایز 24/6 - 10 بسته 1000عددی

سوزن منگنه کی دبلیو تریو سایز 24/6 - 10 بسته 1000عددی

٥٥,٠٠٠ تومان

سوزن منگنه کی دبلیو تریو سایز 24/6 - بسته 5000 عددی

سوزن منگنه کی دبلیو تریو سایز 24/6 - بسته 5000 عددی

٢٩,٠٠٠ تومان

سوزن منگنه کی دبلیو تریو سایز 24/6 - 20 بسته 1000عددی

سوزن منگنه کی دبلیو تریو سایز 24/6 - 20 بسته 1000عددی

١١٠,٠٠٠ تومان

سوزن منگنه حلقه ای لوپ مدل R24/8 بسته 2000 عددی

سوزن منگنه حلقه ای لوپ مدل R24/8 بسته 2000 عددی

٢٩٣,٠٠٠ تومان

سوزن منگنه حلقه ای لوپ اسکربا مدل R24/6 بسته 2000 عددی

سوزن منگنه حلقه ای لوپ اسکربا مدل R24/6 بسته 2000 عددی

٢٤٤,٠٠٠ تومان

سوزن منگنه اونر سایز 24/6 بسته 10 عددی

سوزن منگنه اونر سایز 24/6 بسته 10 عددی

٧٢,٠٠٠ تومان

سوزن منگنه واشین سایز 24/6 بسته  10000 عددی

سوزن منگنه واشین سایز 24/6 بسته 10000 عددی

٧٧,٠٠٠ تومان

سوزن ته گرد crown مدل meikodo

سوزن ته گرد crown مدل meikodo

٩,٠٩٠ تومان

سوزن ته گرد دلی کد 0023 بسته 50 گرمی

سوزن ته گرد دلی کد 0023 بسته 50 گرمی

١٣,٩٠٠ تومان

سوزن منگنه دلی کد 0010 بسته 10 عددی

سوزن منگنه دلی کد 0010 بسته 10 عددی

٤٩,٠٠٠ تومان

سوزن منگنه دلی کد 0012 بسته 3 عددی

سوزن منگنه دلی کد 0012 بسته 3 عددی

٤٥,٠٠٠ تومان

سوزن منگنه دلی کد 0010 بسته 3 عددی

سوزن منگنه دلی کد 0010 بسته 3 عددی

١٠,٢٦٠ تومان

سوزن منگنه سی بی اس مدل 23/10 JM بسته 1000 عددی

سوزن منگنه سی بی اس مدل 23/10 JM بسته 1000 عددی

١٣,٠٠٠ تومان

سوزن منگنه سی بی اس مدل 23/19 JM بسته 1000 عددی

سوزن منگنه سی بی اس مدل 23/19 JM بسته 1000 عددی

١٩,٥٠٠ تومان

سوزن منگنه رمکس سایز 24/6 بسته 2000 عددی

سوزن منگنه رمکس سایز 24/6 بسته 2000 عددی

٢٠,٠٠٠ تومان

سوزن منگنه کانکس سایز 24/8 بسته 3000 عددی

سوزن منگنه کانکس سایز 24/8 بسته 3000 عددی

٣٢,٠٠٠ تومان

سوزن منگنه مپد کد 324405 سایز 24/6  بسته 1000 عددی

سوزن منگنه مپد کد 324405 سایز 24/6 بسته 1000 عددی

٨,٢٤٠ تومان

سوزن خیاطی نیدلس  مدل nam بسته 12 عددی

سوزن خیاطی نیدلس مدل nam بسته 12 عددی

٧,٨٧٠ تومان

سوزن ته گرد تویینز بسته 50 گرمی

سوزن ته گرد تویینز بسته 50 گرمی

١٠,٠٠٠ تومان

سوزن منگنه واشین مدل 24-6 بسته 3 عددی

سوزن منگنه واشین مدل 24-6 بسته 3 عددی

٢١,٧٠٠ تومان

سوزن منگنه پارسی کار مدل JM1210S بسته 20 عددی

سوزن منگنه پارسی کار مدل JM1210S بسته 20 عددی

٥١,٠٠٠ تومان

سوزن کش کد S-5066

سوزن کش کد S-5066

٦,١٨٠ تومان

سوزن خیاطی مدل 300B7 بسته 8 عددی ژاپن

سوزن خیاطی مدل 300B7 بسته 8 عددی ژاپن

٨,٠٠٠ تومان

سوزن منگنه کانگرو کد 66 بسته 20 عددی

سوزن منگنه کانگرو کد 66 بسته 20 عددی

٩٠,٠٠٠ تومان

سوزن منگنه دلی مدل 0017 بسته 1000 عددی

سوزن منگنه دلی مدل 0017 بسته 1000 عددی

١٤,١٠٠ تومان

سوزن خیاطی کد 343 مجموعه 30 عددی به همراه سوزن نخ کن

سوزن خیاطی کد 343 مجموعه 30 عددی به همراه سوزن نخ کن

٨,٩٠٠ تومان

سوزن منگنه مکس سایز 24/6 بسته 20 عددی

سوزن منگنه مکس سایز 24/6 بسته 20 عددی

١١٩,٠٠٠ تومان

سوزن انژکتور دیناپارت مدل Continental مناسب برای پراید و تیبا

سوزن انژکتور دیناپارت مدل Continental مناسب برای پراید و تیبا

٢٠٤,٠٠٠ تومان

سوزن انژکتور کد 16600 مناسب برای ماکسیما

سوزن انژکتور کد 16600 مناسب برای ماکسیما

٥٧٥,٠٠٠ تومان

سوزن روسری دینا کد B047

سوزن روسری دینا کد B047

١٨,٠٠٠ تومان

سوزن روسری دینا طرح ستاره کد B052

سوزن روسری دینا طرح ستاره کد B052

١٥,٠٠٠ تومان

سوزن دوخت کاموا مدل MNبسته 5 عددی

سوزن دوخت کاموا مدل MNبسته 5 عددی

٤,٠٠٠ تومان

سوزن منگنه کانگرو کد9 سایز 24/6 بسته 20 عددی

سوزن منگنه کانگرو کد9 سایز 24/6 بسته 20 عددی

٩٦,٠٠٠ تومان

سوزن انژکتور سامفر کد 1142193 مناسب برای سمند

سوزن انژکتور سامفر کد 1142193 مناسب برای سمند

٢٢٠,٠٠٠ تومان

سوزن منگنه دلی کد 0017 سایز 23/17 بسته 1000 عددی

سوزن منگنه دلی کد 0017 سایز 23/17 بسته 1000 عددی

١٢,٠٠٠ تومان

سوزن ته گرد کرون کد 89 بسته 50 عددی

سوزن ته گرد کرون کد 89 بسته 50 عددی

٦,١٧٠ تومان

سوزن منگنه بست آلفا سایز 80.8 بسته 5000 عددی

سوزن منگنه بست آلفا سایز 80.8 بسته 5000 عددی

١٩,٨٠٠ تومان

سوزن رگال مدل 300M مجموعه 6 عددی

سوزن رگال مدل 300M مجموعه 6 عددی

٥,٨٧٠ تومان

سوزن روسری زنانه کد 23 مجموعه 6 عددی

سوزن روسری زنانه کد 23 مجموعه 6 عددی

١٢,٠٠٠ تومان

سوزن منگنه   مدل 02 سايز 10 بسته 2000 عددي

سوزن منگنه مدل 02 سايز 10 بسته 2000 عددي

٩,٨٠٠ تومان

سوزن ندلس مدل RNP-27 کد 1509 مجموعه 27 عددی بسته 2 عددی

سوزن ندلس مدل RNP-27 کد 1509 مجموعه 27 عددی بسته 2 عددی

٦,٥٠٠ تومان

سوزن روسری دینا طرح گل کد B050

سوزن روسری دینا طرح گل کد B050

١٥,٠٠٠ تومان

سوزن کش کانگرو مدل SR-45

سوزن کش کانگرو مدل SR-45

٨,٧٨٠ تومان

سوزن چرخ خیاطی وایت کرین کد SS_11 بسته 10 عددی

سوزن چرخ خیاطی وایت کرین کد SS_11 بسته 10 عددی

٥,٣٠٠ تومان

سوزن سیم کارت مدل M-04 بسته 2 عددی

سوزن سیم کارت مدل M-04 بسته 2 عددی

٧,٧٠٠ تومان

سوزن چرخ خیاطی ارگان مدل DC×1 بسته 10 عددی

سوزن چرخ خیاطی ارگان مدل DC×1 بسته 10 عددی

٧,٨٠٠ تومان

سوزن چرخ خیاطی ارگان مدل HA×1 بسته 10 عددی

سوزن چرخ خیاطی ارگان مدل HA×1 بسته 10 عددی

٤,٦٧٠ تومان

سوزن روسری کد H001

سوزن روسری کد H001

١٥,٠٠٠ تومان

سوزن کراون فاکس طرح مروارید کد 02 بسته 100 عددی

سوزن کراون فاکس طرح مروارید کد 02 بسته 100 عددی

٧,٢٥٠ تومان

سوزن تست قند خون آگاماتریکس مدل JAZZ بسته 100 عددی

سوزن تست قند خون آگاماتریکس مدل JAZZ بسته 100 عددی

٦٣,٩٠٠ تومان

سوزن روسری کد H006

سوزن روسری کد H006

١٥,٠٠٠ تومان

سوزن روسری کد H009

سوزن روسری کد H009

١٥,٠٠٠ تومان

سوزن روسری کد H011

سوزن روسری کد H011

١٥,٠٠٠ تومان

سوزن روسری کد H012

سوزن روسری کد H012

١٥,٠٠٠ تومان

سوزن روسری کد H020

سوزن روسری کد H020

١٥,٠٠٠ تومان

سوزن خیاطی کد GRR-131

سوزن خیاطی کد GRR-131

٣٨,٠٠٠ تومان

سوزن ته گرد فاکس کد 01 بسته 200 عددی

سوزن ته گرد فاکس کد 01 بسته 200 عددی

٧,٨٠٠ تومان

سوزن انژکتور رنو مدل 8200132254 مناسب برای ال 90

سوزن انژکتور رنو مدل 8200132254 مناسب برای ال 90

١٩٥,٠٠٠ تومان

سوزن تست قند خون امپرور ۱۰۰ عدد

سوزن تست قند خون امپرور ۱۰۰ عدد

١١,٨٠٠ تومان

سوزن قلم انسولین بی دی مدل Micro-Fine سایز ۴سی سی

سوزن قلم انسولین بی دی مدل Micro-Fine سایز ۴سی سی

٧٩,٠٠٠ تومان

سوزن اسپاینال گیج ۲۰ (زرد)

سوزن اسپاینال گیج ۲۰ (زرد)

٨,٥٠٠ تومان

سوزن تزریق آندوسکوپی MEDWORK

سوزن تزریق آندوسکوپی MEDWORK

٣٧٩,٥٥٨ تومان

سوزن میکروکانولا گیج 25 طول 50 میل

سوزن میکروکانولا گیج 25 طول 50 میل

٢٥,٠٠٠ تومان

سوزن طب سوزنی 60*30

سوزن طب سوزنی 60*30

٣٩٠ تومان

سوزن طب سوزنی 7*18

سوزن طب سوزنی 7*18

٤١٠ تومان

سوزن طب سوزنی  13*20

سوزن طب سوزنی 13*20

٣٩٠ تومان

سوزن طب سوزنی 15*20

سوزن طب سوزنی 15*20

٣٩٠ تومان

سوزن طب سوزنی 25*25

سوزن طب سوزنی 25*25

٤٩٠ تومان

سوزن طب سوزنی 50*30

سوزن طب سوزنی 50*30

٣٩٠ تومان

سوزن طب سوزنی 40*25

سوزن طب سوزنی 40*25

٤٩٠ تومان

سوزن طب سوزنی 40*30

سوزن طب سوزنی 40*30

٤٩٠ تومان

سوزن منگنه پارسی کار مدل JM1246s با ارتفاع 5.9 میلی متر

سوزن منگنه پارسی کار مدل JM1246s با ارتفاع 5.9 میلی متر

٨,٥٠٠ تومان

سوزن میخی نقره ای استیل 5cm بسته 35 عددی

سوزن میخی نقره ای استیل 5cm بسته 35 عددی

٥,٠٠٠ تومان

سوزن لبنانی فارهه کد 266

سوزن لبنانی فارهه کد 266

٢٤,٠٠٠ تومان

سوزندان قارچی

سوزندان قارچی

٣٠,٠٠٠ تومان

سوزن لبنانی

سوزن لبنانی

٣,٠٠٠ تومان

سوزن لبنانی اویزی  فارهه کد  278رنگ دودی ذغالی نگین دار

سوزن لبنانی اویزی فارهه کد 278رنگ دودی ذغالی نگین دار

١٨,٥٠٠ تومان

سوزن چراغهای زنبوری

سوزن چراغهای زنبوری

٧,٠٠٠ تومان

سوزن انژکتورنیسان وانت دیزل جنس فابریک(سری اول)

سوزن انژکتورنیسان وانت دیزل جنس فابریک(سری اول)

٢,٢٠٠,٠٠٠ تومان

سوزن کش پوشا نوستالژی زیبای دهه 60

سوزن کش پوشا نوستالژی زیبای دهه 60

٤٨,٠٠٠ تومان

سوزن انژکتور پراید

سوزن انژکتور پراید

١١٠,٠٠٠ تومان

سوزن انژکتور قدیم 405  (سوزن تپل)

سوزن انژکتور قدیم 405 (سوزن تپل)

٣٢٥,٠٠٠ تومان

سوزن گرام (پیکاپ گرام)

سوزن گرام (پیکاپ گرام)

٢٢٠,٠٠٠ تومان

سوزن انژکتور زیمنس

سوزن انژکتور زیمنس

٢٧٠,٠٠٠ تومان

سوزن توپ

سوزن توپ

١٨,٩٠٠ تومان

سوزن چرخ خیاطی راسته

سوزن چرخ خیاطی راسته

٧٥,٠٠٠ تومان

سوزن دستی سایز 1

سوزن دستی سایز 1

٦,٥٠٠ تومان

سوزن چرخ خیاطی صنعتی

سوزن چرخ خیاطی صنعتی

٦٠,٠٠٠ تومان

سوزن خارج کردن سیم کارت بسته 10 عددی

سوزن خارج کردن سیم کارت بسته 10 عددی

٤٠,٠٠٠ تومان

سوزن انژکتور فابریک TU5 و EF7 - کروز

سوزن انژکتور فابریک TU5 و EF7 - کروز

٤٣٠,٠٠٠ تومان

سوزن کاربراتور پراید کره ای اصلی

سوزن کاربراتور پراید کره ای اصلی

١٥٠,٠٠٠ تومان

سوزن انژکتور پراید برند اسمکو

سوزن انژکتور پراید برند اسمکو

٨٠٠,٠٠٠ تومان

سوزن تست قند خون امپرور در بسته بندی ۱۰۰ عددی مناسب دستگاه تست قند خون امپرور و سایر دستگاه‌ها است. این محصول با قرارگیری در قلم خون گیری دستگاه حفره‌ای کوچک بر روی انگشت شما ایجاد کرده تا خون مورد نیاز برای انجام تست قند...

توسعه یافته توسط بلوط