کنترلر

کنترلر آبیاری آسانه مدل MV-T1

کنترلر آبیاری آسانه مدل MV-T1

٢٩٠,٠٠٠ تومان

کنترلر شیربرقی آسانه مدل MV-01

کنترلر شیربرقی آسانه مدل MV-01

٢٤٠,٠٠٠ تومان

کنترلر هوشمند نور RGB آسانه مدل ML-01

کنترلر هوشمند نور RGB آسانه مدل ML-01

٢٣٥,٠٠٠ تومان

کنترلر رله آسانه مدل MR-01

کنترلر رله آسانه مدل MR-01

٣٢٠,٠٠٠ تومان

کنترلر هوشمند پریز آسانه مدل MR-P1

کنترلر هوشمند پریز آسانه مدل MR-P1

٢٨٠,٠٠٠ تومان

کنترلر خانه هوشمند ورا مدل Edge

کنترلر خانه هوشمند ورا مدل Edge

٢,٥٤٤,٠٠٠ تومان

کنترلر خانه هوشمند فیلیو مدل psc05-1

کنترلر خانه هوشمند فیلیو مدل psc05-1

١,٥٥٢,٠٠٠ تومان

کنترلر خانه هوشمند ورا مدل Plus

کنترلر خانه هوشمند ورا مدل Plus

٤,٦٢٤,٠٠٠ تومان

کنترلر خانه هوشمند ورا مدل secure

کنترلر خانه هوشمند ورا مدل secure

٧,٥٣٦,٠٠٠ تومان

کنترلر هوشمند درب پارکینک گلکسن مدلGD-1201

کنترلر هوشمند درب پارکینک گلکسن مدلGD-1201

٣٢٨,٠٠٠ تومان

کنترلر دما لوترون مدل CT-2012

کنترلر دما لوترون مدل CT-2012

٣,١٦٨,٠٠٠ تومان

کنترلر مرکزی خانه هوشمند زاگرس مدل pro

کنترلر مرکزی خانه هوشمند زاگرس مدل pro

٧,٠٠٠,٠٠٠ تومان

کنترلر آبیاری رین مدل S-DIAL

کنترلر آبیاری رین مدل S-DIAL

٦,١٠٥,٠٠٠ تومان

کنترلر دما و رطوبت مدل DHS11

کنترلر دما و رطوبت مدل DHS11

٢٧٠,٠٠٠ تومان

کنترلر دما مدل DS18B20

کنترلر دما مدل DS18B20

٩٧,٠٠٠ تومان

کنترلر پرورش زعفران مدل DHS11C

کنترلر پرورش زعفران مدل DHS11C

٢٥٠,٠٠٠ تومان

کنترلر دما و رطوبت مدل DHS22

کنترلر دما و رطوبت مدل DHS22

٢٠٤,٠٠٠ تومان

کنترلر آیکن مدل iControls

کنترلر آیکن مدل iControls

٨٩٠,٠٠٠ تومان

کنترلر هوشمند در پارکینگ هانا مدل HWGRF-04

کنترلر هوشمند در پارکینگ هانا مدل HWGRF-04

٤٣٨,٠٠٠ تومان

کنترلر رطوبت ساموان مدل SU-503B

کنترلر رطوبت ساموان مدل SU-503B

٧٠٠,٠٠٠ تومان

کنترلر دما و رطوبت مدل DHS33

کنترلر دما و رطوبت مدل DHS33

٣٩٤,٠٠٠ تومان

کنترلر مرکزی خانه هوشمند زاگرس مدل اکو-پرو

کنترلر مرکزی خانه هوشمند زاگرس مدل اکو-پرو

٤,٠٠٠,٠٠٠ تومان

کنترلر آبیاری گیاهان هانتر مدل core x 8

کنترلر آبیاری گیاهان هانتر مدل core x 8

١,٩٢٠,٠٠٠ تومان

کنترلر روشنایی آن اسمارت مدل ML-03 مناسب برای کنترل نوار LED

کنترلر روشنایی آن اسمارت مدل ML-03 مناسب برای کنترل نوار LED

٣٢٠,٠٠٠ تومان

کنترلر روشنایی آن اسمارت مدل ML-04

کنترلر روشنایی آن اسمارت مدل ML-04

٣٧٠,٠٠٠ تومان

کنترلر 10 پورت ARGB سیلورستون LSB02-E

کنترلر 10 پورت ARGB سیلورستون LSB02-E

١,٥٥٠,٠٠٠ تومان

کنترلر 8 پورت RGB سیلورستون  LSB01

کنترلر 8 پورت RGB سیلورستون LSB01

١,١٩٥,٠٠٠ تومان

کنترلر 8 پورت ARGB سیلورستون CPL02-E

کنترلر 8 پورت ARGB سیلورستون CPL02-E

١,١٤٩,٠٠٠ تومان

کنترلر تولید محتوا الگاتو Stream Deck XL

کنترلر تولید محتوا الگاتو Stream Deck XL

٩,٦٩٥,٠٠٠ تومان

کنترلر فول اتوماتیک مدل DHS33

کنترلر فول اتوماتیک مدل DHS33

٦٤٩,٠٠٠ تومان

کنترلر دما 400-0 درجه Jetec

کنترلر دما 400-0 درجه Jetec

١٦٠,٠٠٠ تومان

کنترلر لوازم برقی و دما با SMS هشت کانال،تایمردار

کنترلر لوازم برقی و دما با SMS هشت کانال،تایمردار

١,٤٥٠,٠٠٠ تومان

کنترلر تردد با استفاده از کارت و تگ

کنترلر تردد با استفاده از کارت و تگ

٣٧٩,٠٠٠ تومان

کنترلر Delta ORION Controller

کنترلر Delta ORION Controller

١١,٠٠٠,٠٠٠ تومان

کنترلر از را دور وایفای

کنترلر از را دور وایفای

٤٢٠,٠٠٠ تومان

کنترلر دما(ترموستات) با سنسور دقیق و قابلیت برنامه

کنترلر دما(ترموستات) با سنسور دقیق و قابلیت برنامه

٣٠٠,٠٠٠ تومان

کنترلر لوازم برقی با SMS هشت کانال ،تایمردار

کنترلر لوازم برقی با SMS هشت کانال ،تایمردار

١,٢٩٠,٠٠٠ تومان

کنترلر دما و رطوبت و تایمر جوجه کشی و گلخانه

کنترلر دما و رطوبت و تایمر جوجه کشی و گلخانه

٧٤٩,٠٠٠ تومان

کنترلر OpenCM9.04

کنترلر OpenCM9.04

٥٥٠,٠٠٠ تومان

کنترلر تلویزیون شهری و تابلو روان C-Power5200

کنترلر تلویزیون شهری و تابلو روان C-Power5200

١,٧٠٠,٠٠٠ تومان

کنترلر شارژ پنل های خورشیدی 5A ضد آب

کنترلر شارژ پنل های خورشیدی 5A ضد آب

١٩٠,٠٠٠ تومان

کنترلر شارژ پنل های خورشیدی 10A با صفحه نمایش

کنترلر شارژ پنل های خورشیدی 10A با صفحه نمایش

٣١٩,٠٠٠ تومان

کنترلر دما REX-C900

کنترلر دما REX-C900

١,٠٧٠,٠٠٠ تومان

کنترلر رفلکتوری AUTONICS اصلی (چشم الکترونیک)

کنترلر رفلکتوری AUTONICS اصلی (چشم الکترونیک)

٥٤٥,٠٠٠ تومان

کنترلر ایسیو گاز خودرو

کنترلر ایسیو گاز خودرو

٢٥٠,٠٠٠ تومان

کنترلر فول اتوماتیک جوجه کشی dhs33

کنترلر فول اتوماتیک جوجه کشی dhs33

٥٧٠,٠٠٠ تومان

کنترلر حرکتی سه بعدی لیپ موشن

کنترلر حرکتی سه بعدی لیپ موشن

بدون قیمت

کنترلر مایکروسافت مدل Surface Dial

کنترلر مایکروسافت مدل Surface Dial

بدون قیمت

کنترلر  بازی  آکیولس مدل Touch

کنترلر بازی آکیولس مدل Touch

بدون قیمت

کنترلر کلید هوشمند بی سیم ایبلانگ مدل ERC302

کنترلر کلید هوشمند بی سیم ایبلانگ مدل ERC302

بدون قیمت

کنترلر پخش ریلوپ مدل RMP 4

کنترلر پخش ریلوپ مدل RMP 4

بدون قیمت

کنترلر فن دیپ کول مدل ROCKMAN-PWM

کنترلر فن دیپ کول مدل ROCKMAN-PWM

بدون قیمت

کنترلر فن دیپ کول مدل ROCK MASTER V3.0

کنترلر فن دیپ کول مدل ROCK MASTER V3.0

بدون قیمت

کنترلر میدی کرگ مدل Pad Kontrol

کنترلر میدی کرگ مدل Pad Kontrol

بدون قیمت

کنترلر میدی کرگ مدل- Nano Kontrol Studio

کنترلر میدی کرگ مدل- Nano Kontrol Studio

بدون قیمت

کنترلر هوشمندفایروال  24-12 ولت DC مدل iRemote

کنترلر هوشمندفایروال 24-12 ولت DC مدل iRemote

بدون قیمت

کنترلر خانه هوشمند فیبارو مدل Lite

کنترلر خانه هوشمند فیبارو مدل Lite

بدون قیمت

کنترلر خانه هوشمند فیبارو مدل 2

کنترلر خانه هوشمند فیبارو مدل 2

بدون قیمت

کنترلر  بازی  موگا مدل Ace Power مناسب برای نسل پنجم آیفون وآیپاد

کنترلر بازی موگا مدل Ace Power مناسب برای نسل پنجم آیفون وآیپاد

بدون قیمت

کنترلر دما لوترون مدل PPH-2108

کنترلر دما لوترون مدل PPH-2108

بدون قیمت

کنترلر شارژ توربین بادی و پنل خورشیدی الکترومکانیک مدل Hybrid

کنترلر شارژ توربین بادی و پنل خورشیدی الکترومکانیک مدل Hybrid

بدون قیمت

کنترلر آبیاری لایف دراپ مدل Core 4

کنترلر آبیاری لایف دراپ مدل Core 4

بدون قیمت

کنترلر آبیاری لایف دراپ مدل Core 6

کنترلر آبیاری لایف دراپ مدل Core 6

بدون قیمت

کنترلر آبیاری لایف دراپ مدل Core 8

کنترلر آبیاری لایف دراپ مدل Core 8

بدون قیمت

کنترلر شارژ توربین بادی مدل 400W12V

کنترلر شارژ توربین بادی مدل 400W12V

بدون قیمت

کنترلر آبیاری رین مدل C-DIAL

کنترلر آبیاری رین مدل C-DIAL

بدون قیمت

کنترلر شارژ مدل 1024

کنترلر شارژ مدل 1024

بدون قیمت

کنترلر دما  آنلی مدل AT03 -  PT100

کنترلر دما آنلی مدل AT03 - PT100

بدون قیمت

کنترلر دما AT01 - 1200 K

کنترلر دما AT01 - 1200 K

بدون قیمت

کنترلر دما ساموان مدل SU-105-IP

کنترلر دما ساموان مدل SU-105-IP

بدون قیمت

کنترلر دربازکن بی سیم هانا مدل HW+RF

کنترلر دربازکن بی سیم هانا مدل HW+RF

بدون قیمت

کنترلر خشک کن مواد غذایی مدل DHS11

کنترلر خشک کن مواد غذایی مدل DHS11

بدون قیمت

کنترلر شارژ خورشیدی گیمستار مدل EA-GKT2024

کنترلر شارژ خورشیدی گیمستار مدل EA-GKT2024

بدون قیمت

کنترلر آبیاری هانتر مدل core x 6

کنترلر آبیاری هانتر مدل core x 6

بدون قیمت

کنترلر دما و رطوبت اندا مدل EHTC7425A-DS-230VAC

کنترلر دما و رطوبت اندا مدل EHTC7425A-DS-230VAC

بدون قیمت

کنترلر دما و رطوبت اندا مدل EHTC7425A-AS-230VAC

کنترلر دما و رطوبت اندا مدل EHTC7425A-AS-230VAC

بدون قیمت

کنترلر رطوبت و دما اندا مدل ESHT-102-W-50

کنترلر رطوبت و دما اندا مدل ESHT-102-W-50

بدون قیمت

کنترلر هوشمند آسانه مدل RGW-RF

کنترلر هوشمند آسانه مدل RGW-RF

بدون قیمت

کنترلر آبیاری هانتر مدل HR08

کنترلر آبیاری هانتر مدل HR08

بدون قیمت

کنترلر آبیاری هوشمند لایف دارپ مدل Core

کنترلر آبیاری هوشمند لایف دارپ مدل Core

بدون قیمت

کنترلر سمت چپ نینتندو سوئیچ Nintendo Switch Left Joy-Con

کنترلر سمت چپ نینتندو سوئیچ Nintendo Switch Left Joy-Con

بدون قیمت

کنترلر نینتندو سوئیچ Nintendo Switch Joy-Con

کنترلر نینتندو سوئیچ Nintendo Switch Joy-Con

بدون قیمت

کنترلر سمت راست نینتندو سوئیچ Nintendo Switch Right Joy-Con

کنترلر سمت راست نینتندو سوئیچ Nintendo Switch Right Joy-Con

بدون قیمت

کنترلر کلاسیک نینتندو سوئیچ Nintendo Switch Pro Controller

کنترلر کلاسیک نینتندو سوئیچ Nintendo Switch Pro Controller

بدون قیمت

کنترلر الایت پلی استیشن Emio Elite Controller With Custom Macro Buttons PS4

کنترلر الایت پلی استیشن Emio Elite Controller With Custom Macro Buttons PS4

بدون قیمت

کنترلر بلوتوث کنکس Kanex GoPlay Sidekick

کنترلر بلوتوث کنکس Kanex GoPlay Sidekick

بدون قیمت

کنترلر 8 پورت فن PWM ریزر

کنترلر 8 پورت فن PWM ریزر

بدون قیمت

کنترلر بازی ایکس باکس مخصوص معلولین Xbox Adaptive

کنترلر بازی ایکس باکس مخصوص معلولین Xbox Adaptive

بدون قیمت

کنترلر تولید محتوا الگاتو Stream Deck

کنترلر تولید محتوا الگاتو Stream Deck

بدون قیمت

کنترلر سیمی RGB کولر مستر C10L

کنترلر سیمی RGB کولر مستر C10L

بدون قیمت

کنترلر گیمبال DJI OSMO Pocket

کنترلر گیمبال DJI OSMO Pocket

بدون قیمت

کنترلر صدا Presonus Central Station Plus

کنترلر صدا Presonus Central Station Plus

بدون قیمت

کنترلر نرم افزار Presonus FaderPort 8

کنترلر نرم افزار Presonus FaderPort 8

بدون قیمت

کنترلر نرم افزار ZOOM L-12

کنترلر نرم افزار ZOOM L-12

بدون قیمت

کنترلر نرم افزار PreSonus ATOM SQ

کنترلر نرم افزار PreSonus ATOM SQ

بدون قیمت

کنترلر نرم افزار Solid State Logic UF8

کنترلر نرم افزار Solid State Logic UF8

بدون قیمت

کنترلر نرم افزار Nektar Panorama P1

کنترلر نرم افزار Nektar Panorama P1

بدون قیمت

کنترلر دستگاه جوجه کشی

کنترلر دستگاه جوجه کشی

بدون قیمت

...

هولدینگ بازرگانی بلوط