آنتن

آنتن هوایی صبا مدل S3002

آنتن هوایی صبا مدل S3002

١٤٠,٠٠٠ تومان

آنتن ایموبلایزر اس اس ای تی مدل 99590100

آنتن ایموبلایزر اس اس ای تی مدل 99590100

١٤٠,٠٠٠ تومان

آنتن رومیزی سیوان مدل 2020

آنتن رومیزی سیوان مدل 2020

٧٥,٠٠٠ تومان

آنتن رومیزی هانی مدل 107

آنتن رومیزی هانی مدل 107

٣٦,٠٠٠ تومان

آنتن هوایی هانی مدل 94

آنتن هوایی هانی مدل 94

١١٠,٠٠٠ تومان

آنتن هوایی هانی مدل 90

آنتن هوایی هانی مدل 90

١٠٨,٥٠٠ تومان

آنتن هوایی هانی مدل 2013 گردان

آنتن هوایی هانی مدل 2013 گردان

١٥٢,٥٠٠ تومان

آنتن هوایی لالی الکترونیک مدل LE 202

آنتن هوایی لالی الکترونیک مدل LE 202

٢٨,٥٠٠ تومان

آنتن رومیزی لالی الکترونیک مدل LE 222

آنتن رومیزی لالی الکترونیک مدل LE 222

٣٩,٠٠٠ تومان

آنتن هوایی لالی الکترونیک مدل LE 150

آنتن هوایی لالی الکترونیک مدل LE 150

١٥٠,٠٠٠ تومان

آنتن رومیزی مکسیدر مدل MX-DA2105U

آنتن رومیزی مکسیدر مدل MX-DA2105U

٨٣,١٠٠ تومان

آنتن هوایی اکتیو استارست مدل SR-A10000

آنتن هوایی اکتیو استارست مدل SR-A10000

١٢٩,٥٠٠ تومان

آنتن آهن ربایی هامان مدل F/B

آنتن آهن ربایی هامان مدل F/B

٢٦,٠٠٠ تومان

آنتن آهن ربایی امین مدل AL

آنتن آهن ربایی امین مدل AL

٥٠,٦٧٠ تومان

آنتن آهن ربایی دابل مدل 2F

آنتن آهن ربایی دابل مدل 2F

٤٤,٠٠٠ تومان

آنتن آهن ربایی سایز بزرگ مدل BF-1

آنتن آهن ربایی سایز بزرگ مدل BF-1

٢٧,٠٠٠ تومان

آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل Perfect U plus

آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل Perfect U plus

٨٧,١٠٠ تومان

آنتن سومو مدل DVB-T3019

آنتن سومو مدل DVB-T3019

١٠٢,٧٠٠ تومان

آنتن رومیزی سومو مدل DVB-T3012

آنتن رومیزی سومو مدل DVB-T3012

١٢٨,٧٠٠ تومان

آنتن رومیزی سومو مدل DVB-T3011

آنتن رومیزی سومو مدل DVB-T3011

١١٥,٠٠٠ تومان

آنتن رومیزی  سیما باخ الکترونیک مدل C200

آنتن رومیزی سیما باخ الکترونیک مدل C200

٨٠,٠٠٠ تومان

آنتن رومیزی ساینا الکترونیک مدل S111 Galaxy

آنتن رومیزی ساینا الکترونیک مدل S111 Galaxy

٥٠,٠٠٠ تومان

آنتن رومیزی فروزش مدل گالکسی

آنتن رومیزی فروزش مدل گالکسی

٩٩,٠٠٠ تومان

آنتن رومیزی گاندو مدل GN-DA2108

آنتن رومیزی گاندو مدل GN-DA2108

٦٥,٠٠٠ تومان

آنتن تکسام مدل SMA 3dbi

آنتن تکسام مدل SMA 3dbi

٢٢,٠٠٠ تومان

آنتن رومیزی پارس کد KH-033

آنتن رومیزی پارس کد KH-033

٨٢,٠٠٠ تومان

آنتن دیجیتال  رومیزی ورتکس مدل WV-30

آنتن دیجیتال رومیزی ورتکس مدل WV-30

٧٠,٠٠٠ تومان

آنتن خودرو مارشال مدل ME-A200

آنتن خودرو مارشال مدل ME-A200

١٧,٥٠٠ تومان

آنتن خودرو زاگرس مدل مارپیچ B

آنتن خودرو زاگرس مدل مارپیچ B

٦,٤٠٠ تومان

آنتن خودرو زاگرس مدل 44 کوتاه

آنتن خودرو زاگرس مدل 44 کوتاه

٨,٠٠٠ تومان

آنتن رومیزی مکسیدر مدل MX-DA2106

آنتن رومیزی مکسیدر مدل MX-DA2106

٦٧,٠٠٠ تومان

آنتن رومیزی تیراژه مدل تماشا

آنتن رومیزی تیراژه مدل تماشا

٥٩,٠٠٠ تومان

آنتن خودرو مدل کوسه‌ای

آنتن خودرو مدل کوسه‌ای

١٥٥,٠٠٠ تومان

آنتن خودرو سوپر لوکس مدل باتومی glipart

آنتن خودرو سوپر لوکس مدل باتومی glipart

٥,٦٩٠ تومان

آنتن خودرو مدل perfect

آنتن خودرو مدل perfect

٦,٥٠٠ تومان

آنتن رومیزی امین مدل آهن ربایی

آنتن رومیزی امین مدل آهن ربایی

٢٢,٥٠٠ تومان

آنتن تقویتی ام دی مدل md18

آنتن تقویتی ام دی مدل md18

٥٠,٠٠٠ تومان

آنتن رومیزی دنا الکترونیک مدل سه کاره DIGI-VERNA 20

آنتن رومیزی دنا الکترونیک مدل سه کاره DIGI-VERNA 20

١٢,٨٠٠ تومان

آنتن  معطریان مدل 5M-110

آنتن معطریان مدل 5M-110

٥٥,٠٠٠ تومان

آنتن رومیزی دنا الکترونیک مدل سه کاره DIGI-VERNA 10

آنتن رومیزی دنا الکترونیک مدل سه کاره DIGI-VERNA 10

١٧,٨٠٠ تومان

آنتن دنا الکترونیک مدل شاخه ای  DIGI-VERNA 115

آنتن دنا الکترونیک مدل شاخه ای DIGI-VERNA 115

٢٧,٠٠٠ تومان

آنتن خودرو پاسیکو مدل P961

آنتن خودرو پاسیکو مدل P961

١٠,٩٠٠ تومان

آنتن خودرو پاسیکو مدل P960

آنتن خودرو پاسیکو مدل P960

١٠,٥٠٠ تومان

آنتن دیجیتال رومیزی ورتکس مدل WV-30

آنتن دیجیتال رومیزی ورتکس مدل WV-30

٥٩,٠٠٠ تومان

آنتن تقویتی  ام دی مدل TS9

آنتن تقویتی ام دی مدل TS9

٤٧,٠٠٠ تومان

آنتن رومیزی آفتاب مدل S1

آنتن رومیزی آفتاب مدل S1

٥٥,٠٠٠ تومان

آنتن تقویتی  فی نت مدل ANT58-018PN

آنتن تقویتی فی نت مدل ANT58-018PN

٩٦٥,٠٠٠ تومان

آنتن رومیزی هانی مدل 2018

آنتن رومیزی هانی مدل 2018

٩٢,٠٠٠ تومان

آنتن  تقویتی  سکتور فی نت مدل ANT58-017SN 5GHz

آنتن تقویتی سکتور فی نت مدل ANT58-017SN 5GHz

١,٦٦٠,٠٠٠ تومان

آنتن خودرو مدل Galleria-06

آنتن خودرو مدل Galleria-06

٣٥,٠٠٠ تومان

آنتن  تقویتی  فی نت مدل ANT58-016SN

آنتن تقویتی فی نت مدل ANT58-016SN

١,١٩٩,٠٠٠ تومان

آنتن هوایی سیگنال مدل 7SH

آنتن هوایی سیگنال مدل 7SH

٣٤,٠٠٠ تومان

آنتن هوایی سیگنال مدل ABU 44

آنتن هوایی سیگنال مدل ABU 44

١٤٥,٠٠٠ تومان

آنتن وایرلس هووآوی مدل 002 بسته2عددی

آنتن وایرلس هووآوی مدل 002 بسته2عددی

٨٠,٠٠٠ تومان

آنتن خودرو مدل 012

آنتن خودرو مدل 012

١٨,٥٠٠ تومان

آنتن خودرو مدل SX72

آنتن خودرو مدل SX72

٧,٩٠٠ تومان

آنتن خودرو مدل SX82

آنتن خودرو مدل SX82

٩,٠٠٠ تومان

آنتن هوایی هانی مدل 97

آنتن هوایی هانی مدل 97

٧٥,٠٠٠ تومان

آنتن خودرو مدل Mhr-34

آنتن خودرو مدل Mhr-34

١١,٥٠٠ تومان

آنتن رومیزی امین مدل A/WM

آنتن رومیزی امین مدل A/WM

٢٦,٨٠٠ تومان

آنتن مدل QR1

آنتن مدل QR1

٢١,٥٠٠ تومان

آنتن هوایی تیراژه مدل PA12

آنتن هوایی تیراژه مدل PA12

٣٦,٠٠٠ تومان

آنتن رومیزی پرشیا مدل RoHS

آنتن رومیزی پرشیا مدل RoHS

٤٩,٠٠٠ تومان

آنتن خودرو طرح باتومی مدل dan0030

آنتن خودرو طرح باتومی مدل dan0030

٤,١٨٠ تومان

آنتن خودرو طرح باتومی مدل dan0031

آنتن خودرو طرح باتومی مدل dan0031

١٥,٠٠٠ تومان

آنتن رومیزی سیگنال مدل SG-10019

آنتن رومیزی سیگنال مدل SG-10019

٥١,٣٠٠ تومان

آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل بتا 50 پلاس

آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل بتا 50 پلاس

٧٤,٠٠٠ تومان

آنتن رومیزی کد S11

آنتن رومیزی کد S11

٢٩,٥٠٠ تومان

آنتن ایموبلایزر کارنوین مدل 1100

آنتن ایموبلایزر کارنوین مدل 1100

١٤٠,٠٠٠ تومان

آنتن رومیزی باخ الکترونیک مدل C200

آنتن رومیزی باخ الکترونیک مدل C200

٦٦,٧٠٠ تومان

آنتن رومیزی امیننس کد DA-02

آنتن رومیزی امیننس کد DA-02

٥٣,٥٠٠ تومان

آنتن سیما باخ مدل B100

آنتن سیما باخ مدل B100

١٥١,٢٠٠ تومان

آنتن باخ اللکتریک مدل B100

آنتن باخ اللکتریک مدل B100

١١٠,٥٠٠ تومان

آنتن رومیزی برج الکترونیک مدل 2020

آنتن رومیزی برج الکترونیک مدل 2020

٨٤,٠٠٠ تومان

آنتن رومیزی باخ الکترونیک مدل C90

آنتن رومیزی باخ الکترونیک مدل C90

٣٦,٩٠٠ تومان

آنتن رومیزی باخ الکترونیک مدل C110

آنتن رومیزی باخ الکترونیک مدل C110

٧٢,٧٠٠ تومان

آنتن ایموبلایزر اس اس ای تی مدل X100 مناسب برای پراید

آنتن ایموبلایزر اس اس ای تی مدل X100 مناسب برای پراید

١٤٤,٠٠٠ تومان

آنتن دینا پارت کد H221032 مناسب برای پژو 405

آنتن دینا پارت کد H221032 مناسب برای پژو 405

٣٧,٧٠٠ تومان

آنتن هوایی آنتن کار مدل ABU-44

آنتن هوایی آنتن کار مدل ABU-44

١٩٤,٠٠٠ تومان

آنتن خودرو تاپ تیس کد 331 بسته 2 عددی

آنتن خودرو تاپ تیس کد 331 بسته 2 عددی

٤٥,٠٠٠ تومان

آنتن خودرو تاپ تیس کد 331 بسته 10 عددی

آنتن خودرو تاپ تیس کد 331 بسته 10 عددی

٢٠٠,٠٠٠ تومان

آنتن تقویتی 88dBi مودم های همراه 4G LTE 

LF-ANT4G01 Indoor 88dBi 4G LTE

آنتن تقویتی 88dBi مودم های همراه 4G LTE LF-ANT4G01 Indoor 88dBi 4G LTE

٤٩٠,٠٠٠ تومان

آنتن تقویتی رومیزی 35DB مودم های همراه 4G LTE 

4G LTE Antenna Dual Mimo 35dBi High Gain Network Ethernet Outdoor Antenna

آنتن تقویتی رومیزی 35DB مودم های همراه 4G LTE 4G LTE Antenna Dual Mimo 35dBi High Gain Network Ethernet Outdoor Antenna

٣٩٠,٠٠٠ تومان

آنتن وای فای گوشی موبایل iPhone 11 اپل

آنتن وای فای گوشی موبایل iPhone 11 اپل

٦٠٠,٠٠٠ تومان

آنتن وای فای گوشی موبایل iPhone XR اپل

آنتن وای فای گوشی موبایل iPhone XR اپل

٢٤٠,٠٠٠ تومان

آنتن وای فای گوشی موبایل iPhone XS اپل

آنتن وای فای گوشی موبایل iPhone XS اپل

٢٧٠,٠٠٠ تومان

آنتن وای فای گوشی موبایل iPhone XS MAX اپل

آنتن وای فای گوشی موبایل iPhone XS MAX اپل

٣١٠,٠٠٠ تومان

آنتن وای فای آیفون 7

آنتن وای فای آیفون 7

١٤٠,٠٠٠ تومان

آنتن وای فای iPhone 4s

آنتن وای فای iPhone 4s

٢٥,٠٠٠ تومان

آنتن وای فای و بلوتوث iPhone 5

آنتن وای فای و بلوتوث iPhone 5

٤٥,٠٠٠ تومان

آنتن وای فای و بلوتوث iPhone 5c

آنتن وای فای و بلوتوث iPhone 5c

٢٠,٠٠٠ تومان

آنتن وای فای و بلوتوث iPhone 5s

آنتن وای فای و بلوتوث iPhone 5s

٣٥,٠٠٠ تومان

آنتن وای فای و بلوتوث iPhone SE

آنتن وای فای و بلوتوث iPhone SE

٦٠,٠٠٠ تومان

آنتن رادیو میکروتیک RBLHG-5nD

آنتن رادیو میکروتیک RBLHG-5nD

١,٨٩٩,٠٠٠ تومان

کیک های عروسی و داماد

کیک های عروسی و داماد

بدون قیمت

تابلو نقاشیخط ای عشق

تابلو نقاشیخط ای عشق

بدون قیمت

بشقاب دیوارکوب طرح خاتون دستساز 
#بشقاب #دیوارکوب_خاص

بشقاب دیوارکوب طرح خاتون دستساز #بشقاب #دیوارکوب_خاص

بدون قیمت

دستکش فر قلبی

دستکش فر قلبی

بدون قیمت

دوقلوهای دندان خرگوشی 2

دوقلوهای دندان خرگوشی 2

بدون قیمت

کیف اداری

کیف اداری

بدون قیمت

باخ از برترین سرویس دهندگان صدا و تصویر در کشور می باشد. این مجموعه فعالیت خود را از سال 1379 با تولید آنتن های آنالوگ آغاز نموده است و با بهره گیری از کادری مجرب و فناوری های روز دنیا سبد محصولات خود را گسترش داده است به نحوی...

پیشنهاد ویژه بلوط