ضبط

ضبط کننده صدا سونی مدل ICD-UX560F

ضبط کننده صدا سونی مدل ICD-UX560F

١,٣٦٠,٠٠٠ تومان

ضبط کننده ویدیویی تحت شبکه فوسکم مدل FN3104H

ضبط کننده ویدیویی تحت شبکه فوسکم مدل FN3104H

٧٥٠,٠٠٠ تومان

ضبط کننده ویدئویی تحت شبکه فوسکم مدل FN3109H

ضبط کننده ویدئویی تحت شبکه فوسکم مدل FN3109H

٩٠٠,٠٠٠ تومان

ضبط کننده صدا تسکو مدل TR 904

ضبط کننده صدا تسکو مدل TR 904

٥٤٠,٠٠٠ تومان

ضبط کننده صدا ریمکس مدل RP1

ضبط کننده صدا ریمکس مدل RP1

٥٩٥,٠٠٠ تومان

ضبط کننده صدا لندر مدل PV4

ضبط کننده صدا لندر مدل PV4

١,٨١٣,٠٠٠ تومان

ضبط کننده دیجیتالی صدا فیلیپس مدل DVT1110

ضبط کننده دیجیتالی صدا فیلیپس مدل DVT1110

١,١٧١,٢٨٠ تومان

ضبط کننده صدا سونی مدل ICD-PX240

ضبط کننده صدا سونی مدل ICD-PX240

١,٠٩٩,٠٠٠ تومان

ضبط کننده صدا لندر مدل PV1

ضبط کننده صدا لندر مدل PV1

٥٥٠,٠٠٠ تومان

ضبط کننده ویدئویی مدل 4001A

ضبط کننده ویدئویی مدل 4001A

٦٨٠,٠٠٠ تومان

ضبط کننده ویدئویی تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-7216HQHI-K1

ضبط کننده ویدئویی تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-7216HQHI-K1

٥,٠٠٠,٠٠٠ تومان

ضبط کننده صدا فیلیپس مدل DVT2700

ضبط کننده صدا فیلیپس مدل DVT2700

٧٧٠,٠٠٠ تومان

ضبط کننده ویدیویی هایلوک مدل DVR-204G-F1

ضبط کننده ویدیویی هایلوک مدل DVR-204G-F1

٧٥٩,٠٠٠ تومان

ضبط کننده ویدیویی هایلوک مدل NVR-116MH-C

ضبط کننده ویدیویی هایلوک مدل NVR-116MH-C

١,٤٣٠,٠٠٠ تومان

ضبط کننده ویدیویی هایلوک مدل NVR-108MH-C/8P

ضبط کننده ویدیویی هایلوک مدل NVR-108MH-C/8P

٣,٣٠٠,٠٠٠ تومان

ضبط کننده ویدیویی هایلوک مدل NVR-108MH-C

ضبط کننده ویدیویی هایلوک مدل NVR-108MH-C

١,٦٠٠,٠٠٠ تومان

ضبط کننده ویدیویی هایلوک مدل NVR-104MH-C/4P

ضبط کننده ویدیویی هایلوک مدل NVR-104MH-C/4P

٢,٢٠٠,٠٠٠ تومان

ضبط کننده ویدیویی هایلوک مدل NVR-104MH-C

ضبط کننده ویدیویی هایلوک مدل NVR-104MH-C

١,٢٣٢,٠٠٠ تومان

ضبط کننده ویدیویی هایلوک مدل NVR-108-B

ضبط کننده ویدیویی هایلوک مدل NVR-108-B

١,٢٠٥,٠٠٠ تومان

ضبط کننده ویدیویی هایلوک مدل NVR-104-B

ضبط کننده ویدیویی هایلوک مدل NVR-104-B

٨٥٠,٠٠٠ تومان

ضبط کننده ویدئویی هایک ویژن مدل DS-7208HUHI-K2/P

ضبط کننده ویدئویی هایک ویژن مدل DS-7208HUHI-K2/P

٤,٩٢١,٠٠٠ تومان

ضبط کننده ویدیویی هایلوک مدل DVR-204Q-F1

ضبط کننده ویدیویی هایلوک مدل DVR-204Q-F1

١,٠٤٥,٠٠٠ تومان

ضبط کننده ویدیویی هایلوک مدل DVR-216G-F1

ضبط کننده ویدیویی هایلوک مدل DVR-216G-F1

١,٨٨٠,٠٠٠ تومان

ضبط کننده ویدئویی تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-7616NI-E2/8P

ضبط کننده ویدئویی تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-7616NI-E2/8P

٢,٦٢٠,٠٠٠ تومان

ضبط کننده ویدئویی تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-7732NI-E4

ضبط کننده ویدئویی تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-7732NI-E4

٦,٠٥٠,٠٠٠ تومان

ضبط کننده ویدئویی تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-7732NI-K4

ضبط کننده ویدئویی تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-7732NI-K4

٨,٠٢٠,٠٠٠ تومان

ضبط کننده ویدیویی مداربسته 16 کاناله هگزا مدل 1604

ضبط کننده ویدیویی مداربسته 16 کاناله هگزا مدل 1604

٩٩٥,٠٠٠ تومان

ضبط کننده ویدئویی DVR داهوا مدل XVR5108HS-4KL

ضبط کننده ویدئویی DVR داهوا مدل XVR5108HS-4KL

٣,٥٠٠,٠٠٠ تومان

ضبط کننده ویدئویی هایک ویژن مدل DS-7604NI-Q1/4P

ضبط کننده ویدئویی هایک ویژن مدل DS-7604NI-Q1/4P

٢,٤١٠,٠٠٠ تومان

ضبط کننده ویدئویی تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-7108NI-E1/V/W

ضبط کننده ویدئویی تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-7108NI-E1/V/W

٢,٠١٥,٠٠٠ تومان

ضبط کننده ویدئویی DVR هایک ویژن مدل DS-7208HI-E1

ضبط کننده ویدئویی DVR هایک ویژن مدل DS-7208HI-E1

٤٩٥,٠٠٠ تومان

ضبط کننده ویدئویی هایک ویژن مدل DS-7208HWI-SH

ضبط کننده ویدئویی هایک ویژن مدل DS-7208HWI-SH

٩٠٠,٠٠٠ تومان

ضبط کننده صدا تسکو مدل TR 906 به همراه یک عدد رم ریدر هدیه

ضبط کننده صدا تسکو مدل TR 906 به همراه یک عدد رم ریدر هدیه

٤٧٩,٠٠٠ تومان

ضبط کننده صدا سونی مدل ICD-UX533

ضبط کننده صدا سونی مدل ICD-UX533

١,٥٩٠,٠٠٠ تومان

ضبط مکالمات تی-لاین مدل TK-408

ضبط مکالمات تی-لاین مدل TK-408

١,٧٤٤,٠٠٠ تومان

ضبط کننده ویدیویی هایدويژن  مدل  1104LN

ضبط کننده ویدیویی هایدويژن مدل 1104LN

٩٥٠,٠٠٠ تومان

ضبط کننده ویدیویی داهوا مدل XVR1A04

ضبط کننده ویدیویی داهوا مدل XVR1A04

٨٠٩,٠٠٠ تومان

ضبط کننده ویدیویی آنالوگ آکزون مدل ATD24HB

ضبط کننده ویدیویی آنالوگ آکزون مدل ATD24HB

٤٩٠,٠٠٠ تومان

ضبط کننده ویدیویی آنالوگ مدل 402N

ضبط کننده ویدیویی آنالوگ مدل 402N

٥٠٩,٠٠٠ تومان

ضبط کننده ویدئویی تحت شبکه سی بن مدل CN-0411

ضبط کننده ویدئویی تحت شبکه سی بن مدل CN-0411

٨٠٠,٠٠٠ تومان

ضبط کننده ویدیویی داهوا مدل XVR5104HS-X

ضبط کننده ویدیویی داهوا مدل XVR5104HS-X

١,٢٩٠,٠٠٠ تومان

ضبط کننده ویدئویی داهوا مدل XVR1B16

ضبط کننده ویدئویی داهوا مدل XVR1B16

٢,٣٠٠,٠٠٠ تومان

ضبط کننده ویدیویی آنالوگ مدل 5008 AH

ضبط کننده ویدیویی آنالوگ مدل 5008 AH

٦٠٧,٠٠٠ تومان

ضبط کننده صدا فیلیپس مدل DVT4010

ضبط کننده صدا فیلیپس مدل DVT4010

١,٧٠٠,٠٠٠ تومان

ضبط کننده ویدیویی آنالوگ مدل v22204n

ضبط کننده ویدیویی آنالوگ مدل v22204n

٤٩٩,٠٠٠ تومان

ضبط کننده صدا سونی مدل PCM-A10

ضبط کننده صدا سونی مدل PCM-A10

٤,٢٠٠,٠٠٠ تومان

ضبط کننده ویدیویی آنالوگ هایتک مدل 9008

ضبط کننده ویدیویی آنالوگ هایتک مدل 9008

٧٥٠,٠٠٠ تومان

ضبط کننده ویدئویی آنالوگ هایک ویژن  مدل DS-7208HWI-SH

ضبط کننده ویدئویی آنالوگ هایک ویژن مدل DS-7208HWI-SH

٩٠٠,٠٠٠ تومان

ضبط کننده ویدئویی آنالوگ هایک ویژن  مدل DS-7208HWI-SL

ضبط کننده ویدئویی آنالوگ هایک ویژن مدل DS-7208HWI-SL

٨٣٠,٠٠٠ تومان

ضبط کننده ویدیویی تحت شبکه برایتون مدل UVR7T404SM-H24J

ضبط کننده ویدیویی تحت شبکه برایتون مدل UVR7T404SM-H24J

٦٢٠,٠٠٠ تومان

ضبط کننده ویدیویی آنالوگ مکسرون مدل MDH-0841-ESV4

ضبط کننده ویدیویی آنالوگ مکسرون مدل MDH-0841-ESV4

١,٠٥٠,٠٠٠ تومان

ضبط کننده ویدیویی تحت شبکه مکسرون مدل MN-8401

ضبط کننده ویدیویی تحت شبکه مکسرون مدل MN-8401

١,١٥٠,٠٠٠ تومان

ضبط کننده ویدیویی تحت شبکه مکسرون مدل MN-1641

ضبط کننده ویدیویی تحت شبکه مکسرون مدل MN-1641

٢,١٧٠,٠٠٠ تومان

ضبط کننده ویدیویی هایلوک مدل DVR-208Q-F1

ضبط کننده ویدیویی هایلوک مدل DVR-208Q-F1

٢,٣٧٠,٠٠٠ تومان

ضبط کننده ویدئویی مدل AHD3308T-LM

ضبط کننده ویدئویی مدل AHD3308T-LM

٧٠٥,٥٠٠ تومان

ضبط کننده صدا تسکو TSCO TR 906 Voice Recorder

ضبط کننده صدا تسکو TSCO TR 906 Voice Recorder

٥٤٩,٠٠٠ تومان

ضبط کننده صدای لندر مدل LD-75i با ظرفیت 8 گیگابایت

ضبط کننده صدای لندر مدل LD-75i با ظرفیت 8 گیگابایت

١,٢٩٠,٠٠٠ تومان

ضبط کننده صدا تسکو مدل TR 907

ضبط کننده صدا تسکو مدل TR 907

٩٩٧,٠٠٠ تومان

ضبط کننده صدا سونی مدل پی ایکس 240

ضبط کننده صدا سونی مدل پی ایکس 240

٩٤٠,٠٠٠ تومان

ضبط کننده صدا تسکو مدل تی آر 906 با ظرفیت 8 گیگابایت

ضبط کننده صدا تسکو مدل تی آر 906 با ظرفیت 8 گیگابایت

٥٦٥,٠٠٠ تومان

ضبط کننده صدا تسکو مدل TR 908

ضبط کننده صدا تسکو مدل TR 908

٣٩٩,٠٠٠ تومان

ضبط کننده صدا لندر LD-79

ضبط کننده صدا لندر LD-79

١,٠٧٥,٠٠٠ تومان

ضبط کننده صدا تسکو TR 906

ضبط کننده صدا تسکو TR 906

٧٠٧,٠٠٠ تومان

ضبط قدیمی

ضبط قدیمی

٢,١٣٠,٠٠٠ تومان

ضبط فابریک و آنتیک خودرو مکسیدر

ضبط فابریک و آنتیک خودرو مکسیدر

٢٨٠,٠٠٠ تومان

ضبط پایونیرامپیلی کارینا باندکنوود

ضبط پایونیرامپیلی کارینا باندکنوود

٢,٨٠٠,٠٠٠ تومان

ضبط فابریک خودرو

ضبط فابریک خودرو

١٢٥,٠٠٠ تومان

ضبط ریلی ایوا

ضبط ریلی ایوا

٧٠٠,٠٠٠ تومان

ضبط قدیمی  sanyo توضیحات خوانده شود

ضبط قدیمی sanyo توضیحات خوانده شود

٢٢٥,٠٠٠ تومان

ضبط فابریک ماشین تویوتا FA-6688

ضبط فابریک ماشین تویوتا FA-6688

١,٢٠٠,٠٠٠ تومان

ضبط پاناسونیک فابریک تویوتا کرسیدا کد 204

ضبط پاناسونیک فابریک تویوتا کرسیدا کد 204

٤٤٠,٠٠٠ تومان

ضبط پرولاین DVDخور اصل فرانسه

ضبط پرولاین DVDخور اصل فرانسه

٣,٨٠٠,٠٠٠ تومان

ضبط JVC مدلKD_R451

ضبط JVC مدلKD_R451

٨٠٠,٠٠٠ تومان

ضبط سونی فول دیجیتال سه کاره قدیمی

ضبط سونی فول دیجیتال سه کاره قدیمی

٦٣٠,٠٠٠ تومان

ضبط و پخشVHSوپخشDVD پاناسونیک NV-VP60 panasonic

ضبط و پخشVHSوپخشDVD پاناسونیک NV-VP60 panasonic

٨,٠٠٠,٠٠٠ تومان

ضبط فابریک خودروی سمند سورن ELX کلاس 11

ضبط فابریک خودروی سمند سورن ELX کلاس 11

١,٢٠٠,٠٠٠ تومان

ضبط ماشین

ضبط ماشین

٤٠٠,٠٠٠ تومان

ضبط ماشین شرکت LG سی دی خور

ضبط ماشین شرکت LG سی دی خور

٩٢,٠٠٠ تومان

ضبط فابریک جک j5 کاملاً سالم

ضبط فابریک جک j5 کاملاً سالم

٦٠٠,٠٠٠ تومان

ضبط ریل لامپی گروندیک

ضبط ریل لامپی گروندیک

٢,٥٠٠,٠٠٠ تومان

ضبط خبرنگاری قدیمی

ضبط خبرنگاری قدیمی

١٦٠,٠٠٠ تومان

ضبط فابریک اسپورتیج 2011 تا 2015

ضبط فابریک اسپورتیج 2011 تا 2015

٧٩٥,٠٠٠ تومان

ضبط تصویری میررورلینک GM-39B

ضبط تصویری میررورلینک GM-39B

١,٩٠٠,٠٠٠ تومان

ضبط ماشین فلش خور

ضبط ماشین فلش خور

٧٢٠,٠٠٠ تومان

ضبط قدیمی AIWA

ضبط قدیمی AIWA

١٢٠,٠٠٠ تومان

ضبط پایونیر 5450

ضبط پایونیر 5450

٤,١٠٠,٠٠٠ تومان

ضبط ناسیونال  ژاپنی اصل

ضبط ناسیونال ژاپنی اصل

٤٥٠,٠٠٠ تومان

ضبط صوت سامسونگ

ضبط صوت سامسونگ

٤٠٠,٠٠٠ تومان

ضبط صوت 7500 وات usbsys سونی GN88

ضبط صوت 7500 وات usbsys سونی GN88

٣,٥٠٠,٠٠٠ تومان

ضبط رادیو و فلش .رم و DVD سونیا

ضبط رادیو و فلش .رم و DVD سونیا

١,١٠٠,٠٠٠ تومان

ضبط خودرو (پراید)

ضبط خودرو (پراید)

١٩٠,٠٠٠ تومان

ضبط ریلی

ضبط ریلی

١,٥٠٠,٠٠٠ تومان

ضبط فابریک اسپرتج

ضبط فابریک اسپرتج

٨٥٠,٠٠٠ تومان

ضبط سونی فلش خور

ضبط سونی فلش خور

٤٠٠,٠٠٠ تومان

ضبط کنوود U259B حرفه ای اکبند نو

ضبط کنوود U259B حرفه ای اکبند نو

٢,٥٠٠,٠٠٠ تومان

ضبط قدیمی ماشین مزدا

ضبط قدیمی ماشین مزدا

١٣٨,٠٠٠ تومان

ضبط پاموک

ضبط پاموک

٨٥,٠٠٠ تومان

ضبط فابریک پژو پارس و 405 بلوتوث دار

ضبط فابریک پژو پارس و 405 بلوتوث دار

١,٣٥٠,٠٠٠ تومان

ضبط کننده ویدئویی مدل DS-7208HWI-SH محصولی از شرکت «هایک ویژن» (Hikvision) است که به شکل آنالوگ روانه بازار شده است و برای خروجی گرفتن از دوربین‌های مداربسته مناسب است. البته این محصول امکان اتصال به یک دوربین تحت شبکه (IP) را هم دارد....

هولدینگ بازرگانی بلوط