میکروفون

میکروفون دوربین رود مدل Videomic With Rycote Onboard

میکروفون دوربین رود مدل Videomic With Rycote Onboard

١,٤٠٩,٠٠٠ تومان

میکروفون دوربین رود Videomic Go

میکروفون دوربین رود Videomic Go

٨٧٠,٠٠٠ تومان

میکروفون واته تویز مدل YH086B

میکروفون واته تویز مدل YH086B

١٥٩,٩٠٠ تومان

میکروفون واته تویز مدل YH086K

میکروفون واته تویز مدل YH086K

١٤٨,٠٠٠ تومان

میکروفون اسباب بازی دوعددی با قابلیت اتصال به موبایل و پخش همزمان صدا و موسیقی

میکروفون اسباب بازی دوعددی با قابلیت اتصال به موبایل و پخش همزمان صدا و موسیقی

١٦٩,٠٠٠ تومان

میکروفون ینمای مدل SF-666

میکروفون ینمای مدل SF-666

٣٥٩,٩٠٠ تومان

میکروفون شنود صدا فایروال

میکروفون شنود صدا فایروال

٣٤,٠٠٠ تومان

میکروفون میکروساند مدل NPB

میکروفون میکروساند مدل NPB

٣٥,٠٠٠ تومان

میکروفون اکو تک مدل ET-1261

میکروفون اکو تک مدل ET-1261

٤٨٩,٠٠٠ تومان

میکروفون داینامیک سنهایزر مدل E 845-S

میکروفون داینامیک سنهایزر مدل E 845-S

٤,٥٠٠,٠٠٠ تومان

میکروفون آدیو-تکنیکا مدل AT8666

میکروفون آدیو-تکنیکا مدل AT8666

١,١٥٠,٠٠٠ تومان

میکروفون کاردیود بویا مدل BY-MM1

میکروفون کاردیود بویا مدل BY-MM1

٥٥٦,٠٠٠ تومان

میکروفون و اسپیکر بلوتوث مدل KTV-1816

میکروفون و اسپیکر بلوتوث مدل KTV-1816

١٦٠,٠٠٠ تومان

میکروفون کندانسور آدیو-تکنیکا مدل PRO 49QL

میکروفون کندانسور آدیو-تکنیکا مدل PRO 49QL

٢,٥٥٠,٠٠٠ تومان

میکروفون بلوتوثی بادن کادن مدل Q9

میکروفون بلوتوثی بادن کادن مدل Q9

١٧٠,٠٠٠ تومان

میکروفون داینامیکی دایو مدل DM122

میکروفون داینامیکی دایو مدل DM122

٣٣٦,٧٠٠ تومان

میکروفون بی سیم دستی رود مدل Rodelink Performer Kit

میکروفون بی سیم دستی رود مدل Rodelink Performer Kit

١٠,٠٠٠,٠٠٠ تومان

میکروفون بی سیم یقه ای ای کی جی مدل Perception 45 Presenter Set

میکروفون بی سیم یقه ای ای کی جی مدل Perception 45 Presenter Set

٦,٧٥٠,٠٠٠ تومان

میکروفون بی سیم هدست ای کی جی مدل Perception 45 Sport Set

میکروفون بی سیم هدست ای کی جی مدل Perception 45 Sport Set

٧,٧٥٠,٠٠٠ تومان

میکروفون بیرداینامیک مدل MPR 211

میکروفون بیرداینامیک مدل MPR 211

٨,٨٠٠,٠٠٠ تومان

میکروفون بیرداینامیک مدل MPR 210

میکروفون بیرداینامیک مدل MPR 210

٩,٠٠٠,٠٠٠ تومان

میکروفون بیرداینامیک مدل Classis GM105

میکروفون بیرداینامیک مدل Classis GM105

٢,٢٠٠,٠٠٠ تومان

میکروفون بیرداینامیک مدل Classis GM305

میکروفون بیرداینامیک مدل Classis GM305

٣,٧٥٠,٠٠٠ تومان

میکروفون بیرداینامیک مدل Opus 86

میکروفون بیرداینامیک مدل Opus 86

١,٦٦٥,٠٠٠ تومان

میکروفون داینامیک بیرداینامیک مدل TG V70

میکروفون داینامیک بیرداینامیک مدل TG V70

٢,٩٠٠,٠٠٠ تومان

میکروفون اسباب بازی مدل استار بسته 2 عددی

میکروفون اسباب بازی مدل استار بسته 2 عددی

١٨٥,٠٠٠ تومان

میکروفون اسپیکر مدل WS-858

میکروفون اسپیکر مدل WS-858

١١٠,٠٠٠ تومان

میکروفون اسباب بازی کد 28178

میکروفون اسباب بازی کد 28178

١٤٥,٠٠٠ تومان

میکروفون اسباب بازی کد 1010

میکروفون اسباب بازی کد 1010

١٤٥,٠٠٠ تومان

میکروفون تماسی فلنگر مدل Fa-01

میکروفون تماسی فلنگر مدل Fa-01

٩٥,٠٠٠ تومان

میکروفون اسباب بازی مدل اسپایدر من کد 814

میکروفون اسباب بازی مدل اسپایدر من کد 814

٢١٥,٠٠٠ تومان

میکروفون اسپیکر بلوتوثی مدل ws_858

میکروفون اسپیکر بلوتوثی مدل ws_858

١٤٤,١٠٠ تومان

میکروفون اسباب بازی کد 100

میکروفون اسباب بازی کد 100

١٣٥,٠٠٠ تومان

میکروفون استودیویی یانمای مدل SF-900

میکروفون استودیویی یانمای مدل SF-900

٣,٣٢٥,٠٠٠ تومان

میکروفون اسپیکر بلوتوثی کد858

میکروفون اسپیکر بلوتوثی کد858

١٣٤,٣٠٠ تومان

میکروفون کندانسر ماونو مدل Maono AU A101

میکروفون کندانسر ماونو مدل Maono AU A101

٣٣٠,٠٠٠ تومان

میکروفون کندانسر یانمای مدل Yanmai Mic Pro X1

میکروفون کندانسر یانمای مدل Yanmai Mic Pro X1

١,٩٤٧,٠٠٠ تومان

میکروفون ینمای مدل Yanmai Y20

میکروفون ینمای مدل Yanmai Y20

٤٩٦,٠٠٠ تومان

میکروفون اسپیکر مدل SD-18

میکروفون اسپیکر مدل SD-18

٦٠٠,٠٠٠ تومان

میکروفون یقه ای سیمی بویا مدل M1 PRO
          
            میکروفون یقه ای سیمی بویا مدل m1 pro

میکروفون یقه ای سیمی بویا مدل M1 PRO میکروفون یقه ای سیمی بویا مدل m1 pro

٤٩٩,٠٠٠ تومان

میکروفون اسباب بازی Rock Star

میکروفون اسباب بازی Rock Star

٢١٩,٠٠٠ تومان

میکروفون اسباب بازی کودک

میکروفون اسباب بازی کودک

١٧٩,٠٠٠ تومان

میکروفون اسپیکر وستر WS-858

میکروفون اسپیکر وستر WS-858

٨٥,٠٠٠ تومان

میکروفون ینمای SF-666B Type-C

میکروفون ینمای SF-666B Type-C

٥٧٥,٠٠٠ تومان

میکروفون ینمای SF-666B USB

میکروفون ینمای SF-666B USB

٤٧٥,٠٠٠ تومان

میکروفون رود NT-USB Mini

میکروفون رود NT-USB Mini

٣,٧٧٥,٠٠٠ تومان

میکروفون ینمای Q18

میکروفون ینمای Q18

٢,٥٢٨,٠٠٠ تومان

میکروفون فای فاین K670

میکروفون فای فاین K670

١,٩٩٥,٠٠٠ تومان

میکروفون گیمینگ G55

میکروفون گیمینگ G55

٥٨٩,٠٠٠ تومان

میکروفون فای فاین K669B

میکروفون فای فاین K669B

١,٥٩٩,٠٠٠ تومان

میکروفون فای فاین T669

میکروفون فای فاین T669

٢,١٥٥,٠٠٠ تومان

میکروفون بی سیم دو کاناله بویا BY-WM8 Pro-K2

میکروفون بی سیم دو کاناله بویا BY-WM8 Pro-K2

٣,٩٩٩,٠٠٠ تومان

میکروفون بی سیم ماونو AU-WM730

میکروفون بی سیم ماونو AU-WM730

٣,٤٧٩,٠٠٠ تومان

میکروفون بویا BM58

میکروفون بویا BM58

١,٣٣٩,٠٠٠ تومان

میکروفون فای فاین C2

میکروفون فای فاین C2

٣٦٩,٠٠٠ تومان

میکروفون لاجیتک GROUP EXPANSION MICS

میکروفون لاجیتک GROUP EXPANSION MICS

٩,٤٩٠,٠٠٠ تومان

میکروفون کریتیو iRoar Wireless

میکروفون کریتیو iRoar Wireless

١,٥٧٥,٠٠٠ تومان

میکروفون یقه ای بویا مدل Boya BY-M3-OP مناسب برای اسمو پاکت

میکروفون یقه ای بویا مدل Boya BY-M3-OP مناسب برای اسمو پاکت

٨١٠,٠٠٠ تومان

میکروفون مینی استریو بویا Boya by_v01

میکروفون مینی استریو بویا Boya by_v01

٦٩٠,٠٠٠ تومان

میکروفون بویا مدل BOYA BY WFM12

میکروفون بویا مدل BOYA BY WFM12

٢,٣٠٠,٠٠٠ تومان

میکروفون بویا مدل BOYA BY WM4 PRO K2

میکروفون بویا مدل BOYA BY WM4 PRO K2

٣,٢٥٠,٠٠٠ تومان

میکروفون یقه ای Sierra DC-C6

میکروفون یقه ای Sierra DC-C6

٢١٠,٠٠٠ تومان

میکروفون بویا مدل BY-M4C

میکروفون بویا مدل BY-M4C

١,٠٥٠,٠٠٠ تومان

میکروفون با سیم مارشال مدل XE-1021

میکروفون با سیم مارشال مدل XE-1021

١٤٩,٠٠٠ تومان

میکروفون بلوتوثی کارائوکه مدل WS-668

میکروفون بلوتوثی کارائوکه مدل WS-668

٢٤٠,٠٠٠ تومان

میکروفون کامپیوتر ولپ تاپ

میکروفون کامپیوتر ولپ تاپ

٩٥,٠٠٠ تومان

میکروفون نوکیا

میکروفون نوکیا

٣٥,٠٠٠ تومان

میکروفون جاسکو 3200 ساخت کره اصلی و اورجینال

میکروفون جاسکو 3200 ساخت کره اصلی و اورجینال

٤٤٥,٠٠٠ تومان

میکروفون قدیمی فیلیپس،اصل هلند

میکروفون قدیمی فیلیپس،اصل هلند

٥٠٠,٠٠٠ تومان

میکروفون بیسمی با کیفیت

میکروفون بیسمی با کیفیت

١,٢٥٠,٠٠٠ تومان

میکروفون یقه ای Mini

میکروفون یقه ای Mini

٤٠,٠٠٠ تومان

میکروفون اسپیکر دار اصلی WS-858

میکروفون اسپیکر دار اصلی WS-858

٢٠٠,٠٠٠ تومان

میکروفون دوربین فیمبرداری حرفه ای

میکروفون دوربین فیمبرداری حرفه ای

٧٢٠,٠٠٠ تومان

میکروفون قدیمی کاربردی و عالی {حراج باور نکردنی}

میکروفون قدیمی کاربردی و عالی {حراج باور نکردنی}

٥٨٠,٠٠٠ تومان

میکروفون یقه ای حرفه ای lavalier

میکروفون یقه ای حرفه ای lavalier

٦٠,٠٠٠ تومان

میکروفون حرفه ای NEEWER NW800

میکروفون حرفه ای NEEWER NW800

١,٢٣٠,٠٠٠ تومان

میکروفون حرفه ای KUNGBER KT01

میکروفون حرفه ای KUNGBER KT01

١,٢٠٠,٠٠٠ تومان

میکروفون استدیوییZINGYOU BM800

میکروفون استدیوییZINGYOU BM800

١,٩٠٠,٠٠٠ تومان

میکروفون قدیمی انتیک قاب خالی

میکروفون قدیمی انتیک قاب خالی

٧٠٠,٠٠٠ تومان

میکروفون قدیمی

میکروفون قدیمی

٢٠٠,٠٠٠ تومان

میکروفون سیستم مداربسته باکسی

میکروفون سیستم مداربسته باکسی

١٠٥,٠٠٠ تومان

میکروفون اسپیکر مدل 858

میکروفون اسپیکر مدل 858

١٢٠,٠٠٠ تومان

میکروفون اسباب بازی موزیکال

میکروفون اسباب بازی موزیکال

٧٥,٠٠٠ تومان

میکروفون   JMARY MC-R2 TYPE-C

میکروفون JMARY MC-R2 TYPE-C

١٢٥,٠٠٠ تومان

میکروفون بویا BY-M1 Pro

میکروفون بویا BY-M1 Pro

٧٥٠,٠٠٠ تومان

میکروفون یقه ای سه خط اینت

میکروفون یقه ای سه خط اینت

٧٥,٠٠٠ تومان

میکروفون داینامیک jas 2400

میکروفون داینامیک jas 2400

٥٠٠,٠٠٠ تومان

میکروفون مینی استودیویی رود مدل Rode NTG5

میکروفون مینی استودیویی رود مدل Rode NTG5

٢٢,٨١٥,٠٠٠ تومان

میکروفون استودیویی رود مدل Rode NT4

میکروفون استودیویی رود مدل Rode NT4

٢١,١٩٥,٠٠٠ تومان

میکروفون استودیویی رود مدل Rode Stereo VideoMic

میکروفون استودیویی رود مدل Rode Stereo VideoMic

٨,٨٦٥,٠٠٠ تومان

میکروفون استودیویی زوم مدل Zoom SSH - 6

میکروفون استودیویی زوم مدل Zoom SSH - 6

٤,٥٩٥,٠٠٠ تومان

میکروفون استودیویی یانمای مدل Yanmai Q9

میکروفون استودیویی یانمای مدل Yanmai Q9

٢,٠٩٥,٠٠٠ تومان

میکروفون استودیویی رود مدل Rode PodMic

میکروفون استودیویی رود مدل Rode PodMic

٤,٣٣٥,٠٠٠ تومان

میکروفون استودیویی رود مدل Rode Ribbon NTR

میکروفون استودیویی رود مدل Rode Ribbon NTR

١٩,٧٧٥,٠٠٠ تومان

میکروفون استودیویی رود مدل Rode NT2 - A

میکروفون استودیویی رود مدل Rode NT2 - A

١٢,٨١٥,٠٠٠ تومان

میکروفون استودیویی سارامونیک مدل Saramonic SR - MV2000

میکروفون استودیویی سارامونیک مدل Saramonic SR - MV2000

٢,٥٨٥,٠٠٠ تومان

میکروفون یقه ای کامیکا مدل Comica CVM - V01.USB

میکروفون یقه ای کامیکا مدل Comica CVM - V01.USB

١,١٩٥,٠٠٠ تومان

میکروفون اسپیکر پرووان مدل ProOne PMB66 (PBM02)

میکروفون اسپیکر پرووان مدل ProOne PMB66 (PBM02)

٤٣٤,٠٠٠ تومان

ست میکروفون بی‌سیم مدل BOYA BY WM4 Pro K2، دارای طراحی جمع‌ و جور با کاربری آسان، همراه با دو میکروفون سبک می‌تواند راه‌ حلی مقرون به صرفه برای ضبط صدا در حین مصاحبه، مکالمه و ضبط ویدیو باشد. این میکروفون علاوه بر طراحی هوشمند ...

هولدینگ بازرگانی بلوط