میکروفون

میکروفون دوربین رود مدل Videomic With Rycote Onboard

میکروفون دوربین رود مدل Videomic With Rycote Onboard

١,٤٠٩,٠٠٠ تومان

میکروفون دوربین رود Videomic Go

میکروفون دوربین رود Videomic Go

٨٧٠,٠٠٠ تومان

میکروفون واته تویز مدل YH086B

میکروفون واته تویز مدل YH086B

١٥٩,٩٠٠ تومان

میکروفون واته تویز مدل YH086K

میکروفون واته تویز مدل YH086K

١٤٨,٠٠٠ تومان

میکروفون اسباب بازی دوعددی با قابلیت اتصال به موبایل و پخش همزمان صدا و موسیقی

میکروفون اسباب بازی دوعددی با قابلیت اتصال به موبایل و پخش همزمان صدا و موسیقی

١٦٩,٠٠٠ تومان

میکروفون اسباب بازی مدل Fashional

میکروفون اسباب بازی مدل Fashional

٦٦,٥٨٠ تومان

میکروفون ینمای مدل SF-666

میکروفون ینمای مدل SF-666

٣٥٩,٩٠٠ تومان

میکروفون شنود صدا فایروال

میکروفون شنود صدا فایروال

٣٤,٠٠٠ تومان

میکروفون میکروساند مدل NPB

میکروفون میکروساند مدل NPB

٣٥,٠٠٠ تومان

میکروفون اکو تک مدل ET-1261

میکروفون اکو تک مدل ET-1261

٤٨٩,٠٠٠ تومان

میکروفون داینامیک سنهایزر مدل E 845-S

میکروفون داینامیک سنهایزر مدل E 845-S

٤,٥٠٠,٠٠٠ تومان

میکروفون آدیو-تکنیکا مدل AT8666

میکروفون آدیو-تکنیکا مدل AT8666

١,١٥٠,٠٠٠ تومان

میکروفون کاردیود بویا مدل BY-MM1

میکروفون کاردیود بویا مدل BY-MM1

٥٥٦,٠٠٠ تومان

میکروفون و اسپیکر بلوتوث مدل KTV-1816

میکروفون و اسپیکر بلوتوث مدل KTV-1816

١٦٠,٠٠٠ تومان

میکروفون کندانسور آدیو-تکنیکا مدل PRO 49QL

میکروفون کندانسور آدیو-تکنیکا مدل PRO 49QL

٢,٥٥٠,٠٠٠ تومان

میکروفون بلوتوثی بادن کادن مدل Q9

میکروفون بلوتوثی بادن کادن مدل Q9

١٧٠,٠٠٠ تومان

میکروفون داینامیکی دایو مدل DM122

میکروفون داینامیکی دایو مدل DM122

٣٣٦,٧٠٠ تومان

میکروفون داینامیک تک استار مدل PRO 38

میکروفون داینامیک تک استار مدل PRO 38

١٧٩,٠٠٠ تومان

میکروفون بی سیم دستی رود مدل Rodelink Performer Kit

میکروفون بی سیم دستی رود مدل Rodelink Performer Kit

١٠,٠٠٠,٠٠٠ تومان

میکروفون بی سیم یقه ای ای کی جی مدل Perception 45 Presenter Set

میکروفون بی سیم یقه ای ای کی جی مدل Perception 45 Presenter Set

٦,٧٥٠,٠٠٠ تومان

میکروفون بی سیم هدست ای کی جی مدل Perception 45 Sport Set

میکروفون بی سیم هدست ای کی جی مدل Perception 45 Sport Set

٧,٧٥٠,٠٠٠ تومان

میکروفون اسباب بازی کد 3711

میکروفون اسباب بازی کد 3711

٥٤,٥٠٠ تومان

میکروفون یقه ای شور مدل UGX90

میکروفون یقه ای شور مدل UGX90

٤٤٩,٠٠٠ تومان

میکروفون بلوتوثی مدل BK-878

میکروفون بلوتوثی مدل BK-878

١٦٢,٠٠٠ تومان

میکروفون بیرداینامیک مدل MPR 211

میکروفون بیرداینامیک مدل MPR 211

٨,٨٠٠,٠٠٠ تومان

میکروفون بیرداینامیک مدل MPR 210

میکروفون بیرداینامیک مدل MPR 210

٩,٠٠٠,٠٠٠ تومان

میکروفون بیرداینامیک مدل Classis GM105

میکروفون بیرداینامیک مدل Classis GM105

٢,٢٠٠,٠٠٠ تومان

میکروفون بیرداینامیک مدل Classis GM305

میکروفون بیرداینامیک مدل Classis GM305

٣,٧٥٠,٠٠٠ تومان

میکروفون کندانسر بیرداینامیک مدل TG V56

میکروفون کندانسر بیرداینامیک مدل TG V56

٣,٣٠٠,٠٠٠ تومان

میکروفون بیرداینامیک مدل Opus 86

میکروفون بیرداینامیک مدل Opus 86

١,٦٦٥,٠٠٠ تومان

میکروفون داینامیک بیرداینامیک مدل TG V70

میکروفون داینامیک بیرداینامیک مدل TG V70

٢,٩٠٠,٠٠٠ تومان

میکروفون یقه ای مدل C1

میکروفون یقه ای مدل C1

٧٥,٠٠٠ تومان

میکروفون اسباب بازی مدل استار بسته 2 عددی

میکروفون اسباب بازی مدل استار بسته 2 عددی

١٨٥,٠٠٠ تومان

میکروفون مدل DM-18Y

میکروفون مدل DM-18Y

١٥٠,٠٠٠ تومان

میکروفون اسپیکر مدل WS-858

میکروفون اسپیکر مدل WS-858

١١٠,٠٠٠ تومان

میکروفون اسباب بازی کد 28178

میکروفون اسباب بازی کد 28178

١٤٥,٠٠٠ تومان

میکروفون اسباب بازی کد 1010

میکروفون اسباب بازی کد 1010

١٤٥,٠٠٠ تومان

میکروفون تماسی فلنگر مدل Fa-01

میکروفون تماسی فلنگر مدل Fa-01

٩٥,٠٠٠ تومان

میکروفون اسباب بازی طرح هلو کیتی کد 800

میکروفون اسباب بازی طرح هلو کیتی کد 800

٧٤,٠٠٠ تومان

میکروفون اسباب بازی مدل اسپایدر من کد 814

میکروفون اسباب بازی مدل اسپایدر من کد 814

٢١٥,٠٠٠ تومان

میکروفون اسپیکر بلوتوثی مدل ws_858

میکروفون اسپیکر بلوتوثی مدل ws_858

١٤٤,١٠٠ تومان

میکروفون اسباب بازی کد 100

میکروفون اسباب بازی کد 100

١٣٥,٠٠٠ تومان

میکروفون استودیویی یانمای مدل SF-900

میکروفون استودیویی یانمای مدل SF-900

٣,٣٢٥,٠٠٠ تومان

میکروفون اسپیکر بلوتوثی کد858

میکروفون اسپیکر بلوتوثی کد858

١٣٤,٣٠٠ تومان

میکروفون بی سیم دستی SEKAKU مدل WR-101R 

Dynamic Wireless Microphon Sekaku VXM-286TS

میکروفون بی سیم دستی SEKAKU مدل WR-101R Dynamic Wireless Microphon Sekaku VXM-286TS

١,١٧٦,٠٠٠ تومان

میکروفون اسپیکر بلوتوثی پرووان مدل ProOne PBM02

میکروفون اسپیکر بلوتوثی پرووان مدل ProOne PBM02

٤٠٦,٠٠٠ تومان

میکروفون اسپیکر بلوتوثی پرووان مدل ProOne PBM01

میکروفون اسپیکر بلوتوثی پرووان مدل ProOne PBM01

٢٣٨,٠٠٠ تومان

میکروفون کندانسر ماونو مدل Maono AU A101

میکروفون کندانسر ماونو مدل Maono AU A101

٣٣٠,٠٠٠ تومان

میکروفون کندانسر یانمای مدل Yanmai Mic Pro X1

میکروفون کندانسر یانمای مدل Yanmai Mic Pro X1

١,٩٤٧,٠٠٠ تومان

میکروفون کندانسور بویا مدل BOYA BY-PM700

میکروفون کندانسور بویا مدل BOYA BY-PM700

٢,٩٨٠,٠٠٠ تومان

میکروفون کندانسور فای فاین مدل FIFINE T669

میکروفون کندانسور فای فاین مدل FIFINE T669

٢,١٠٠,٠٠٠ تومان

میکروفون رومیزی یانمای مدل Yanmai G22

میکروفون رومیزی یانمای مدل Yanmai G22

٦٣٠,٠٠٠ تومان

میکروفون کندانسور مدل G33

میکروفون کندانسور مدل G33

٩٩٥,٠٠٠ تومان

میکروفون استودیویی فای فاین مدل FIFINE K670

میکروفون استودیویی فای فاین مدل FIFINE K670

١,٦٨٠,٠٠٠ تومان

میکروفون ینمای مدل Yanmai Y20

میکروفون ینمای مدل Yanmai Y20

٤٩٦,٠٠٠ تومان

میکروفون اسپیکر مدل SD-18

میکروفون اسپیکر مدل SD-18

٦٠٠,٠٠٠ تومان

میکروفون یقه ای سیمی بویا مدل M1 PRO
          
            میکروفون یقه ای سیمی بویا مدل m1 pro

میکروفون یقه ای سیمی بویا مدل M1 PRO میکروفون یقه ای سیمی بویا مدل m1 pro

٤٩٩,٠٠٠ تومان

میکروفون اسباب بازی Rock Star

میکروفون اسباب بازی Rock Star

٢١٩,٠٠٠ تومان

میکروفون اسباب بازی کودک

میکروفون اسباب بازی کودک

١٧٩,٠٠٠ تومان

میکروفون اسباب بازی پایه دار

میکروفون اسباب بازی پایه دار

١٩٩,٠٠٠ تومان

میکروفون اسپیکر وستر WS-858

میکروفون اسپیکر وستر WS-858

٨٥,٠٠٠ تومان

میکروفون ینمای SF-666B Type-C

میکروفون ینمای SF-666B Type-C

٥٧٥,٠٠٠ تومان

میکروفون ینمای SF-666B USB

میکروفون ینمای SF-666B USB

٤٧٥,٠٠٠ تومان

میکروفون رود NT-USB Mini

میکروفون رود NT-USB Mini

٣,٧٧٥,٠٠٠ تومان

میکروفون بی سیم کیمافون KM-G130-1

میکروفون بی سیم کیمافون KM-G130-1

١,٨٨٩,٠٠٠ تومان

میکروفون ینمای Q18

میکروفون ینمای Q18

٢,٥٢٨,٠٠٠ تومان

میکروفون فای فاین K670

میکروفون فای فاین K670

١,٩٩٥,٠٠٠ تومان

میکروفون گیمینگ G55

میکروفون گیمینگ G55

٥٨٩,٠٠٠ تومان

میکروفون فای فاین K669B

میکروفون فای فاین K669B

١,٥٩٩,٠٠٠ تومان

میکروفون فای فاین T669

میکروفون فای فاین T669

٢,١٥٥,٠٠٠ تومان

میکروفون ینمای G22

میکروفون ینمای G22

٥٨٥,٠٠٠ تومان

میکروفون فای فاین T670

میکروفون فای فاین T670

٢,٣٥٥,٠٠٠ تومان

میکروفون بی سیم دو کاناله بویا BY-WM8 Pro-K2

میکروفون بی سیم دو کاناله بویا BY-WM8 Pro-K2

٣,٩٩٩,٠٠٠ تومان

میکروفون بی سیم ماونو AU-WM730

میکروفون بی سیم ماونو AU-WM730

٣,٤٧٩,٠٠٠ تومان

میکروفون بویا BM58

میکروفون بویا BM58

١,٣٣٩,٠٠٠ تومان

میکروفون فای فاین C2

میکروفون فای فاین C2

٣٦٩,٠٠٠ تومان

میکروفون لاجیتک GROUP EXPANSION MICS

میکروفون لاجیتک GROUP EXPANSION MICS

٩,٤٩٠,٠٠٠ تومان

میکروفون کریتیو iRoar Wireless

میکروفون کریتیو iRoar Wireless

١,٥٧٥,٠٠٠ تومان

میکروفون یقه ای بویا مدل Boya BY-M3-OP مناسب برای اسمو پاکت

میکروفون یقه ای بویا مدل Boya BY-M3-OP مناسب برای اسمو پاکت

٨١٠,٠٠٠ تومان

میکروفون مینی استریو بویا Boya by_v01

میکروفون مینی استریو بویا Boya by_v01

٦٩٠,٠٠٠ تومان

میکروفون بویا مدل BY-PVM3000S

میکروفون بویا مدل BY-PVM3000S

٤,٠٠٠,٠٠٠ تومان

میکروفون بویا مدل BOYA BY UM4

میکروفون بویا مدل BOYA BY UM4

٢٨٥,٠٠٠ تومان

میکروفون بی سیم بویا مدل BY-WM4 Pro-K4

میکروفون بی سیم بویا مدل BY-WM4 Pro-K4

٤,٨٥٠,٠٠٠ تومان

میکروفون بی سیم بویا مدل BY-WM4 Pro-K6

میکروفون بی سیم بویا مدل BY-WM4 Pro-K6

٤,٨٥٠,٠٠٠ تومان

میکروفون بویا مدل BOYA BY WFM12

میکروفون بویا مدل BOYA BY WFM12

٢,٣٠٠,٠٠٠ تومان

میکروفون بویا مدل BOYA BY WM4 PRO K2

میکروفون بویا مدل BOYA BY WM4 PRO K2

٣,٢٥٠,٠٠٠ تومان

میکروفون یقه ای Sierra DC-C6

میکروفون یقه ای Sierra DC-C6

٢١٠,٠٠٠ تومان

میکروفون بویا مدل BY-M4C

میکروفون بویا مدل BY-M4C

١,٠٥٠,٠٠٠ تومان

میکروفون رومیزی USB یانمای Yanmai SF-666B Microphone

میکروفون رومیزی USB یانمای Yanmai SF-666B Microphone

٤٥٠,٠٠٠ تومان

مینی ضبط و رادیو Nia سالم و تمیز خوش رنگ

مینی ضبط و رادیو Nia سالم و تمیز خوش رنگ

٥٩٠,٠٠٠ تومان

سبد نظم دهنده

سبد نظم دهنده

بدون قیمت

میراث اوریشا

میراث اوریشا

بدون قیمت

دانه قهوه روما بلک کافی - 100درصد ربوستا - 1000 گرمی

دانه قهوه روما بلک کافی - 100درصد ربوستا - 1000 گرمی

بدون قیمت

جوراب مچی اسپرت(دخترانه وپسرانه) طرحlevis(پک6تایی)

جوراب مچی اسپرت(دخترانه وپسرانه) طرحlevis(پک6تایی)

بدون قیمت

کتاب غربت

کتاب غربت

بدون قیمت

سرکه خرما و سیب

سرکه خرما و سیب

بدون قیمت

فرشینه قلاب‌بافی باغ‌بهار

فرشینه قلاب‌بافی باغ‌بهار

بدون قیمت

جاکلیدی پلاک و آدمک

جاکلیدی پلاک و آدمک

بدون قیمت

چای سبز کاملا ارگانیک بهاره 1400 (800 گرمی)

چای سبز کاملا ارگانیک بهاره 1400 (800 گرمی)

بدون قیمت

دستمال همه کاره 30*40 میکروفایبر پرسان

دستمال همه کاره 30*40 میکروفایبر پرسان

بدون قیمت

ست میکروفون بی‌سیم مدل BOYA BY WM4 Pro K2، دارای طراحی جمع‌ و جور با کاربری آسان، همراه با دو میکروفون سبک می‌تواند راه‌ حلی مقرون به صرفه برای ضبط صدا در حین مصاحبه، مکالمه و ضبط ویدیو باشد. این میکروفون علاوه بر طراحی هوشمند ...

پیشنهاد ویژه بلوط