سوئیچ

سوئیچ 1 به 5 HDMI دیتک مدل UH-501

سوئیچ 1 به 5 HDMI دیتک مدل UH-501

٢٢٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 1 به 5 HDMI مدل Full HD

سوئیچ 1 به 5 HDMI مدل Full HD

١٢٥,٠٠٠ تومان

سوئیچ 1 به 3 HDMI مدل ac-2000

سوئیچ 1 به 3 HDMI مدل ac-2000

٢٨٩,٠٠٠ تومان

سوئیچ 1 به 3 مدل SY-301

سوئیچ 1 به 3 مدل SY-301

٨٣,٠٠٠ تومان

سوئیچ KVM دو پورت اف جی گیر مدل VGA 2-15

سوئیچ KVM دو پورت اف جی گیر مدل VGA 2-15

١٢٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ و قفل در و صندوق خودرو نصیری مدل 4889 مناسب برای پژو 405 مجموعه 5 عددی

سوئیچ و قفل در و صندوق خودرو نصیری مدل 4889 مناسب برای پژو 405 مجموعه 5 عددی

٢٣٩,٠٠٠ تومان

سوئیچ 16 پورت POE سنتری پلاس مدل SPN-2018-16P

سوئیچ 16 پورت POE سنتری پلاس مدل SPN-2018-16P

٣,٦٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ فشار پایین دستگاه تصفیه کننده آب خانگی مدل A1

سوئیچ فشار پایین دستگاه تصفیه کننده آب خانگی مدل A1

٢٤,٠٠٠ تومان

سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C3850-24S-S

سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C3850-24S-S

٩٩,٠٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 24 پورت مدیریتی سیسکو مدل SG350XG 24T

سوئیچ 24 پورت مدیریتی سیسکو مدل SG350XG 24T

٦٨,٣٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C3850-48T-S

سوئیچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C3850-48T-S

٦٥,٠٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C2960X-48FPS-L

سوئیچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C2960X-48FPS-L

٢٨,٢٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 12 پورت مدیریتی سیسکو مدل SG350XG 2F10

سوئیچ 12 پورت مدیریتی سیسکو مدل SG350XG 2F10

٢٧,٢٥٥,٠٠٠ تومان

سوئیچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C2960X-48LPS-L

سوئیچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C2960X-48LPS-L

٢٥,١٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 48 پورت مدیریتی سیسکو مدل سی 2960 ایکس 48 تی دی ال

سوئیچ 48 پورت مدیریتی سیسکو مدل سی 2960 ایکس 48 تی دی ال

٢٤,٢٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 48 پورت مدیریتی سیسکو مدل سی 2960 ایکس 48 تی اس ال

سوئیچ 48 پورت مدیریتی سیسکو مدل سی 2960 ایکس 48 تی اس ال

٢٩,٩٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 24 پورت مدیریتی سیسکو مدل WS-C2960X-24PS-L

سوئیچ 24 پورت مدیریتی سیسکو مدل WS-C2960X-24PS-L

٢٣,٠٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 24 پورت مدیریتی سیسکو مدل سی 2960 ایکس 24 تی دی ال

سوئیچ 24 پورت مدیریتی سیسکو مدل سی 2960 ایکس 24 تی دی ال

١٨,٥٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 24 پورت مدیریتی سیسکو مدل سی 2960 ایکس 24 تی اس ال

سوئیچ 24 پورت مدیریتی سیسکو مدل سی 2960 ایکس 24 تی اس ال

١٧,٥٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 48 پورت مدیریتی سیسکو مدل سی 2960 ایکس 48 تی اس ال ال

سوئیچ 48 پورت مدیریتی سیسکو مدل سی 2960 ایکس 48 تی اس ال ال

٢٣,٥٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل  WS-C2960S-24TD-L

سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C2960S-24TD-L

١٤,٢٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 28 پورت مدیریتی سیسکو مدلSG350-28MP

سوئیچ 28 پورت مدیریتی سیسکو مدلSG350-28MP

١٣,٩٣٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ مدیریتی 24 پورت سیسکو مدل WS-C3850-24XS-S

سوئیچ مدیریتی 24 پورت سیسکو مدل WS-C3850-24XS-S

١٢,٥٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل 2960-Plus 24PC-L

سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل 2960-Plus 24PC-L

١٠,٥٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 24 پورت مدیریتی سیسکو مدل سی 2960 ایکس 24 تی اس ال ال

سوئیچ 24 پورت مدیریتی سیسکو مدل سی 2960 ایکس 24 تی اس ال ال

١٠,٥٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 28 پورت مدیریتی سیسکو مدلSG350-28P

سوئیچ 28 پورت مدیریتی سیسکو مدلSG350-28P

٩,٣٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C3750G-48PS-S

سوئیچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C3750G-48PS-S

٨,٢٥٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 24 پورت 1024 دی دی لینک

سوئیچ 24 پورت 1024 دی دی لینک

١,٧٩٩,٠٠٠ تومان

سوئیچ 5 پورت دی لینک مدل DGS 1005P

سوئیچ 5 پورت دی لینک مدل DGS 1005P

٨١١,٠٠٠ تومان

سوئیچ 24 پورت 1024 دی  دی لینک

سوئیچ 24 پورت 1024 دی دی لینک

٧٥٥,٠٠٠ تومان

سوئیچ 24 پورت دی لینک مدل دی ایی اس 1024 آر پلاس

سوئیچ 24 پورت دی لینک مدل دی ایی اس 1024 آر پلاس

٧٣٩,٠٠٠ تومان

سوئیچ 16 پورت 1016 دی  دی لینک

سوئیچ 16 پورت 1016 دی دی لینک

٦٥٥,٠٠٠ تومان

سوئیچ 8 پورت دی لینک دی جی اس 1008 ای

سوئیچ 8 پورت دی لینک دی جی اس 1008 ای

٤٥٩,٠٠٠ تومان

سوئیچ 16 پورت 1016 ای دی لینک

سوئیچ 16 پورت 1016 ای دی لینک

٤٥٥,٠٠٠ تومان

سوئیچ 5 پورت دی لینک دی جی اس 1005 ای

سوئیچ 5 پورت دی لینک دی جی اس 1005 ای

٤١٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ غیر مدیریتی 5 پورت دی لینک مدل دی ای اس 105

سوئیچ غیر مدیریتی 5 پورت دی لینک مدل دی ای اس 105

٢٨٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ گیگابایت دسکتاپ 5 پورت دی لینک مدل دی جی اس 105

سوئیچ گیگابایت دسکتاپ 5 پورت دی لینک مدل دی جی اس 105

٢٧٥,٠٠٠ تومان

سوئیچ 8 پورت غیر مدیریتی دی لینک مدل دی ای اس 108

سوئیچ 8 پورت غیر مدیریتی دی لینک مدل دی ای اس 108

٢٢٨,٠٠٠ تومان

سوئیچ 8 پورت گیگابیتی هوشمند تی پی لینک مدل اس جی 2210 پی

سوئیچ 8 پورت گیگابیتی هوشمند تی پی لینک مدل اس جی 2210 پی

٢,١١٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 24 پورت تی پی لینک مدل اس جی 1024

سوئیچ 24 پورت تی پی لینک مدل اس جی 1024

١,٩٣٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 24 پورت تی پی لینک مدل اس جی 1024 دی

سوئیچ 24 پورت تی پی لینک مدل اس جی 1024 دی

١,٦٨٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 16 پورت تی پی لینک مدل اس جی 1016

سوئیچ 16 پورت تی پی لینک مدل اس جی 1016

١,٤٣٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 16 پورت گیگابیتی تی پی لینک مدل اس جی 1016 دی

سوئیچ 16 پورت گیگابیتی تی پی لینک مدل اس جی 1016 دی

١,٣٨٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 24 پورت تی پی لینک مدل اس اف 1024 دی

سوئیچ 24 پورت تی پی لینک مدل اس اف 1024 دی

٧٩٥,٠٠٠ تومان

سوئیچ 16 پورت غیرمدیریتی و دسکتاپ تی پی-لینک مدل تی ال-اس اف 1016 دی

سوئیچ 16 پورت غیرمدیریتی و دسکتاپ تی پی-لینک مدل تی ال-اس اف 1016 دی

٤٤٥,٠٠٠ تومان

سوئیچ 5 پورت غیرمدیریتی و دسکتاپ تی پی-لینک مدل تی ال-اس جی 1005 دی

سوئیچ 5 پورت غیرمدیریتی و دسکتاپ تی پی-لینک مدل تی ال-اس جی 1005 دی

٣١٥,٠٠٠ تومان

سوئیچ 8 پورت دسکتاپ تی پی لینک مدل تی ال اس اف 1008 دی ورژن 9.0

سوئیچ 8 پورت دسکتاپ تی پی لینک مدل تی ال اس اف 1008 دی ورژن 9.0

١٦٥,٠٠٠ تومان

سوئیچ 5 پورت دسکتاپ تی پی لینک مدل تی ال اس اف 1005 دی ورژن 13.0

سوئیچ 5 پورت دسکتاپ تی پی لینک مدل تی ال اس اف 1005 دی ورژن 13.0

١٥٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ لینک سیس مدل LGS308-EU

سوئیچ لینک سیس مدل LGS308-EU

٨٨٩,٠٠٠ تومان

سوئیچ 5 پورت لینک سیس مدل ال جی اس 105 ای یو

سوئیچ 5 پورت لینک سیس مدل ال جی اس 105 ای یو

٥٩٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C3750X-24T-S

سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C3750X-24T-S

٧,٩٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C2960S-48FPS-L

سوئیچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C2960S-48FPS-L

٦,٨٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 28 پورت مدیریتی سیسکو مدل اس جی 350 - 28

سوئیچ 28 پورت مدیریتی سیسکو مدل اس جی 350 - 28

٦,٣٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 48 پورت سیسکو مدل 2960-Plus 48TC-L

سوئیچ 48 پورت سیسکو مدل 2960-Plus 48TC-L

٥,٩٣٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C2960S-24PS-L

سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C2960S-24PS-L

٥,٦٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 48 پورت مدیریتی سیسکو مدل اس اف 350 - 48

سوئیچ 48 پورت مدیریتی سیسکو مدل اس اف 350 - 48

٥,٥٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 4 پورت VGA KVM کی نت پلاس KPU624

سوئیچ 4 پورت VGA KVM کی نت پلاس KPU624

٢,١٦٦,٠٠٠ تومان

سوئیچ HDMI KVM کی نت پلاس KPH622

سوئیچ HDMI KVM کی نت پلاس KPH622

٣,٩٣٢,٠٠٠ تومان

سوئیچ KVM دی لینک DKVM 210H

سوئیچ KVM دی لینک DKVM 210H

١,٤٧٤,٠٠٠ تومان

سوئیچ 5 پورت میکروتیک RB260GS

سوئیچ 5 پورت میکروتیک RB260GS

١,٣٣٩,٠٠٠ تومان

سوئیچ KVM یوگرین CM200

سوئیچ KVM یوگرین CM200

٢,١٨٩,٠٠٠ تومان

سوئیچ KVM یوگرین CM154

سوئیچ KVM یوگرین CM154

١,٢٩٩,٠٠٠ تومان

سوئیچ KVM یوگرین 30357

سوئیچ KVM یوگرین 30357

٧١٩,٠٠٠ تومان

سوئیچ 4 پورت مارلیک تک TXE104

سوئیچ 4 پورت مارلیک تک TXE104

٤٦٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 24 پورت تی پی لینک TL-SF1024

سوئیچ 24 پورت تی پی لینک TL-SF1024

١,٠٨٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 16 پورت تندا TEF1118P

سوئیچ 16 پورت تندا TEF1118P

٣,٥٢٦,٠٠٠ تومان

سوئیچ 5 پورت تندا TEF1105P

سوئیچ 5 پورت تندا TEF1105P

٨٩٥,٠٠٠ تومان

سوئیچ 9 پورت تندا TEG1009P-EI

سوئیچ 9 پورت تندا TEG1009P-EI

٢,٤٧٤,٠٠٠ تومان

سوئیچ 16 پورت تندا TEF1218P

سوئیچ 16 پورت تندا TEF1218P

٥,٤٧٤,٠٠٠ تومان

سوئیچ 8 پورت تندا SG108

سوئیچ 8 پورت تندا SG108

٥٤٥,٠٠٠ تومان

سوئیچ 5 پورت تندا TEF1005D

سوئیچ 5 پورت تندا TEF1005D

٢٩٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ شبکه تی پی لینک TL-SF1008P 8 Port

سوئیچ شبکه تی پی لینک TL-SF1008P 8 Port

٧٣٠,٠٠٠ تومان

سوئیچر تصویر بلک مجیک Blackmagic ATEM Mini Extreme ISO

سوئیچر تصویر بلک مجیک Blackmagic ATEM Mini Extreme ISO

٣٩,٨٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ شبکه 16 پورت d link

سوئیچ شبکه 16 پورت d link

١,٩٥٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ شبکه آی پی کام مدل S3300-18-PWR-M

سوئیچ شبکه آی پی کام مدل S3300-18-PWR-M

٨,٠٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ مدیریتی 24 پورت گیگ G3224T IP-COM

سوئیچ مدیریتی 24 پورت گیگ G3224T IP-COM

٤,٩٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ دی لینک مدل DGS-3120-24tc

سوئیچ دی لینک مدل DGS-3120-24tc

٥,٠٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچر شبکه مارک SMC

سوئیچر شبکه مارک SMC

١٨٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ BCD

سوئیچ BCD

٢٢,٩٦٨ تومان

سوئیچ استارت 405 نصیرلوازم

سوئیچ استارت 405 نصیرلوازم

٣٤١,٧٧٥ تومان

سوئیچ KVM اصلی دو پورت USB مدل D-Link KVM-222

سوئیچ KVM اصلی دو پورت USB مدل D-Link KVM-222

١,٠٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ دو حالته  5 آمپر

سوئیچ دو حالته 5 آمپر

١٩,٢٠٠ تومان

سوئیچ DLINK DES-1024D

سوئیچ DLINK DES-1024D

١,٤٥٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 16 پورت دی لینک

سوئیچ 16 پورت دی لینک

٣٥٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ شبکه سیسکو24 پورت 2950

سوئیچ شبکه سیسکو24 پورت 2950

٨٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ شبکه Compex PS2208B

سوئیچ شبکه Compex PS2208B

٢٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 24 دلینک

سوئیچ 24 دلینک

١,١٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ مخفی کارتی خودرو

سوئیچ مخفی کارتی خودرو

٤٧٥,٠٠٠ تومان

سوئیچ پرینتر اورجینال و حرفه ای Aten چهار پورت

سوئیچ پرینتر اورجینال و حرفه ای Aten چهار پورت

٥٥٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ شبکه 8پورت باگارانتی اواژنگ

سوئیچ شبکه 8پورت باگارانتی اواژنگ

٤٢٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ شبکه سیسکو 48 پورت WS-C2960-48TC-L

سوئیچ شبکه سیسکو 48 پورت WS-C2960-48TC-L

١,٨٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ شبکه سیسکو 24پورت گیگ -   WS-C3560E-24Pd-S

سوئیچ شبکه سیسکو 24پورت گیگ - WS-C3560E-24Pd-S

٤,٩٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 3 به 1 HDMI سی نت

سوئیچ 3 به 1 HDMI سی نت

٧٧٩,٠٠٠ تومان

سوئیچ دنده عقب 405

سوئیچ دنده عقب 405

٥٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ اتومات فشار یا ست کنترل DAEWOO دووDAWPC11A

سوئیچ اتومات فشار یا ست کنترل DAEWOO دووDAWPC11A

٥٩٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ اتومات پمپ فشار خودکار DAEWOO دوو مدل PC7

سوئیچ اتومات پمپ فشار خودکار DAEWOO دوو مدل PC7

١,٢٥٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ اتومات پمپ فشار خودکار DAEWOO دوو مدل PC -15

سوئیچ اتومات پمپ فشار خودکار DAEWOO دوو مدل PC -15

٨٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ شبکه صنعتی موگزا EDS-205A

سوئیچ شبکه صنعتی موگزا EDS-205A

٦,٢٥٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ فشاری درب های اتوماتیک

سوئیچ فشاری درب های اتوماتیک

٦,٠٠٠ تومان

Blackmagic ATEM Mini Extreme ISO بلک مجیک-Blackmagic ضمانت سلامت کالا سوئیچر تصویر مشکی 1080i: 50/601080p: 24/25/30/50/60720p: 50/60 1080p: 24/25/30/50/60 10-bit4:2:2 YUV ChromaDVELuma Chromakey,Lumakey,Alphakey Cut,Mix,Wipe,Dip H.264 2 6 آنالوگ دارد دارد دارد دارد 1 عدد Type C 8 عدد 2 عدد 12 وات 36 وات 50x18x8 سانتی م...

هولدینگ بازرگانی بلوط