سوئیچ

سوئیچ 1 به 5 HDMI دیتک مدل UH-501

سوئیچ 1 به 5 HDMI دیتک مدل UH-501

٢٢٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 1 به 5 HDMI مدل Full HD

سوئیچ 1 به 5 HDMI مدل Full HD

١٢٥,٠٠٠ تومان

سوئیچ 26 پورت فی نت مدل SW-2402RT

سوئیچ 26 پورت فی نت مدل SW-2402RT

١,٤٩٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 1به 3 HDMI سلکسون مدل CC4K

سوئیچ 1به 3 HDMI سلکسون مدل CC4K

١٤٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 1 به 3 HDMI مدل ac-2000

سوئیچ 1 به 3 HDMI مدل ac-2000

٢٨٩,٠٠٠ تومان

سوئیچ 1 به 3 مدل SY-301

سوئیچ 1 به 3 مدل SY-301

٨٣,٠٠٠ تومان

سوئیچ KVM دو پورت اف جی گیر مدل VGA 2-15

سوئیچ KVM دو پورت اف جی گیر مدل VGA 2-15

١٢٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ KVM دو پورت ام تی ویکی مدل MT-2102HL

سوئیچ KVM دو پورت ام تی ویکی مدل MT-2102HL

٢,٥٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ و قفل در و صندوق خودرو نصیری مدل 4889 مناسب برای پژو 405 مجموعه 5 عددی

سوئیچ و قفل در و صندوق خودرو نصیری مدل 4889 مناسب برای پژو 405 مجموعه 5 عددی

٢٣٩,٠٠٠ تومان

سوئیچ 16 پورت POE سنتری پلاس مدل SPN-2018-16P

سوئیچ 16 پورت POE سنتری پلاس مدل SPN-2018-16P

٣,٦٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ فشار پایین دستگاه تصفیه کننده آب خانگی مدل A1

سوئیچ فشار پایین دستگاه تصفیه کننده آب خانگی مدل A1

٢٤,٠٠٠ تومان

سوئیچ 1 به 3 HDMI اوریکو مدل HS3-A1

سوئیچ 1 به 3 HDMI اوریکو مدل HS3-A1

٩٥٧,٠٠٠ تومان

سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C3850-24S-S

سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C3850-24S-S

٩٩,٠٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 24 پورت مدیریتی سیسکو مدل SG350XG 24T

سوئیچ 24 پورت مدیریتی سیسکو مدل SG350XG 24T

٦٨,٣٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C3850-48T-S

سوئیچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C3850-48T-S

٦٥,٠٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C2960X-48FPS-L

سوئیچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C2960X-48FPS-L

٢٨,٢٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 12 پورت مدیریتی سیسکو مدل SG350XG 2F10

سوئیچ 12 پورت مدیریتی سیسکو مدل SG350XG 2F10

٢٧,٢٥٥,٠٠٠ تومان

سوئیچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C2960X-48LPS-L

سوئیچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C2960X-48LPS-L

٢٥,١٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 48 پورت مدیریتی سیسکو مدل سی 2960 ایکس 48 تی دی ال

سوئیچ 48 پورت مدیریتی سیسکو مدل سی 2960 ایکس 48 تی دی ال

٢٤,٢٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 48 پورت مدیریتی سیسکو مدل سی 2960 ایکس 48 تی اس ال

سوئیچ 48 پورت مدیریتی سیسکو مدل سی 2960 ایکس 48 تی اس ال

٢٩,٩٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 24 پورت مدیریتی سیسکو مدل WS-C2960X-24PS-L

سوئیچ 24 پورت مدیریتی سیسکو مدل WS-C2960X-24PS-L

٢٣,٠٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 24 پورت مدیریتی سیسکو مدل سی 2960 ایکس 24 تی دی ال

سوئیچ 24 پورت مدیریتی سیسکو مدل سی 2960 ایکس 24 تی دی ال

١٨,٥٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 24 پورت مدیریتی سیسکو مدل سی 2960 ایکس 24 تی اس ال

سوئیچ 24 پورت مدیریتی سیسکو مدل سی 2960 ایکس 24 تی اس ال

١٧,٥٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 48 پورت مدیریتی سیسکو مدل سی 2960 ایکس 48 تی اس ال ال

سوئیچ 48 پورت مدیریتی سیسکو مدل سی 2960 ایکس 48 تی اس ال ال

٢٣,٥٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل  WS-C2960S-24TD-L

سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C2960S-24TD-L

١٤,٢٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 28 پورت مدیریتی سیسکو مدلSG350-28MP

سوئیچ 28 پورت مدیریتی سیسکو مدلSG350-28MP

١٣,٩٣٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ مدیریتی 24 پورت سیسکو مدل WS-C3850-24XS-S

سوئیچ مدیریتی 24 پورت سیسکو مدل WS-C3850-24XS-S

١٢,٥٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل 2960-Plus 24PC-L

سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل 2960-Plus 24PC-L

١٠,٥٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 24 پورت مدیریتی سیسکو مدل سی 2960 ایکس 24 تی اس ال ال

سوئیچ 24 پورت مدیریتی سیسکو مدل سی 2960 ایکس 24 تی اس ال ال

١٠,٥٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 28 پورت مدیریتی سیسکو مدلSG350-28P

سوئیچ 28 پورت مدیریتی سیسکو مدلSG350-28P

٩,٣٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C3750G-48PS-S

سوئیچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C3750G-48PS-S

٨,٢٥٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 24 پورت 1024 دی دی لینک

سوئیچ 24 پورت 1024 دی دی لینک

١,٧٩٩,٠٠٠ تومان

سوئیچ 5 پورت دی لینک مدل DGS 1005P

سوئیچ 5 پورت دی لینک مدل DGS 1005P

٨١١,٠٠٠ تومان

سوئیچ 24 پورت 1024 دی  دی لینک

سوئیچ 24 پورت 1024 دی دی لینک

٧٥٥,٠٠٠ تومان

سوئیچ 24 پورت دی لینک مدل دی ایی اس 1024 آر پلاس

سوئیچ 24 پورت دی لینک مدل دی ایی اس 1024 آر پلاس

٧٣٩,٠٠٠ تومان

سوئیچ 16 پورت 1016 دی  دی لینک

سوئیچ 16 پورت 1016 دی دی لینک

٦٥٥,٠٠٠ تومان

سوئیچ 8 پورت دی لینک دی جی اس 1008 ای

سوئیچ 8 پورت دی لینک دی جی اس 1008 ای

٤٥٩,٠٠٠ تومان

سوئیچ 16 پورت 1016 ای دی لینک

سوئیچ 16 پورت 1016 ای دی لینک

٤٥٥,٠٠٠ تومان

سوئیچ 5 پورت دی لینک دی جی اس 1005 ای

سوئیچ 5 پورت دی لینک دی جی اس 1005 ای

٤١٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ غیر مدیریتی 5 پورت دی لینک مدل دی ای اس 105

سوئیچ غیر مدیریتی 5 پورت دی لینک مدل دی ای اس 105

٢٨٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ گیگابایت دسکتاپ 5 پورت دی لینک مدل دی جی اس 105

سوئیچ گیگابایت دسکتاپ 5 پورت دی لینک مدل دی جی اس 105

٢٧٥,٠٠٠ تومان

سوئیچ 8 پورت غیر مدیریتی دی لینک مدل دی ای اس 108

سوئیچ 8 پورت غیر مدیریتی دی لینک مدل دی ای اس 108

٢٢٨,٠٠٠ تومان

سوئیچ 8 پورت گیگابیتی هوشمند تی پی لینک مدل اس جی 2210 پی

سوئیچ 8 پورت گیگابیتی هوشمند تی پی لینک مدل اس جی 2210 پی

٢,١١٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 24 پورت تی پی لینک مدل اس جی 1024

سوئیچ 24 پورت تی پی لینک مدل اس جی 1024

١,٩٣٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 24 پورت تی پی لینک مدل اس جی 1024 دی

سوئیچ 24 پورت تی پی لینک مدل اس جی 1024 دی

١,٦٨٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 16 پورت تی پی لینک مدل اس جی 1016

سوئیچ 16 پورت تی پی لینک مدل اس جی 1016

١,٤٣٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 16 پورت گیگابیتی تی پی لینک مدل اس جی 1016 دی

سوئیچ 16 پورت گیگابیتی تی پی لینک مدل اس جی 1016 دی

١,٣٨٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 24 پورت تی پی لینک مدل اس اف 1024 دی

سوئیچ 24 پورت تی پی لینک مدل اس اف 1024 دی

٧٩٥,٠٠٠ تومان

سوئیچ 16 پورت غیرمدیریتی و دسکتاپ تی پی-لینک مدل تی ال-اس اف 1016 دی

سوئیچ 16 پورت غیرمدیریتی و دسکتاپ تی پی-لینک مدل تی ال-اس اف 1016 دی

٤٤٥,٠٠٠ تومان

سوئیچ 5 پورت غیرمدیریتی و دسکتاپ تی پی-لینک مدل تی ال-اس جی 1005 دی

سوئیچ 5 پورت غیرمدیریتی و دسکتاپ تی پی-لینک مدل تی ال-اس جی 1005 دی

٣١٥,٠٠٠ تومان

سوئیچ 8 پورت دسکتاپ تی پی لینک مدل تی ال اس اف 1008 دی ورژن 9.0

سوئیچ 8 پورت دسکتاپ تی پی لینک مدل تی ال اس اف 1008 دی ورژن 9.0

١٦٥,٠٠٠ تومان

سوئیچ 5 پورت دسکتاپ تی پی لینک مدل تی ال اس اف 1005 دی ورژن 13.0

سوئیچ 5 پورت دسکتاپ تی پی لینک مدل تی ال اس اف 1005 دی ورژن 13.0

١٥٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ لینک سیس مدل LGS308-EU

سوئیچ لینک سیس مدل LGS308-EU

٨٨٩,٠٠٠ تومان

سوئیچ 5 پورت لینک سیس مدل ال جی اس 105 ای یو

سوئیچ 5 پورت لینک سیس مدل ال جی اس 105 ای یو

٥٩٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 16 پورت PoE تندا مدل تی ای اف 1218 پی 250 وات

سوئیچ 16 پورت PoE تندا مدل تی ای اف 1218 پی 250 وات

٣,٦٨٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ  9 پورت تندا مدل تی ای جی 1009 پی

سوئیچ 9 پورت تندا مدل تی ای جی 1009 پی

٢,٠٥٩,٠٠٠ تومان

سوئیچ 16 پورت تندا مدل تی ای اچ 1016

سوئیچ 16 پورت تندا مدل تی ای اچ 1016

١,٢٥٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 24 پورت غیرمدیریتی تندا مدل تی ای اف 1024 دی

سوئیچ 24 پورت غیرمدیریتی تندا مدل تی ای اف 1024 دی

٥٩٤,٠٠٠ تومان

سوئیچ  5 پورت تندا مدل TEF1105P

سوئیچ 5 پورت تندا مدل TEF1105P

٥٩٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 16 پورت غیرمدیریتی تندا مدل تی ای اف 1016 دی

سوئیچ 16 پورت غیرمدیریتی تندا مدل تی ای اف 1016 دی

٤٦٤,٠٠٠ تومان

سوئیچ 16 پورت تندا مدل S16

سوئیچ 16 پورت تندا مدل S16

٣٨٩,٠٠٠ تومان

سوئیچ 5 پورت غیرمدیریتی تندا مدل تی ای اف 1005 دی

سوئیچ 5 پورت غیرمدیریتی تندا مدل تی ای اف 1005 دی

١٧٩,٠٠٠ تومان

سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C3750X-24T-S

سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C3750X-24T-S

٧,٩٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C2960S-48FPS-L

سوئیچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C2960S-48FPS-L

٦,٨٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 28 پورت مدیریتی سیسکو مدل اس جی 350 - 28

سوئیچ 28 پورت مدیریتی سیسکو مدل اس جی 350 - 28

٦,٣٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 48 پورت سیسکو مدل 2960-Plus 48TC-L

سوئیچ 48 پورت سیسکو مدل 2960-Plus 48TC-L

٥,٩٣٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C2960S-24PS-L

سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C2960S-24PS-L

٥,٦٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 48 پورت مدیریتی سیسکو مدل اس اف 350 - 48

سوئیچ 48 پورت مدیریتی سیسکو مدل اس اف 350 - 48

٥,٥٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل 2960-Plus 24TC-L

سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل 2960-Plus 24TC-L

٤,٩٢٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C3750G-48TS-S

سوئیچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C3750G-48TS-S

٤,٩١٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 10 پورت مدیریتی سیسکو مدل SG350-10P

سوئیچ 10 پورت مدیریتی سیسکو مدل SG350-10P

٤,٩٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C3560G-24PS-S

سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C3560G-24PS-S

٤,٩٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C2960S-48TS-L

سوئیچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C2960S-48TS-L

٤,٠٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C3560G-24TS-S

سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C3560G-24TS-S

٣,٩١٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 8 پورت مدیریتی سیسکو مدل SF352-08

سوئیچ 8 پورت مدیریتی سیسکو مدل SF352-08

٣,٨٦٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C3750G-24TS-S

سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C3750G-24TS-S

٣,٧٥٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 24 پورت دین استار

سوئیچ 24 پورت دین استار

٣,٧٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 24 پورت مدیریتی سیسکو مدل اس اف 350 - 24

سوئیچ 24 پورت مدیریتی سیسکو مدل اس اف 350 - 24

٣,٥٥٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C2960-24PC-L

سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C2960-24PC-L

٣,٣٥٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 10 پورت مدیریتی سیسکو مدل اس جی 350 - 10

سوئیچ 10 پورت مدیریتی سیسکو مدل اس جی 350 - 10

٣,٢٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C2960S-24TS-L

سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C2960S-24TS-L

٢,٩٠٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 16 پورت سیسکو مدل اس اف 110 - 16

سوئیچ 16 پورت سیسکو مدل اس اف 110 - 16

٢,٨٥٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 16 پورت سیسکو مدل اس اف 110 دی 16 اچ پی

سوئیچ 16 پورت سیسکو مدل اس اف 110 دی 16 اچ پی

٢,٦١٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C2960-48PST-L

سوئیچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C2960-48PST-L

٢,٦١٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C3750-48PS-S

سوئیچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C3750-48PS-S

٢,٤٢٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C3560-48PS-S

سوئیچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C3560-48PS-S

١,٩٩٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل اس اف 110 - 24

سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل اس اف 110 - 24

١,٩٨٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 8 پورت سیسکو مدل اس اف 110 دی 08 اچ پی

سوئیچ 8 پورت سیسکو مدل اس اف 110 دی 08 اچ پی

١,٩٥٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C3750-48TS-S

سوئیچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C3750-48TS-S

١,٩٥٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C2960G-24TC-L

سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C2960G-24TC-L

١,٩٣٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C2960-48TC-L

سوئیچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C2960-48TC-L

١,٨١٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C3560-24PS-S

سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C3560-24PS-S

١,٧١٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ 4 پورت VGA KVM کی نت پلاس KPU624

سوئیچ 4 پورت VGA KVM کی نت پلاس KPU624

٢,١٦٦,٠٠٠ تومان

سوئیچ HDMI KVM کی نت پلاس KPH622

سوئیچ HDMI KVM کی نت پلاس KPH622

٣,٩٣٢,٠٠٠ تومان

سوئیچ روتر میکروتیک CRS326 24G 2S+RM

سوئیچ روتر میکروتیک CRS326 24G 2S+RM

٥,٥٧٠,٠٠٠ تومان

سوئیچ KVM دی لینک DKVM 210H

سوئیچ KVM دی لینک DKVM 210H

١,٤٧٤,٠٠٠ تومان

سوئیچ 5 پورت میکروتیک RB260GS

سوئیچ 5 پورت میکروتیک RB260GS

١,٣٣٩,٠٠٠ تومان

سوئیچ KVM یوگرین CM200

سوئیچ KVM یوگرین CM200

٢,١٨٩,٠٠٠ تومان

سوئیچ KVM یوگرین CM154

سوئیچ KVM یوگرین CM154

١,٢٩٩,٠٠٠ تومان

سوئیچ KVM یوگرین 30357

سوئیچ KVM یوگرین 30357

٧١٩,٠٠٠ تومان

Blackmagic ATEM Mini Extreme ISO بلک مجیک-Blackmagic ضمانت سلامت کالا سوئیچر تصویر مشکی 1080i: 50/601080p: 24/25/30/50/60720p: 50/60 1080p: 24/25/30/50/60 10-bit4:2:2 YUV ChromaDVELuma Chromakey,Lumakey,Alphakey Cut,Mix,Wipe,Dip H.264 2 6 آنالوگ دارد دارد دارد دارد 1 عدد Type C 8 عدد 2 عدد 12 وات 36 وات 50x18x8 سانتی م...

پیشنهاد ویژه بلوط