پاورلاین

در دنیای امروز که اکثر وسایل ارتباطی و الکترونیکی به صورت بی سیم با هم ارتباط برقرار می کنند که باعث می شود از دردسرهای درهم برهمی سیم ها، به دور باشیم. در حوزه شبکه نیز این موضع اهمیت بسیار زیادی دارد. شیائومی در این راستا...

هولدینگ بازرگانی بلوط