هاب

هاب USB با 4 پورت مایپو مدل Topp

هاب USB با 4 پورت مایپو مدل Topp

١٨٥,٠٠٠ تومان

هاب یو اس بی هفت پورت تی پی-لینک مدل UH720

هاب یو اس بی هفت پورت تی پی-لینک مدل UH720

٥٨٠,٠٠٠ تومان

هاب 4 پورت اوریکو مدل W9PH4

هاب 4 پورت اوریکو مدل W9PH4

٣٥٥,٠٠٠ تومان

هاب USB3.0 چهار پورت اوریکو مدل M3H4

هاب USB3.0 چهار پورت اوریکو مدل M3H4

٥٣٩,٠٠٠ تومان

هاب USB 3.0 چهار پورت تی پی-لینک مدل UH400

هاب USB 3.0 چهار پورت تی پی-لینک مدل UH400

٤٢١,٠٠٠ تومان

هاب پانزده پورت اوریکو مدل A3H13P2

هاب پانزده پورت اوریکو مدل A3H13P2

٢,٢٢٠,٠٠٠ تومان

هاب 4 پورت USB-C اوریکو مدل HCD1

هاب 4 پورت USB-C اوریکو مدل HCD1

٨٣٠,٠٠٠ تومان

هاب ده پورت اوریکو مدل A3H10-V1

هاب ده پورت اوریکو مدل A3H10-V1

١,٧٨٠,٠٠٠ تومان

هاب USB 2.0 هفت پورت پورتز مدل 961129

هاب USB 2.0 هفت پورت پورتز مدل 961129

٨٥,٥٠٠ تومان

هاب USB 3.0 سه پورت و کارت شبکه تی پی-لینک مدل UE330

هاب USB 3.0 سه پورت و کارت شبکه تی پی-لینک مدل UE330

٣٣٠,٠٠٠ تومان

هاب 4 پورتUSB 2.0 دیتک مدل DT-3015

هاب 4 پورتUSB 2.0 دیتک مدل DT-3015

٨٦,٠٠٠ تومان

هاب USB 2.0 هشت پورت مدل 03

هاب USB 2.0 هشت پورت مدل 03

١٣٠,٠٠٠ تومان

هاب USB 2.0 هشت پورت مدل P-1702

هاب USB 2.0 هشت پورت مدل P-1702

١٠٥,٠٠٠ تومان

هاب USB 3.0 چهار پورت اوریکو مدل MH4PU

هاب USB 3.0 چهار پورت اوریکو مدل MH4PU

٣٦٠,٠٠٠ تومان

هاب و رم ریدر 5 پورت کمبو جنیون مدل 480Mbps

هاب و رم ریدر 5 پورت کمبو جنیون مدل 480Mbps

٩٠,٠٠٠ تومان

هاب سوئیچ 2 پورت پرینتر  وی-نت مدل USB

هاب سوئیچ 2 پورت پرینتر وی-نت مدل USB

٧٤,١٢٠ تومان

هاب سوئیچ 4 پورت پرینتر  وی-نت مدل USB

هاب سوئیچ 4 پورت پرینتر وی-نت مدل USB

٩٥,٠٠٠ تومان

هاب پنج پورت PCI مدل Combo Card

هاب پنج پورت PCI مدل Combo Card

٩٣,٥٠٠ تومان

هاب 4 پورت و شارژ همراه لپو مدل L01 با ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

هاب 4 پورت و شارژ همراه لپو مدل L01 با ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

٢٨٦,٠٠٠ تومان

هاب USB هفت پورت رویال مدل Hi-Speed

هاب USB هفت پورت رویال مدل Hi-Speed

٦٩,٨٠٠ تومان

هاب 4 پورت USB 2.0 ایکس پی پروداکت مدل H809

هاب 4 پورت USB 2.0 ایکس پی پروداکت مدل H809

٥٩,٠٠٠ تومان

هاب USB 3.0 هفت پورت بافو مدل BF-H306

هاب USB 3.0 هفت پورت بافو مدل BF-H306

٣٩٩,٠٠٠ تومان

هاب USB هفت پورت بکلین مدل F4U041qukAPL

هاب USB هفت پورت بکلین مدل F4U041qukAPL

٣١٠,٠٠٠ تومان

هاب ۷ پورت USB-C ویوو مدل T8

هاب ۷ پورت USB-C ویوو مدل T8

٩٠٠,٠٠٠ تومان

هاب USB 2.0 سه پورت و کارت خوان همه کاره ایکس پی-پروداکت مدل XP-HC836

هاب USB 2.0 سه پورت و کارت خوان همه کاره ایکس پی-پروداکت مدل XP-HC836

٦٩,٠٠٠ تومان

هاب USB 2.0 هفت پورت ایکس پی-پروداکت مدل H810

هاب USB 2.0 هفت پورت ایکس پی-پروداکت مدل H810

٦٥,٠٠٠ تومان

هاب USB 2.0 پنج پورت سایوتیم مدل SY-H229

هاب USB 2.0 پنج پورت سایوتیم مدل SY-H229

٧٥,٠٠٠ تومان

هاب 4 پورت USB 2.0 اونتن مدل OTN-8103

هاب 4 پورت USB 2.0 اونتن مدل OTN-8103

٩٧,٠٠٠ تومان

هاب 4 پورت 2.0 USB ایکس پی-پروداکت مدل XP-H803

هاب 4 پورت 2.0 USB ایکس پی-پروداکت مدل XP-H803

٤٧,٩٠٠ تومان

هاب 4 پورت USB 2.0 تتو مدل SD

هاب 4 پورت USB 2.0 تتو مدل SD

٩٩,٠٠٠ تومان

هاب چهار پورت USB ایکس پی پروداکت مدل XP-807

هاب چهار پورت USB ایکس پی پروداکت مدل XP-807

٤٦,٠٠٠ تومان

هاب 4 پورت پرینتر مدل 30006

هاب 4 پورت پرینتر مدل 30006

١٨٢,٩٦٠ تومان

هاب 2 پورت پرینتر مدل 30003

هاب 2 پورت پرینتر مدل 30003

١٤١,٠٠٠ تومان

هاب USB 3.0 چهار پورت بلو اند لس مدل H4013U3

هاب USB 3.0 چهار پورت بلو اند لس مدل H4013U3

٣٠٠,٠٠٠ تومان

هاب 4 پورت USB 2.0 ارلدام کد 04

هاب 4 پورت USB 2.0 ارلدام کد 04

٩٩,٠٠٠ تومان

هاب 4 پورت USB-C راک اسپیس مدل RCB0481

هاب 4 پورت USB-C راک اسپیس مدل RCB0481

٢٥٠,٠٠٠ تومان

هاب 4 پورت USB 3.0 یونیتک مدل Y-3197WH

هاب 4 پورت USB 3.0 یونیتک مدل Y-3197WH

٢٤٧,٠٠٠ تومان

هاب 3 پورت USB 3.0یونیتک مدل Y-3190

هاب 3 پورت USB 3.0یونیتک مدل Y-3190

٧٤٩,٠٠٠ تومان

هاب 3 پورت USB3.0 یونیتک مدل Y-3048A

هاب 3 پورت USB3.0 یونیتک مدل Y-3048A

٢٠٤,٠٠٠ تومان

هاب 13 پورت USB 2.0 یونیتک مدل Y-2132

هاب 13 پورت USB 2.0 یونیتک مدل Y-2132

٣٤٠,٠٠٠ تومان

هاب سوییچ  4 پورت مدل IF-008

هاب سوییچ 4 پورت مدل IF-008

٧٤,٠٠٠ تومان

هاب 4 پورت USB 2.0 دیانا مدل fd56

هاب 4 پورت USB 2.0 دیانا مدل fd56

٥٥,٠٠٠ تومان

هاب 5 پورت USB-C ایکس-دوریا مدل Core

هاب 5 پورت USB-C ایکس-دوریا مدل Core

٥٧٥,٠٠٠ تومان

هاب 7 پورت USB 3.0 اوریکو مدل  H7U-U3

هاب 7 پورت USB 3.0 اوریکو مدل H7U-U3

٤٢٩,٠٠٠ تومان

هاب 4 پورت USB 3.0 اونتن مدل OTN-95116

هاب 4 پورت USB 3.0 اونتن مدل OTN-95116

٥٥٩,٠٠٠ تومان

هاب 4 پورت USB 2.0 مدل HN128

هاب 4 پورت USB 2.0 مدل HN128

٤٨,٠٠٠ تومان

هاب USB2 مدل 12CR1-1UB030-51

هاب USB2 مدل 12CR1-1UB030-51

٦٥,٠٠٠ تومان

هاب 4 پورت USB 2.0 بافو مدل BF-H300

هاب 4 پورت USB 2.0 بافو مدل BF-H300

١٤٠,٠٠٠ تومان

هاب 7 پورت USB 3.1 کمبو مدل B07R98V9WN

هاب 7 پورت USB 3.1 کمبو مدل B07R98V9WN

٢٣٠,٠٠٠ تومان

هاب 4 پورت USB 3.0  مدل RH303

هاب 4 پورت USB 3.0 مدل RH303

٩٦,٠٠٠ تومان

هاب 7 پورت USB 3.0 تی پی-لینک مدل UH720

هاب 7 پورت USB 3.0 تی پی-لینک مدل UH720

٦٣٥,٠٠٠ تومان

هاب 4 پورت USB2.0 ایکس ووکس مدل X802

هاب 4 پورت USB2.0 ایکس ووکس مدل X802

٩٥,٠٠٠ تومان

هاب 4 پورت USB3.0 ایکس ووکس مدل X802

هاب 4 پورت USB3.0 ایکس ووکس مدل X802

٩٥,٠٠٠ تومان

هاب 4 پورت USB مدل HN128

هاب 4 پورت USB مدل HN128

٣٦,٠٠٠ تومان

هاب 3پورت USB 2.0 ایکس ووکس مدل X807

هاب 3پورت USB 2.0 ایکس ووکس مدل X807

١١٧,٠٠٠ تومان

هاب 10 پورت USB 2.0 مدل P-1603

هاب 10 پورت USB 2.0 مدل P-1603

١٢١,٠٠٠ تومان

هاب 4 پورت USB 2.0  مدل 110 A

هاب 4 پورت USB 2.0 مدل 110 A

٤٩,٠٠٠ تومان

هاب 4 پورت USB 2.0 مدل 202A

هاب 4 پورت USB 2.0 مدل 202A

٦٧,٠٠٠ تومان

هاب چند کاره USB 2.0 به USB 2.0 / SD card / MS card / M2 card / Micro SD card ونوس مدل PV-H196

هاب چند کاره USB 2.0 به USB 2.0 / SD card / MS card / M2 card / Micro SD card ونوس مدل PV-H196

٦٨,٠٠٠ تومان

هاب 4 پورت USB ونوس مدل PV-H197

هاب 4 پورت USB ونوس مدل PV-H197

٥٣,٥٠٠ تومان

هاب 4 پورت USB مدل PL.HU.P19

هاب 4 پورت USB مدل PL.HU.P19

٣٢,٥٠٠ تومان

هاب 4 پورت USB ونوس مدل PV-H191

هاب 4 پورت USB ونوس مدل PV-H191

٤٨,٥٠٠ تومان

هاب اورجینال 4 پورت USB 2.0 ای فورتک مدل HUB-64

هاب اورجینال 4 پورت USB 2.0 ای فورتک مدل HUB-64

١٦٣,٥٠٠ تومان

هاب اورجینال 4 پورت USB 2.0 ای فورتک مدل HUB-66

هاب اورجینال 4 پورت USB 2.0 ای فورتک مدل HUB-66

١٧٦,٩٠٠ تومان

هاب 3 پورت USB 2.0 یونیتک مدل Y-1470

هاب 3 پورت USB 2.0 یونیتک مدل Y-1470

١٧٩,٤٠٠ تومان

هاب 7 پورت USB 2.0 هویت مدل HV-H75

هاب 7 پورت USB 2.0 هویت مدل HV-H75

١١٢,٠٠٠ تومان

هاب 4 پورت USB 2.0 یونیتک مدل Y-2133

هاب 4 پورت USB 2.0 یونیتک مدل Y-2133

١١٠,٠٠٠ تومان

هاب 3 پورت USB 3.0 یونیتک مدل Y-3074

هاب 3 پورت USB 3.0 یونیتک مدل Y-3074

٣٧١,٣٠٠ تومان

هاب 4 پورت Type-C به USB 3.0 / Type-C اوریکو مدل RC3A

هاب 4 پورت Type-C به USB 3.0 / Type-C اوریکو مدل RC3A

٧٢٤,٥٠٠ تومان

هاب 7 پورت USB 3.0 اوریکو مدل H7013-U3-V1

هاب 7 پورت USB 3.0 اوریکو مدل H7013-U3-V1

٤٥٦,٢٠٠ تومان

هاب 7 پورت  USB3.0 یونیتک مدل Y-3172

هاب 7 پورت USB3.0 یونیتک مدل Y-3172

٤٥٢,٠٠٠ تومان

هاب 3 پورت USB2.0 باسئوس مدل CAHUB-FX

هاب 3 پورت USB2.0 باسئوس مدل CAHUB-FX

٢١٦,٠٠٠ تومان

هاب 4 پورت USB 3.0 باسئوس مدل CAHUB-AY

هاب 4 پورت USB 3.0 باسئوس مدل CAHUB-AY

٤٢٠,٠٠٠ تومان

هاب 8 پورت USB-C مومکس مدل DHC6A

هاب 8 پورت USB-C مومکس مدل DHC6A

٢,٤٨٨,٠٠٠ تومان

هاب 6 پورت USB-C باسئوس مدل CAHUB-DZ

هاب 6 پورت USB-C باسئوس مدل CAHUB-DZ

١,٦٩٨,٩٢٠ تومان

هاب 4 پورت USB-C باسئوس مدل CAHUB-M

هاب 4 پورت USB-C باسئوس مدل CAHUB-M

٤١٩,٠٠٠ تومان

هاب 5 پورت USB-C باسئوس مدل CAHUB-N

هاب 5 پورت USB-C باسئوس مدل CAHUB-N

٧١٢,٠٠٠ تومان

هاب 5 پورت USB-C باسئوس مدل CAHUB-D

هاب 5 پورت USB-C باسئوس مدل CAHUB-D

٥٧٨,٠٠٠ تومان

هاب 6 پورت USB-C راک مدل RCB0699

هاب 6 پورت USB-C راک مدل RCB0699

١,١٩٦,٠٠٠ تومان

هاب USB 2.0 سه پورت ماکار مدل B07R34V3WN

هاب USB 2.0 سه پورت ماکار مدل B07R34V3WN

٧٤,٨٠٠ تومان

هاب USB 3.0 دو پورت PCI-E ترندنت مدل TU3-H2PIE

هاب USB 3.0 دو پورت PCI-E ترندنت مدل TU3-H2PIE

٢٤٠,٠٠٠ تومان

هاب USB 2.0 چهار پورت اوریکو مدل FL01

هاب USB 2.0 چهار پورت اوریکو مدل FL01

١١٥,٠٠٠ تومان

هاب USB 3.0 دو پورت PCI-E پی نت مدل PRO-2

هاب USB 3.0 دو پورت PCI-E پی نت مدل PRO-2

١٧٩,٠٠٠ تومان

هاب 4 پورت USB 2.0  مدل R02

هاب 4 پورت USB 2.0 مدل R02

٨٥,٠٠٠ تومان

هاب 5 پورت USB-C فونیکس مدل S5511

هاب 5 پورت USB-C فونیکس مدل S5511

٢٣٣,٩٢٠ تومان

هاب USB3.0 و شارژر بیسیم 6 پورت انرجیا مدل WIHUB

هاب USB3.0 و شارژر بیسیم 6 پورت انرجیا مدل WIHUB

٢,٠٠٠,٠٠٠ تومان

هاب 9 پورت USB-C جی سی پال سری Linx مدل JCP6179

هاب 9 پورت USB-C جی سی پال سری Linx مدل JCP6179

١,٠٤٠,٠٠٠ تومان

هاب 7 پورت USB-C باسئوس مدل CAHUB-L0G

هاب 7 پورت USB-C باسئوس مدل CAHUB-L0G

١,٦٥٠,٠٠٠ تومان

هاب اترنت و یو اس بی اوریکو Orico USB3.0 Gigabit Ethernet Adapter HR01-U3

هاب اترنت و یو اس بی اوریکو Orico USB3.0 Gigabit Ethernet Adapter HR01-U3

٥٣٣,٠٠٠ تومان

هاب یو اس بی 7 پورت اوریکو Orico 7 Port USB3.0 HUB M3H7

هاب یو اس بی 7 پورت اوریکو Orico 7 Port USB3.0 HUB M3H7

١,٠٨٩,٠٠٠ تومان

هاب یو اس بی 4 پورت اوریکو Orico 4 Port USB3.0 HUB A3H4

هاب یو اس بی 4 پورت اوریکو Orico 4 Port USB3.0 HUB A3H4

٦٣٠,٠٠٠ تومان

هاب شارژر دولایک Doolike DL-CDA21 USB Charger

هاب شارژر دولایک Doolike DL-CDA21 USB Charger

٢٠٩,٠٠٠ تومان

هاب یو اس بی 4 پورت اوریکو Orico 4 Port USB3.1 Gen2 10Gbps HUB M3H4-G2

هاب یو اس بی 4 پورت اوریکو Orico 4 Port USB3.1 Gen2 10Gbps HUB M3H4-G2

١,١٥٠,٠٠٠ تومان

هاب ۴ پورت اوریکو ORICO USB 3.0 W5PH4-U3

هاب ۴ پورت اوریکو ORICO USB 3.0 W5PH4-U3

٢٢٨,٩٠٠ تومان

هاب یو اس بی رومیزی اوریکو Orico Desktop Power Grommet Hub DESK-2U1C 1M Cable

هاب یو اس بی رومیزی اوریکو Orico Desktop Power Grommet Hub DESK-2U1C 1M Cable

٣٨٩,٠٠٠ تومان

هاب تایپ سی چندمنظوره ایکس دوریا X-Doria Core Type-C Hub

هاب تایپ سی چندمنظوره ایکس دوریا X-Doria Core Type-C Hub

٤٧٩,٠٠٠ تومان

هاب USB3.1 Type-C رپوو مدل XD100

هاب USB3.1 Type-C رپوو مدل XD100

٧٩٦,٠٠٠ تومان

هاب یو اس بی 7 پورت تی پی لینک مدل یو اچ 700

هاب یو اس بی 7 پورت تی پی لینک مدل یو اچ 700

٦٤٥,٠٠٠ تومان

هاب یو اس بی 4 پورت تی پی لینک مدل یو اچ 400

هاب یو اس بی 4 پورت تی پی لینک مدل یو اچ 400

٣٥٠,٠٠٠ تومان

هاب چهار پورت یو اس بی دی لینک مدل اچ 4

هاب چهار پورت یو اس بی دی لینک مدل اچ 4

٣٤٠,٠٠٠ تومان

اگر شما هم برای کامپیوتر یا دستگاهتان از کمبود پورت رنج می‌برید، راه حلتان استفاده از هاب است. یکی از برندهایی که اقدام به تولید هاب کرده است، اوریکو است. از محصولات این شرکت می‌توان به هاب 7 پورت USB 3.0 اوریکو مدل H7U-U3 اشاره...

پیشنهاد ویژه بلوط